LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 133 із 205

2641. Профессиональное самоопределение молодежи и юношеская библиотека

В.П. Вдовиченко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 15- назв. — рус.

Про складності професійного самовизначення молоді в сучасних соціально-економічних умовах і роль юнацьких бібліотек у вирішенні проблем вибору професії. Про системну роботу з підлітками, старшокласниками, випускниками, абітурієнтами з інформаційної тапсихолого-педагогічної підтримки їх профорієнтації.

2642. Профессиональное чтение библиотекаря как фактор формирования специализированных отделов библиотечной литературы

Г.А. Райкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2643. Профессиональные и гуманитарные программы Ассоциации ЭБНИТ

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1063-1064. — рус.

Розповiдається про програми Мiжнародноп асоцiацiп користувачiв i розробникiв електронних бiблiотек i нових iнформацiйних технологiй

2644. Профессия библиотекарь. Состояние. Требования. Испытание временем

З.И. Савина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Приводятся результаты социологического опроса в целях изучения современного состояния библиотечной профессии, мнения специалистов о возможностях профессиональной самореализации, факторов формирования профессионального самосознания и информационных потребностях библиотекарей.

2645. Профилактика конфликтов как фактор формирования благоприятного организационного климата в современной библиотеке

К.О. Староверова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2646. Профильное обслуживание специалистов библиотечной сферы в электронной среде

Л.Б. Хайцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто основні електронні ресурси профільного обслуговування спеціалістів бібліотечноїсфери: електронні каталоги, спеціалізовані бази даних, ресурси Інтернет та електронні бібліотеки.

2647. Профильность документных фондов ВУЗовских библиотек

О.П. Володькова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2648. Процес вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у контексті впровадження електронних технологій

В.М. Горовий Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 7-13. — укp.

2649. Процесс коммуникаций и эффективность управления

О.Б. Михалкина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2650. Процессно-ориентированный подход к управлению документооборотом

Г.Л. Боброва, Ю.В. Гусев, П.М. Пашков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто співвідношення понять системи управління документами, системи управління базамиданих, системи управління workflow та groupware, а також можливість їх спільного використання.

2651. Психолог в библиотеке как инновация

З.С. Буктугутова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 772-774. — рус.

Мова йде про те, як може психолог допомогти сучасним бібліотекарям, які активно освоюють сучасні інформаційні технології. Для цього психолог використовує лекції з основ практичної психології, тестування, психологічні тренінги. Психолог вирішує такі завдання, як зняття психологічних бар'єрів перед інноваціями, оволодіння методами саморегуляції, розвиток творчого мислення, безконфліктне спілкування на роботі і в сім'ї. Особливу увагу приділено діалогу бібліотекаря і читача, основам психологічного управління, створенню сприятливого психологічного клімату в колективі.

2652. Психологические аспекты современной библиотерапии

В.М. Беспалов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2653. Психологические факторы профессиональной адаптации библиографа

С.Ю. Семенюк; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2654. Психолого-педагогические основы организации библиотечной работы в коррекционном учебном заведении VIII вида

Е.О. Самохина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2655. Психосфера Планеты: опасность потери интеллекуально-духовного потенциала

В.Н. Волченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Дан анализ состояния Мира Сознания нашей Планеты, понимаемого автором как ее психосфера. Отмечены необратимые и ускоряющиеся процессы дестабилизации информационно-психологического Климата Земли по ряду важных признаков: взаимосвязи с Природой, рост агрессивности людей, недостаток чувства бескорыстной любви как во вселенском, так и в интимном плане, всевластие разрушительной рекламы и шоу-бизнеса, потеря вековых исторических и культурных невозобновляемых ценностей, но с другой стороны, существенная переоценка положительных эффектов от компьютеризации, Интернетовских систем, телевидения, любых средств массовой информации (СМИ) как признаков культуры. Предложены некоторые элементы нравственно-экологического императива и новых парадигм на конец XX в и на XXI век.

2656. Публичная библиотека - центр информации, просвещения и культуры (Опыт Утенской центральной библиотеки им. А. и М. Мишкиняй. Литва)

B. Гарункстите — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Публичная библиотека - центр информации, провещения и культуры Рассказывается об истории создания и различных исторических этапах работы библиотеки. Освещается современный этап работы библиотеки на основе освоения новейших компьютерных технологий.

2657. Публичная библиотека в "спальном" районе Москвы: настоящее и будущее

И.А. Крылова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1091-1093. — рус.

Обговорюються перспективні напрямки роботи публічної бібліотеки у "спальному" районі Москви на прикладі діяльності бібліотек ЦБС "Любліно" м. Москви. Особливо відзначено роль нових інформаційних технологій, комплексної роботи з молоддю, а також цілеспрямованої роботи з районними органами влади.

2658. Публичная библиотека в информационном обществе: базовые функции, социальные ориентиры

Т.Я. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматривается социальная миссия публичных библиотек в информационном обществе, прослеживается эволюция их основных общественных функций - мемориальный, ретранслирующей, информационной. Подчеркивается важная роль публичных библиотек в гуманизации общественных отношений, сохранении и ретрансляции духовной культуры. Выводится формула практической реализации информационной функции как базовой.

2659. Публичная библиотека и местная власть: пути взаимодействия

И.Б Михнова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе говорится о внедрении в библиотеках ЦБС "Киевская", расположенных в районе "Дорогомилово" Западного административного округа Москвы "Программы создания и функционирования распределенной информационно-библиотечной сети (РИБС)", которая позволяет вести современное информационно-библиотечное обслуживание населения. В рамках проекта уже развернуты специализированные службы ЦБС: Центр социальной и деловой информации, Компьютерная библиотека, Центр информационной поддержки образование.

2660. Публичная библиотека как провайдер экологической информации

Л.В. Левицкая, Е.А. Сибирцева, А.С. Карауш Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 469-471. — рус.

3Публічна бібліотека як провайдер екологічної інформації Розглянуто питання функціонування, вирішувані завдання, структуру й особливості роботи Центру екологічної інформації бібліотеки "Північна" у складі МІБС. Бібліотека "Північна" брала участь в огляді-конкурсі робіт бібліотек Росії по екологічній освіті населення в 2000-2001 р., де зайняла перше місце.