LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 139 із 205

2761. Реализация государственной библиотечной политики Министерством культуры Российской Федерации в 2002 - начале 2003 г.

Е.И. Кузьмин, Л.А. Дубровина, В.М. Красильщикова, Т.Л. Манилова, Л.П. Мельникова, В.К. Николаева, М.Н. Усачев, Н.В. Шахова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 18-30. — рус.

У звітній доповіді розглянуто питання формування і реалізації державної бібліотечної політики Мінкультури Росії, головною метою якої на сучасному етапі є сприяння створенню і функціонуванню системи бібліотечного обслуговування, здатної забезпечити максимально швидкий, повний і вільний доступ до інформації. Представлено основні підсумки роботи за пріоритетними напрямами у 2002 р. і на початку 2003 р., до яких, насамперед, належать: створення і розвиток загальноросійської інформаційно-бібліотечної комп'ютерної мережі ЛІБНЕТ, реалізація Національної програми збереження бібліотечних фондів, організація доступу до інформації, що є суспільним надбанням та ін.

2762. Реализация маркетингового подхода в библиотеках

Н.В. Олянюк; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2763. Реализация национальной информационной политики - залог демократизации

Г.А. Быкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1218. — рус.

Ідеологія інформаційного суспільства є основним завданням політики, яку проводить Адміністрація Президента Чуваської Республіки у галузі інформатизації. Під час робіт, що проводились відповідно до Концепції інформатизації державних органів Чуваської Республіки, склалися передумови для широкого впровадження інформаційних технологій у бібліотеках. У рамках розвитку республіканської інформаційно-аналітичної системи (РІАС) у всіх районних і міських ЦБС організовано публічні центри правової інформації, створюються пункти громадського доступу до інформаційних ресурсів. Згідно з Указом Президента Чуваської Республіки від 7.04.2003 р. "Про створення сільських модельних бібліотек у Чуваській Республіці" протягом 2003-2004 р. планується створити 100 сільськихмодельних бібліотек, здатних забезпечити місцеве співтовариство, жителів свого села (міста) інформацією. Роль координатора та організаційно-методичного центру для бібліотек виконує Національна бібліотека Чуваської Республіки.

2764. Реализация принципа "открытости" библиотеки на основе использования типовых решений: из опыта Белорусской сельскохозяйственной библиотеки

Д. Сивуров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Принцип открытости библиотеки требует обеспечить свободный доступ к ресурсам библиотеки как в ее стенах, так и удаленным пользователям. Под определением "свободный" здесь понимается не бесконтрольный, а легкий, логично организованный, самостоятельный доступ. БелСХБ удалось реализовать этот принцип (насколько это позволяют современные политические и экономические условия в стране), используя типовые решения: - представление электронного каталога Библиотеки в Internet посредством типового программного средства ГПНТБ России; - организация доступа к информационным ресурсам Библиотеки для внутренних пользователей на основе использования технологий Inter- и intra- net и системы ИРБИС; - организация открытого доступа к наиболее ценной части коллекции документов на основе стандартных принципов формирования фондов открытого доступа и использования стандартных охранных систем (magnetic security).

2765. Реализация программ "Особый ребенок" и "Звуковую книгу - студентам-инвалидам" как форма нетрадиционного обучения детей и молодежи в Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В.Я. Ерошенко

А.П. Поветкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 944-945. — рус.

Висвітлюється роль і специфіка роботи Бєлгородської державної спеціальної бібліотеки для сліпих ім. В.Я. Єрошенка в процесі реабілітації дітей і молоді з дефектами зору.

2766. Реализация проекта "Информационные ресурсы библиотек вузов Воронежа" как шаг на пути к созданию регионального библиотечного консорциума

Т.В. Биренбаум — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються основні передумови об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів Воронежа, роль Головного управління освіти адміністрації Воронезької області у фінансовій підтримці проекту; розповідається про основні етапи роботи, перераховуються основні інформаційні ресурси, які були надані. Викладено концепцію створення сайту "Інформаційні ресурси бібліотек Воронежа", доступного в мережі Інтернет за адресою http://www.biblio.vrn.ru

2767. Реализация проекта "Электронная библиотека как основа корпоративного образовательного пространства вуза с разветвленной сетью филиалов" в Тюменском государственном университете

А.А. Захаров, И.Г. Захарова, А.Д. Шалабодов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

У Тюменському держуніверситеті реалізований проект НФПК "Електронна бібліотека як основа корпоративного освітнього простору вищого навчального закладу з розгалуженою мережою філій". Основна мета проекту - впровадження освітніх технологій, які дозволяютьза рахунок інформаційної складової електронної бібліотеки та використання сучасних принципів доступу до освітніх ресурсів, одночасно покращити якість навчання та підвищити його доступність. Це дозволяє створити реальні умови для демократизації університетської освіти. У доповіді розглядається низка питань, які виникли протягом створення освітньої бібліотеки.

