LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Хімічна технологія. Харч. виробництва

Всього — 944 Сторінка 48 із 48

941. Цеолітвмісна мікросфера як основа каталізатора крекінгу, її фізико-хімічні та коксотворні властивості

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.13 Р.В. Ліхньовський; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

На основі каоліну Просянівського родовища вивчено закономірності синтезу in situ цеолітвмісної мікросфери (ЦВМС). Досліджено фізико-хімічні, каталітичні та коксотвірної властивості ЦВМС. Створено новий комбінований високоінформативний мікроімпульсний крекінг-регенераційний метод вивчення динаміки коксоутворення та визначення складу коксу на різних стадіях дезактивації та регенерації каталізаторів. Доведено, що найнижчу коксотвірну здатність має каталізатор на основі ЦВМС, дещо вищу - товарні каталізатори "Грейс" та "Уфа", найвищу - "Енгельгард", що узгоджується зі зростанням відносного вмісту кислотних центрів середньої сили під час переходу першого зразка до останнього. Вивчено закономірності коксоутворення та диференціального вигоряння коксу на низці матричних фаз і каталізаторів.

942. Экспериментальное определение тепловых параметров резервуара

Ю.А. Абрамов, А.Е. Басманов Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 32-34. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Запропоновано метод експериментального оцінювання теплових параметрів резервуара з нафтопродуктом. Підхід базується на лінійному наближенні залежності температури стінки від невідомих параметрів і застосуванні методу найменших квадратів. Розглянуто приклад з оцінюванням коефіцієнту конвекційної теплопередачі.

943. Эффективность применения щелочных вяжущих систем при производстве кирпича на основе вулканического стеклосодержащего сырья

В.З. Мелконян Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 227-231. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Здійснено порівняльний аналіз трудомісткості та енергетичних витрат технологічних процесів виробництва цегли на основі лужних в'яжучих з використанням вулканічної сировини яке вміщує скло та традиційної силікатної цегли на основі вапняково-кремнеземистого в'яжучого.

944. Якість і збереженість свіжих тепличних томатів із застосуванням обробки плівкоутворювальною композицією

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.15 І.І. Медведкова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено науково-експериментальне обгрунтування збереженості свіжих тепличних томатів з застосуванням обробки плівкотвірною композицією, яка дозволяє знизити втрати їх маси, збільшити вихід товарної продукції та продовжити термін зберігання за різних температурно-вологісних режимів. Оптимізовано склад плівкотвірної композиції. Розроблено й обгрунтовано технологічні процеси обробки та зберігання тепличних томатів. Проведено товарознавче оцінювання якості свіжих тепличних томатів, оброблених плівкотвірною композицією, закладених для зберігання. Доведено, що в оброблених томатах за рахунок обмеження газо- та паропроникності шкірочки формується модифікований внутрішньотканинний газовий склад, знижується інтенсивність дихання. Ці фактори зумовлюють меншу активність перебігу обмінних процесів та втрати поживних речовин.