LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 130 із 205

2581. Программное обеспечение документально-фактографических банков анных для различных задач

В.А. Беляев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

The software for the local document problem-oriented system MEKA is described. The soft-ware is easy customized for different purposes: machine-readable on-line catalogues, directories, encyclopedias, data bases for archives, etc.

2582. Программное обеспечение и технология ведения электронного каталога библиотеки Донецкого госуниверситета

А.А. Коломенский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе представлено оригинальное программное обеспечение разработанное на кафедре компьютерных технологий ДонГУ, характерными особенностями которого являются: ввод и редактирование записей электронного каталога в двух режимах ("Таблица" и "Отдельная запись"); современный многооконный интерфейс с ниспадающими меню, полной поддержкой манипулятора "мышь", оперативная справочная система, включающая справки по всем командам меню, режимам работы и по всем используемым полям Marc-формата; возможность одновременной работы с несколькими каталогами; быстрые и мощные поисковые средства (комбинированный поиск, поиск значения подполя, систематический поиск, сканирующий поиск, навигация, поиск дублетов); ориентация на работу с полными комплектами карточек; автоматическое формирование из электронного каталога справочных каталогов выборкой полей и подполей; справочные каталоги могут редактироваться как и обычные, при этом автоматически будут редактироваться и записи электронного каталога.

2583. Программное обеспечение корректора электронного каталога системы "ИРБИС"

А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 219-222. — рус.

Під час роботи коректора з електронними каталогами і базами даних великих обсягів виникають додаткові труднощі з обслуговування і забезпечення якості записів. У бібліографічних записах з'являються "суто електронні" помилки, які не можна побачити на моніторі. Можливі ситуації, коли закладена у програму логіка "помиляється" і необхідно знайти і відстежити такі помилки. Дане програмне забезпечення призначене для коректорів електронних каталогів, а також адміністраторів системи "ІРБІС" і баз даних CDS-ISIS.

2584. Программное обеспечение работы корпорации библиотек города Казани

О.В. Зыкова, В.Ю. Михайлов, Г.Р. Последова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 747-750. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Дається виклад основних завдань, що стоять перед корпорацією бібліотек міста Казані. Описується функціональна структура і основні модулі програмного забезпечення, необхідного для роботи корпорації. Головним інформаційним ресурсом є зведений електронний каталог видань, що зберігаються в бібліотеках міста. Представлено описи процедур підготовки (конвертації) і завантаження бібліографічних записів у форматі RUSMARC в електронний каталог з використанням WWW-технології та електронної пошти. Висвітлюється роль створених корпоративних інформаційних ресурсів бібліотек в організації дистанційної і відкритої освіти.

2585. Программное обеспечение Z39.50 - ZooPARK и Z-ИРБИС версия 4: новые возможности

О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Наприкладі текстових баз даних для різних прикладних профілів демонструються можливості серверу Z39.50 та вбудованого шлюзу Z39.50-WWW з різними інтерфейсами для пошуку та одержання інформації користувачами. Обговорено напрями подальшого розвитку програмного комплексу ZooPARK.

2586. Программное обеспечение Z39.50 корпоративного объединения "Открытая электронная библиотека (ОЭБ) г. Томска" 2002

К.Е. Пачуев, О.С. Колобов, Ф.Е. Татарский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 539-542. — рус.

Представлено огляд програмного забезпечення для надання Z39.50 сервісу ВЕБ, висвітлено технічні питання організації Z39.50 проксі сервісу.

2587. Программное обеспечение Z39.50 корпоративного объединения "Открытая электронная библиотека г. Томска"

О.C. Колобов, К.Е. Пачуев, Ф.Е. Татарский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 760-763. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглядаються питання, пов'язані з програмним забезпеченням Z39.50 для створення корпоративних об'єднань у бібліотечному співтоваристві. Більш детальну інформацію про програмне забезпечення і його використання можна отримати за адресою http://z3950.lib.tpu.ru.

2588. Программное решение проблемы ретроконверсии многоязычных библиотечных каталогов

Е. Пастухова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе описан новый подход к решению проблемы ретро конверсии многоязычных библиотечных каталогов. Подробно расссмотрен полный технологический процесс ретро конверсии, возникающие проблемы и пути их решения. Приведены различные статистические характеристики работ, проводимые с фондами библиотеки ВГБИЛ.

2589. Программные средства для автоматизации нормализации поисковых терминов в базах данных научно-технической информации

В.Е. Кратенок, А.В. Обухов, С.А. Болденко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В настоящее время многие библиотеки и информационные центры имеют значительные объемы машиночитаемой реферативной информации в формате баз данных (БД) системы CDS/ISIS/M, разработанной ЮНЕСКО. Известно, что точность и полнота поиска в больших БД зависит от качества словарей поисковых терминов. В связи с этим актуальной является проблема эффективной нормализации поисковых словарей. В НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (НИИ ОМР, г. Минск) разработаны оригинальные программные средства для решения данной задачи.

2590. Программные средства для формирования заказов по МБА

С.А. Власова, Н.Е. Каленов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Аннотация авторами не представлена.