2768. Реализация проекта создания Нижегородской корпоративной библиотечной системы

Л.В. Мершиева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Проектом предусматривается решение 2-х основных задач на первом этапе реализации проекта: предоставление открытого доступа к информационным ресурсам библиотек-участниц, обеспечение обмена библиографическими записями для формирования электронных ресурсов региона. Реализация сервисов распределённой библиотечной системы.Организация системы взаимодействия участников проекта на основе использования протокола обмена записями Z39.50 и обменного формата записи RUSMARC. Характеристики Z сервера для АИБС "LiberMedia"

2769. Реализация удаленного доступа к электронным каталогам библиотеки: постановка проблемы

С.Г. Ермаков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 182-186. — рус.

Чого чекати в майбутньому від "Електронного каталогу"? Чи можна створити пошукові засоби на базі класифікаційних індексів ББК і УДК? Аналіз проблеми з позиції розробника програмного забезпечення.

2770. Региональная библиотека в системе социокультурной реабилитации инвалидов по зрению

M.П. Коновалова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1051-1053. — рус.

У доповіді вперше робиться спроба дати аналіз роботи Калузької регіональної бібліотеки для сліпих у системі соціокультурної реабілітації. Представлено основні тенденції розвитку концепції соціокультурної діяльності у творчій взаємодії з установами культури, соціальної сфери, науки та освіти, охорони здоров ' я, фізкультури і спорту. Відображено модель соціокультурної реабілітації, і показано концепцію розвитку спеціалізованих бібліотек на сучасному етапі.

2771. Региональное представительство МБИАЦ в Иркутске

Н.Н. Буланова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Характеризуются направления деятельности государственной областной научной универсальной библиотеки Иркутска как регионального представителя Международного информационного, библиотечного и аналитического центра. Приведены краткие исторические сведенияо Иркутске, подробно рассказывается о краеведческом направлении деятельности, выпуске библиографической информации, баз данных краеведческого характера и редких книгах. Библиотека использует ИРБИС и заинтересована в сотрудничестве в рамках МБИАЦ.

2772. Региональные библиотечные компьютерные сети

А.И. Вислый — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Creation of regional computerized library networks is examined. Aims and the current state of library computerization in Russia and abroad are considered, including priorities, short- and medium-terms tasks, and prospects. The author stresses that, when created, regional computerized library networks will allow any networked computer to access free electronic catalog of the regions, and, when available, communication between regional centres and the largest libraries of the country will provide access to information resources of the national scale.

2773. Региональные библиотечные центры России: проблемы использования нетрадиционных информационно-библиотечных технологий, новые возможности многостороннего сотрудничества

Т.В. Петрусенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Regional library centres of Russia (libraries, culture and art institutes and others) are analyzed as the most important part of information infrastructure in Russia and all over the world. Process of computerization in regions of Russia is reflected in many aspects: stages, levels, organizational principles, software being used, present situation, tendencies and ways of development of libraries, which function as automated systems.

2774. Региональные информационные ресурсы как средство мониторинга развития региона

С.Д. Мангутова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядається необхідність моніторингу регіональних інформаційних ресурсів на основі потоку документів краєзнавчої тематики

2775. Региональные корпоративные библиотечно-информационные системы и сети в зеркале Интернет

Н.И. Колкова, И.Л. Скипор — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Відображено результати дослідження контенту сайтів регіональних корпоративних бібліотечно-інформаційних систем та мереж (РКБІС). Запропоновано підхід до аналізу контенту сайтів з позицій реалізації важливої мети створення РКБІС - підвищення повноти та оперативності інформаційно-бібліотечного обслуговування. Виявлено та проаналізовано склад рубрик сайтів, які пов'язані із забезпеченням доступу кінцевих користувачів до інформаційних ресурсів мережі РКБІС та отриманням ними необхідної інформації. Розглянуто проблеми, які потребують негайноговирішення для повноцінного задоволення інформаційних потреб кінцевого користувача. Запропоновано шляхи оптимізації web-ресурсів РКБІС, які направлено на покращення якості надання інформаційних продуктів та послуг кінцевим користувачем.

