LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 137 із 205

2721. Развитие технической базы Интернет-комплекса ГПНТБ России в рамках проектов Федеральной целевой программы "Электронная Россия"

Б.Ф. Федоров, В.П. Фридман Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 146-148. — рус.

У доповіді представлено короткий огляд Федеральної цільової програми "Електронна Росія" і завдань ДПНТБ Росії по її реалізації в 2002 році. Запропоновано деякі передбачувані вирішення.

2722. Развитие фондов с целью позиционирования библиотеки в центр вашего института (вашей организации)

Смит Стив — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Як зможе директор досягти того, щоб бібліотека стала центром інституту? Для цього потрібно розуміти і задовольняти потреби кожної групи користувачів. В докладі представлено досвід Emerald Group Publishing з надання допомоги бібліотекам у вирішенні цієї задачі шляхом розвитку сучасних онлайнових баз даних - Emerald Management Xtra. Як найбільший світовий видавець провідних журналів з бібліотечно-інформаційного обслуговування, Emerald підтримує свою унікальну мережу зв'язків з вченими в галузі бібліотечних досліджень. Регулярний обмін ідеями та інформацією отримав підтримку у вигляді спільного дослідження, проведеного в 2003 р. силами Emerald і Європейським фондом менеджменту (EFMD). Проект(EFMD) покликаний проаналізувати концепції бібліотек європейських шкіл бізнесу (Peters and Wood, 2003); він включає проведення в 2004 р. детального дослідження потреб вчених і студентів шкіл бізнесу та перетворення цих потреб в продукт, який може надаватись через бібліотеки. Це дослідження сприяло створенню інтегрованих баз даних та Інтернет-порталів, які відповідають по требам ключових співтовариств; організації і проведенню навчальних курсів; появі нових можливостей фінансування наукових досліджень і спільних робіт; виробленню навиків і стратегій студентів; виробленню освітніх задач для створення простої для сприйняття інформації; управління учнями; формуванню управлінських і адміністративних задач деканів і ректорів.Завдяки цьому дослідженню бібліотекарі вирішують такі завдання, як реклама бібліотеки; вироблення лояльності до клієнта; управління змінами, бюджетом, навчанням, мотивацією і відношенням до роботи; створення трудових колективів; оцінка ефективності онлайнових ресурсів через оцінку їх використання - все те, що стоїть над управлінням фондами мультимедійних інформаційних ресурсів. На завершення, в доповіді обговорюється процес спільної розробки і побудови Emerald Management Xtra та радо сприймаються нові ідеї.

2723. Развитие центра экологической информации в Томской МИБС

Л.В. Левицкая, А.С. Карауш — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Розгянуто питання розвитку Центру екологічної інформації на базі муніципальної бібліотеки "Північна" у складі Томської муніципальної інформативної бібліотечної системи. Перераховані завдання, які має виконувати Центр екологічної безпеки. Визначено деякі шляхи розвитку центру екологічної інформації та створення таких центрів у мережі муніципальних бібліотек регіону.

2724. Развитие электронного фондоведения

Ю.Н. Столяров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Монографія Т. В. Майстрович "Електронний документ як об'єкт бібліотечної справи" (М., 2004) робить фундаментальний внесок у розвиток теорії формування і зберігання, методики, організації електронного бібліотечного фонду та електронного бібліотекознавства в цілому.

2725. Развитие электронной книги

В. Иншэн, Л.Ч. Фэнь Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 778-780. — рус.

Доповідь відображає розвиток електронної книги на сучасному етапі. Висвітлює проблеми, пов'язані з виробництвом, виданням і використанням електронної книги.

2726. Развитие электронных коллекций Фонда редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН

В.Н. Алексеев, С.Р. Баженов, А.Ю. Бородихин Дергачева, Е.И. Скоп, А.В. Шабанов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 248-249. — рус.

Описується подальший розвиток електронних колекцій стародруків та рукописних книг з Фонду рідкісних книг і рукописів ДПНТБ СВ РАН. При створенні електронних версій старовинних джерел, крім можливості просто "прочитати" текст, ставиться завдання адекватного відображення першоджерела при його переведенні в електронну форму. Додатково в електронну версію включаються описи, покажчики, історичний матеріал.

2727. Развитие электронных ресурсов в системе БЕН РАН

Н.Е. Каленов Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 141-146. — рус.

