LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 111 із 205

2201. Отражение развития библиотековедения ХХ века в Российской библиотечной энциклопедии

Ю.А. Гриханов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 732-735. — рус.

Розглядається перша "Российская библиотечная энциклопедия" (головний редактор Ю.О. Гриханов; М.: Пашков дом, 2002). Аналізується відображення в енциклопедії основних змін, що відбулися в російському бібліотекознавстві наприкінці ХХ століття. Енциклопедія містить 2200 статей про найважливіші поняття і явища, що склалися в бібліотечній справі.

2202. Отраслевые ЦНТБ на информационном рынке

А.Г. Славная — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2203. Оценка потребностей в области сохранности библиотечных фондов

Р.М. Сальникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 555. — рус.

Розглядається методика вибіркового оцінювання фізичного стану книжкових фондів ВДБІЛ. Обгрунтовується необхідність збору об'єктивних даних про фізичний стан фондів, які дозволяють прогнозувати подальшу поведінку документів, а також планувати заходи щодо їх збереження і консервації. Описується методика збору інформації шляхом вибіркового перегляду фондів. Розглядається можливість запропонованої методики в бібліотеках РФ. Наводяться результати статистичного аналізу вибіркового дослідження 1600 од. збереження західноєвропейської літератури 20 століття.

2204. Оценка продуктивности потока периодических "LiberMedia" и продолжающихся изданий для информационных продуктов ВИНИТИ

М.Б. Андронова, В.М. Кириллова Ефременкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Проведен анализ статистических характеристик потока периодических и продолжающихся изданий, отражаемых в информационных продуктах ВИНИТИ. Получены данные по тематическому распределению потока журналов в системе баз данных ВИНИТИ 1998 г. Ранжированные по частоте отражения статей, странам-издателям и тематическим направлениям списки журналов дали возможность выявить в рассматриваемом массиве моно- и политематические журналы и оценить степень их информативности для информационных продуктов ВИНИТИ. Результаты количественного и качественного исследования "входного" - регистрационного - и "выходного" - отраженного в базах данных - массивов позволяют получить информацию о качестве поступающего в ВИНИТИ потока журналов.

2205. Оценка эффективности работы распределенной сети Z39.50 серверов АРБИКОН

Р.Т. Усманов, А.А. Кузнецов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто проблеми функціонування розподіленої служби доступу до бібліографічних ресурсів учасників АРБІКОН. Запропоновано шляхи підвищення ефективності роботи цієї служби.

2206. Оцінка інформативності документів у пошукових системах наукових бібліотек

Ю. В Яковлєва Науково-технічна інформація. — 2004. — N4. — С. 52-54 — укp.

У статті запропоновано впровадження нової парадигми інформаційного пошуку в інформаційно-пошукових системах наукових бібліотек, що передбачає, крім розвитку існуючих на сьогодні напрямків підвищення релевантності пошуку, також реалізацію оцінки інформативності знайдених документів.

2207. П.А.Тутковський в історії організації Української Академії наук і Національної бібліотеки України

І. Іванова Бібл. вісн. — 1999. — N 6. — С. 46-48. — укp.

Розглянуто діяльність видатного геолога та педагога, одного з засновників Української Академії наук, першого директора Науково-дослідного геологічного інституту НКО УСРР (1926), академіка П.А.Тутковського у вирішенні актуальних проблем організації Національної бібліотеки України, формування її фонду та важливих структурних підрозділів (у т.ч. відділів рукописів та стародруків) у 1918-1922 рр.

2208. Павлуша Тетяна Петрівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2209. Партії України

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2210. Партнерство во имя ребенка

Л. Пруссак Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 21. — рус.

Висвітлено роботу третього спільного українсько-шведського семінару, що відбувся у Миколаєві та Севастополі з 20 по 25 вересня 2001 р.

2211. Партнерство заради дитини, або Ще один показовий урок бібліотечної співтворчості

І.Г. Торлін Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 21-22. — укp.

Висновки по роботі третього спільного українсько-шведського семінару, що відбувся у Миколаєві та Севастополі з20по25вересня2001 року, безпосереднього учасника семінару.

2212. Партнерство музейных библиотек нижегородской области: концепция, структура и задачи регионального проекта

И.В. Кастосов, В.В. Бровина, М.В. Сучкова, И.Г. Назина, М.В. Мишанова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2213. Партнерство музейных библиотек Нижегородской области: концепция, технология, первые результаты и перспективы развития регионального проекта

И.В. Кастосов, М.В. Сучкова, М.В. Мишанова, И.Г. Назина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 375-376. — рус.

Висвітлено проект "Партнерство музейних бібліотек Нижньогородської області", основною метою якого є включення музейних бібліотек малих міст Нижньогородської області в єдиний музейно-бібліотечний інформаційний простір.

2214. Партнеры ПЦПИ - провайдеры правовой информации. Что вы знаете о них?

И.И. Миронова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 698-699. — рус.

