LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 10 із 445

181. Аналіз існуючої системи навчально-виховного процесу у ліцеї з посиленою військово-фізичної підготовкою

О.Г. Піддубний, Ю.С. Матковський, Б.П. Смірнов, Г.Г. Лисак Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 6. — С. 41-47. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто існуючу систему навчально-виховного процесу у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та її вплив на рівень фізичного розвитку, фізичного стану та фізичної підготовленості ліцеїстів.

182. Аналіз мотиваційних теорій у сфері оздоровчої фізичної культури та рекреації

О. Андрєєва Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 2. — С. 81-84. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Представлено аналіз теорій мотивації до занять руховою активністю. На підставі розглянутих мотиваційних теорій запропоновані специфічні стратегії, націлені на формування або посилення мотивації до занять руховою активністю.

183. Аналіз навчально-оздоровчої роботи з фізичного виховання у Миколаївському державному університеті

Ю. Кулаков, І. Демидова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 4. — С. 85-87. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Подано інформацію про організацію та форми роботи з фізичного виховання студентської молоді Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.

184. Аналіз основних структурних компонентів композицій групових вправ художньої гімнастики

Т. Мірошниченко Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 2-3. — С. 22-24. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Проведено аналіз структури змагальних композицій групових вправ художньої гімнастики. Визначено пріоритетні напрямки у виборі структурних компонентів і взаємозв'язків між ними з урахуванням сучасних тенденцій розвитку групових вправ як олімпійського виду спорту.

185. Аналіз показників змагальної діяльності збірної України з баскетболу в фінальних матчах чемпіонату Європи

Р.О. Кириченко, Е.Ю. Дорошенко, В.Б. Горбуля Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 7. — С. 40-45. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Визначено параметри змагальної діяльності баскетболісток збірної України у фінальних матчах чемпіонату Європи 2003 р. Наведено дані порівняльного аналізу ефективності змагальної діяльності баскетболісток збірної України і команд - переможця та призерів чемпіонату Європи 2003 р.

186. Аналіз практики інвестування м'ясопереробних підприємств США

І.О. Перелигін Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 30-33 — укp.

международная экономика, инвестирование промышленности США, экспорт мяса, компания Cargill, компания ConAgra, компания IBP, мясопроизводители, международная торговля, организация сельхозпредприятий, сельское хозяйство, переработка мясопродукции, фермерские хозяйства, мясная промышленность

187. Аналіз проблемної ситуації щодо впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України

В. Мудрик, М. Олійник, І. Приходько, В. Ашанін Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С. 16-18. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Обгрунтовано необхідність посилення уваги на реалізації державних тестів як нормативної основи вдосконалення фізичної підготовки населення.

188. Аналіз програм підготовки ювеналів і юніорів у спортивних танцях

Г. Петренко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 4. — С. 140-143. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто питання участі дітей у спорті. Зроблено огляд програм з підготовки ювеналів та юніорів до участі у змаганнях, системи тренувань юних спортсменів.

189. Аналіз результатів дослідження соціально-педагогічної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім'ї

Н.Д. Щербак Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 118-122. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Наведено методологію дослідження проблеми соціально-педагогічної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім'ї, характеристику процесу впровадження програми гуманізації взаємовідносин батьків і дітей та аналіз одержаних результатів.

190. Аналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16 - 17 років

І.В. Романчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 125-127. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Висвітлено результати дослідження показників спеціальної фізичної та технічної підготовленості юних баскетболісток груп спортивного вдосконалення; зроблено порівняльний аналіз одержаних результатів і нормативних вимог, запропонованих навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності.

191. Аналіз ситуації міжособистісного конфлікту: педагогічний аспект

Ю.О. Костюшко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 17. — С. 40-43. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

На основі теоретичного аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень конфлікту розкрито зміст поняття "ситуація конфлікту".

192. Аналіз соціально-педагогічних основ формування потреб в самостійних заняттях фізичною культурою у студентів НФАУ

В.Е. Куделко, С.В. Королінська Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 93-96. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто основні напрямки удосконалення фізичного виховання студентів НФаУ у контексті Болонського процесу. Обгрунтовано застосування різноманітних шляхів, засобів, методів формування стійкої потреби у самостійних заняттях фізичною культурою.

193. Аналіз соціально-психологічних факторів, що визначають ефективність рухової активності студентів у процесі фізичного виховання

Л. Хрипко Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 1. — С. 75-78. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Дослідженнями встановлено, що шляхом раціонального вибору засобів фізичного виховання, враховуючи фізкультурно-спортивні інтереси студентів, можлива побудова ефективної системи фізичного виховання.

194. Аналіз сучасної системи соціально-корекційної роботи серед дітей з наслідками церебрального параліча

Л.В. Мороз Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 71-73. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Наведено аналіз існуючих на сьогодні підходів до вирішення проблеми дитячого церебрального паралічу, а також виявлено переваги і недоліки реабілітаційної та соціальної роботи з дітьми даної категорії.

195. Аналіз тактико-технічних дій борців вільного стилю на Іграх ХХVI Олімпіади в Атланті

С. Латишев Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2000. — N 2-3. — С. 20-23. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Наведено методи відеоаналізу й хронометрування з одночасним стенографуванням змагального двоєборства. Результати досліджень можуть бути використані для розробки змагальної діяльності й складання індивідуальних планів підготовки борців високого класу.

196. Аналіз техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації

Е.Ю. Дорошенко, Р.О. Кириченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 269-277. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Проаналізовано параметри техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації в залежності від ігрової спеціалізації у відбіркових матчах чемпіонату Європи 2003 року.

197. Аналіз фізичної підготовленості студентів гуманітарного університету

Є. Захаріна Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 21. — С. 20-25. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано дані фізичної підготовленості, фізичного стану та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів ГУ "ЗІДМУ". Запропоновано шляхи оптимізації процесу фізичного виховання.

198. Аналіз форм фізичної культури в режимі дня молодших школярів

О.В. Міщенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 26. — С. 9-12. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Констатовано зниження рухового навантаження молодших школярів, пов'язане з особливостями навчання, та роль позакласних форм фізичного виховання та заходів, спрямованих на вирішення зазначеної проблеми.

199. Аналіз форм, методів і змісту виховної роботи в школах німецьких поселень Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

М.В. Ніколаюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 30. — С. 91-94. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Висвітлено християнський аспект освіти та виховання дітей німецьких колоністів на Волині як визначальну основу виховання особистості, акцентовано увагу на проблемах навчання в національних школах, показано специфіку конфесійного навчання. Подано загальну характеристику процесу колонізації земель Волинської губернії, особливостей устрою німецьких поселень, їх динаміки та хронології. Розкрито релігійні аспекти виховання колоністів на засадах германізму та етнічної ідентичності.

200. Аналіз функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем у юнаків з різними рівнями фізичного здоров'я та фізичної підготовленості

Т.І. Лошицька Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 18. — С. 44-49. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено результати дослідження функціонального стану основних систем організму у юнаків, що мають різні рівні здоров'я та фізичної підготовки. Проаналізовано динаміку досліджуваних показників протягом трьох навчальних семестрів.