LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 118 із 205

2341. Почему люди заходят на сайт ГПНТБ России?

M.В. Гончаров, А.И. Земсков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1165-1171. — рус.

У роботі на підставі статистичних досліджень робиться спроба проаналізувати поведінку користувачів веб-сайта ДПНТБ Росії. За зовнішніми ознаками веб-сайт більше схожий на бібліотеку, ніж на тематичну колекцію.

2342. Почему у Украины нет внешней политики?

А. Окара Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Вопрос - имеет ли Украина свою внешнюю политику, отнюдь не риторичен и вовсе не тождественен вопросу о наличии государственного суверенитета, национальной армии, членства в международных организациях и министерства иностранных дел. Понятно, что со всем этими формальностями все более или менее в порядке. Проблема состоит в том, является ли Украина реальным субъектом международной политики, и если да, то, условно говоря, в качестве кого: игрока, мяча или ворот?

2343. Пошукова система WinSPIRS. Інструкція користувача

В.А. Шкаріна; Ред.: Т.В. Добко; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Відділ довідково- бібліографічного обслуговування. — К., 2000. — 52 с. — укp.

2344. Пошуковий апарат бібліотеки: Каталоги, картотеки, бази даних

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2345. Пошукові системи регіонального Web-серверу та Електронна бібліотека регіональних видань: досвід створення, перспективи розвитку

О.М. Визір Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 191-193. — укp.

Розглянуто підходи до створення ефективних пошукових систем (ІПС) для бібліотечних Web- серверів. Наведено досвід створення повнотекстової бази регіональних видань на Web- сервері. Визначено перспективні шляхи розвитку інформаційно-пошукових систем тапідходів до створення електронної бібліотеки регіональних видань. Крім того, висвітлено деякі аспекти створення регіонального Web- серверу.

2346. Правила користування Державною бібліотекою України для дітей

Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 23-26. — укp.

Наведено правила користування Державною бібліотекою України для дітей.

2347. Правила користування Комп'ютерним залом Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Л. Костенко, І. Сіра Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Для кардиналного підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб читачів і абонентів Національна біблотека України імені В.І.Вернадського впроваджує новітні комп'ютерні технології. Ефективне використання їх значних потенційних можливостей потребує дотримання правил, викладених нижче. Вони розроблені у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Типовими правилами користування бібліотеками в Україні", статутом Бібліотеки та "Правилами користування Бібліотекою".

2348. Правило Парето и статистика использования электронных журналов в университетской библиотеке

В.В. Писляков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Розглянуто емпіричне правило Парето, що описує відхилення від рівномірності в різноманітних процесах. Правило застосовано до процесу користування електронними журналами в університетській бібліотеці. Проаналізовано відомості за статистикою попиту на зарубіжні періодичні видання з баз даних EBSCO, JSTOR та ProQuest за 2003 р., а також узагальнено дані за всіма трьома ресурсами. Побудовано графіки розподілення попиту, встановлено, що правило Парето добре виконується для процесу використання електронної періодики з онлайнових баз даних.

2349. Правило точности: oбластная научная библиотека в контексте интересов библиотек области

Н.С. Сулимова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 788-789. — рус.

Слабкість власної ресурсної бази, нерозвиненість інформаційної структури малих міст і районних центрів Свердловської області істотно стримують розвиток бібліотек як інформаційних центрів і обмежують доступ користувачів до інформаційних ресурсів регіону, країни, світу. Спеціалісти обласної наукової бібліотеки бачать вихід в організації бібліотечної взаємодії в рамках корпоративних проектів. Успішне вирішення завдання оптимізації бібліотечного обслуговування населення Свердловської області передбачає: створення бібліотечних мереж муніципальних бібліотечних систем на базі мереж MICROSOFT з використанням Інтернет-технологій; розвиток СОУНБ ім. В.Г.Бєлінського як ресурсного, процесингового, координаційного та навчального центру; залучення муніципальних бібліотек області до корпоративної взаємодії в рамках проекту "Consensus omnium: Корпоративна мережа бібліотек Уралу".

2350. Правительство области - покровитель, благотворитель или партнёр?

М.П. Коновалова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 888-890. — рус.

Висвітлюється сутність партнерських стосунків Калузької обласної бібліотеки для сліпих і органів державної влади в роботі по реабілітації людей з фізичними обмеженнями.

