LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Біологічні науки

Всього — 1825 Сторінка 92 із 92

1821. nothing1 Н ЯМР in vivo для встановлення зв'язку між локальним станом головного мозку людини і магніторезонансними характеристиками церебральних метаболітів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук03.00.02 З.З. Рожкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Наведено новий кількісний підхід до аналізу експериментальних даних на базі гіпотези про взаємозв'язок спектральних конфігурацій з метаболічним станом індивідуального мозку. Запропоновано спосіб візуалізації стану головного мозку за допомогою карт розподілу спектральних конфігурацій і конфігурацій часів релаксації основних церебральних метаболітів. Здійснено кількісне визначення вікових і регіональних залежностей часів релаксації та вмісту церебральних метаболітів у разі норми та за умов патології. Визначено кількісні критерії для клінічної діагностики патології центральної нервової системи.

1822. Results of a study of bivalve molluscs of central Asia

= Итоги исследования двустворчатых моллюсков Центральной Азии Z.I. Izzatullaev Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 21-23. — англ.

Розглянуто дані багаторічного дослідження (1972 - 2001) двостулкових молюсків Центральної Азії, де встановлено проживання 51-го виду цих молюсків, що відносяться до 16-ти родів, 8-ми родин і 3-х рядів. Серед них 13 видів і 1 підрід описані вперше. Вивчено їх екологію, розподіл за типами водойм і біотопами, життєві форми та господарське значення.

1823. Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах (еколого-ценотичні особливості, охорона та раціональне використання)

Автореф. дис... канд. біол. наук В.В. Романюк; НАН України. Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

1824. Staphylea pinnata L. (клокичка периста) у Буковинському Передкарпатті і Прут-Дністровькому межиріччі

Автореф. дис... канд. біол. наук03.00.05 Тетяна Олександрівна Деревенко; НАН України; Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 22 с. — укp.

1825. The threat of native molluscs by the New Zealand mud - snail (Potamopyrgus antipodarum (gray))

= Угроза для местных моллюсков со стороны новозеландского слизня M. Strzelec Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 10. — С. 116-117. — Библиогр.: 10 назв. — англ.

Зазначено, що Potamopyrgus antipodarum інтродуковано в солоні та прісні води Європи в першій половині ХІХ ст., коли регулярне суднохідне сполучення з'єднало з 1840 р. Британські острови з Новою Зеландією, тому молюски можуть виживати тільки у воді з 24,6 % солоності. Транспортування індивідуумів на зовнішній частині корабля неможливе.