LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Культура. Наука. Освіта

Всього — 8891 Сторінка 9 із 445

161. Анализ эффективности подачи мяча как элемента технико-тактической деятельности квалифицированных волейболистов

Э.Ю. Дорошенко, Ю.В. Мельничук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 96-100. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Исследованы параметры подачи мяча в волейболе как одного из основных элементов технико-тактической деятельности в данном виде спорта на примере чемпионатов Украины, России, Италии 2005 - 2006 гг. и чемпионата Европы 2006 г. Доказано, что в учебно-тренировочном процессе необходимо уделять большее внимание выполнению подач, которое может иметь несколько критериев. Обосновано, что каждая третья подача должна нести угрозу, а ошибочной может быть каждая шестая.

162. Анализ эффективности спортивно-массовой работы в ВВУЗах министерства обороны Украины и пути ее повышения

Ю. Бородин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 3. — С. 62-72. — Библиогр.: 20 назв. — рус.

На основі системного підходу зроблено аналіз ефективності спортивно-масової роботи в ВВНЗ і обгрунтовано шляхи її вдосконалення.

163. Анализ эффективности технико-тактической деятельности в гандболе (на материалах XIX чемпионата мира)

Е.Ю. Дорошенко, В.О. Цапенко, В.О. Петров, Д.Г. Сердюк, С.Е. Барский Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 15. — С. 56-66. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Проаналізовано ефективність техніко-тактичної діяльності гандболістів у нападі та захисті.

164. Аналитический профиль различных систем тестирования младших школьников

Е.В. Давиденко, В.В. Кожемякина Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 15. — С. 41-45. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Наведено порівняльний аналіз різних систем тестування для оцінки рівня фізичної підготовленості молодших школярів.

165. Аналіз варіативності техніки спаду в процесі еволюції

Р.І. Райтер Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 16. — С. 9-12. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Проаналізовано поширені варіанти техніки спаду за матеріалами кіно- та відеозйомки за період 1952 - 1997 рр. Розглянуто питання варіативності розповсюджених форм спаду залежно від кваліфікації гімнаста та складності вправ.

166. Аналіз взаємозв'язку техніки управління швертботом класу "Оптиміст" з антропометричними показниками юних яхтсменів

І.Т. Скрипченко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 14. — С. 40-46. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Представлено результати досліджень технічної підготовленості юних яхтсменів (за різних вітрових умов). Експериментально показано, що якість виконання яхтсменами елементів техніки управління швертботом залежить від їх антропометричних показників.

167. Аналіз дисертаційних робіт, захищенних у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2003 - 2005 рр

О.П. Ісаєв Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 112-135. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто докторські та кандидатські дисертації захищені в спеціалізованій раді Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури зі спеціальностей: 05.23.20 - "Містобудування та територіальне планування", 05.24.01 - "Геодезія" та 05.24.04 - "Кадастр та моніторинг земель" в період з 2003 р. до 2005 р.

168. Аналіз досвіду тренерів з особливостей методики постановки сучасних композицій групових вправ у художній гімнастиці

Т. Нестерова Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 4. — С. 18-22. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

На підставі результатів анкетного опитування тренерів України, що мають різну кваліфікацію й стаж роботи, аналізу структури й змісту композицій команд - фіналісток змагань на іграх XXVII Олімпіади, а також вивчення досвіду провідних тренерів світу, досліджено особливості й перспективи вдосконалення професійно-педагогічної майстерності тренера - постановника композицій у групових вправах художньої гімнастики.

169. Аналіз досліджень у сфері стрілецько-спортивної діяльності

В.Т. Пятков Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 22. — С. 28-34. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Наведено концепцію моделювання інтерактивних систем науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів, тренерських кадрів та інших фахівців сфери стрілецько-спортивної діяльності. Інтерактивність, як властивість, що реалізується у взаємодії системи з користувачем за допомогою програмно-візуальних елементів керування, дозволяє оптимізувати систему підготовки шляхом створення електронної бази теоретико-методичних основ і розробки імітаційних моделей техніко-тактичних дій у циклі пострілу, кваліфікаційних вправ і фінальних серій олімпійської програми. Критерієм оптимізації є ефективність системи.

170. Аналіз ефективності змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації у гандболі

Е.Ю. Дорошенко, В.О. Цапенко, В.О. Петров, Д.Г. Сердюк, Н.Л. Барська Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 24. — С. 55-59. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Наведено та проаналізовано параметри ефективності змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації в гандболі на турнірі XXVIII Олімпійський ігор (жінки).