2351. Право на информацию и детские библиотеки в условиях глобальной информатизации общества

И.Г. Торлин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 903-906. — рус.

Висвітлюються можливості реалізації права дитини на отримання інформації в бібліотеках, що обслуговують дітей. Аналізується досвід роботи бібліотек США, а також стан справ у бібліотеках України.

2352. Правовая библиотека для детей на CD-ROM: опыт сотрудничества

Н.Е. Храмцова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1029-1032. — рус.

Розглядаються роль дитячої бібліотеки в сучасному суспільстві; робота інформаційно-правового центру для дітей і підлітків як основа і можливість створення нового електронного продукту; необхідність дотримання авторського права з метою інформаційного наповнення диску; використання відомим, перевіреним часом технологій - технології ЗАТ "Інформаційна компанія "Кодекс"; об'єднання зусиль державних, комерційних і громадських організацій для досягнення найкращих результатів.

2353. Правовая информация на службе библиотеки и читателей

М.П. Коновалова, Л.И. Тасенкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1028-1029. — рус.

Висвітлюється досвід роботи Калузької спеціальної бібліотеки для сліпих по забезпеченню користувачів правовою інформацією. Коновалова М.П., Тасенкова Л.И.

2354. Правовое обеспечение библиотечной деятельности в России: основные этапы становления и развития (ХУШ- начало ХХ вв.)

О.Ф. Бойкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2355. Правовое обеспечение жителей села: актуальные задачи деятельности публичных центров правовой информации

Ю.В. Гридчина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 697-698. — рус.

Висвітлюється досвід Тульської ОУНБ щодо реалізації проекту "Мобільна правова бібліотека на шляху до сільського мешканця", спрямованого на правову освіту жителів сільських територій, організацію взаємодії різних структур і відомств для забезпечення правовою інформацією на селі різних категорій користувачів.

2356. Правовое обеспечение управления информационной деятельностью библиотек в Новой информационной среде

Н.Е. Андреева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1109-1111. — рус.

Проаналізовано найважливіші закони і підзаконні акти Російської Федерації, постанови та накази, що мають визначальне значення для ефективного управління інформаційною діяльністю бібліотек.

2357. Правовое просвещение - приоритетное направление деятельности Библиотеки Совета Европы (О работе Библиотеки основных материалов Совета Европы по правам человека при Тверском государственном университете)

О.В. Стрункина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 729-732. — рус.

Пройшло не набагато більше ніж чотири роки з того часу, як при Тверському державному університеті була відкрита Бібліотека основних матеріалів Ради Європи з прав людини. Основу колекції складають базові документи РЄ, які відображають європейські правові стандарти. Це перша і єдина подібна установа у Тверському регіоні. Тому бібліотека працює з різними категоріями читачів, серед яких студенти, викладачі вищих і середніх навчальних закладів, представники законодавчої і виконавчої влади, правозахисних організацій, практикуючі юристи, пенсіонери. Усі надані нею послуги доступні і безкоштовні. Правова освіта, найбільш повне і оперативне задоволення запитів громадян на основі колекції документів РЄ були і залишаються основними напрямами діяльності бібліотеки.

2358. Правовое просвещение граждан

Т.И. Романенко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено діяльність публічних центрів правової інформації, об|рунтовано їх організацію на базі загальнодоступних бібліотек. Представлено програму сприяння становленню місцевого самоврядування і життєдіяльності місцевої спільноти на 1998-2000 роки "Бібліотека - місцевому самоврядуванню".

2359. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности как основа международного библиотечного сотрудничества

Ю.А. Гриханов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Одно из главных условий успешного выхода библиотек России в мировое информационное пространство - создание правовой базы для формирования открытого информационного общества. Актуальной задачей российских библиотечных работников является реализация в полном объеме федеральных законов "О библиотечном деле", "Об информации, информатизации и о защите информации", "Об участии в информационном обмене" и ряда других. Большое значение имеет присоединение России к Международному соглашению о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера (1950 г.) и Протоколу к нему (1976 г.). Проблема заключается в создании механизма реализации законодательных актов и устранении допущенных в них противоречий.

2360. Правовые аспекты информационной деятельности библиотек республики Беларусь

Ю.Н. Макушинская; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.