2728. Размыкая цепь проблем: взгляд книгораспространителя на комплектование библиотек

Р.Г. Саразетдинов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 514-516. — рус.

Розглядається один з основних напрямів діяльності видавничої групи "ГРАНД-ФАИР" - комплектування публічних бібліотек. Крім короткої характеристики діяльності видавничої групи "ГРАНД-ФАИР", огляду книжкової продукції та послуг, докладно аналізуються основні концепції і досвід компанії як структури, що забезпечує комплектування бібліотек різних типів. Описуються переваги роботи видавничої групи "ГРАНД-ФАИР" як колектора у порівнянні з іншими організаціями книгорозповсюджувачів. Мета доповіді - пошук раціональних форм взаємодії видавців, книготорговельних організацій і бібліотек з метою оптимізації діяльності системи комплектування бібліотек.

2729. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета на основе международного стандарта ИСО 9001-2000

Н.И. Размарилова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 930-932. — рус.

Описано досвід впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) в університетській бібліотеці. На прикладі створення і впровадження СМЯ показано актуальність проблем якості інформаційно-бібліотечних послуг в умовах удосконалення та підвищення рівня освітніх послуг вузу відповідно до вимог міжнародних стандартів. Розглянуто вплив СМЯ на визначення початкового рівня діяльності бібліотеки для її безперервного удосконалення та постійного поліпшення.

2730. Разработка и использование драйвера манипулятора "мышь" для программ, написанных на ISIS-Pascal

И.С. Баженов, С.Р. Баженов, Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

A driver of a mouse developed for use in programs, written on ISIS-Pascal is described. Programming of all functions of a mouse is provided with the help of it. Procedures of using the driver on ISIS-Pascal are also indicated.

2731. Разработка и применение АБИС "КОЛИБРИ" в Научной музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской консерватории

А.Н. Филиппов, М.C. Самсонов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В статье рассматривается опыт разработки и применения АБИС "КОЛИБРИ". Система опирается на оригинальный пакет процедур, на основе которого создана разветвленная система тезаурусов, включающая в себя базы ключевых слов, мест изданий и привязанных к ним мест издательств, географических понятий, персоналий, рубрикаторов с учетом рубрик ББК. При этом любое поле может быть связано с базой синонимов. В системе решена проблема идентификации записей на основе уникального для каждого издания ключа, которыйформируется сверткой названия любой длины до 6 символов. Система включает в себя средства импорта, экспорта и преобразования диалектов формата MARC. АБИС "КОЛИБРИ" установлена и используется в ряде публичных библиотек Санкт-Петербурга.

2732. Разработка и применение программ на ISIS-Pascal для работы с МБА с использованием электронной почты

И.С. Баженов, С.Р. Баженов, И.Ю. Красильникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Realization of the program ensuring the interlending orders input in a database, their departure by electronic mail in an exchange format, reception of the orders and seal of the form is described. The program is developed in ISIS-Pascal.

2733. Разработка информационного продукта многоцелевого назначения на примере информационной системы "Библиография изданий Академии наук"

В.П. Захаров, А.Ц. Масевич, В.А. Васильева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Аннотация авторами не представлена.

2734. Разработка концепции формирования электронных коллекций, отвечающих потребностям незрячих пользователей

Г.С. Елфимова, Е.В. Захарова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Протягом тривалого часу доступність інформаційних матеріалів для людей з вадами зору у Росії була дуже обмежена: тільки 2% друкованих документів перекладались у альтернативні форми (книги, що розмовляють або шрифт Брайля). У зв'язу з розробкою нових технологій та оптимізації доступу до інформації, збільшується діапазон документів, які доступні для людей з вадами зору. Фахівці з вадами зору потребують відповідних навичок роботи з різними видами устаткування та мобільним доступом до інформації. Російські бібліотеки для людей з вадами зору вбачають вирішенняцієї проблеми в уніфікації електронних ресурсів та наданні повного ефективного доступу до них користувачам з послабленим зором.

2735. Разработка локальных правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность библиотеки

С.В. Выропаев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 732-733. — рус.

У повідомленні розглянуто питання підготовки у бібліотеці локальних правових актів, що регламентують фінансово-економічну діяльність бібліотеки: Положення про облікову політику, Порядок обліку для оподатковування, Положення про заохочувальні виплати та преміювання співробітників бібліотеки.