171. Аналіз ефективності розвитку психофізичних якостей юних гімнастів на етапі початкової спортивної підготовки

С.М. Борщов Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 2. — С. 3-8. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто ефективнiсть розвитку психофiзичної пiдготовки юних гiмнастiв у процесi вiдповiдних випробувань на початку i в кiнцi навчального року.

172. Аналіз ефективності штрафних кидків у баскетболістів команди суперліги "Дніпро" (Дніпропетровськ)

О.О. Мітова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 75-78. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Аналіз ефективності штрафних кидків у баскетболістів команди суперліги "Дніпро" (Дніпропетровськ). Розглянуто низьку ефективність виконання штрафних кидків в командах суперліги під час змагань. Наведено результати опитування спортсменів щодо даної проблеми.

173. Аналіз змагальних технічних дій дзюдоїстів вищої кваліфікації

А.В. Соловей, В.Д. Мартин Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 18. — С. 47-50. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Отримано результати, які слугують підставою для проведення поглиблених досліджень кінематичних і динамічних структур прийомів, що найчастіше застосовуються під час змагань спортсменами високої кваліфікації для втілення відповідно орієнтованих програм спеціальної швидкісно-силової підготовки борців.

174. Аналіз змагальної діяльності в єдиноборствах в системі спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах МВС України

В. Фоя Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 2. — С. 61-64. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Наведено дані кількісного аналізу складу, частоти застосування, ефективності прийомів атаки в боях за різними версіями карате й кікбоксингу. За результатами аналізу проведено ранжирування, що дозволило виявити найбільш популярні й ефективні атакуючі дії, прийоми.

175. Аналіз змагальної діяльності у баскетболі: Теоретико-методичні аспекти

Р.О. Кириченко, М.О. Хабарова, Е.Ю. Дорошенко, В.О. Цапенко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 21. — С. 25-34. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Вміщено сучасні теоретико-методичні погляди на проблеми аналізу змагальної діяльності у баскетболі на засадах системного підходу з використанням прийомів імітаційного моделювання та коаліційних стратегій.

176. Аналіз змагальної діяльності як провідний компонент професійної підготовки тренерів з баскетболу

Е.Ю. Дорошенко, Р.О. Кириченко, М.О. Хабарова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 29-33. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Висвітлено сучасні погляди щодо проблеми оптимального оцінювання результатів змагальної діяльності в баскетболі як головного чинника формування професійної майстерності тренера.

177. Аналіз зміни зареєстрованих показників індивідуальної ефективності ігрових дій баскетболістів у змагальному періоді

О.О. Кравчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 78-80. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Показано можливість точного математичного прогнозування індивідуальних підйомів і спадів ефективності змагальної діяльності спортсменів, вплив на ці закономірності психофізіологічних та біоритмічних показників. Методику побудовано на основі аналізу структури підготовленості гравців. Встановлено ефективність взаємозв'язків психофізіологічних та біоритмічних показників з ігровою ефективністю та рівнем підготовленості в навчально-тренувальному і змагальному процесі в баскетболі.

178. Аналіз змісту пріоритетного навчального матеріалу у шкільних програмах з фізичного виховання

І. Бакіко Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 2-3. — С. 3-6. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

На підставі аналізу програм з фізичного виховання для учнів загальноосвітніх шкіл показано, що програми 1992 і 1998, 1985 і 1993 рр. дублюють одна одну. Невелика відмінність полягає в наявності окремих фізичних вправ і викладанні футболу у всіх класах (програма 1998 р.). Більшість фізичних вправ має військово-прикладний характер і недостатньо відповідає оздоровчій спрямованості фізичного виховання.

179. Аналіз ідей професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в працях вітчизняних фахівців з фізичного виховання 70 - 80-х рр. ХХ ст.

Т.М. Кравчук Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 23. — С. 45-50. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Наведено аналіз ідей щодо професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, виявлених у наукових та науково-методичних працях провідних вітчизняних фахівців у галузі фізичного виховання в 1970 - 1980-х рр.

180. Аналіз індивідуальних особливостей змагальної діяльності у стрибку у висоту в чоловіків

В.І. Бобровник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 7. — С. 9-15. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Проаналізовано індивідуальні особливості змагальної діяльності легкоатлетів-стрибунів на прикладі виконання стрибків у висоту найсильнішим стрибуном України А. Соколовським.