LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 119 із 205

2361. Правовые вопросы охраны книжных памятников в Орловской области как особого вида культурных ценностей

И.Л. Селиверстова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1055-1056. — рус.

Розглядається стан охорони книжкових пам'яток і фонду рідкісної книги в Орловській області з правових позицій.

2362. Практика формирования первых массивов оцифрованных документов ГПНТБ России

С.П. Трояновский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 425. — рус.

ДПНТБ Росії здійснює роботи по формуванню електронних документів. На першому етапі вирішення проблеми була залучена компанія "Прософт", що здійснила оцифровування частини рефератів з фонду бібліотеки. З середини 2001 р. бібліотека продовжує самостійнонакопичувати електронні ресурси у промисловому масштабі з використанням технологій сканування Proscan Book (компанія Прософт). Технологію розроблено спеціально для сканування книг, брошур, журналів, газет та інших друкованих видань. Дана система має широку можливість для обробки отримуваних зображень, що забезпечує зручність і багатофункціональність при скануванні книг і зшитих оригіналів. Система дозволяє: одиничне і поточне сканування та обробку зображень, корекцію згину книги, поділ лівої і правої сторінок на окремі зображення при одному скануванні, маскування пальців оператора, можливість збереження багатосторінкових зображень у форматі TIFF. За допомогою системи оператор очищає зображення, змінює масштаб, робить маскування певних частин зображення. Для сканування на першому етапі було обрано автореферати дисертацій. Принципи відбору матеріалів сформульовані і відомі. Сканування здійснюється на книжковому сканері Мінольта ПС 7000, середня продуктивність якого за зміну складає 1000 сканів; обрано просторове розрізнення у 300 dpi . Графічні образи текстових матеріалів з формату TIFF переводяться у Word, файли розміщуються на сервері та архівуються на CD-Rom.

2363. Практические аспекты внедрения системы менеджмента качества в библиотеке университета

Н.Т. Чуприкова, Н.И. Размарилова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Пропонується досвід впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) в Науково-технічній бібліотеці Томського політехнічного університету (НТБ ТПУ). Детально розглядаються етапи побудови системи, що викликають найбільший інтерес у бібліотекарів: мотивація і навчання персоналу, документування СМЯ.

2364. Практический Интернет для библиотечных работников

В.В. Ильина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Приводится отчет об обучающих семинарах "Практический Интернет для библиотечных работников". Также приводятся результаты социологического опроса слушателей семинара.

2365. Практический опыт использования АБИС "Руслан" для автоматизации библиотеки СПбГТУ

З.А. Буканина, Д.Е. Рябков, Р.Т. Усманов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 202-207. — рус.

Детально розповідається про поетапне впровадження і використання АБІС "Руслан", розробленої Центром "Відкриті бібліотечні системи" у Фундаментальній бібліотеці Санкт-Петербургзького державного технічного університету.

2366. Практический опыт реализации проектов построения университетских, библиотечных и корпоративных баз знаний и электронных полнотекстовых библиотек

В.М. Любаров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються практичні питання, які пов'язані з етапами та ключовими особливостями впровадження та побудови університетських, бібліотечних та корпоративних Баз Знань й Досвіду. Даються практичні рекомендації, як розподіляти зусилля при побудові Баз Знань й Досвіду та електронних повнотекстових бібліотек, а також на чому варто зосередити свою увагу, щоб успішно реалізувати проект впровадження університетської, бібліотечної та корпоративної Бази Знань й Досвіду та електронної повнотекстової бібліотеки.

2367. Превентивная консервация в Библиотеке Российской академии наук

В.П. Леонов, И.М. Беляева, Н.Г. Медведева, Ю.П. Нюкша, Е.В. Старова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Освещается проблема обеспечения сохранности фондов. Рассматривается одна из форм превентивной консервации - фазовое хранение. Представлена технологическая схема фазовой консервации в БАН, основанная на последовательности и взаимосвязи всех процессов. Даются некоторые конкретные рекомендации по применению фазовой консервации.

2368. Превентивная консервация документов Мемориальной библиотеки Воронцовых Алупкинского государственного дворцово-паркового заповедника

О.В. Скворцова, И.М. Беляева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Превентивная консервация библиотечных фондов является одним из важнейших условий сохранности документов. Изучив состояние книжного фонда мемориальной библиотеки Воронцовых, специалистами Библиотеки РАН рекомендован режим "фазового" хранения для наиболее ценной части собрания. Основная идея данной технологии - сохранение каждого документа в микроклиматическом контейнере из бескислотного картона. При этом создается защита от неблагоприятного влияния внешней среды, стабилизация процессов старения. Из Мемориальной библиотеки Воронцовых хранителями были отобраны 58 изданий для перевода в форму фазового хранения. Проведено тщательное обследование сохранности документов, микологический и энтомологический контроль, гигиеническая чистка, стабилизация переплетов. Разработана технологическая схема "фазовой консервации" мемориальной библиотеки Воронцовых, карта описания сохранности документов, проведена методическая работа и обучение сотрудников основам консервации.

2369. Предметизация и индексация в контексте ретроспективной конверсии во ВГБИЛ

Н.А. Галюк, М.Н. Романова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен особенностям предметизации и индексации в процессе ретроконверсии во ВГБИЛ. Авторы обращает внимание на проблемы, возникшие при создании таблиц соответствия индексов ранее принятой во ВГБИЛ системы классификации индексам УДК, а также демонстрируют результаты, которых удалось добиться в процессе данной работы.