2591. Программные технологии "Кодекс", как универсальный инструмент создания и доступа к электронным библиотекам

А.И. Перов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассмотрены проблемы создания и доступа к электронным библиотекам на основе полнотекстовых баз данных. Акцентировано внимание на отсутствие единого подхода к построению электронных библиотек. Рассмотрены технологические особенности подготовки, создания, актуализации и доступа к электронным библиотекам. Подробно изложены особенности информационных и программных технологий "Кодекс". Приведены варианты использования технологий "Кодекс" на примере создания и доступа к электронным версиям печатных изданий.

2592. Программный интерфейс ввода и алгоритм точного поиска в ППП CDS/ISIS

В.В. Рубцов, Н.Б. Брачковская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

С целью поддержки в базе данных оригинального классификатора (используется в библиотеке Ботанического Института РАН) реализован с использованием возможностей языка ISIS Pascal интерфейс ввода и алгоритм точного поиска. Интерфейс предназначен для вводаспециальной информации в библиографические записи. Разработаны две программы на языке ISIS Pascal. Интерфейс ввода позволяет легко отбирать требуемые записи по поисковым признакам, обеспечивает браузинг в списке отобранных документов и селективное редактирование специального поля (поле из блока 900, имеет оригинальную структуру с повторением подполей). Программа точного поиска сочетает возможности отбора в словаре с программным отбором из промежуточного результата в соответствии с оригинальной классификацией конкретной библиотеки с учетом повторяемости подполей. Программы подключаются к меню по стандартной технологии CDS/ISIS и вызываются по общим правилам.

2593. Программный комплекс "Мамонт": становление и развитие

О.Б. Меркушева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе дается характеристика и краткое описание программного комплекса, разработанного и внедренного в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

2594. Программный компонент IsisOle как платформа разработки Интернет-приложений для баз данных CDS/ISIS

А.В. Обухов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В отделе информатики НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова разработан программный компонент IsisOle, предназначенный для работы с БД CDS/ISIS. Его использование позволяет разрабатывать 32-разрядные приложения для ОС Windows 95 иWindows NT, публиковать информацию из БД в Интернет, решать различные задачи автоматизации обработки информации.

2595. Программы РФФИ в области развития информационной инфраструктуры науки и образования

О.В. Сюнтюренко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Анализируется опыт Российского фонда фундаментальных исследований в области создания научных компьютерных сетей и их информационных и вычислительных ресурсов. Большее внимание уделяется результатам расширения международного сотрудничества.

2596. Проект "Российские библиотеки в Интернет"

Б.P. Логинов, Е.Л. Крепкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Доклад описывает основные этапы и перспективы развития одного из проектов Федеральной программы ЛИБНЕТ для крупнейших библиотек Москвы, осуществляемый при финансовой поддержке Института "Открытое общество" и касающийся создания телекоммуникационной инфраструктуры, классов коллективного доступа и предоставления ресурсов в Интернет. Среди прочих задач описываются перспективы сотрудничества библиотек в области обучения технических специалистов, разработки программ и методик использования интернет-технологий, в том числе электронной доставки документов, каталогизации информационных ресурсов Интернет, создания прикладного программного обеспечения для связи Web-серверов с базами данных для обеспечения доступа из Интернет к библиографическим ресурсам российских библиотек. Проект, реализуемый в течение трех лет, является первым опытом сотрудничества крупнейших российских библиотек для решения проблем сетевого взаимодействия, координации усилий по освоению Интернет и новых информационных технологий.

2597. Проект "Централізована каталогізація": досягнення та перспективи

А.В. Васильєв — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — укp.

У доповіді описано хід реалізації проекту по створенню автоматизованої бібліографічної системи для забезпечення централізованої каталогізації бібліотечних органзацій України, створення бібліографічного центру національного маштабу по розповсюдженню актуальної бібліографічної інформації як у традиційній, так і в електронній формі. Описані результати та перспективи створення комп"ютерного центру телекомунікаційного доступу до бібліографічної бази даних Державного архіву друку України.

2598. Проект "Relication": состояние и перспективы

А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков, С.С. Кравчук — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: (8) 2 назв. — рус.

Наведено історію, стан та перспективні напрями розробок проекту "Relication", що здійснюється у Муніципальній інформаційній бібліотечній системі Томська. На базі розробок програмного забезпечення проекту можлива побудова нових структур для корпоративної роботи бібліотек у створенніта веденні єдиних електронних каталогів та баз даних.

2599. Проект автоматизации научной библиотеки Национального Университета "Киево-Могилянская Академия"

Т.А. Ярошенко, Л.З. Рудзский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

The Report covers in brief the work on Automation Project and creation of library-information process at the NaUKMA Library. It also dwells upon the Project preliminary researches, qualitative and quantitative characteristics of the Library, chosen ALEPH software (ExLibris, Israel) and hardware (RS/6000 /OS AIX 4.1). The opinion is expressed as to necessity to use foreign and home experience in the course of creating library automation systems and to acquire readymade library software.

2600. Проект Государственной программы автоматизации библиотек Украины

В.А. Александров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Проблемы, стоящие перед библиотеками Украины при внедрении новых информационных технологий - фактическое отсутствие бюджетного финансирования, ведомственная разобщенность и др., настоятельно требуют разработки и принятия Государственной программы автоматизации библиотек Украины. Программой предусматривается определение механизмов государственной поддержки автоматизации библиотек и ин вхождения в мировое информационное пространство, порядок и объемы государственного финансирования разработки и создания автоматизированной библиотечной системы страны, участие в этой работе министерств и ведомств.