2776. Региональные корпоративные библиотечные системы России: опыт последних трех лет глазами участников движения

Ф.С. Воройский, Я.Л. Шрайберг Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 529-539. — рус.

Створення корпоративних об'єднань бібліотек в Росії, стимульоване Інститутом "Відкрите суспільство" - Фонд Сороса (ІВС), стало дуже помітним явищем, що суттєво впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної інфраструктури Росії. У доповіді робиться спроба узагальнити і проаналізувати основні результати перших трьох років активної дії проекту "Автоматизація бібліотек" ІВС. Розглядаються питання організації та технології побудови корпоративних регіональних бібліотечно-інформаційних систем (КРБІС), а також проблеми і перспективи їх розвитку.

2777. Региональные нормативно-правовые документы как основа реализации библиотечно-информационных проектов

Т.С. Астапенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1084-1087. — рус.

Розкривається роль місцевих нормативно-правових документів у формуванні бібліотечної політики регіону, реалізації перспективних напрямів діяльності інформаційної сфери. Автор описує багаторівневу систему управління бібліотечною галуззю у Миколаївськійобласті, наводить приклади успішної реалізації бібліотечно-інформаційних проектів за підтримки місцевої влади.

2778. Региональный тренинг-центр: опыт Новосибирского библиотечного общества.

Л.Ф. Кон — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Описаны этапы реализации проекта Западно-Сибирского регионального Тренинг-Центра в рамках деятельности Новосибирского библиотечного общества (НБО) по повышению квалификации библиотечных работников.

2779. Региональный центр консервации и межведомственное взаимодействие

И.В. Лебедева, Л.П. Веселова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются проблемы и этапы создания регионального центра сохранности документов на базе ЗНБ СГУ. Подчеркивается актуальность проблемы сохранности документов в ее современном понимании для библиотек региона и отмечается, что эффективно решать проблемы сохранности документов по ряду причин возможно только при кооперировании деятельности библиотек разных уровней и ведомств. Сообщается, что в масштабах региона Среднего и Нижнего Поволжья ЗНБ СГУ осуществляет методическое сопровождение проблем сохранности библиотечных фондов наряду с другими аспектами деятельности вузовских библиотек как Зональный методический центр для вузовских библиотек этого региона. Особое внимание уделено ходу реализации проекта "Создание учебно-методического центра консервации и реставрации книг" на базе ЗНБ СГУ, при финансовой поддержке Института "Открытое общество", созданию "Саратовского центра сохранности документов". Рассматриваются его цели и задачи, приводится перечень выполненных и планируемых мероприятий, проведенных Центром по обучению и распространению в регионе современных представлений в области сохранности документов с привлечением специалистов ведущих центров консервации РФ. Автор кратко информирует о посещении библиотеки "Joyner Library" Восточно-Каролинского университета США и об изучении опыта работы отдела консервации этой библиотеки. Завершает доклад перечень планируемых мероприятий и решаемых задач на уровне ЗНБ СГУ, Саратовского библиотечного общества и в рамках Зонального методического объединения вузовских библиотек.

2780. Регіональний портал в мережі Інтернет на базі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної та економічної інформації: концепція створення та організаційна модель розвитку

І. Кульчицький, М. Яворський Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 178-183. — укp.

В доповіді представлено концептуальний підхід до створення та організаційну модель розвитку регіонального порталу в мережі Інтернет на основі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної і економічної інформації (ЛвЦНТЕІ). Окремі елементи порталу вже реалізовані у виді корпоративного сайту за адресою: www.cstei.lviv.ua. Створення порталу передбачено загальною стратегією розвитку ЛвЦНТЕІ, згідно якої портал є верхнім рівнем всіх інформаційних підсистем центру і його основна задача - забезпечити електронну комунікацію із зовнішнім середовищем. В перспективі портал повинен стати віртуальним центром науково-технічно і економічної інформації, який функціонуватиме на засадах кооперації і співпраці з інтелектуальними ресурсами України та світу.