LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 148 із 205

2941. Свобода Алла Антонівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2942. Свобода информации, журналистские расследования и библиотеки

П. Стерджес Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1219. — рус.

Свобода доступу до інформації державних органів є ключовим елементом відкритості урядів. Від рівня свободи залежить успіх журналістських розслідувань та кампаній, що проводяться у громадянському суспільстві. Проте, цей механізм працює не завжди однаково. Без підтримки бібліотек та інформаційних служб принцип свободи доступу може діяти неефективно. Крім того, деякі заходи безпеки, які були проведені після терористичних актів 2001 року, також позначилися на реалізації цього принципу. Автор доводить, щозахист і посилення принципу свободи доступу до інформації стосовно здійснення принципу недоторканності особистого життя, є основними напрямами діяльності бібліотечно-інформаційного співтовариства на початку 21 століття.

2943. Сводное тематическое планирование - итоги и перспективы развития

М.В. Дегтярев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 609-610. — рус.

Наведено дані про ефективність використання зведених тематичних планів видавництвами, які беруть участь у представленні в них своєї видавничої продукції.

2944. Сводный каталог по научно-технической литературе: направления развития

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 638-640. — рус.

Розглядаються позитивні сторони співробітництва в Автоматизованій системі Зведеного каталогу і нові напрями її розвитку

2945. Сводный корпус досоветской библиографии по истории и этнографии Крыма: опыт подготовки и издания

А.А. Непомнящий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 1009-1010. — рус.

Презентується нове довідкове бібліографічне видання з історії та етнографії дорадянського кримознавства.

2946. Сводный тематический план учебной литературы - технологии подготовки и выполнения

М.В. Дегтярев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В настоящее время, в условиях переходного периода от административной к рыночной системе хозяйства, главной проблемой является становление системы распространения учебной литературы. Сложившаяся в стране нестабильно функционирующая книготорговая сеть пока не способна согласовать интересы издателей и покупателей учебной литературы. С целью решения этих проблем по инициативе ряда Министерств РФ на базе Центрального коллектора научных библиотек была разработана технология по подготовке "Сводного аннотированного тематического плана издания учебной литературы для учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования". Она предусматривает: сбор заявок от потребителей (в основном это библиотеки учреждений образования и универсальные библиотеки), их ввод и обработку, передачу издателям соответствующих заявок. Далее технология предусматривает выполнение заявок издателями. Часть из них (по усмотрению издателя) выставляет счета потребителям и экспедирует книги самостоятельно, но большинство поручает сделать это ЦКНБ.

2947. Сводный темплан как инструмент информационного обеспечения, а также эффективного комплектования книжных фондов библиотек

А.Ю. Климентьев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 513-514. — рус.

Представлено інформаційні складові зведених тематичних планів, використання інформації ЗТП у технологіях бібліотек.

2948. Связанные одной сетью (открылся портал общероссийской сети публичных центров правовой информации)

И.И. Миронова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Детально розглядається інформаційна структура порталу загальноросійської мережі ПЦПІ, технологія роботи з порталом, форми участі самих ПЦПІ в інформаційній підтримці порталу, напрямки його розвитку.

2949. Связь автоматизированных библиотечных систем и электронных медиатек

С.Н. Захарчук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 154-156. — рус.

Відображено зміни в складі документів у колекціях бібліотек, що відбуваються в даний час, і пов'язане з цим розширення функцій бібліотек. Створення колекції електронних. Завдання організації і адміністрування безпечного і повного доступу читачів до електронної; необхідність опису і використання зв'язків між автоматизованими системами управління бібліотекою та електронними документами.

2950. Сегментация информационного рынка в маркетинговой деятельности научной библиотеки

Л.К. Бобров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается технология сегментации рынка информационной продукции и услуг. Анализируются возможные модели и методы сегментации. Приводятся примеры сегментации для условий научно-технической библиотеки.

2951. Сегодняшнее состояние Национальной информационной системы "Книги в наличии и печати" (Российский Букс ин Принт) и ее взаимосвязь с системой контроля за поступлением обязательного экземпляра в РКП

Е.Б. Ногина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Проведен анализ работы Национальной информационной системы "Книги в наличии и печати". Выявлены основные "болевые" точки в информационном обеспечении книжной торговли. Предполагается интеграция базы данных оперативной информации обязательного экземпляра с базой данных "Книги в наличии и печати".

2952. Секция "Высшее библиотечно-информационное образование: перспективы развития в новом тысячелетии" (по итогам работы конференции "Крым-2000")

Т.Г. Киселева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 395-397. — рус.

