LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 149 із 205

2961. Сетевая технология кооперативного наполнения базы данных "Рефераты научных изданий Украины"

О.В. Баркова Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-практ. конф. — Київ, 2000. — С. 130-136. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Наголошено на необхідності удосконалення інформаційної технології формування загальнодержавної реферативної бази даних для забезпечення повного охоплення документального потоку та скорочення строків аналітико-синтетичної обробки документів. Запропоновано ресурсоощадну мережеву технологію кооперативного наповнення бази "Реферати наукових видань України" (з вересня 2000 р. - Загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова"), спрямовану на здійснення співпраці з усіма вітчизняними виробниками наукової інформації. Технологія передбачає конвертацію слабоструктурованих текстів з реферативною інформацією на записи бази даних, забезпечує мережеве збирання та автоматизоване включення до процесу централізованої технологічної обробки інформації рефератів, наданих науковими видавництвами. Наведено результати апробації даної технології, визначено шляхи подальшого напрямку робіт.

2962. Сетевая технология обработки информации ВИНИТИ и электронное информационное обслуживание

О.В. Сюнтюренко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

2963. Сетевое взаимодействие - как принцип работы ЦПИ ВГБИЛ

О.В. Сухова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен различным направлениям деятельности правовых публичных библиотек и реализации этих направлений на примере Центра правовой информации, организованного на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Основной принцип работы публичной библиотеки - открытость и доступность всем категориям пользователей. Но ее деятельность не должна ограничиваться только работой по предоставлению информации. Использование библиотеки в качестве многофункционального инструмента для организации культурно-просветительской, информационной и образовательной деятельности позволяет наиболее полно использовать возможности Центра в деле повышения правовой культуры населения.

2964. Сетевое окружение библиотеки университета

А Нисковский, Г.С. Обломский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1008-1010. — рус.

Розкривається реальний досвід зі створення мережевого оточення бібліотеки Санкт-Петербурзького Державного Електротехнічного Університету "ЛЕТІ". Розглядаються основні питання, що виникають при цьому: управління бібліотечними програмами, управління особистими даними користувачів, розробка і реплікація програмних конфігурацій робочих станцій, управління доступом до Internet. Коротко описано основні технології, за допомогою яких ці питання було вирішено.

2965. Сигнальная информация в ЦНСХБ

Л.И. Алешин, Н.В. Проскурня; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2966. Сигнальное информирование о новых поступлениях в библиотеку

Л.К. Садовская; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2967. Синергийный подход в библиотековедении, библиографоведении, книговедении: когда и зачем он нужен

Ю.Н Столяров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 760-763. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Так модні в сучасній світовій бібліотекознавчій літературі виступи з приводу синергійного підходу до вирішення бібліотечних проблем є поверховими. Дійсно синергійний підхід вимагає, насамперед, розуміння його суті та специфіки, уміння коректно його використовувати. Тоді він дійсно обіцяє привести до дуже вражаючих результатів. Чим менша сума, чим більше слабких дій прикладається до чим більшої нестійкої (диссипативної) системи у момент її біфуркації, тим більш високий результат досягається, - така загальна теорема синергійності.

2968. Система автоматизации библиотек - основная компонента полнофункциональной АБИС

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 105-109. — рус.

У доповіді розглядаються проблеми розробки і вибору системи автоматизації бібліотек.

2969. Система автоматизации библиотек ИРБИС

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

2970. Система автоматизации библиотек ИРБИС 2000: что нового?

А.И. Бродовский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Дается характеристика современного состояния системы автоматизации библиотек ИРБИС, представляющей собой типовое решение в области автоматизации библиотечных технологий. Рассматриваются новые решения и перспективы ее развития.

2971. Система автоматизации библиотек ИРБИС: итоги развития за год

А.И. Бродовский, С.М. Дунаевская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 89-92. — рус.

Подано характеристику сучасного стану системи автоматизації бібліотек ІРБІС, яка представляє собою типове вирішення в галузі автоматизації бібліотечних технологій, розглянуто нові вирішення і перспективи її розвитку.

2972. Система автоматизации библиотек ИРБИС: итоги развития информационно-технологического обеспечения

С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокіна Сорокина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 118-122. — рус.