На прикладі провідних компаній-провайдерів правової інформації подаються найважливіші характеристики інформаційних систем, програмних технологій і послуг, описуються форми роботи з користувачами, у тому числі з бібліотеками і публічними центрами правової інформації.

2215. Патентно-информационные ресурсы РНТБ Республики Беларусь и их роль в развитии инновационной деятельности

Н.И. Сафронова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуті основні напрями діяльності бібліотеки з формування патентно-інформаційних ресурсів, форми та методи надання інформації. Актуальність доповіді складає інформація про форми інформаційної підтримки потенційних користувачів з метою активізації науково-інноваційної діяльності у Республіці Білорусь.

2216. Патентный фонд областной библиотеки - наиболее достоверная информация, используемая при защите интеллектуальной собственности

Л.В. Коленко, А.Л. Зильберборд — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання аналізу анкетування читачів відділу патентно-технічної літератури ОГУК "Астраханська бібліотека ім. Н. К. Крупської", проведеного його науково-методичним консультаційним центром з проблем інтелектуальної власності, а також вплив використання територіального патентного фонду на надійний захист об'єктів інтелектуальної власності, що створюється в Астраханській області. Виявлено три групи читачів відділу патентно-технічної літератури. Наведено коротку характеристику кожної групи читачів. Наведено аналіз використання фонду патентів читачами, їх склад за сферами діяльності та найбільш пріоритетними напрямами патентних досліджень, що проводяться читачами. Згадано про науково-технічну співпрацю бібліотеки з Федеральним інститутом промислової власності (ФІПВ, м. Москва) в галузі патентно-інформаційного забезпечення читачів.

2217. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. XIX - 20-ті рр. XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 П.І. Рогова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено історію розвитку педагогічних бібліотек України у II половині XIX - 1920-х рр. Визначено основі етапи їх становлення та динаміки, охарактеризовано соціальне призначення, простежено еволюцію формування соціальних функцій і типологічних ознак. Уточнено зміст поняття "педагогічна бібліотека" у типово-видовій класифікації бібліотек, виокремлено педагогічні книгозбірні як вид спеціальних. Виявлено фактори впливу, що зумовили формування різних видів бібліотек у зазначених хронологічних межах. Особливу увагу приділено маловідомим фактам щодо започаткування вчительських і педагогічних бібліотек на українських етнічних землях у II половині XIX - 1920-х рр. у структурі навчальних закладів, Харківського та Київського товариств грамотності, при губернських земських управах, а також на Західній Україні - самостійної Львівської педагогічно-наукової бібліотеки (1914 р.), висвітлено вагомий внесок відомих громадських діячів України у справу їх становлення та розвитку. Проаналізовано соціально-педагогічні умови створення державної системи педагогічних бібліотек у період Української революції. Досліджено діяльність спеціальної бібліотеки Педагогічного музею Києва, довідково-педагогічної бібліотеки при Наркомосі України (1919 р.). Висвітлено вплив існуючої державної влади у 1920-ті рр. на формування завдання, функцій і типів педагогічних бібліотек. Проаналізовано розвиток різних видів книгозбірень у період українізації, зокрема профспілкових бібліотек Будинків працівників освіти як складової системи політпросвіти УРСР і Всеукраїнської науково-педагогічної книгозбірні, з'ясовано їх призначення та специфіку діяльності.

2218. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Н.А. Гайсинюк; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Розлянуто місце документознавства як галузі наукового знання та навчальної дисципліни, теоретико-методологічні засади вивчення проблеми професійної підготовки документознавців за умов інформатизації суспільства, визначено зміст і структуру навчально-виховного процесу підготовки кадрів для даної галузі та інформаційної діяльності. Окреслено та уточнено систему термінів і понять, пов'язаних з комплексом документознавство. Проаналізовано оптимальні методи, прийоми виховання та навчання майбутніх документознавців. Розроблено модель класифікації навчального комплексу з урахуванням загальної типології документів, необхідних для підготовки висококваліфікованих фахівців-документознавців.

2219. Педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 С.О. Шуляк; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розкрито суть понять "особистість" і "становлення особистості". Визначено зміст і структурні компоненти процесу становлення особистості молодших школярів. Обгрунтовано критерії оцінювання рівнів її сформованості. Запропоновано педагогічні умови сприяння становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності. Експериментально підтверджено їх ефективність шляхом впровадження до процесу бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів дитячих бібліотек програми "Дитяча гра в сучасній бібліотеці".

2220. Пентагон должен был пережить ядерный удар. Но не выдержал падения гражданского самолета. Министерству обороны США уже не быть на старом месте?

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Примечателен такой факт: в отличие от проводившихся спасательных работ в Нью-Йорке, информации о которых, пожалуй, было все же достаточно, сведения о работах и характере разрушений в комплексе зданий министерства обороны США и сейчас четко отслеживаются, дозируются и попросту подвергаются цензуре. Конечно, этому есть свои причины, обусловленные традиционной закрытостью военного ведомства любой страны, тем более США. Но некоторые российские военные эксперты полагают, что причины эти гораздо более серьезные, чем кажется на первый взгляд.