LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 1 із 137

1. Автоматизація контролю геометричних параметрів рядка рослин у системі точного землеробства

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.М. Сакало; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено спосіб автоматизації контролю координат та геометричних параметрів рядка рослин просапних культур (цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику) в стадії міжрядної обробки плантацій. Для контролю різних видів рослин у різних стадіях розвитку запропоновано і досліджено систему, в якій для одержання первинної інформації використано високочастотний ємнісний перетворювач з регулюванням геометричних параметрів зони контролю за допомогою додаткових рухомих екранувальних електродів. Теоретично обгунтовано геометричні параметри зони контролю в залежності від характеристик рядка рослин та головні елементи принципової схеми перетворювача, які дозволяють уникнути впливу зміни розмірів чутливих елементів первинного перетворювача на корисний сигнал. Експериментальні дослідження, методи розрахунку та практичне використання в складі системи НИВА-23 підтвердили перспективи використання перетворювача в системі точного землеробства за механічного обробітку проміжків між рослинами в рядках та більш точної орієнтації робочих органів відносно вісі рядка рослин з метою зменшення захисної зони, що призводить до зменшення використання гербіцидів.

2. Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.А. Зозуля; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 18 с. — укp.

Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень по обгрунтуванню закону управління технологічного процесу з метою одержання відповідної якості виробу, а також розроблену систему автоматичного управління процесом відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування. Запропоновано методику визначення параметрів закону управління для різноманітних типів гільз циліндрів. Здійснено технічну реалізацію і впровадження системи автоматичного управління та наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.

3. Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.А. Кислун; Кіровогр. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розпізнавання тварин при комплексній автоматизації технологічних процесів тваринницьких ферм. Розроблено спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварин, який грунтується на виявленні коливальних контурів певних резонансних частот, розміщених на тварині під час знаходження останньої в зоні розпізнавання. Встановлено, що використання слідкуючого порога для інформативного параметра при виявленні контуру підвищує ймовірність правильного розпізнавання тварини. Запропоновано схемні рішення та конструкція системи автоматичного розпізнавання.

4. Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 С.П. Плєшков; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2003. — 20 с. рис. — укp.

На підставі аналізу процесів енергоспоживання обгрунтовано напрями енергозбереження у технологічних процесах сільськогосподарського виробництва з використанням автоматизованих систем управління енергоспоживанням. Розроблено стохастичні моделі графіків електричних навантажень, математичні моделі й алгоритми оперативного управління та прогнозування енергоспоживання за умов невизначеності апріорної та поточної інформації. Розглянуто питання оптимізації процесів вироблення електроенергії комплексною електроенергетичною системою та управління енергоспоживанням за рахунок зсуву графіків технологічних процесів. Розроблено алгоритм управління, архітектуру та апаратний склад програмно-технічного комплексу, на базі об'єктно-орієнтованих інформаційних технологій.

5. Аграрна складова в економічних реформах України

П. Саблук Вісник НАН України. — 2001. — N2 — укp.

6. Агро- и микроклиматическая оценка условий формирования урожайности винограда

Г.В. Ляшенко Культура народов Причерноморья. — 2006. — N88. — С. 26-31 — Библиогр. в конце ст. 15 назв. — рус.

Проблема агроклиматического обеспечения аграрного сектора экономики остается важнейшей задачей агрометеорологов и направлена на оценку агроклиматических ресурсов территорий с целью оптимизации размещения сельскохозяйственных культур как условия повышения продуктивности и стабильности отрасли. Актуальность исследований в этом направлении обусловлена отсутствием информации о реально достижимой урожайности отдельных сельскохозяйственных культур как в региональном разрезе, так и на локальном уровне.Проблема агрокліматічеського забезпечення аграрного сектора економіки залишається найважливішою задачею агрометеорології і направлена на оцінку агрокліматічеськіх ресурсів територій з метою оптимізації розміщення сільськогосподарських культур як умови підвищення продуктивності і стабільності галузі. Актуальність досліджень в цьому напрямі обумовлена відсутністю інформації про реально досяжну врожайність окремих сільськогосподарських культур як в регіональному розрізі, так і на локальному рівні.

7. Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 О.В. Разгонова; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 18 с. — укp.

Здійснено агробіологічне та технологічне вивчення нових сортів винограду, а саме, "Перлинка", "Святковий Магарача", "Ай-Петрі" і "Кафа" у західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму з метою виділення найперспективніших сортів для вирощування за даних умов. Установлено їх високу продуктивність і врожайність у даній зоні. За силою росту нові сорти визначено як сильнорослі з високим ступенем визрівання однолітних пагонів. З'ясовано, що сорти "Святковий Магарача" і "Кафа" виявляють підвищену стійкість до розповсюджених хвороб мілдьї, оїдіуму, сірої гнилі. Визначено високу кількість біологічно-активних речовин у свіжих ягодах всіх нових сортів винограду, з яких виготовляють високоякісні столові, а за наявності відповідних кондицій урожаю - міцні та десертні вина. Виявлено, що рентабельність вирощування сортів "Перлинка", "Святковий Магарача" і "Кафа" удвічі перевищує у даній зоні сорти "Аліготе ", "Первісток Магарача", "Каберне-Совіньон" і "Антей магарачський".

8. Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 В.А. Трохимчук; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2004. — 19 с. — укp.

Наведено результати вивчення 10-ти форм вегетативно розмножуваних підщеп для груші в маточнику конкурсного випробування та 30-ти комбінувань даних підщеп з трьома сортами груші, внесеними до Реєстру сортів рослин України. За комплексом біологічних, господарських, технологічних та економічних показників виділено дві кращі форми - айву мліївську та ВА29, адаптовані до грунтово-кліматичних умов правобережної частини західного Лісостепу України та перспективні для вирощування високоякісного садивного матеріалу нових сортів груші, придатних для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу. Досліджено проходження фізіологічних процесів у вегетативних органах підщеп у маточнику і саджанців у розсаднику. Визначено кращі сорто-підщепні комбінування в груші за сумісністю, а також несумісні у разі окулірування на досліджуваних підщепах.

9. Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 С.О. Васюта; Ін-т садівництва УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Наведено результати комплексної оцінки клонових підщеп для аличі вітчизняної та зарубіжної селекції у маточно-живцевому саду та в полях розсадника за умов північної частини Правобережного Лісостепу України. Досліджено особливості ризогенезу зелених живців досліджуваних підщеп і сортів аличі, визначено критичні мінусові температури для їх кореневої системи. Встановлено можливості розмноження даної культури здерев'янілими живцями. За комплексом господарсько цінних ознак у розсаднику виділено перспективні для використання клонові підщепи СВГ 11-19, Євразія-43, ВВА-1, ВСВ-1, Весняне полум'я та Сіянець Фібінга, які значно збільшують вихід саджанців з одиниці площі та підвищують їх якість. Доведено високу економічну та енергетичну ефективність застосування даних підщеп у розсаднику та визначено можливості їх використання щодо виходу саджанців. Здійснено виробниче випробування основних результатів наукового дослідження, на підставі результатів якого обгрунтовано доцільність застосування клонових підщеп у розсадницьких господарствах.

10. Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 Є.В. Розсоха; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Висвітлено результати комплексної оцінки нових і перспективних клонових підщеп яблуні у маточнику конкурсного випробування та у полях розсадника за умов Донбасу. Виділено високоінтенсивні морозостійкі підщепи для оцінки їх у розсаднику та саду. Відібрано сорто-підщепні комбінування для вирощування одно- та дворічних садженців. Розроблено прийоми стимулювання кроноутворення в однорічок. Встановлено оптимальні параметри підщеп та висоти їх окулірування. Запропоновано технологію вирощування дворічних садженців з однорічною кроною, щеплених узимку з використанням відсадків-переростків.

11. Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 В.М. Ласкавий; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2005. — 16 с. — укp.

