LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 5 із 445

81. Активізація процесу фізичного виховання студентів за допомогою занять силової спрямованості

П.М. Гунько Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 23. — С. 13-16. — Бібліогр.: 26 назв. — укp.

Обгрунтовано застосування занять силової спрямованості в процесі фізичного виховання.

82. Активні методи навчання в фізкультурній освіті

О. Ємець Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С. 56-58. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Вказано, що удосконалення післядипломної освіти фахівців з фізичної культури нерозривно пов'язане з застосуванням активних методів навчання. Одержано матеріали наукового й навчального характеру, які дозволяють рекомендувати використання методу педагогічної ситуації не тільки як фактор активізації пізнавальної діяльності, але і як метод розвитку професійного мислення вчителів фізичної культури.

83. Актуалізація занять фізичною культурою в умовах гуманітарних вищих навчальних закладів

В.А. Стоянов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 5. — С. 61-68. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Висвітлено шляхи оновлення фізичної культури та розглянуто структуру мотивів занять з метою їх актуалізації.

84. Актуальні аспекти розвитку потенційних педагогічних здібностей вчителя фізичної культури в процесі викладання циклу спортивно-педагогічних дисциплін

А.А. Трададюк, В.М. Пристинський, Т.М. Пристинська Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 20. — С. 41-46. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто доцільність організації практичних занять з циклу спортивно-педагогічних дисциплін на засадах диференційно-інтегрального підходу для розвитку потенційних здібностей до рівня функцій майбутньої фахової діяльності спортивного педагога, вчителя фізичної культури.

85. Актуальні питання впровадження експериментальної учбової програми з дисципліни "Фізичне виховання" у вищих учбових закладах України

Т.П. Гусєв, І.Й. Малинський Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 2. — С. 34-37. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто проблеми, пов'язані з переходом вищих навчальних закладів до викладання дисципліни "Фізичне виховання" відповідно до учбових програм, складених згідно з вимогами Болонського процесу. Описано досвід впровадження такої програми в НМУ ім. О.О. Богомольця.

86. Актуальні питання організації та проведення навчальних занять з фізичної культури в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

Г.Г. Лисак, Ю.С. Матковський, О.Г. Піддубний Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 21. — С. 21-27. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто питання оптимізації фізичної підготовки ліцеїстів на основі удосконалення навчальної програми з фізичної культури та поліпшення організації навчального процесу, а також шляхів вирішення завдань допризовної підготовки в ліцеї засобами фізичної підготовки.

87. Актуальні питання спортивного травматизму

В. Левенець Спорт. медицина. — 2004. — N 1-2. — С. 84-89. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Проаналізовано причини спортивного травматизму в Україні з 1997 - 2002 р. За даними статуправління МОЗ України, спортивний травматизм дорослих, підлітків і дітей має чітку тенденцію до посилення й до 2002 р. у дорослих він склав 3,7 проти 2,6 в 1997 р. на 10000 населення. Розглянуто причини спортивного травматизму дорослих і дітей, роль схованої, уродженої патології в розвитку синдромів перевантаження в спортсменів високої кваліфікації. Наведено фактори ризику, а також коротко описано клініку основних ентезопатій, що найбільше зустрічаються, захворювань навколосуглобних тканин. Наведено оптимальні способи діагностики.

88. Актуальні проблеми оновлення методів навчання студентів у процесі їх професійної підготовки в університеті

А.П. Конох Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 110-115. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розкрито сучасні підходи доцільного вибору методів стимулювання навчальної діяльності студентів, методів контролю та самоконтролю у навчанні, інтерактивних методів. Показано шляхи їх оновлення в процесі професійної підготовки із спортивно-оздоровчого туризму в університеті.

89. Актуальні проблеми підготовки вчителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи

С.М. Танана Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 2. — С. 107-110. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто актуальні проблеми підготовки вчителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи, шляхи вирішення цих проблем. З'ясовано значення краєзнавчої роботи у формуванні професійних якостей майбутніх вчителів початкових класів.

90. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів фізкультури до проведення шкільних та позашкільних занять з оздоровчого фітнесу

М.Р. Батіщева Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 18. — С. 241-245. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто стан педагогічної освіти в галузі оздоровчої фізичної культури. Наголошено на підвищенні попиту на спеціалістів даного профілю, визначено роль ДГІЗФВС у підготовці таких спеціалістів.

91. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах

А.П. Конох Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 162-167. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розкрито актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах України і зарубіжжя.

92. Актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в КНР

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Уюнтена; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Визначено історичні етапи розвитку загальноосвітньої середньої школи в Китаї, проаналізовано освітню політику Комуністичної партії Китаю у різні періоди діяльності. Надано характеристику основних напрямів і суті реформ середньої освіти в сучасному Китаї, визначено провідні тенденції та перспективи розвитку загальної середньої освіти у даній країні. Порівняно процеси реформування загальноосвітньої школи в КНР і Україні з метою визначення якісних змін у кожній з країн.

93. Актуальні проблеми співпраці фізкультурних і релігійних організацій у фізичному вихованні молоді (ідейно-філософський аспект)

П.В. Зайдовий Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 80-82. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Висвітлено актуальні ідейно-теоретичні проблеми співпраці фізкультурних і релігійних організацій у фізичному вихованні молоді.

94. Актуальні проблеми фізичного виховання в українській пресі 20-х років ХХ ст.

О.П. Півень Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 18. — С. 49-53. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Висвітлено питання становлення та розвитку спортивної періодики в структурі видань України й аналіз на їх шпальтах питань з фізичного виховання та спорту.

95. Актуальні тенденції у підготовці майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей

Т.І. Шанскова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 21. — С. 142-145. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано особливості соціального супроводу сімей та його складової частини -соціально-педагогічного супроводу. Висвітлено особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу сімей у вищих навчальних закладах.

96. Актуальність провідних ідей І.Огієнка у проблемі формування професійної компетентності майбутнього вчителя

В.А. Ковальчук Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 9. — С. 222-224. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто зміст і сутність професійної педагогічної компетентності та важливого її компонента - соціальної компетентності майбутніх учителів.

97. Актуальность изучения терминосистемы сельскохозяйственной микробиологии

М.В. Кислухина Культура народов Причерноморья. — 1998. — N5(продолжение). — С. 387-390 — Библиогр.: 13 назв. — рус.

языкознание, терминология сельского хозяйства, английский язык, лексика, словарь, сельскохозяйственная микробиология, иностранные языки

98. Актуальность обучения межкультурной и деловой коммуникации на иностранном языке студентов экономических специальностей

И.Н. Лойченко, Л.Н. Салионович Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 184-185 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

В статье анализируются аспекты преуспевающего менеджера XXI века. Предлагается схема курса межкультурной и деловой коммуникации для студентов экономических специальностей. Обсуждаются перспективы развития международного делового взаимодействия. У статті аналізуються аспекти успішного менеджера XXI ст. Запропонована схема курсу міжкультурної і ділової комунікації для студенів економічних спеціальностей. Обговорюються перспективи розвитку міжнародної ділової співпраці. Aspects of successful managers in XXI century are analyzed in the article. A scheme of the course on cross-cultural and business communication for the students of economic specialties is suggested. The perspectives of development of international business collaboration are discussed.

99. Актуальность проблемы оздоровления нации как составляющий фактор профессиональной деятельности специалистов в области физической культуры и спорта

И.Б. Максимова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 5. — С. 69-71. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Научно обоснована значимость оздоровительной физической культуры для нации и для специалистов в области физической культуры и спорта, которые должны профессионально ориентировать население на здоровый образ жизни.

100. Актуальные вопросы методологии профориентационной работы

Е.С. Иванова Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 152-155 — Библиогр.: 5 назв. — рус.

профессиональная ориентация, учебная ориентация, профориентация, психодиагностика, профессиональные качествва, повышение квалификации, профессиональная подготовка