LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Сільське та лісове господарство

Всього — 2737 Сторінка 11 із 137

201. Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 М.Ю. Полішвайко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с. рис., табл. — укp.

Уточнено видовий склад, біологічні особливості та сезонну динаміку чисельності бурякових блішок за сучасних умов. У буряковому агробіоценозі виявлено 9 родів земляних блішок. Серед бурякових блішок домінувала Chaetocnema concinna Marsh. (95 %). Установлено, що за холодної погоди заселення бурякових плантацій блішками може затримуватися на два тижні. За такої ситуації обробку насіння цукрових буряків карбофурановими препаратами необхідно доповнювати наземним обприскуванням, оскільки на період заселення сходів культури блішками, внаслідок зниження токсичності рослин, жуки завдають відчутної шкоди. Оцінено стійкість 30-ти сучасних сортозразків та біотипів цукрових буряків до блішок, не виявлено істотного зниження пошкоджуваності сходів. Вивчено ефективність дії інсектицидів для обробки насіння та обприскування даних сходів. Виявлено, що найвищу ефективність дії проти блішок у фазу "1-ї пари листків" (75 %) забезпечила обробка насіння цукрових буряків гаучо, 70 % з.п. (128 мл/пос. од.). Найвищу ефективність дії проти блішок одержано у разі обприскування сходів цукрових буряків у вигляді парашуту з параметрами 450, 45 % мк.с. (0,75 л/га), яка на сьомий день після обробки складала 60 %.

202. Біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 Л.В. Розова; Ін-т захисту рослин УААН. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Наведено біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи. Визначено її шкідливість і уточнено особливості біології за умов півдня України. Установлено основні природні чинники, що впливають на розвиток шкідника та регулюють його чисельність, а саме: гідротермічні умови вегетаційного періоду, комплекс грунтових хижаків і збудників хвороб. Удосконалено моніторинг популяції вишневої мухи та обгрунтовано критерії визначення оптимальних строків проведення захисних заходів. Визначено ефективні інсектициди з різних класів хімічних сполук проти вишневої мухи. Удосконалено систему захисту черешні, яка передбачає використання методів аналізу грунтових проб пупаріїв шкідника, моніторингу імаго за допомогою жовтих клейових пасток, застосування ефективних інсектицидів, своєчасне збирання врожаю сортів черешні середнього та середньопізнього строків достигання, а також рихлення грунту міжрядь та пристовбурових кругів.

203. Біологічне обгрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.14 Вероніка Євгенівна Астаф'єва; Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. — Сімф., 2008. — 16 с. — укp.

204. Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних засобів при сальмонельозі птиці

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.03 С.С. Драгуть; УААН. Ін-т експерим. і клін. вет. медицини. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Наведено дані досліджень і здійснено аналіз щодо циркулювання сальмонел серед птиці різного віку на птахофабриках різного технологічного напрямку Харківщини, Дніпропетровщини та АР Крим у період 1990 - 1994 рр. З метою підвищення ефективності діагностики сальмонельозу запропоновано використання цитратно-сольового середовища для нагромадження сальмонел. Завдяки застосуванню препаратів хлоргексидінбіглюконату та декаметоксину на підставі даних вивчення іх протимікробної дії in vitro та за умов промислового виробника удосконалено профілактично-лікувальні заходи щодо боротьби з сальмонельозом птиці, що сприяє збереженню молодняка, підвищенню приросту живої маси та зменшенню сальмонелоносійства.

205. Біологічні властивості збудника, удосконалення методів діагностики та специфічної профілактики лістеріозу тварин

автореф. дис... канд. вет. наук16.00.03 Тетяна Олександрівна Гаркавенко; Національний аграрний ун-т. — К., 2008. — 21 с. — укp.

206. Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.06 Н.М. Матвієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Наведено результати порівняльного вивчення референтних штамів вірусу інфекційної анемії коней (ІНАК): TIA P 337 V 26 13 та Wyoming W 40, а також ізолятів вірусу, які виділено від коней господарств Черкащини (З 14261/97, Ч 17714/01) та Сумщини (С 14378/98). Досліджено особливості культивування вірусу інфекційної анемії коней. Вивчено цикл репродукції вірусу ІНАН у чутливих біологічних системах. Змодельовано інфекцію на природно чутливих тваринах та проведено гістологічну оцінку ураження організму під дією вірусу, встановлено біохімічні зміни в сироватці крові хворих коней. Наведено методичні підходи з використання реакції імунофлуоресценції для індикації антигену вірусу інфекційної анемії коней. Розроблено тест-систему для індикації вірусу інфекційної анемії коней з використанням методу флуоресціюючих антитіл.

