LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 114 із 205

2261. Пілотний проект створення українського інформаційного порталу з питань харчової промисловості "Харчовик"

Т.І. Березна Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 186-188. — укp.

Обгрунтовується необхідність створення інформаційного галузевого порталу для харчової промисловості. Розроблено пілотний проект порталу: його приблизна структура, шляхи впровадження та збору інформації щодо його популярності. Доповідь супроводжується презентацією.

2262. План дій Україна-НАТО

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Цей План дій було розроблено відповідно до рішення Комісії Україна-НАТО з метою поглиблення і розширення відносин Україна-НАТО; він відображає Стратегію відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО). Він базується на Хартії про особливе партнерство, підписаній у Мадриді 9 липня 1997 р., яка залишається основою відносин Україна-НАТО.

2263. Планирование деятельности библиотек в области сохранности

Г.А. Кисловская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе обосновывается необходимость создания комплексной программы сохранности в каждой библиотеке; предлагаются универсальные подходы к ее составлению; комментируются отдельные ее элементы. Доклад делает акцент на мерах по сохранности, не требующих серьезных финансовых вложений, а также обучении персонала и пользователей.

2264. Пластичные решения от компании "Библиотечная компьютерная сеть"

С.С. Рубина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про успіхи компанії "Бібліотечна комп'ютерна мережа" у розробці та впровадженні комп'ютерних програм обліку та каталогізації бібліотечного фонду. Про проект Сігла - службі пошуку бібліографічних записів у більше ніж 1500 електронних каталогів бібліотек Росії та зарубіжних країн. Про нові проекти по створенню сучасних читацьких квитків у вигляді пластикових карток з РДБ таНБ МДУ.

2265. Платні послуги в системі бібліографічного обслуговування: теорія і практика

Т.В. Добко, М.А. Чиж Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 115-125. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.

2266. По четвергам ракет остерегайтесь!

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

4 октября 2001 г. над Черным морем произошла катастрофа самолета ТУ-154 авиакомпании "Сибирь", рейс "Тель-Авив - Новосибирск". Погибли 78 человек.

2267. ПО VTLS как среда для корпоративной каталогизации в Томском проекте

А.В. Болотов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 763-765. — рус.

Проект "Відкрита електронна бібліотека м.Томська" вступив у другий етап. Результатом його хотілося б бачити становлення регіонального корпоративного центру. Саме тому настільки важливим для бібліотек-партнерів стає уміння розмовляти однією мовою - створювати уніфіковану бібліографічну інформацію. Тому серед загальних завдань проекту необхідно виділити і ті, вирішення яких могло б максимально спростити і поліпшити взаємодію бібліотечних фахівців різного профілю, виявити і скористатися наявними умовамидля успішного виконання проекту в цілому.

2268. Повнотекстова періодика в галузі бібліотечної справи

Т. Павлуша Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2269. Повышение информационной грамотности студентов творческих профессий

В.М. Красильщикова, А.А. Колганова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1134-1136. — рус.

На тлі стратегічних завдань реалізації в нашій країні програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" автори розглядають проблему освоєння навичок інформаційної роботи студентами певних категорій, а саме: художниками, акторами, режисерами. Невміння працювати з сучасними ресурсами ускладнює не тільки процес навчання, але й обслуговування даних читацьких груп у бібліотеках. Для вирішення поставлених завдань у РДБМ здійснюється проект, що сприяє залученню цієї аудиторії до роботи з використанням сучасних електронних ресурсів.

2270. Повышение информационной культуры читателя-педагога и Интернет

Е.А. Тимченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 937-939. — рус.

Доповідь розглядає досвід роботи бібліотеки із залученням можливостей Інтернет-центра, особливістю якої є цілеспрямований, поступальний рух з комп'ютеризації шкіл і бібліотек (шкільних). З цією метою реалізується велика програма навчання комп'ютерної грамотності шкільних бібліотекарів і вчителів.

