LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 120 із 205

2381. Преобразование библиографического описания в формат UNIMARC

В.В. Васильчиков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The problem of electronic catalog generating is examined from the point of view of cataloguing. Since 1992 the Russian Academy of Sciences Natural Sciences Library has been developing algorithms of bibliographic record entries identification. The algorithms are implemented as a VKPBIB1 programme. The requirements for bibliographic records and algorithms are described. The samples of identification of different entries are given.

2382. Преобразование данных в библиографических системах: на примере форматов ISO-2709 и XML

Л.В. Кузнецова, Н.А. Мазов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 9 назв. — рус.

На сьогодні численні інформаційні органи і бібліотеки як у Росії, так і за її межами використовують різніСУБД, основу яких складають файли у структурі стандарту ISO-2709 (або подібними до нього). Цей стандартвзято за основу таких національних обміннихформатах для бібліографічних записів, як USMARC, UNIMARC,RUSMARC та ін. Це зумовлено тим, що бібліографічна інформація є вільно текстовою і слабко структурова-ною, що не дозволяє ефективно використовувати для її обробки реляційні СУБД.Бурхливий розвиток протягом останнього часу XML-технологій, а також збільшення кількості програмнихпродуктів, що оперують з даними у форматі XML, надає стандартну можливість кодування змісту інформа-ційних документів, забезпечуючи при цьому гнучкість у створенні структур даних. При цьому ієрархічнаструктура бібліографічного запису добре узгоджується з моделлю XML-документа. Використання XML уякості формату обміну і зберігання бібліографічних даних дозволяє здійснювати контроль коректності записівна рівні перевірки XML-документа.У доповіді розглянуто розроблений програмний додаток, призначений для міжформатного перетворення данихISO-2709 і XML. Акцентується увага на засобах форматування, що дозволяють не тільки перетворювати даніміж цими форматами, а й гнучко змінювати представлення даних у процесі обробки.

2383. Преувеличена ли роль социальной среды в библиотековедении?

А.С. Чачко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2384. Прикнижкова бібліографія з геології та гірництва в Україні

Н.В. Осіння Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 219-227. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

2385. Применение АИБС LiberMedia для обработки фондов старопечатных изданий и фондов мультимедийных ресурсов

Ивар Инданс Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 198-201. — рус.

В останні роки різко зріс інтерес до фондів стародрукованих видань і рукописів з бібліотек країн СНД і Східної Європи. За наявною статистикою відвідуваність відділу рукописів і рідкісних книг Латвійської Академічної бібліотеки (ЛАБ) щорічно подвоюється. Такий ріст інтересу здатний викликати потенційне зношення цінного матеріалу. Щоб забезпечити збереження фонду і доступ до нього, ЛАБ здійснила роботу по створенню цифрових копій стародрукованих видань. У доповіді розглядається технологія наступного етапу: інтеграції електронного каталога АІБС "LiberMedia" з базою даних цифрових копій. Результатом стала уніфікована інформаційна система з можливістю виведення на екран не тільки бібліографічної інформації, але і зображення. Аналогічна проблема постає і при забезпеченні доступу до мультимедійних матеріалів. Основна частина мультимедійних матеріалів зберігається у формі магнітних записів (аудіо, відео), довговічність яких досить обмежена. Відтворення таких матеріалів вимагає спеціально обладнаних місць користувача. У доповіді розглянуто перші кроки ЛАБ по створенню мультимедійного цифрового архіву аудіозаписів, що інтегрує електронний каталог "LiberMedia" з файловим сервером і забезпечує доступ з мережі Інтернет. Така технологія дозволяє досягти дві цілі: створити умови для тривалого збереження мультимедійних записів і полегшити доступ до них користувачів. Схожі рішення можуть бути застосовані також для створення архівів магнітних відеозаписів.

2386. Применение компьютерных, тифлоинформационных и тифлотехнических средств в Кемеровской библиотеке для незрячих и слабовидящих

Б.Н. Трефилов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Описывается опыт работы библиотеки для людей с ограниченными возможностями на основе применения компьютерных технологий.

2387. Применение мультимедиа в музееведении

С.А. Богданец — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2388. Применение протокола SRW/U на примере стандартных задач

О.С. Колобов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Розглянуто підхід до реалізації двох стандартних бібліотечних додатків на основі протоколу SRW/U. Це система віддаленого доступу до електронного каталогу і єдина точка доступу до розподіленого електронного каталогу. Показано як додатки, що базуються на протоколі SRW/U, можуть використовувати XLM орієнтовані технології та співіснувати в оточенні Z39.50-додатків.

2389. Применение протокола Z39.50 для работы с тезаурусами и классификационными схемами

Н.А. Мазов, О.Л. Жижимов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматривается организация доступа к тезаурусам и классификационным схемам по протоколу Z39.50. Обсуждаются достоинства этого подхода при построении распределенных информационных систем. Приводится решение ОИГГиМ СО РАН в рамках распределенной информационно-библиотечной системы.