На підставі даних вивчення настання фенологічних фаз продукційого періоду з'ясовано, що сорти "Цитронний Магарача", "Гечеї заматош", "Видвиженець" і "Бурмунк" можуть вирощуватися у зоні Запоріжжя. Відзначено більш пізнє розпускання бруньок у сортів "Цитронний Магарача" й "Бурмунк" у порівнянні з районованим у зазначеній зоні сортом "Подарунок Магарача". Виявлено більший ступінь впливу на початок цвітіння винограду у зоні Запоріжжя кліматичних умов, чим тривалість періоду від настання попередньої фенологічної фази. За встановленими закономірностями настання фенологічних фаз розвитку сортів винограду, що вивчалися, визначено більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів сортів європейсько-амурського походження у порівнянні з сортами складного міжвидового походження. Оцінено агробіологічні показники вивчених сортів винограду й установлено у зоні Запоріжжя значну мінливість за роками кліматичних умов, що спричинює необхідність вирощування пластичних сортів, зокрема, "Цитронний Магарача".

12. Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.07 В.П. Ріпамельник; Уман. держ. аграр. акад.. — Умань, 2002. — 24 с. — укp.

Надано господарсько-біологічну оцінку імунних і високостійких до парші інтродукованих сортів яблуні та виділено конкурентоспроможні сорти для вирощування в регіоні Поділля. Перевірено за виробничих умов нові, перспективні сорти з метою визначення їх здатності проявити свої цінні господарсько-біологічні ознаки в саду. Оцінено нові інтродуковані сорти за комплексом біологічно-господарських ознак (скороплідність, слаборослість, продуктивність, якість плодів, стійкість до основних хвороб, зимостійкість в інтенсивних насадженнях). Проведено економічну та енергетичну оцінку виробництва плодів яблуні різних помологічних сортів.

13. Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 Н.А. Новицька-Боровська; УААН. Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова". — О., 2007. — 18 с. — укp.

Вперше за умов північно-західного Причорномор'я проведено порівняльне вивчення різних формувань і систем догляду за маточними кущами нового сорту підщепи Таїровський I. Науково обгрунтовано вплив системи догляду та ярусної заготівлі чубуків за довжиною пагона на агробіологічні, фізіолого-біохімічні показники, анатомічну будову та регенераційну здатність підщепних чубуків, а також на вихід і якість саджанців. Встановлено, що позитивні зміни якості чубуків, вирощених на штамбових формуваннях кущів, обумовлені вмістом води, вуглеводів і кращою диференціацією провідних і механічних тканин. Виявлено, що незалежно від системи вирощування маточних кущів більш якісними для щеплення є чубуки від основи та середньої частини пагона. Обгрунтовано доцільність і показно ефективність застосування штамбових формувань кущів для підвищення продуктивності маточників підщепних сортів і одержання високоякісної лози для щеплення. Вперше досліджено дію нових препаратів з біологічною активністю "Радійстим" та "Йодіс" на регенераційні процеси підщепних чубуків і щеп, на вихід та якість саджанців винограду.

14. Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.08 Ірина Анатоліївна Ковальова; УААН; Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова". — О., 2008. — 20 с. — укp.

15. Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України

Автореф. дис.. канд. с.-г. наук06.01.08 А.І. Григоришен; УААН. Ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта, 2002. — 17 с. — укp.

Вивчено агробіологічні та технологічні властивості нових гібридних технічних форм винограду селекції Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова. За результатами фенологічних спостережень встановлено, що досліджені форми за показником тривалості продукційного періоду є пізніми та дуже пізніми, відзначено їх високу плодоносність та середньорослість. Для більшості гібридів характерним є добре або посереднє визрівання однорічних пагонів, а також висока зимо- та морозостійкість. Досліджено стійкість зразків до грибних хвороб (мілді, оїдіуму), а також до гнилі ягід і чорної плямистості на жорсткому інфекційному фоні, виявлено шість форм, стійких до трьох і одну (34 - 4 - 49) - до чотирьох хвороб винограду. Значна продуктивність і адаптивність більшості гібридних форм поряд з високою якістю виноматеріалів дозволяє зробити висновок щодо доцільності вирощування кращих з них за промислових умов, зокрема, чорноягідної Хаджибей (31 - 53 - 37) і білоягідної Загрей (34 - 4 - 49), білоягідну форму 39 - 35 - 88 рекомендовано використати для подальшої селекційної роботи.

16. Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.09 М.М. Мельников; УААН. Ін-т ефіроолійн. і лікар. рослин. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено комплексній агробіологічній оцінці трави Колумба (Sorghum almum Parodi). Вивчені біологічні та господарські властивості насіння, надземної та підземної частин рослини, встановлені динаміка формування листкової поверхні і продуктивність фотосинтезу посівів. Визначена врожайність та якість зеленої маси трави Колумба. Розрахована економічна ефективність вирощування цієї культури та зроблено висновок про доцільність інтродукції її у Крим.

17. Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України

Автореф. дис... д- ра с.-г. наук06.01.06 В.В. Хареба; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Вперше за умов Лісостепу та Полісся України на підставі вивчення біологічних особливостей росту та розвитку рослин і фенотипової мінливості їх ознак теоретично обгрунтовано й експерментально апробовано енергозберігаючі технології виробництва капусти білоголової для продовольчого та насіннєвого використання. Досліджено біологічні властивості вітчизняних сортів з високими адаптивними можливостями й обгрунтовано доцільність використання короткоротаційних сівозмін, в яких визначено кращі попередники, оптимальні параметри обробітку грунту, дози та способи внесення добрив залежно від грунтово-кліматичних умов. Пристосовано робочі органи ППР-5,4 для рихлення грунту в міжряддях. Встановлено умови застосування мульчувальних матеріалів. Виявлено особливості формування врожайності та якості товарних головок, маточників і насіння капусти білоголової залежно від строків сівби та садіння, площі живлення та схеми розміщення рослин, способів обробки насіння, вирощування розсади, умов зберігання та підрізання кореневої системи маточників, пінцирування та десикації насінників. Удосконалено агротехнічні заходи боротьби з бур'янами та хворобами, що сприяють підвищенню продуктивності рослин капусти, а також збереженню та відтворенню родючості грунтів. На базі розроблених прийомів створено Національний стандарт "Виробництво насіння капусти білоголової. Типовий технологічний процес".

18. Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 О.П. Трунов; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 17 с. — укp.

За умов Степу України визначено оптимальні терміни збирання методом прямого комбайнування сортів гороху з вусатим типом листка. Досліджено вплив різних термінів їх збирання, десикацію та післядію цих заходів на урожайність, втрати та якість насіння. Вивчено динаміку визрівання насіння сортів гороху з вусатим типом листка. Проведено виробничу перевірку оптимальних термінів прямого комбайнування гороху за умов Луганщини.

19. Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук03.00.09 Я.М. Гадзало; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 48 с. — укp.

Робота присвячена вдосконаленню захисту ягідних культур: смородини чорної і червоної, агрусу, малини, суниці. В результаті досліджень уточнено: видовий склад, шкодочинність основних шкідників (розанна, свинцевосмугаста, мінлива, підкорова, вербова, всеїдна, смородинова, сітчаста, строкатозолотиста листокрутки; агрусовий п'ядун; смородинова міль, малинова міль, малинова міль-крихітка; агрусова вогнівка; суничний чорноплямистий, гребінчастовусий розанний, блідоногий агрусовий, жовтий агрусовий, малиновий пильщики; велика смородинова, порічкова галова, агрусова пагонова попелиці і попелиця Шнайдера; смородинова склівка; сірий бруньковий, малиново-суничний довгоносики; квіткова, листкова смородинова, пагонова смородинова галиці; бруньковий смородиновий, звичайний павутинний кліщі). Встановлено причини їх високої чисельності. Розроблена і випробувана у виробництві інтегрована система захисту ягідників від шкідників. Уточнені економічні пороги шкодочинності. Розроблена методика визначення комплексних економічних порогів шкодочинності. Уточнено видовий склад зоофагів і їх роль в ягідниках.

20. Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.12 М.Г. Гусєв; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2005. — 40 с. табл. — укp.

Розроблено напрями інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності у проміжних посівах за умов застосування комплексу агротехнологічних заходів з метою збільшення виробництва кормів, покращення їх якості та раціонального використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні України. Установлено закономірності росту й розвитку кормових культур, особливості формування адаптованих до умов зрошення агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблено моделі взаємозв'язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами за умов конвеєрного виробництва кормів на зрошуваних землях.