2271. Повышение качества и результативности работы библиотеки за счет применения стратегической модели управления

В.Н. Маркова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 764-767. — рус.

Запропонована стаття є результатом теоретичних пошуків і прикладного дослідження. Вона створена в рамках сучасної концепції гуманітаризації та інформатизації вищої освіти, яка висуває людський фактор як основу розвитку. Зазначається, що застосування стратегічного управління є однією з найважливіших умов підвищення якості і результативності роботи бібліотеки. Стаття стосується питань, маловивчених у сучасному бібліотекознавстві, містить практичні рекомендації, які можуть бути реалізовані іншими бібліотеками.

2272. Повышение квалификации в библиотеках. Проблемы и пути их решения

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Обсуждается необходимость существенной реорганизации профессиональной подготовки библиотекарей.

2273. Повышение квалификации в условиях автоматизации библиотечных процессов: состояние и развитие

С.Н. Маринич — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Динамичные преобразования в библиотечной деятельности требуют в современных условиях решения задач профессиональной переподготовки кадров. В статье анализируется состояние системы повышения квалификации библиотечных работников Южно-Казахстанской областной научно-технической библиотеки на начальном этапе автоматизации, рассматривается возможность создания регионального центра профессиональной переподготовки кадров для работы в автоматизированном режиме.

2274. Повышение престижа библиотечной профессии. Идеи и предложения

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

В доповіді показані реальні напрямки роботи з підвищення престижу бібліотечної професії в суспільстві. Порушено питання про необхідність координації у рамках загальнодержавної програми "Професія - бібліотекар".

2275. Повышение уровня эффективности информационного обеспечения незрячих с применением современных технологий в Туркменистане

А.А. Мамедов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 936-937. — рус.

Висвітлюються питання створення і забезпечення сучасними засобами тифлоінформаційног

2276. Повышение эффективности функционирования информационных центров и библиотек через реализацию процедур стратегического управления информационной деятельностью

Л.К. Бобров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Аналізуються завдання формування інформаційного суспільства та обгрунтовується необхідність створення методології, методик та технологій стратегічного управління інформаційною діяльністю бібліотек та інформаційних центрів.

2277. Погребняк Ніна Іллівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2278. Подготовка актуальных изданий для библиотечно-информационной сферы: опыт петербургской библиотечной школы и издательства "Профессия"

T.B. Захарчук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 534-538. — рус.

Висвітлено проблеми сучасного книговидання у бібліотечно-інформаційній сфері і основні тенденції, що склалися в останні роки у виданні книг для бібліотекарів, бібліографів та інформаційних працівників. Представлено результати аналізу бібліотечно-бібліографічної літератури, виданої у Росії за останні 5 років. Охарактеризовано процес формування видавничого "портфеля" у видавництві "Профессия", зазначено місце видавництва на ринку бібліотечної літератури.

2279. Подготовка библиотечных кадров в 21 веке

Е.П.Трапезникова Сударикова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 398-400. — рус.

Розглядається проблема підготовки кадрів для бібліотек та інформаційних центрів. Даються пропозиції щодо розвитку професійної підготовки під впливом нових інформаційних технологій і входження у світовий інформаційний простір.

2280. Подготовка библиотечных кадров в сфере лингвистического обеспечения библиотечной технологии: проблемы совместимости и преемственности содержания среднего, высшего и дополнительного образования

Н.И. Гендина, А.Ш. Меркулова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Обгрунтовано необхідність спеціальної підготовки бібліотечних кадрів у галузі лінгвістичного забезпечення. Розкрито зміст та структуру навчальних курсів з лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечної технології. Розглянуто проблеми, що заважають дотриманню принципів наступності та сполучуваності змісту середньої та вищої бібліотечної освіти. Запропоновано програму спецкурсу з лінгвістичного забезпечення для системи додаткової професійної освіти.