LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 7 із 445

121. Американська вища освіта як "практична філософія": світоглядний сенс і культурні обмеження

О.О. Панич Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. — Полтава, 2005. — С. 125-127. — укp.

"Філософію освіти" розглянуто як сукупність світоглядних настанов, втілених безпосередньо у освітній практиці. Розкрито світоглядні настанови деяких системних параметрів організації вищої освіти в університетах США (індивідуалізація навчального плану, відсутність жанру "семінарів" тощо). Висвітлено питання про культурні межі застосування такого світоглядного досвіду в системі вищої освіти України.

122. Американська освіта як лідер в організації процесу навчання управлінських кадрів

Є.А. Подольська Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. — Полтава, 2005. — С. 134-141. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Окреслено основні лінії розвитку філософії та соціології в США та результати практичного впровадження цих ідей в освітянську практику. Виявлено закономірності становлення науки про управління завдяки ідеям Вартона, Тейлора, Фоллет, Емерсона, МейоЛайкерта, Макгрегора та інших дослідників, які обгрунтували необхідність ставлення до персоналу організацій як до важливого ресурсу розвитку бізнесу. Досліджено педагогічну діяльність американських шкіл бізнесу, асоціацій з управління, навчальних центрів промислових корпорацій як лідерів у сфері розробок науково-методичних основ та організаційних принципів процесу навчання управлінських кадрів.

123. Американська філософія прагматизму: витоки і цінності

Н.Б. Вяткіна Американська філософія освіти очима українських дослідників: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. — Полтава, 2005. — С. 9-16. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Досліджено основні ідеї та принципи американської філософії прагматизму у соціально-історичному контексті на прикладі теорій Ч.С.Пірса, У.Джемса і частково Д.Дьюї. Реконструйовано теоретичні побудови прагматизму щодо теорії істини, знання і життєвих цінностей з проекцією на сучасну філософію освіти.

124. Американський досвід домашнього виховання

А.А. Лещенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 24. — С. 240-243. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто особливості реалізації педагогічного процесу за умов американської домашньої освіти, розкрито роль домашнього вчителя і учня в доборі змісту, форм і методів навчання, подано тлумачення американського терміна "ненавчання".

125. Американські просвітителі про фізичне виховання і здоровий спосіб життя як фактори удосконалення особистості

В.Ю. Калюжна Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 81-86. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проаналізовано вплив американських просвітителів ХVІІІ ст. на становлення здорового способу життя в Америці та вказано на можливість використання американського досвіду у фізичному вихованні української молоді.

126. Аморальна поведінка людини в фразеологічному вираженні: психосемантичний підхід до дослідження

Н.Ф. Грозян Культура народов Причерноморья. — 2002. — N30. — С. 165-167 — Библиогр. в конце ст. — укp.

языкознание Украина, фразеология, Библиогр.: 8 назв., психосемантика, слова, термины, аморальное поведение, преподавательТНУ

127. Анализ взаимосвязи выполнения технических элементов юными яхтсменами со спортивным результатом

И.Т. Скрипченко Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 6. — С. 20-28. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Наведено методику та результати оцінки виконання технічних елементів юними яхтсменами у процесі управління швертботом класу "Оптиміст". Визначено величину взаємозв'язку між виконанням технічних елементів і спортивним результатом.

128. Анализ взаимосвязи между физической и технической подготовленностью юных яхтсменов

И.Т. Скрипченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 13. — С. 73-77. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Проаналізовано кореляційні взаємозв'язки між фізичною та технічною підготовленістю яхтсменів. Показано вплив рівня розвитку рухових здібностей на виконання технічних елементів під час управління яхтою.

129. Анализ взаимосвязи показателей, обусловливающих перспективность юных футболистов

Г. Лисенчук, Набиль Гарсалла Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 6. — С. 34-44. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Представлено методику оцінки перспективності юних футболістів та визначено ефективність їх попередньої підготовки.

