LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 110 із 205

2181. От губернской публичной до универсальной научной: попытка создания электронного архива

Ю.В. Гридчина, И.И. Миронова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 311-313. — рус.

Найбільший інтерес і складність у науково-дослідній роботі в галузі історії бібліотечної справи являє собою вивчення архівних джерел. Архівні документи і матеріали, як правило, важкодоступні, вимагають значного часу для розшифрування; багато документів розосереджено у різних архівних фондах, що ускладнює можливість аналізу і співставлення даних. Для організації широкого доступу до архівних документів велике значення має акумуляція інформаційних масивів, використання комп'ютерних технологій при обробці письмових архівних джерел, створення повнотекстових баз даних. Тульська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з ЗАТ "Інформаційна компанія "Кодекс"" (м. Санкт-Петербург) в рамках проекту "Бібліотечний історико-краєзнавчий архів" при підтримціІнституту "Відкрите Суспільство" пропонує один з варіантів вирішення завдання створення повнотекстової бази даних з історії бібліотечної справи регіону на основі використання програмних технологій "Кодекс".Гридчина Ю.В.

2182. От изоляции к кооперации: Развитие системы электронной доставки документов и электронного МБА в региональных библиотеках

В.А. Терехович — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

О развитии технологии электронного копирования полных текстов статей и доставки копий в электронном виде.

2183. От информации - к системе образования. Повышение квалификации на базе профессиональных газет: опыт заочного курса и первые выводы

О.К. Громова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь містить аналіз першого етапу роботи з організації курсів дистанційного підвищення кваліфікації педагогів шкіл і бібліотекарів, які працюють з дітьми, розпочатого Видавничим домом "Перше вересня".Система, розроблена корпорацією педагогічних газет, пропонує поступове збільшення кількості вузько направлених курсів на вибір і оригінальну систему їх організації. В доповіді, на прикладі курсу на базі газети "Бібліотека в школі", наводяться змістовні й структурні принципи організації такого навчання та висновки після першого року навчання.

2184. От каталожной карточки к электронному каталогу

М.С. Смирнова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються методи та проблеми створення електронних каталогів. Запропонована нова технологія, яку створила компанія "ГІПЕР" спільно з ДІВЦ Мінкультури Росії, висвітлено її переваги. Перераховані реалізовані проекти ретроконверсії каталогів.

2185. От предметного рубрикатора по искусству к авторитетному файлу предметных рубрик: проблемы разработки корпоративного проекта

А.А. Колганова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 376-377. — рус.

Викладено суть проекту Російської державної бібліотеки з мистецтва, мета якого - створення машиночитного файлу предметних рубрик з мистецтва.

2186. От системы каталогов к системе доступа: назначение и функции OPAC в интегрированной АБС

Е.И. Загорская, А.Л. Пашкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Говорится о задачах библиотечных каталогов в их традиционной и электронной форме. Излагаются назначение и функции OPAC в интегрированной АБС. Перечисляются основные требования к OPAC. Рассматриваются основные виды поиска по электронным каталогам.

2187. От социальной ответственности к профессиональным обязательствам и качеству услуг

Ю.Ю. Лесневский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1053-1055. — рус.

Об|рунтовується необхідність створення Ресурсних Центрів підтримки і розвитку інтегрованої моделі обслуговування читачів, які зазнають труднощів під час читання друкованої продукції. Звертається увага на впровадження систем якості при наданні адаптивних інформаційно-бібліотечних і соціокультурних послуг.

2188. От традиционной библиотеки к информационному медиацентру

Н.И. Бабинская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено підхід фахівців Бібліотеки мистецтв ім. А. П. Боголюбова до створення Медіацентру, щоспеціалізується на забезпеченні доступу до інформації в області образотворчого, театрального мистецтва і музичної культури. Проаналізовано перші результати роботи та намічено найближчі плани.

2189. От училища до университета

Н.В. Абросимова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2190. Отбор изданий для программ сохранности

Г.А. Кисловская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются различные критерии отбора документов для программ сохранности. Выделяются и анализируются макро и микро модели сохранности.