2736. Разработка методов формирования перечня профильных журналов для информационных изданий ВИНИТИ

В.М. Ефременкова, О.В. Кириллова, О.А. Хачко, А.И. Черный Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 568-571. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

У доповіді мова йде про розробку методів формування переліку іноземних журналів з використанням каталога Ulrісh's International Periodicals Directory, БД - аналогів ВІНІТІ і списку журналів з пріоритетних напрямків науки і техніки. Порівняння отриманого в результаті цієї роботи списку з частотним списком журналів з тематичних фрагментів БД ВІНІТІ дозволить сформувати перелік зарубіжних журналів для комплектування.

2737. Разработка приложений для баз данных CDS/ISIS на основе компонента IsisOle

А.В. Обухов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В отделении информатики НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова разработан ряд прикладных программ для обработки баз данных CDS/Isis на основе программного компонента IsisOle, функционирующего в среде 32-разрядных ОС Windows 95/98/NT/2000. Реализация в виде сервера автоматизации OLE позволяет использовать этот компонент для упрощения разработки приложений в любой программной среде, поддерживающей технологию OLE.

2738. Разработка проблемно-ориентированной автоматизированной информационной системы на основе пакета CDS/ISIS

Т.Г. Жулид, И.Н Фоменко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

С целью повышения эффективности использования информации, предоставляемой биомедицинскими библиографическими и реферативными базами данных, повышения качества библиографической продукции и целенаправленного распространения информации, создана автоматизированная информационная система по одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, проблеме болезни Альцгеймера. Разработанная АИС содержит сведения по дифференциальной диагностике группы болезней с предоставлением библиографических данных об источниках информации по всем разделам специально разработанного рубрикатора. В информационной системе используются дескрипторы и модификаторы принятые в тезаурусе по медицине MeSH (Medical Subject Headings). Библиографическое содержание базы данных охватывает медикобиологические источники за период с 1993 по 1997 г.г. Поиск ведется по следующим аспектам: дескрипторам, модификаторам, по автору, заглавию, году публикации и др. Данная автоматизированная информационная система состоит из тематического аннотированного библиографического указателя совмещенного с дифференциальной диагностикой выделенной группы болезней и позволяет автоматизировать процесс информационного обеспечения научных работников, практических врачей и студентов-медиков. РазработаннаяАИС является результатом совместной работы специалистов в области библиографии, информатики и программирования с учеными изучающими данную медицинскую проблему.

2739. Разработка программных средств "Интерфейс пользователя CDS/ISIS/M

Н.А. Мазов, С.Р. Баженов, Е.Г. Шрамкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2740. Разработка сводного электронного каталога и информационной компьютерной сети библиотек Беларуси

М. Маханек, Р.Б. Григянец, P. Мэннер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются проблемы разработки распределенной системы совместной каталогизации изданий, создания сводного электронного каталога и компьютерной сети библиотек Беларуси. Корпоративная библиотечная сеть создается по технологии Internet-сетей в рамках научно-информационной компьютерной сети (НИКС) Республики Беларусь с целью совершенствования информационного обеспечения исследований и разработок, обеспечения надежных средств связи между генераторами и потребителями научно-технической информации. Сводной каталог библиотек строится в виде распределенной межбиблиотечной информационной системы, обеспечивающей совместную каталогизацию изданий, поступающих в ведущие библиотеки, ведение сводной базы данных и он-лайн доступ к ней читателей и библиотекарей стандартными средствами WWW-паутины. Концептуальная модель базы данных сводного каталога построена на основе унифицированного библиографического описания изданий в соответствии с требованиями международных MARC-форматов библиографических записей (UNIMARC, USMARC). Логическая модель и реализация базы данных сводного каталога осуществлена средствами сетевого сервера баз данных Oracle 8 и сервера приложений Oracle WebServer (Application Server) в операционной среде MS Windows NT на двухпроцессорной вычислительной платформе Intel/Pentium-II. Обмен библиографическими записями между библиотеками и сводным каталогом производится в национальном обменном формате, разработанном на основе MARC-форматов.Создание компьютерной сети и сводного каталога позволит библиотекам вести обмен информационными ресурсами, сократит трудоемкость каталогизации изданий путем использования готовых записей сводного каталога, обеспечит оперативный доступ читателей к их информационным фондам. При этом библиотекам предоставляется доступ к разнообразным информационным ресурсам Internet, что позволит удовлетворять растущие информационные потребности читателей.