Подається загальна характеристика можливостей інформаційно-технологічного забезпечення системи автоматизації бібліотек ІРБІС і повідомляється про останні технологічні розробки.

2973. Система автоматизации библиотек ИРБИС: от третьего поколения к четвертому

А.И. Бродовский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 83-87. — рус.

Подано характеристику сучасного стану системи автоматизації бібліотек ІРБІС як типове вирішення в галузі автоматизації бібліотечних технологій. Розглядаються нові вирішення і перспективи розвитку системи.

2974. Система автоматизации библиотек ИРБИС: развитие информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2003.2 и 2004.1)

С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Автори доповіді повідомляють про останні розробки та зміни в сфері інформаційно-технологічного забезпечення автоматизованих бібліотек ІРБІС.

2975. Система автоматизации библиотек ИРБИС: текущее состояние, перспективы, маркетинг

Б.И. Маршак — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе приводится краткая история создания, описание существующих версий и политика распространения системы автоматизации библиотек ИРБИС.

2976. Система автоматизации библиотек ИРБИС:развитие информационно-технологического обеспечения в последних версиях системы (2004.2 и 2005.1)

С.М. Дунаевская, Л.В. Сорокина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Повідомляється про останні розробки та зміни у частині інформаційно-технологічного забезпечення системи автоматизації бібліотек ІРБІС

2977. Система автоматизации библиотек CDS/ISIS

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

CDS/ISIS (Computer Documentation System / Integrated System Information Services) — пакет прикладных программ для построения автоматизированных информационных систем библиотек, архивов и музеев. Разработан Джиампаоло дель БИДЖИО в 80-х гг. XX ст. Развивается и бесплатно распространяетя ЮНЕСКО. Имеет версии для работы под управлением операционных систем DOS, Windows и Unix. Функционирует в локальных и глобальных компьютерных сетях. Используется в 20 тыс. организаций 80 стран мира. В России региональным центром по распространению CDS/ISIS является ГПНТБ России, в Украине — Институт программных систем НАН Украины.

2978. Система автоматического контроля украинской орфографии

И.В. Шевченко, В.А. Широков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

A spelling control system for Ukrainian texts has been elaborated in the Ukrainian Lingual-Information Fund of the National Academy of Sciences. The system works in Word for Windows 2.0 and 6.0, CorelDRAW and other environments providing checking up the correctness of word forms used in the text as well as of abbreviations and hyphenation. An algorithmic classification of Ukrainian modern literary word inflection worked out by the authors was used while computer-aided indexing of the list of lexical units.

2979. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту в Україні

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 О.А. Андрющенко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сучасний стан бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури та спорту в Україні. Вивчено зарубіжний досвід даного забезпечення галузі, напрями діяльності Міжнародної Асоціації спортивної інформації (IASI), інших галузевих інформаційних потреб користувачів, розроблено їх класифікацію. Визначено особливості структури та закономірності розвитку галузевого документального потоку. Розроблено концептуальні засади формування сучасної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури та спорту в Україні, обгрунтовано її організаційно-функціональну структуру. Визначено стратегічні напрями вдосконалення галузевих документно-інформаційних ресурсів. Розглянуто Веб-портал як засіб системоорганізації інформації фізкультурно-спортивного профілю.

2980. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Л.С. Северин; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 24 с. — укp.

Розкрито суть компенсаторної (управлінсько-допоміжної) функції місцевої публічної бібліотеки з метою допомоги органам місцевого самоврядування (ОМС). Проаналізовано сучасний стан бібліотечно-інформаційного забезпечення в Україні та провідних країнах світу. Виявлено специфіку системи місцевого самоврядування як сфери управлінської діяльності та об'єкта даного забезпечення. Визначено особливості інформаційних потреб представників ОМС та місцевої громади як чинника створення адекватної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування (БІЗОМС) в Україні. Розроблено структурно-функціональну модель БЕЗОМС. Визначено стратегічні напрями вдосконалення документно-ресурсної бази ОМС у межах реалізації програми "Електронний уряд". Обгрунтовано пріоритетне значення інформаційно-аналітичної діяльності місцевої публічної бібліотеки та визначено перспективні напрями підвищення рівня інформаційної культури представників місцевої влади у контексті формування системи БІЗОМС.