LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 129 із 205

2561. Програма розвитку комп'ютерних технологій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Л.Й. Костенко Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 130-132 — укp.

Розпорядження Президента України Л.Д. Кучми від 2 грудня 2003 р. N 396 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" передбачає розробку Державної програми її розвитку до 2010 рр. Підготовку проекту цієї програми здійснював колектив фахівців бібліотеки з урахуванням пропозицій ряду органів державної влади України. Нижче викладено основні положення комп'ютерно-технологічної частини програми.

2562. Программа "Информатизация отрасли культуры России на 1994-1996гг."

Б.П Богатов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

2563. Программа "ЛИБНЕТ" сегодня и до 2000 года

Е.И. Кузьмин, Б.Р. Логинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе представляется новая версия программы создания компьютерной сети российских библиотек "ЛИБНЕТ" до 2000 года. Программа разработана Межведомственным экспертным советом Министерства культуры России при содействии ЮНЕСКО ведущими специалистами национальных и федеральных библиотек. Программа учитывает современные тенденции развития информационных технологий и реальное положение в области автоматизации российских библиотек. Основной целью программы является создание эффективной технологии взаимодействия российских и зарубежных библиотек в процессе формирования электронных информационных ресурсов и их использования с помощью телекоммуникационных систем.

2564. Программа "ЛИБНЕТ": Современное состояние и перспективы "LIBNET"

Е.И. Кузьмин, Б.Р. Логинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Описываются цели, основные задачи программы ЛИБНЕТ, а также средства достижения поставленных задач Описываются цели, основные задачи программы ЛИБНЕТ, а также средства достижения поставленных задач

2565. Программа "Память Удмуртии" и пути ее реализации

Г.Г. Калинина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Проблемы реализации программы "Память Удмуртии".

2566. Программа "Содружество" как форма решения интегрированного обслуживания незрячих в Белгородской области

А.П. Поветкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1043-1045. — рус.

У доповіді йдеться про інтегроване бібліотечне обслуговування в інформаційному забезпеченні інвалідів та програму "Співдружність", розроблену Бєлгородською спеціальною бібліотекою для сліпих ім. В. Я. Єрошенко. Мета програми - координація роботи з муніципальними бібліотеками області, які обслуговують інвалідів. Масові публічні бібліотеки виконують певні соціокультурні функції, обслуговуючи осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наводяться приклади діяльності бібліотек області у цьому напрямі.

2567. Программа АССИСТЕНТ: социальные аспекты развития науки и техники на сайтах ГПНТБ

Ю.Л. Менцин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 947-949. — рус.

Мета доповіді - ознайомити учасників конференції зі створеною у ДПНТБ унікальною програмою АСИСТЕНТ. Ця програма містить біля тисячі рефератів наукових статей і книг, присвячених аналізу соціальних аспектів розвитку природознавства і техніки. Вона адресована широкому колу користувачів і дозволяє ознайомитися з найважливішими результатами і методами досліджень сучасного наукознавства. Особлива увага при підборі матеріалів приділялась працям, що |рунтуються на новітніх архівних даних і містять невідомураніше інформацію про життя і творчість російських вчених та інженерів. Програма забезпечена пошуковою системою, що дозволяє підбирати необхідні матеріали з історії науки і техніки у Росії та в інших країнах, історії наукових установ і проектів (наприклад, радянський атомний проект), з проблем розробки і проведення науково-технічної політики і т. д.

2568. Программа информатизации Научно-технической библиотеки МАДИ (ТУ)

А.Б. Беляков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассказывается о работе научно-технической библиотеки МАДИ.

2569. Программа информационной поддержки российских библиотек компании "Консультант Плюс": итоги, проблемы, факты

В.И. Кучеров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 724-726. — рус.

Наводяться дані про основні некомерційні проекти компанії, спрямовані на забезпечення вільного доступу російських громадян до правової інформації, розглядаються вимоги, які ставляться до учасників Програми інформаційної підтримки російських бібліотек.Аналізуються підсумки реалізації Програми, формулюються проблеми використання довідкових правових систем у бібліотеках, подано пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності використання у бібліотеках систем сімейства Консультант Плюс.

2570. Программа компьютеризации библиотек России: первый этап

Б.Р. Логинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2571. Программа модернизации ББК : концептуальные подходы

Н.Н. Голоднова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

О модернизации национальной классификационной системы. Определяются цели, направления, задачи, условия реализации программы модернизации ББК.

