LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 88 із 88

1741. Digital Eyes: Digital Scanning at the Library of Congress

L. Brooks — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

The technology of digital scanning allows libraries an opportunity to simultaneously preserve and make widely available collections that are too fragile, too valuable, or too custody-restricted for use or distribution in their physical form. In combination with the institution-wide and world-wide network servers, digital images can be more easily accessed, served, distributed, and used, eclipsing the physical boundaries of walls and distance. However, critical non-technology issues should be considered first by any library undertaking digital scanning of its collections.

1742. Historic Sound from Edison Cylinders: A Novel Play Back Method

= История, звучащая с цилиндров Эдисона: оригинальный метод воспроизведения T. Kessler, G. Stanke Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 87-91. — Библиогр.: 5 назв. — англ.

Предложена оригинальная система воспроизведения, разработанная GFaI, на основе комбинации методов обработки изображений и механического сенсора. Тщательно измеренная геометрия звуковой дорожки преобразовывалась в акустический сигнал, который можно прямо переносить на цифровой носитель информации. Качество звука сравнимо с качеством, получаемым с помощью старой технологии, когда приходилось по негативу изготавливать восковый цилиндр, а затем проигрывать его на фонографе. Кроме того, новый метод применим и в том случае, когда изготовить восковый цилиндр невозможно.

1743. Internet use: gender analysis

O.I. Goroshko Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 3-6. — Библиогр.: 19 назв. — англ.

Висвітлено гендерні аспекти комунікацій в Інтернеті. Зважаючи на теоретичне положення, що гендер є соціально конструктивістською культурологічною категорією, проаналізовано ресурси та способи утворення гендера на прикладі вивчення гендерних аспектів мотивацій користування Інтернетом на Україні. Дослідження показало, що існують певні гендерні відмінності в структурі мотивів використання Інтернету, які загалом носять універсальний характер, але місцевій колорит теж має місце. Ця різниця в мотивації може бути обумовлена також впливом віку, стажем користування Інтернет-послугами та тощо.

1744. K.G. Saur's New Online Databases and CD-ROM Publication

= Нові продукти видавництва "Заур" на CD-ROM і в режимі он-лайн P. Fertl Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 259-261. — англ.

Видавництво "Заур" дуже популярне завдяки своїй інформаційній продукції, яка публікується у друкованій формі, на мікроформах, на CD-ROM, а також доступна у режимі он- лайн. Нещодавно список продукції видавництва поповнився кількома новими електроннимиресурсами, які детально описано у доповіді.

1745. On-line сертифікація навчання фахівців - провідна технологія сучасності

В.В. Осадчий, Г.О. Котова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 97-99. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Розглянуто проблему сертифікації фахівців за допомогою Інтернету, плюси та мінуси такого підходу, запропоновано вимоги до програмного засобу, що функціонує у мережі Інтернет, для здійснення процесу сертифікації фахівців у різних галузях.

1746. Realization of improved locomotion tasks for multi-legged robot

= Реализация локомоционных задач для шагающего робота F. Palis, V. Rusin, M. Konyev, Y. Zavgorodniy Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 160-162. — Библиогр.: 5 назв. — англ.

Показана возможность использования информации о силе контакта с опорной поверхностью для решения локомоционных задач. Использование силового управления необходимо для адаптации шагающих роботов к неровной поверхности и распределения сил реакций в опорных ногах во время движения по жестким и по мягким поверхностям. Разработаны алгоритмы адаптации, базирующиеся на информации о силе реакций в опорных ногах.

1747. ScienceDirect: It's Extensive Content and Easy to Use Features & Functionalities

= ScienceDirect: глибокий змiст, легкiсть у використаннi та функцiональнi можливостi Wendy Gaurie — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

"Ельзевір" є лідером серед світових мультимедійних видавництв, яке щорічно видає понад1800 наукових, технічних та медичних журналів, 65 онлайнових довідників та 200 електроннихкнижок. Окрім цього, "Ельзевір" постачає бази даних індексів (бібліографічні) та рефератів,включно з EMBASE, вона місить інформацію з біомедицини та фармакології. Більше чверті всіх повнотекстових наукових, технічних та медичних статей - які опрацьовановідомими редакторами, написано шанованими авторами та читають вчені всього світу - доступнілише в одному місці: на ScienceDirect вашого комп'ютера: www.sciencedirect.com. На ScienceDirectє можливість знайти більше 5,8 мільйонів статей з 23 галузей знання. Доступ до електронних публікацій здійснюється через глибокий архів, який починається з випуску 1 у томі 1. Для журналу"Ланцет" ця публікація датується 1823 роком. Новим для видавництва було введення онлайнових довідників та електронних книжок. Крім того, на ScienceDirect є 9 баз даних рефератів видавництва"Ельзевір" (Compendex, EMBASE і т. п.), та 5 баз даних третіх сторін, наприклад, Inspec. ScienceDirectпропонує інтуїтивний інтерфейс, і ви маєте можливість вільно переглядати журнали,повнотекстові статті, реферати, зміст та індекси. Пошук доступний до всіх випусків журналів, починаючи з 1823 року і до тепер. Також ви можете поглибити пошук, використовуючи результати пошуку, які ви вже отримали. Можна також зберегти видання, цитату чи пошукову інформацію. Посилання на статті можливо відправити колезі чи студенту та відслідковувати кількість цитувань статті чи реферату.