207. Біологічні властивості та клініко-епізоотологічне значення P.multocida в респіраторній патології телят

Автореф. дис... канд. вет. наук16.00.03 В.П. Заболотня; УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Визначено етіопатогенетичне значення респіраторних захворювань телят 1 - 6-місячного віку та встановлено стадійність у розвитку респіраторного синдрому, яка обумовлена зміною мікробних популяцій, що корелює з клініко-епізоотологічним проявом інфекційної патології респіраторної системи. Встановлено, що 44 % тварин в досліджуваній групі захворіло бактеріальними пневмоніями, до 75,4 % викликаними P.multocida, з них серотипом А - 44,4 %, серотипом В - 16,6 %, серотипом Д - 39 %. Визначено, що захворювання протікало важко, переважно гостро у формі крупозної пневмонії з летальністю до 11,9 %. У телят до 4-х-місячного віку виділено P.multocida серотипу А в 44,4 % і серотипу Д у 38,8 % випадків, у 4 - 6-місячних телят виділення пастерел серотипу А зменшилося до 20,4 %, а серотипу Д збільшилося до 79,6 %, який мав домінуюче значення в поширенні легеневих пастерельозів, викликаючи переважно хронічний перебіг хвороби. Культуру P.multocida серотипу В в місячному віці виділили в 16,6 % випадків, з наступним зменшенням частоти виділення.

208. Біологічні і господарські властивості та перспективи вирощування персика в зоні українських Карпат

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.07 В.А. Заяць; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 40 с. — укp.

Розроблено наукові засади та селекційні програми з виведення нових сортів персика з темночервоним листям і нових сортів з червоною м'якоттю. Удосконалено та доповнено внутрішньовидову класифікацію персика звичайного. Розкрито концепцію біологічного ефекту червоних пігментів у листках червонолистих форм персика й участі антоціанів у фотосинтезі та нагромадженні органічних сполук. Введено в культуру якісно нові червонолисті та червоном'ясі форми персика. Висвітлено основні технологічні заходи щодо вирощування персика та нектарина в зоні Українських Карпат.

209. Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в південному Степу України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.09 С.П. Голобородько; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2007. — 36 с. — укp.

Встановлено закономірності формування кормової та насіннєвої продуктивності люцерни залежно від її біологічних особливостей та основних факторів інтенсифікації виробництва рослинницької продукції, з урахуванням яких удосконалено існуючі та розроблено нові енергозберігаючі технології вирощування люцерни на корм і насіння на зрошуваних і неполивних землях півдня України. Встановлено, що гарантоване щорічне одержання високих урожаїв культури можливе за умов використання сортів інтенсивного типу, широкорядкового способу сівби. Обгрунтовано доцільність використання для збирання врожаю насіннєвих посівів першого та другого років плодоношення. Показано необхідність вибору оптимізованого укосу, оптимізації режиму зрошення, застосування інтегрованої системи захисту посівів від шкідників, збільшення кількості диких запилювачів, проведення боротьби з бур'янами, енергозберігаючої системи удобрення та своєчасного збирання врожаю. Наведено економічну та енергетичну оцінку енергозберігаючих технологій вирощування люцерни на корм і насіння.

210. Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Володимир Миколайович Грабовий; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

211. Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Н.М. Дойко; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено біологічні особливості 20-ти видів та форм витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України. Вивчено ритм розвитку та росту, особливості цвітіння та плодоношення досліджених видів. Установлено, що за умов даного регіону ритм розвитку більшості досліджених видів узгоджується з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Вивчено стійкість витких деревних рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища, виявлено їх достатню зимо-, морозо- та посухостійкість, газо- та димостійкість за міських умов. Розроблено оптимальні способи розмноження у культурі. Проведено оцінку декоративних якостей витких деревних рослин. Розроблено прийоми використання їх в озелененні.

212. Біологічні основи інтродукції і культури видів роду кипарис (Cupressus L.)