2370. Предметний каталог як частина довідково-наукового апарату Державної наукової медичної бібліотеки України

А.В. Відьма Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 189-193. — укp.

2371. Предметно-ориентированные электронные ресурсы библиотеки для образования

В.В. Васильев, Л.В. Хливненко, Н.В. Сороколетова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Сучасні можливості спростили доступ до ресурсів Інтернет, але відсутня масова практика їх використання у системі освіти. У цій ситуації корисне співробітництво бібліотек та навчальних закладів. Бібліотеки здатні надати кваліфікований пошук, обробку та введення ресурсів у загальнодосту електронну базу, а викладачі навчальних закладів можуть дати якісну оцінку предметно-орієнтованих ресурсів та розробити методики використання їх у навчальному процесі. В такий спосіб економиться час користувачів для відбору даних та суттєво підвищується інтенсивність та рівень підготовки випускників навчальних закладів.

2372. "Предметный вход" в электронный каталог. Как повысить эффективность поисковых процедур

Э.Р. Сукиасян Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 472-476. — рус.

Порівнюється практика застосування предметного індексування в Росії і за кордоном. У більшості країн цей вид індексування, як відомо, забезпечений списками предметних рубрик, багаторічним досвідом предметизації, традиціями навчання професійних предметизаторів. У Росії основним апаратом тематичного пошуку традиційно був систематичний каталог, усі бібліотекарі вивчали систематизацію. Універсальний список предметних рубрик ніколи не видавався. Можна уявити собі, з якими труднощами зустрілися вітчизняні бібліотекарі, коли їм запропонували комп'ютерні системи, які базуються на закордонних традиціях. Показано, що для вітчизняної практики набагато ефективнішою була б система індексування з використанням пошуку за класифікаційними таблицями з предметним входом на основі предметних рубрик алфавітно-предметного покажчика до каталогу. Розповідається про проведені в Росії дослідження з використанням категоріального аналізу для редагування алфавітно-предметного покажчика до каталогу.

2373. Предметный поиск и поиск по дескрипторам в электронных каталогах и библиографических базах данных

Е.В. Чернозатонская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В России накоплен большой опыт создания словарей дескрипторов и поиска в библиографических базах данных по дескрипторам. По ряду причин, однако, поиск по предметным рубрикам в нашей стране до сих пор почти не применяется в интерактивном режиме, несмотря на наличие карточных предметных каталогов в ряде крупных библиотек. Это обусловило необходимость исследования различий между поиском по предметным рубрикам и поиском по дескрипторам в режиме он-лайн. Исследуются особенности предметного поиска в электронных каталогах на примере крупных каталогов США, доступных через Интернет. Описано отличие индексирования словосочетаниями от пословного индексирования в отношении поиска по предметным рубрикам. Делаются выводы относительно требований к проектированию систем электронных каталогов в России, включая проблему доступа к авторитетным файлам предметных рубрик при предметном поиске.

2374. Представление результатов проведения научно-практической конференции на СД и в сетях Интернета (опыт НТБ МАДИ (ГТУ))

А.М. Стахевич, С.Г. Ермаков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1024-1025. — рус.

Подано досвід відображення на оптичному диску і веб-сайті вузівської бібліотеки графіко-аудіо-фото-фоно-відеоматеріалів міжвузівської конференції, проведеної НТБ на базі МАДІ 26-27 березня 2002 року. Об|рунтовано необхідність цієї роботи і розкрито основні її етапи.

2375. Представление словарей и справочников в электронной библиотеке знаний

В.И. Стеллецкий, М.А. Аветисов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 327-329. — рус.

Розглядається один з аспектів створення електронних словників та довідників на основі друкованих видань.

2376. Представление справочной информации о книгах по экономике и бизнесу

В.А. Львов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Described are the generated computer database on books on business, economics, finance and law containing information on over 4,500 items published in 1991-95 in Russia, as well as the Year-Book "Books on Economics and Business" on Russian publications.

2377. Представление тезауруса MeSH в формате RUSMARC посредством протокола Z39.50

О.С. Колобов, Н.А. Мешечак, А.С. Карауш — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Подано короткий опис основних етапів роботи за викладом MeSH у форматі RUSMARC за допомогою протоколу Z39.50.

2378. Представлення рукописів і стародруків НБУВ в мережі Internet

О.П. Башкатова Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 158-159 — укp.

З появою мережі Інтернет у провідних бібліотек України з'явилася можливість забезпечити загальний доступ до рікісних пам'яток писемності та друку, що зберігаються у фондах бібліотек, кожному громадянинові в будь-якому пункті і в будь-який час. Це насамперед відноситься до рукописів, стародруків та інших рідких книг.

2379. Презентація покажчика "Вісник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939"

Т. Добко, Н. Солонська Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 56-59. — укp.

Зазначено, що 8 жовтня 2002 р. у НБУВ відбулася репрезентація бібліографічного покажчика, який відіграв значну роль у формуванні ідеології цілого покоління українців, їх світогляду, особливо молоді, на західноукраїнських землях, сприяв вихованню патріотизму, утвердженню національної ідеї. Детально проаналізовано життєвий і творчий шлях Б.Ясінського - громадського діяча, бібліографа, педагога, дослідника української книги, а також Д.Донцова - визначного політолога, публіциста, журналіста, ідеолога українського націоналізму, головного редактора "Літературно-наукового вісника" (1922 - 1932 рр.).

2380. Презентація проекту "Кобзарське мистецтво"

В.Д. Шульгіна Бібл. вісн.. — 2000. — N 1. — С. 54-55. — укp.