2191. Отдел искусств как культурный и эстетический центр духовной жизни города

Л.В. Иванцова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

За родом своєї діяльності бібліотеки є різноплановими, різноманітними і мають інформаційну, просвітницьку,освітню і культурну спрямованість. І спеціаліст (бібліотекар) має інтегруватися у сучасне бібліотечне життя, аінформованість, суспільний темперамент і здатність працювати у напруженому ритмі - необхідні ознакичасу.Тому відділ мистецтв надає перевагу синтезованому підходу до роботи. У практиці відділу - художні виставки, кіно-відеопокази з представленням фільму, в рамках проекту "Calimera", виставки сумісно з музеєм іархівом. Пріоритетом відділу є створення творчого середовища, у якому художня особистість могла б розкритися, проявити і реалізувати себе.

2192. Отдел печатных источников ВМДПНИ за 15 лет работы: преемственность опыта музейных библиотек и черты индивидуальности в период роста

А.В. Можегова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Краткая история создания ВМДПНИ и его научной библиотеки (отдела печатных источников).

2193. Отдел юридической литературы. Год рождения - 2000

Р.Ф. Колчанова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 727-729. — рус.

Розглядаються перші кроки становлення відділу юридичної літератури Петрозаводського державного університету.

2194. Отдельные предложения и системный подход в проблеме сохранности библиотечных фондов

T.A. Семенова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В условиях возможности массового перевода информации на новые носители, тем более необходимо заботится о проблеме сохранности и доступности книжной культуры на традиционных носителях. Необходимо искать нестандартные пути решения конкретных задач сохранения библиотечных фондов и подходить к их реализации в целом, т.е. системно. Приводится схематическое представление проблемы сохранности и доступности библиотечных фондов, разделенная на 5 уровней. Предлагается к обсуждению два уровня - вопрос о проблемах восстановления книг из редкого фонда и общих читальных залов и необходимость формирования социокультурной среды, где забота о сохранении национального книжного достояния является необходимой и почетной обязанностью каждого члена общества.

2195. Отдельные сведения о работе РНТБ Казахстана за 2002 год

О.И. Квочкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1171-1174. — рус.

У доповіді приведені статистичні дані роботи РНТБ Казахстану і її філій за 2002 р.

2196. Открытая библиотека закрытого города. Информационные технологии. Опыт работы

Е.Е. Воротилова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1112-1114. — рус.

Досвід роботи Централізованої бібліотечної системи міста Озерська Челябінської області за проектом "Відкрита бібліотечна система Челябінської області".

2197. Открытая библиотека Открытого музея: традиции и инновации

И.А. Тимашева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Открытая библиотека Открытого музея: традиции и инновации. О новых задачах библиотеки Самарского областного историко-краеведческого музея как универсальной информационной системы.

2198. Открытая Виртуальная Библиотека по гуманитарным дисциплинам как часть образовательного портала "AUDITORIUM. RU"

Е.Л. Крепкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 149-150. — рус.

Представлено проект створення Відкритої віртуальної бібліотеки, що здійснюється ВДБІЛ ім. М. І. Рудоміно в рамках партнерства з програмою ІВС "Розвиток вищої освіти в Росії". Основна мета проекту - розширити вільний доступ до освітніх ресурсів російською та іноземними мовами, а також доступ до російських освітніх ресурсів для іноземних користувачів.

2199. Открытость библиотечных систем

В.Л. Баранов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 115-118. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Досліджуються поняття відкритості інформаційних систем стосовно бібліотечних систем. Детально аналізуються основні властивості відкритих систем, розкривається їх зміст, базис і реальна значимість для бібліотечних систем. Пропонується розглянути відкриту архітектуру бібліотечних систем як концепцію їх розвитку.

2200. Отображение электронного каталога ГПНТБ России в Z39.50

Н.А. Мазов, О.Л. Жижимов, А.И. Бродовский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе описываются особенности отображения каталога ГПНТБ России для работы по протоколу Z39.50. Рассмотрены особенности отображения данных в формат типа MARC как для стандартного CDS/ISIS, так и для провайдера данных Z-ISIS, применяемого для работы с базами данных системы CDS/ISIS, в среде которой ведется электронный каталог ГПНТБ России.