Автореф. дис... д-ра біол. наук06.03.01 Г.С. Захаренко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 36 с. — укp.

На підставі вивчення палеоботанічних даних, сучасних ареалів, а також морфологічних і біохімічних ознак і ритмів сезонного розвитку у роді Cupressus виділено дві секції: Americana sect. nova - види, природно розповсюджені у Північній Америці, і Afrasiana sect. nova - види роду, розповсюджені у Старому Світі. Установлено, що в Україні та країнах СНД введено в культуру 15 видів і 9 різновидів Cupressus. Розроблено класифікацію культиварів і форм. Показано, що у кожного виду Cupressus є можливою поява не менше 46-ти морфологічно виражених типів культиварів. Уперше описано 27 культиварів у 5-ти видів Cupressus. На підставі результатів вивчення особливостей росту, репродуктивного розвитку розкрито закономірності внутрішньовидової мінливості, механізми, що забезпечують відновлення популяційної структури та рівня гетерозиготності популяції. Установлено, що ритми росту пагонів, проростання насіння та сезонного розвитку видів обох секцій відповідають кліматові середземного типу. З'ясовано, що висока ідивідуальна фенологічна мінливість ритмів розвитку репродуктивних органів є адаптивним пристосуванням популяційного рівня, що забезпечує щорічне формування життєздатного пилку та насіння. Завдяки порівняльному вивченню фенотипової мінливості ознак репродуктивних і вегетативних органів на прикладі C. sempervirens виявлено, що за умов інтродуції у разі масового насіннєвого розмноження протягом 20 - 25 поколінь місцевої репродукції формуються інтродукційні популяції, близькі за збалансованістю рівня поліморфізму до природних.

213. Біологічні основи оптимізації виробництва вірусних препаратів для захисту лісу від комах-хвоєгризів

Автореф. дис... канд. с.-г. наук16.00.10 К.В. Давиденко; Донец. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Донецьк, 2005. — 20 с. рис. — укp.

З метою удосконалення виробництва препаратів для захисту лісу на основі ентомопатогенних вірусів та їх тестування визначено оптимальні умови одержання личинок комах-хвоєгризів з різним типом сезонного розвитку (звичайного та рудного соснових пильщиків, соснового шовкопряда, соснової совки) у різні терміни, а також оптимальні умови їх утримання та накопичення вірусного матеріалу. Визначено залежність термінів вильоту імаго рудного та звичайного соснових пильщиків, реактивації діапаузи гусениць соснового шовкопряда від температури та фотоперіоду утримання коконів. Визначено вплив на життєздатність комах-хвоєгризів якості корму, температури та фотоперіоду, а для соснового шовкопряда - щільності утримання. Установлено оптимальні значення віку личинок, концентрації вірусної суспензії під час інфікування та тривалості утримання на контамінованій хвої для одержання найбільшої кількості вірусного матеріалу.

214. Біологічні основи селекції шовковиці (Morus L.) та підвищення її продуктивності в умовах України

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.03.01 Надія Олександрівна Олексійченко; Національний аграрний ун-т. — К., 2005. — 39 с. — укp.

215. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості

Автореф. дис... д-ра с.-г. наук06.01.14 В.А. Доронін; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2003. — 41 с. рис. — укp.

Вивчено елементи технології вирощування вітчизняних гібридів, створених на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності, що забезпечують раціональне використання землі та одержання найбільш високого врожаю гібридного насіння з добрими посівними якостями. Розроблено технологію його передпосівної обробки на новому обладнанні європейських фірм, яка забезпечує підготовку до сівби високоякісного гібридного насіння на рівні світових вимог. Результати досліджень впроваджено у насінницьких господарствах України, на Тростянецькому та Вінницькому насіннєвих заводах, а також використано для розробки державних і Міждержавних стандартів з насінництва цукрових буряків і методики визначення грунтової схожості насіння.

216. Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.01.01 В.В. Оніпко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Вивчено особливості органогенезу амброзії полинолисткової, пилкоутворювальну здатність, насіннєву продуктивність та її шкодочинність у посівах польових культур з різною конкурентною здатністю (вико-вівсяна суміш у зайнятому пару; озима пшениця після зайнятого пару; кукурудза та зерно після озимої пшениці; ярий ячмінь після кукурудзи на зерно; кукурудза на силос після ячменю; озима пшениця після кукурудзи на силос і соняшник після озимої пщениці). Визначено забур'яненість посівів цих культур і потенційну засміченість грунту насінням амброзії полинолисткової та інших бур'янів залежно від умов вирощування. Обгрунтовано заходи інтегрованої боротьби з амброзією полинолистковою в посівах польових культур з урахуванням їх фітоценотичної здатності до пригнічення бур'янів. Доведено еколого-економічну ефективність розроблених заходів боротьби з бур'янами в агроценозах провідних культур.

217. Біологічні особливості бур'янів і удосконалення захисту від них посівів цукрових буряків

Автореф. дис... канд. с.-г. наук06.03.13 О.О. Іващенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Запропоновано новий напрям вирішення наукової задачі захисту посівів цукрових буряків, суттю якого є встановлення біологічних особливостей основних видів бур'янів в агрофітоценозі та закономірностей формування продуктивності даних буряків залежно від технологічних прийомів контролювання забур'янення за умов центрального Лісостепу України. Головним фактором, що визначає ступінь забур'янення посівів, є надходження енергії ФАР до поверхні грунту. За умов зниження рівня освітлення на 97,3 % від повного забезпечення світлом кількість бур'янів становила лише 4,8 % від максимальної. Найбільш чутливими до зниження рівня інтесивності енергетичного забезпечення є види Aarathus retroflexux L., Chenopodium album L., Solanum nigrum L. Нова система захисту посівів цукрових буряків від бур'янів, що враховує довготривале порушення у них процесів фотосинтезу, дозволяє у 2 рази та більше знизити витрати гербіцидів. У видів Gallinsoga parviflora Cav., Chenopodium album L. за умов внесення на посівах генетично модифікованих гібридів цукрових буряків гербіциду "Раундап-біо" за норм 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,125 л/га серед рослин, що вижили та дали потомство, виявлено стійкі мутанти з гіпоанеуплоїдним, гексаплоїдним і пентаплоїдним станом геному. Продуктивність посівів цукрових буряків з використанням нової системи захисту від бур'янів становила 103,3 - 104,8 %. Рентабельність її застосування гербіцидів перевищувала традиційні на 14,9 - 19,2 %.

218. Біологічні особливості вегетативного розмноження інтродукованих хвойних на Південному Сході України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 О.Г. Шпакова; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

За результатами досліджень з використанням комплексу біологічних, анатомо-морфологічних методів надано інтегровану оцінку регенераційної здатності цінних інтродукованих хвойних рослин за умов техногенно трансформованого регіону. Визначено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес коренеутворення, вивчено морфогенез придаткових коренів за умов живцювання. Доведено можливість прискореного розмноження високодекоративних видів і форм хвойних рослин та розроблено технологічні засоби інтенсифікації їх вегетативного розмноження за умов регіону.

219. Біологічні особливості видів родини Hydrangeaceae Dum. у зв'язку з інтродукцією у Правобережному Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Т.С. Счепіцька; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено біоекологічні особливості 9 видів і 3 форм роду Deutzia Thunb., 3 видів і 1 форми роду Hydrangea L., 15 видів, 3 форм і 4 сортів роду Philadelphus L., визначено найстійкіші з них. Досліджено ритми розвитку, органогенез пагонів, цвітіння, плодоношення, зимостійкість та посухостійкість об'єктів у кліматичних умовах району інтродукції. Виявлено пряму залежність між тривалістю росту пагонів кущіння та тривалістю вегетації. Визначено терміни збереження насіння, проаналізовано методи вегетативного та насіннєвого розмноження, запропоновано ефективні засоби розмноження. Висвітлено питання ступеня пошкоджуваності рослин, їх стійкості до забруднення різноманітними полютантами. Підбито підсумки інтродукції досліджуваних видів, форм, сортів у Правобережному Лісостепу України, визначено перспективи подальшої інтродукції та використання представників родини Hydrangeaceae. Зроблено оцінку декоративних якостей зразків колекції Національного ботанічного саду НАН України. Наведено приклади композиційних рішень та рекомендації щодо практичного використання дейцій, гортензій, садових жасмінів у основних композиційних елементах озеленення, а також по стрижки й обрізки чагарників даної групи рослин.

220. Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв'язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу України

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Тетяна Анатоліївна Швець; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2006. — 20 с. — укp.