130. Анализ динамики морфо-функциональних показателей и уровня подготовленности 17-20 летних лыжников-гонщиков

О.И. Камаев Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 2. — С. 24-31. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

В роботі визначена результативність змагальної діяльності змагальної діяльності 17-20 річних лижників, досліджена інтенсивність змін показників антропометрії, функціональної, загально-фізичної, спеціалізованої і технічної підготовленості спортсменів даного віку.

131. Анализ и оценка основных составляющих товарной стратегии предприятия

М.Н. Стефаненко Культура народов Причерноморья. — 2001. — N24. — С. 57-58 — Библиогр. в конце ст. — рус.

предпринимательство, стратегия предприятия, экономика предприятия, Библиогр.: 1 назв.

132. Анализ и пути повышения эффективности защитных действий в игре волейбол

Л.М. Евтушенко, В.Н. Маслов, А.В. Паткевич, Я.С. Назаров Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 2. — С. 86-92. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

З метою удосконалення та підвищення захисних дій кваліфікованих волейболістів проаналізовано літературу з даного питання та педагогічні спостереження за їх змагальною діяльністю.

133. Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в задачах прогноза результативности прыгунов в высоту

Р.Ф. Ахметов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 9. — С. 48-61. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто задачу прогнозу середньої результативності в різних вікових групах, використовуючи один, але найважливіший інформативний параметр спортсменів - ступінь використання силових можливостей поштовху (СМП).

134. Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в сочетании с возрастом, весом и ростом прыгунов в высоту в задачах прогноза их результативности

Р.Ф. Ахметов Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 6. — С. 3-17. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто задачу прогнозу результативності стрибунів у висоту, з залученням найважливішого параметра - ступеня використання силових можливостей у процесі відштовхування в поєднанні з антропометричними параметрами (зросту, ваги) та віком спортсменів.

135. Анализ использования водных ресурсов малых рек Крыма

З.В. Тимченко Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 444-447 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

водное хозяйство крыма, водные ресурсы Крыма, сточные воды, водохранилища, водоиспользование, природопользование, география Крыма, реки Крыма

136. Анализ композиций сильнейших гимнасток на чемпионате мира 2001 года (художественная гимнастика)

Т.В. Литовко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 28. — С. 61-66. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Висвітлено питання складання композицій у сучасній художній гімнастиці у світлі нових вимог і правил суддівства змагань. Аргументовано, що необхідність пильного розгляду даної проблеми пов'язана з високою значимістю оцінної вартості технічних і артистичних показників.

137. Анализ корреляционной взаимосвязи различных сторон подготовленности 18 - 20 летних лыжников-гонщиков

О.И. Камаев Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 14. — С. 65-71. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Визначено кореляційний зв'язок різних аспектів підготовки лижників з їх спортивним результатом.

138. Анализ личностных качеств спортсменов, занимающихся разными видами спорта

И.Г. Партас, В.О. Партас Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 227-230. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто питання залежності якостей нервової системи і властивостей осіб від вимог, які пред'являються спортсменам, що займаються різними видами спорту.

139. Анализ методик рентной оценки земельных ресурсов

С.С. Сторожко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 33-35 — Библиогр. в конце ст. — рус.

размещение производительных сил. экономическая география Крым Украина 21 в., экономика сельского хозяйства, региональная геополитика, сельскохозяйственные угодья, экономика землепользования, оценка природных ресурсов, оценка земли, Библиогр.: 10 назв.

140. Анализ методологии экономической оценки рекреационных ресурсов территории

Г.В. Забродько, И.В. Бережная Культура народов Причерноморья. — 2002. — N30. — С. 13-18 — Библиогр. в конце ст. — рус.

экономика природопользования и охрана окружающей среды 20-21 вв., природные ресурсы, Библиогр.: 7 назв., потенциал, нерыночная оценка, рыночная стоимость