LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Економіка. Економічні науки

Всього — 8566 Сторінка 429 із 429

8562. Strategic planning of hotel sector development in Ukraine

S. Semikolenova Культура народов Причерноморья. — 2004. — N54. — С. 336-337 — Библиогр. в конце ст. 20 назв. — англ.

Tourist industry in Ukraine and its' hotel sector is still in its developing stage. The "Law on Tourism" was adopted only in autumn of 2003. It is very important to understand what forces are behind the development of hospitality industry since it affects the development of construction, service and communication sectors and thus has a potential of increasing GDP and government revenues.

8563. TEMPUS Yalta mars 2005 conference finale

C. Bauvin Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 186-187

8564. The balanced scorecard - як основа прийняття управлінських рішень

А.В. Шайкан Культура народов Причерноморья. — 2005. — N64. — С. 93-95 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — укp.

8565. The effects of organizational culture on salesperson customer orientation

F. Coelho, M. Augusto, e Sa Moura, A. Coelho, E. Soares Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 226-232 — англ.

В статье исследуются теоретические основы изучаемых вопросов, а также факторы воздействия концепции, ориентированной на клиента. Изучается роль организационной культуры на предприятии; удовлетворение от работы и обязательства работника по отношению к организации и выполнение продавцами их должностных обязанностей. Выдвигаются гипотезы, касающиеся связи организационной культуры и концепции, ориентированной на клиента. Рассматриваются данные тестирования выдвинутых гипотез на базе двух организаций, занимающихся предоставлением услуг; предлагаются результаты проведенного исследования

8566. «Стратегія запозичень» і розвиток науки

І. Єгоров, О. Попович, В. Соловйов Вісник НАН України. — 2003. — N5 — укp.

У дискусіях з приводу конкретних можливостей України у реалізації інноваційного розвитку економіки дедалі частіше можна почути пропозиції щодо орієнтації на «стратегію запозичень», тобто базування вітчизняного виробництва переважно на використанні сучасних технологій, які розроблені в інших країнах світу і дають змогу випускати конкурентоспроможну на світових ринках продукцію. Однак питання це куди складніше, аніж здається на перший погляд. Тож варто докладніше розібратися, що саме і якою мірою ми можемо сьогодні запозичувати.