2572. Программа подготовки магистров в университете штата Иллинойс (США)

А.П. Шикова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2573. Программа создания предметно-ориентированных словарей для работы с полнотекстовыми базами данных и поиска текстов сходных с образцами

К. Сбойчаков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Программа для создания и ведения полнотекстовых баз данных позволяет находить по заданному образцу сходные тексты, производить кластеризацию массива текстов и , в автоматическом режиме, создавать словари для выделенных групп текстов. В результате программа строит иерархический рубрикатор предметно-ориентированных словарей, в котором отражается реальная структура анализируемой информации. Ключевые слова: Распознование по образцу, предметно-ориентированный словарь, полно-текстовая база данных

2574. Программа сохранения документов в Удмуртской Республике

Г.Г. Калинина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматривается подход национальной библиотеки Удмуртской Республики к программе сохранения документов в Удмуртской Республике как составной части программы "Память Удмуртии". Дается перечень основных мероприятий на 2000 год, а также выдвигается идея подготовки межрегиональной программы сохранности редких и ценных национальных документов "Память финно-угорских народов России".

2575. Программа ЮНЕСКО "Информация для всех"

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

2576. Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" в Кузбассе: реализация международного проекта в индустриальном регионе

Н.И. Гендина, Е.Л. Кудрина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1131-1133. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розкривається діяльність Науково-дослідного інституту інформаційних технологій соціальної сфери Кузбасу щодо реалізації Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх". Розглядаються соціально-економічні особливості регіону, що визначили вибір двох основних напрямів діяльності НДІ: інформатизація соціальної сфери Кузбасу і формування інформаційної культури особистості. Висвітлюється досвід проведення інформаційно-просвітньої кампанії "Дні Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" у Кузбасі".

2577. Программно-технические средства реализации Общероссийской библиотечной компьютерной сети на базе Московской опорной оптико-волоконной сети

Д.А. Миронов, И.А Платонов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The objective of the creation of a computer-aided library-information network is formulated. The first phase of the interlibrary network based on switched telephone channels is put into operation for 6 major Moscow libraries. The transition to dedicated data transmission channels is performed using Moscow optical fiber backbone network. In the case of difficulties related to the laying of optical fiber communication lines the use of other data transmission channels (ground-based dedicated channels, radio channels, etc.) is made possible.

2578. Программно-технологический комплекс "ТОР" (воплощение давней мечты)

А.Я. Родионов, Ю.И. Панюта, М.А. Пробст, Г.Р. Эпштейн Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 110-114. — рус.

З моменту створення ВІНІТІ аналітико-синтетична переробка багатоаспектних першоджерел виконувалася паралельно в декількох галузевих редакціях, що приводило до дублювання робіт. Основоположники радянської інформатики ще в 60-х роках минулого століття довели можливість і доцільність одноразового реферування багатоаспектного першоджерела з наступним використанням реферату в інших галузевих редакціях. Питання про впровадження одноразового реферування піднімалося в ВІНІТІ багато разів, але практичного втілення це не знаходило. Однієї з основних причин була відсутність технічної бази. В середині 90-х років було проведено комплексне переоснащення виробничо-видавничого комбінату. Практично всі види техніки (від набірної до брошурувальної) було замінено на сучасні. Тоді ж було створено корпоративну комп'ютерну мережу, що об'єднала біля 200 ПК, у т.ч. три могутніх сервери. Було впроваджено систему автоматизованої диспетчеризації виробництва РЖ. Все це разом взяте дозволило фахівцям комбінату приступити до реалізації давньої мрії - одноразового реферування. Для використання принципів одноразового реферування в 2000 р. комбінатом було розроблено програмно-технологічний комплекс "ТОР". У 2000 р. розпочалося синхронне впровадження нової технології в редакціях ВІНІТІ і на комбінаті. На початок поточного року основні параметри процесу вийшли на розрахункові значення. Описуються технологічна схема і принципи, закладені в програмно-технологічний комплекс "ТОР".

2579. Программно-технологический комплекс НТИ и производства информационных продуктов на базе CDS/ISIS

А.В. Шапкин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2580. Программное обеспечение для автоматической синхронизации баз данных системы "ИРБИС"

А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 150-151. — рус.

Розглянуто програмне забезпечення сімейства "Relication" (далі Програма), призначене для автоматичної щоденної синхронізації (реплікації) баз даних системи "ІРБІС". Програма дозволяє автоматизувати процес передачі даних, які додаються в електронний каталог чи дані про читачів, протягом робочого дня між декількома філіями бібліотеки. При цьому використовується лише сеансове підключення до Інтернет. Розглянуто можливість використання Програми для зв'язку між віддаленими філіями бібліотечної системи беззатрат на постійне підключення до Інтернету і на технічне адміністрування бібліотек-філій.