У доповіді розглянуто результати роботи і висновки секції "Бібліотечні кадри: професія та освіта" конференції "Крим-2000", окреслено перспективи розвитку університетської бібліотечної освіти. Особливу увагу приділено діяльності Російської асоціації вузів культури і мистецтв.

2953. Селькохозяйственная электронная библиотека знаний

Н.П. Аббакумова, М.А. Аветисов, Е.В. Крамчанинов, В.И. Стеллецкий; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2954. Сельская библиотека - главный приоритет региональной библиотечной политики

Г.И. Кукатова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 967-971. — рус.

Современное состояние библиотечного обслуживания населения региона требует определить место и роль каждой библиотеки, в том числе и сельской, в этом процессе. Определение стратегии развития сельской библиотеки в условиях местного самоуправления - однаиз главных задач региональной библиотечной политики. В докладе представлены итоги Первого съезда сельских библиотекарей, прошедшего в ноябре 2000г. в г.Брянске. Освещается опыт работы Брянской областной научной универсальной библиотеки в плане реализацииРекомендаций съезда. Представлены областная программа "Сельская библиотека", партнерский проект "Новая библиотека для нового информационного общества", ход благотворительной акции по комплектованию сельских библиотек, проблема повышения квалификации библиотечных кадров области.

2955. Семінар фахівців бібліотечної справи "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування"

Т. Павлуша, Н. Смаглова Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 33-36. — укp.

Проаналізовано основні напрямки наукових пошуків працівників Всенародної бібліотеки України у кінці 1920-х рр. Докладно висвітлено творчу спадщину відомого бібліотекознавця Д.А.Балики, який обгрунтував бібліотекознавство як педагогічну науку та провадив ідею диференційованого обслуговування читачів, виступаючи проти механічного перенесення форм масової політико-просвітницької роботи на наукові бібліотеки. Особливу увагу приділено сучасним бібліотекознавчим дослідженням щодо оновлення теорії бібліотечного обслуговування, а також поглядам провідних вітчизняних учених: А.Чачко, І.Мейжис, В.Ільганаєвої та ін. Окреслено широке коло завдань, вирішення яких сприятиме професіоналізації виробничих колективів і подоланню плинності кадрів, успішному функціонуванню та розвитку бібліотечної інфраструктури країни. Запропоновано активізувати роботу з координації та здійснення спільних наукових досліджень динаміки та тенденцій змін, що відбуваються у бібліотечних процесах країни, зокрема, в бібліотечному обслуговуванні, соціології та психології читання; створити мобільну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців; підвищити рівень професійної компетентності та правової культури бібліотечних спеціалістів шляхом розробки на державному рівні економіко-правових аспектів розвитку бібліотечної галузі та функціонування сучасної книгозбірні.

2956. Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами"

Т. Добко Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 42-44. — укp.

Розглянуто проблеми, які виникають під час використання зарубіжних електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), формування фонду ЕІР, питання поєднання традиційних (друкованих) та електронних видань, пошуку інформації та довідково-бібліографічного обслуговування, визначення потреб в інформації, вивчення переваг різних способів її надання (локальні та віддалені ресурси), від чого значною мірою залежить ефективність використання інформації споживачами. Наголошено на необхідності надання повнішої та оперативнішої інформації про існуючі БД, яка має включати головні їх характеристики: назву, дані про виробника, тип, зміст, предметну галузь, обсяг, ретроспективу, мову, дані про можливості доступу до ЕІР, місцезнаходження БД у фондах конкретної бібліотеки або науково-інформаційного закладу.

2957. Сервисная служба "Милосердие" г. Нижневартовска, как одна из моделей системы библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности в публичных библиотеках

Л.А. Шаймарданова, Т.В. Воробьева, М.Е. Борисенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1056-1059. — рус.

Висвітлюється досвід бібліотечного обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями: організаційні питання, форми і методи роботи.

2958. Сергеєва Ірина Анатоліївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2959. Сертификация системы менеджмента качества в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета

Н.И. Размарилова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описано сертифікацію системи менеджементу якості (СМЯ) в університетській бібліотеці за системою ІCО. Розглядається використання принципів TQM та деякі аспекти практичної реалізації процесного підходу при створенні СМЯ та її документуванні в бібліотеці вищого навчального закладу.

2960. Сетевая инициатива как инновационная форма обучения студентов вузов культуры и искусств

О.В. Шлыкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Освещается опыт разработки электронного учебного пособия "Культура Интернет и Интернет в культуре", подготовленного для студентов факультета менеджмента и социально-информационных технологий Московского государственного университета культуры и искусств.