LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 8 із 445

141. Анализ общей работоспособности и уровня функциональной подготовленности каратистов в процессе подготовительного периода

Е.В. Поднебесная Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 44-50. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Экспериментально выявлено у обследованных спортсменов в подготовительном периоде тренировок характерные изменения их функционального состояния. С помощью эксклюзивной компьютерной программы "ШВСМ" изучена динамика показателей системы энергообеспечения мышечной деятельности. Показано, что данная программа позволяет вносить коррективы в тренировочные занятия для достижения спортсменами наиболее оптимального уровня функциональной подготовлености.

142. Анализ объёма и интенсивности двигательных действий баскетболистов высокой квалификации при быстром прорыве и пути их совершенствования

С.Г. Защук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 10. — С. 64-72. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Надано результати досліджень об'єму та інтенсивності рухової діяльності баскетболістів високої кваліфікації під час виконання швидкого прориву. Висвітлено актуальність цієї проблеми та шляхи підвищення ефективності удосконалення рухових дій під час виконання швидкого прориву в тренувальному процесі.

143. Анализ опыта картографического моделирования рекреационного природопользования

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N30. — С. 31-34 — Библиогр. в конце ст. — рус.

картография 20-21 вв., карты, Библиогр.: 10 назв., атласы, география, ресурсы, исследования, преподавательТНУ

144. Анализ особенностей личности спортсменов, занимающихся боксом

А.Б. Жадан, В.А. Сутула, Н.Г. Самойлов Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 7. — С. 18-24. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

На основі аналізу одержаних даних виділено загальні риси особистісних якостей боксерів. Загальними рисами є: нестійкість настрою, активна особистісна позиція, імпульсивність, висока пошукова активність, перевага мотивації досягнення, оптимістичність, упевненість у собі.

145. Анализ показателей физического развития работников охраны Литвы

С. Дадело, П. Тамошаускас Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 11. — С. 108-118. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Проаналізовано показники фізичного розвитку працівників приватної служби охорони, порівняно їх з відповідними показниками осіб, що працюють у державній службі охорони, і молодих осіб, що не займаються охоронною діяльністю, а також складено шкалу оцінки цих показників. Установлено, що ріст є одним із визначальних критеріїв професійного відбору працівників охорони. Фізичний розвиток осіб, здатних успішно виконувати охоронні функції, відрізняється високими соматометричними показниками. Наголошено на необхідності включення у програму підготовки фахівців у даній галузі вправ, що розвивають аеробну потужність.

146. Анализ показателей физического состояния юных байдарочников олимпийского резерва Литвы

А. Вилкас, Ю. Скярнявичюс, Р. Дадялене Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 2. — С. 18-23. — Библиогр.: 18 назв. — рус.

Досліджено показники фізичного розвитку та підготовки юних байдарочників олімпійського резерву Литви у зіставленні з відповідними показниками спортсменів високої кваліфікації. Установлено кореляційні зв'язки між спеціальною працездатністю юних байдарочників та найважливішими фізіологічними показниками.

147. Анализ развития физических способностей с целью прогноза успешности обучения юных спортсменов

И.Г. Партас, В.О. Партас Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 174-176. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Визначено рівень розвитку фізичних здібностей початківців спортсменів і можливість прогнозування їх розвитку для досягнення високих спортивних результатів.

148. Анализ результатов выполнения нормативов государственной системы тестирования физической подготовленности младшими школьниками г. Киева

И.А. Тюх Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2006. — N 2. — С. 105-111. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто стан фізичної підготоки дітей молодшого шкільного віку м. Києва відповідно до вимога нормативів Державної системи тестування фізичної підготовки населення України та шкільних програм.

149. Анализ соревновательной деятельности пловцов как основа индивидуализации тренировочного процесса

В. Скирене, Д. Саткунскене, И.Ю. Зуозене Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 112-115. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Наголошено, що систематичний аналіз змагальної діяльності спортсмена й особливостей виконання ним технічних дій дозволив вчасно скорегувати його техніко-тактичну підготовку, що призвело до досягнення персонального рекорду, який став рекордом країни на дистанції 50 м брасом.