1748. SLAIR2 - Six legged autonomous intelligent robot

= SLAIR2 - шестиногий автономный интеллектуальный робот F. Palis, V. Rusin, M. Konyev, Y. Zavgorodniy Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 157-159. — Библиогр.: 5 назв. — англ.

Представлена новая конструкция и система управления для движения шестиногого шагающего робота. Показано, что при использовании сочлененного корпуса шагающий робот способен выполнять ряд сложных локомоционных задач. Результаты симуляции различных движений ног и корпуса робота подтверждают преимущество и целесообразность использования предложенной конструкции и алгоритмов.

1749. The Next Generation: "Science Direct"

I. Brune Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 289-290. — англ.

Видавництво " Elsevier Science " - світовий лідер у галузі електронних публікацій. Воно випускає приблизно 1700 високоякісних електронних видань у форматі STM, орієнтованих на академічні та урядові установи, а також на приватний сектор. Зміст електронних публікацій відображає потреби як окремих інститутів, так і консорціумів електронних бібліотек. У доповіді розглядаються цілі та завдання видавництва за такими напрямами: створення кращого у світі джерела наукової інформації (зміст); збільшення ефективності доставки електронних документів клієнтам, що приносить їм максимальну користь від передплатних видань (функціональність); надання можливості вибору для комплектування фондів клієнтів за оптимальними для них цінами (придбані пакети); а також зацікавлена, високоякісна підтримка користувачів (обслуговування). Докладно аналізується сучасний стан діяльності видавництва, пов'язаний з оптимізацією змісту електронних публікацій та їх функціональністю. Наводяться результати проведеного недавно серед клієнтів дослідження, що дозволило визначити, які напрями клієнти вважають основними, і як вони оцінюють діяльність видавництва у кожному з названих напрямів.

1750. Trends in Information Dissemination - Converging Standards in Electronic Books'

C. Day — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — англ.

This short paper touches on the digital information explosion in the world and presents the need for a standard for electronic books.

1751. UMI's ProQuest SiteBuilder Customizable Interface

A. Pasquarelli — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — англ.

As the popularity of the World Wide Web grows as a medium for information retrieval, information professionals are increasingly faced with the dilemma of evaluating, choosing, and training users on various features of online interfaces. As much as anyonline information company would like to think that their particular interface meets all the needs of today's libraries, this is an awesome task. What one library's users find useful, another library's may find less so. But what if there were a company that understood that each library or organization has different needs? That to create one blanket interface to benefit everyone may not be possible or desirable? There is such a company and that company is UMI. With ProQuest SiteBuilder, UMI has createdan application that gives libraries the ability to customize the interface of our online service while still maintaining access to the breadth and depth of journal, periodical, and newspaper information that only UMI can provide. This paper will explorethe features of UMI's SiteBuilder application and demonstrate many of the ways in which they may be used. Among other things, these features include the ability to create a customized search interface, a reading room for students, as well as an electronic reserve room for students and professors. All of these features and applications can be linked to and incorporated into the library's or organization's homepage. Once again with the development of ProQuest SiteBuilder, UMI has shown that they are years ahead in terms of viewing the future of information retrieval and delivery systems.

1752. Unpublished Documents in the Database "Kuzbass High School R&D"

V.A. Koshkor-ool — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Рассматриваются функциональные, технологические, экономические и социальные аспекты создания электронной информационной структуры будущего.

1753. Windows-версия комплекса "СЕРИАЛ"

Я.Я. Докторов, Н.Е. Каленов, О.Д. Каллистратова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматривается программный комплекс "СЕРИАЛ", входящий в состав интегрированной информационно-библиотечной ситемы БЕН РАН АС НАУКА и предназначенный для использования в централизованных библиотечных системах (ЦБС) Комплекс обеспечивает выполнение всех технологических операций, связанных с периодическими изданиями (ПИ), начиная от подписки и распределения поступлений между библиотеками и кончая ведением сводного электронного каталога. Основу комплекса составляет специальная СУБД, разработанная в БЕН РАН, работающая с данными, представленными в формате, соответствующем стандарту ISO-2709. Комплекс разработан на базе программного средства C

1754. Working in Synergy: новый проект Британского Совета на Украине "Библиотеки в информационном обществе"

С.Л. Васильченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Проект Британского Совета на Украине "Библиотеки в информационном обществе" нацелен на стимулирование развития библиотек, предоставление информационных ресурсов и ресурсов для дальнейшего профессионального совершенствования . Реализуя проект, Британский Совет сотрудничает с библиотеками разного профиля, учеными, негосударственными объединениями, государственными учреждениями, ответственными за развитие политики в данной сфере. Основными направлениями сотрудничества Британского Совета с украинскими партнерами являются: фокусные группы по актуальным вопросам автоматизации библиотечных и информационных услуг; тематические информационные дни; постоянно действующий семинар "Интернет для библиотекарей и информационных работников; формирование ресурсной базы британских периодических изданий; информационный сервис для ученых и специалистов в данной области.

1755. Z39.50-клиентское программное обеспечение "ZORRO" как инструмент корпоративной каталогизации

Л.Г. Еремеев, Д.С. Пашкевич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено програмне забезпечення, що надає можливості для поповнення електронних каталогів бібліотечних систем методом запозичення, а саме як пошук бібліографічних записів в електронних каталогах, відбір найбільш підходящих бібліографічних записів, редагування та збереження їх для подальшого імпорту.