2390. Применение современных технологий в ГПТБ Кыргызской Республики

Р.М. Исаева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 261-263. — рус.

Викладено досвід впровадження нових інформаційних технологій у Державній патентно-технічній бібліотеці Киргизької республіки, розпочатий у 1989 році. Висвітлюються головні кроки і проблеми на шляху інформатизації бібліотеки.

2391. Применение стандартов Международной организации по стандартизации ISO в библиотечном деле

Варнене, Л. Buckiene Буцкене Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 465-469. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Подано шляхи створення нормативних документів з бібліотечної справи у Литві і визначено місце, яке займає Національна бібліотека Литви ім. М. Мажвідаса у цьому процесі, будучи повноправним партнером міжнародних та регіональних організацій із стандартизації.

2392. Применение технологии дистанционного обучения при подготовке пользователей АС Библиотека-3

Е.С. Баринова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

2393. Применение технологий активного обучения на кафедре информатики информационно-библиотечного факультета Казанского государственного университета культуры и искусств

Ю.Н. Дрешер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 394-397. — рус.

Розглядаються різні методи активізації студентів у процесі навчальної діяльності, у тому числі на лекції як одній з найбільш розповсюджених форм навчального процесу. Викладається суть ряду найсучасніших методик, які передбачають використання комп ' ютерних навчальних систем. Ставиться питання про активізацію контролю за засвоєнням навчального матеріалу, пропонуються способи його вирішення.

2394. Применение формата UNIMARC в универсальной научной библиотеке

Л.И. Костенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper considers the problem of creation of technologies for effective information communication and stresses that informatization of libraries should be implemented faster. It suggests that computerized library data banks should be viewed as a core of the computerized system of each library and as part of the world information resources. The four reviewed systems of databases within the data bank of the universal scientific library should make search in the world documentary flow and bibliographic search in library collections, provide full texts of library documents, and maintain internal technological processes.

2395. Применение XML-технологий для обработки библиографических данных: проблемы и решения

О.В. Баранова, О.Г. Бунтова, Д.А. Каплунов, И.Г. Лисьих, К.Э. Ловцкий, О.Н. Мансурова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 269-273. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглядаються основні проблеми використання формальних схем для опису структури бібліографічних записів, представлених у вигляді XML-документів, а також способи їх вирішення. Пропонується методика використання XML-технологій для організації трьохрівневого контролю коректності бібліографічного запису.

2396. Принципы законодательного обеспечения экологической культуры в развитии природноресурсового и природоохранного законодательства

В.А. Грачев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено діяльність Комітету Державної Думи з екології, яку спрямовано на розвиток екологічного законодавства. Відображено основні принципи державного регулювання в галузі екологічної культури.

2397. Принципы корпоративной распределенной библиотечной системы Сибирского региона

С.Р. Баженов, Б.С. Елепов, О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов, Н.А. Бредихина, Л.Ф. Кон — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе описываются подходы к созданию региональной распределенной корпоративной библиотечной системы для осуществления работ по объединению имеющихся информационных ресурсов и обеспечения свободного доступа к ним библиотек Сибирского региона и РФ. Приводятся задачи, которые будут решаться разрабатываемой системой, проблемы, возникающие при решении этих задач, и предлагаемые пути их решения.

2398. Принципы построения новосибирской корпоративной системы

С.Р. Баженов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 648-650. — рус.

Описується досвід створення і впровадження регіональної розподіленої корпоративної бібліотечної системи щодо проведення робіт з об'єднання наявних інформаційних ресурсів та забезпечення вільного доступу до них бібліотек Сибірського регіону та РФ. Наводяться та обгрунтовуються принципи, на яких базувалась побудова цієї системи.

2399. Принципы программно-технической организации Ярославской корпоративной библиотечной сети

Д.Э. Палей, Д.Н. Курчинский, В.Н. Смирнов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 582-588. — рус.

Доповідь присвячено питанням розробки корпоративної інформаційної системи в рамках проекту "Ярославська корпоративна бібліотечна мережа". Описано принципи побудови системи, дано її загальну характеристику, розглянуто особливості. Представлено основні сервіси і служби центральної інформаційної системи. Висвітлено питання вимог до корпоративного клієнта та шлях вирішення даної проблеми в Ярославській корпорації.

2400. Принципы проектирования полнотекстовой электронной библиотеки СамГУ

В.П. Цветов, А.В. Линьков, С.В. Богатырев, М.Н. Осипов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто основні принципи проектування повнотекстової електронної бібліотеки СамДУ, якустворюють у межах інноваційного проекту Національного фонду підготовки кадрів "Розвиток та удосконалення системи управління бібліотечно-інформаційними ресурсами Самарського державного університету", контракт № A2/064/S/1 від 29. 08. 2003 р.