150. Анализ соревновательной и тренировочной деятельности дзюдоистов высокой квалификации на этапе специализированной базовой подготовки

К.В. Ананченко, Л.В. Гринь Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 9. — С. 8-13. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Представлено принципи організації та підготовки спортсменів високої кваліфікації до змагань.

151. Анализ состояния и перспективы развития стрельбы из лука в мире с учетом результатов XXVIII Олимпийских Игр в Афинах

Б. Виноградский Наука в олимп. спорте. — 2005. — N 2. — С. 60-68. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Визначено особливості проведення змагань зі стрільби з лука на XXVIII Олімпійських Іграх в Афінах. Розроблено моделі змагальної діяльності найсильніших лучників. Виявлено тенденції розвитку спортивної стрільби з лука на сучасному етапі розвитку спорту.

152. Анализ структурно-функциональных особенностей органов менеджмента физической культуры и спорта Харьковской области

В.Э. Куделко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 8. — С. 90-96. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто особливості функціонування керівних органів менеджменту фізичної культури і спорту Харківської області.

153. Анализ тематического разнообразия в картографировании рекреационного природопользования

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N31. — С. 38-42 — Библиогр. в конце ст. — рус.

тематическое и комплексное картографирование 20-21 вв., картография, Библиогр.: 17 назв., антиресурсы, экологический потенциал, рекреационная география, оценка, исследование, преподавательТНУ

154. Анализ технико-тактических показателей ведущих команд Украины по баскетболу

З.М. Хромаев, Г.С. Защук, В.З. Бабушкин Физ. воспитание студ. творч. спец. — Х., 2002. — N 4. — С. 22-27. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Наведено дані аналізу основних ігрових компонентів провідних баскетболістів, на підставі яких зроблено висновок про ступень готовністі кандидатів у національну збірну команду до чемпіонату Європи-2003.

155. Анализ травмоопасных элементов техники спортсменов высокой квалификации в латиноамериканских танцах

И. Фокин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 4. — С. 187-188. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто проблему аналізу технічних елементів спортивного танцю на прикладі латиноамериканської програми; виявлено на базі одержаних даних травматично небезпечні елементи техніки.

156. Анализ уровня подготовленности юных лыжников-гонщиков в ходе эксперимента

О.И. Камаев Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 5. — С. 97-103. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Визначено ступінь ефективності різних тренувальних программ, надано оцінку фізичної, функціональної та технічної підготовленості юних лижників.

157. Анализ уровня ценностных ориентаций профессиональной направленности выпускников сферы физического воспитания и спорта

С.В. Григорьев, А.Г. Бойко, Т.А. Базылюк Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 18. — С. 245-254. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглянуто питання, пов'язані з проблемами ціннісних ориєнтацій професійної спрямованості випускників сфери фізичного виховання і спорту. Проведено порівняльний аналіз їх змін у студентів.

158. Анализ факторов, определяющих спортивную подготовленность лыжников-гонщиков на этапе специализированной базовой подготовки

О.И. Камаев Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 3. — С. 33-39. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Встановлено значущість показників різних аспектів підготовленості на рівень спортивних можливостей 18 - 20 річних лижників-гонщиків.

159. Анализ факторов, определяющих уровень спортивного совершенства юных лыжников на этапе начальной подготовки

О.И. Камаев Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2004. — N 1. — С. 44-51. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Установлено фактори, що визначають рівень спортивної досконалості юних лижників.

160. Анализ экологического состояния ландшафтных комплексов Карадага

Т.В. Бобра, О.А. Камак Культура народов Причерноморья. — 1998. — N2(прил.2). — С. 71-75 — Библиогр.: 1 назв. — рус.

экология Крыма, ландшафтная экология, Крым, современная растительность, преподавательТНУ, прикладная экология, растительность Карадага, картосхема Карадага, ландшафтоведение, экосистема Карадага, Карадагский заповедник, Карадаг, ландшафтные комплексы Крыма