LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 152 із 205

3021. Слепые и слабовидящие читатели в Болгарии

Д.Н. Стефанова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 933-936. — рус.

Наводяться показники процентного відношення слабкозорого населення стосовно до загальної кількості населення Болгарії. Дається характеристика стану випуску брайлевських книг і обслуговування слабкозорих читачів у бібліотеках Болгарії. Визначаються завдання на майбутнє в плані збільшення випуску книг, CD-ROMів і компакт-касет для слабкозорих читачів, а також поліпшення комп'ютерного програмного забезпечення і відповідного бібліотечного обладнання. Як першочергове завдання обгрунтовується необхідність організації державної системи бібліотечного обслуговування слабкозорих читачів і створення Державної бібліотеки для сліпих у Болгарії.

3022. Словарное и лингвопроцессорное обеспечение АИС ГПНТБ России

Е.М. Зайцева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper describes lexicographic data bases and linguistic processors used in Russian NPLS&T automated information systems.

3023. Слово головного редактора

А.С. Кобзаренко Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 2-3. — укp.

Випуск першого професійного журналу для працівників дитячих бібліотек. Подальше бачення видання.

3024. Служба информационного комфорта семьи в библиотеке как синтез традиций и новаций

Г.С. Гречко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 977-981. — рус.

Розглядаються основні напрямки діяльності служби, метою якої є допомога в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей. Повідомляється про соціологічні і маркетингові дослідження, спрямовані на створення атмосфери взаєморозуміння в сім'ї. Підкреслюється, що своєчасне виявлення інтелектуальних можливостей дітей дозволяє визначити методику подальшого навчання.

3025. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади

В. Горовий Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Служба створена в 1993 р. Національною академією наук України і організаційно введена як окремий структурний підрозділ в Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського. В системі інформування органів державної влади "СІАЗ" посідає проміжне місце між структурами з підготовки оперативної інформації, що працюють в режимі "Сьогодні - на-сьогодні" і колективами з підготовки аналітичних матеріалів — академічними інститутами, які здійснюють фундаментальні дослідження в сферах державотворення, політичного життя суспільства, економіки тощо. Служба призначена для оперативного вивчення суспільних проблем (соціально-економічних, політичних та ін.), питань, пов'язаних із входженням України в міжнародне співтовариство.

3026. Служба электронного заказа и доставки документов - использование в библиотеке вуза и в библиотечном консорциуме

В.В. Глухов, А.И. Племнек, Е.В. Дементьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Автори доповіді презентують технологію обслуговування користувачів у фундаментальній бібліотеці СПбДПУ з використанням ПО АБІС "Руслан". Перераховують перешкоди, які впливають на покращення якості інформаційно- бібліотечних послуг; відзначено оптимізації діяльності.

3027. Служба электронного МБА: от локальной автоматизации - к работе в распределенной среде

Н.В. Соколова, Р.Т. Усманов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто архітектурні рішення автоматизованої служби МБА, особливості її організації за збільшення кількості суб'єктів взаємодії.

3028. Служба электронной доставки консорциума библиотек пяти университетов

Е.В. Дементьева, Л.Д. Симонова, А.Н. Филиппов, А.В. Федорченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Авторы доклада рассказывают об опыте создания службы электронной доставки документов в корпоративной системе библиотек пяти вузов Санкт-Петербурга. В докладе рассмотрена история создания, характеристики и особенности системы электронной доставки, а также примеры решения финансовых и правовых проблем, возникающих в связи с ее внедрением.

3029. Службы ЭДД трех крупнейших библиотек Республики Карелия

И.А. Добрынина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 745-746. — рус.

Висвітлено основні завдання, що стоять перед бібліотеками Карелії в рамках розробки і впровадження проекту "Удосконалення обслуговування читачів Республіки Карелія шляхом організації служб електронної доставки документів у трьох найкрупніших бібліотеках республіки": Національній бібліотеці РК, Науковій бібліотеці Карельського наукового університету і Науковій бібліотеці Петрозаводського ДУ.

3030. Смоляр Іннеса Емануїлївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3031. Снижение негативного влияния рисков при выборе стратегий информационной деятельности

Л.К. Бобров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 975-979. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Доповідь присвячено розгляду проблем негативного впливу ризику при виборі стратегій інформаційної діяльності. Показано доцільність використання моделей стратегічного аналізу для зменшення невизначеностей і ринкового ризику. На прикладі визначення тиражу інформаційних видань ілюструється застосованість ігрових моделей для оцінки ймовірного ризику .

3032. "Собака на сене", "Кнут и пряник", создание книжных центров на базе библиотек и другие стратегии взаимодействия библиотек и издательств как средство обеспечения полноты комплектования фондов библиотек произведениями местной печати

И.В. Эйдемиллер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 653-567. — рус.

Розглядаються основні напрямки діяльності "Петербургзького книжкового центру", створеного в рамках Програми модернізації публічних бібліотек міста. Найважливішою функцією центру є пошук ефективних технологій взаємодії з місцевими видавництвами з метоюпідтримки комплектування державних публічних бібліотек Петербурга.

3033. Соболевський Орест Йосипович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3034. Собственное имя "Таврика" (Музейная библиотека как субъект и объект краеведения)

Н.Н. Kолесникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

24_ноября 1998 года научной библиотеке "Таврика" им.А.Х.Стевена исполняется 125 лет. Она - результат слияния трех краеведческих библиотек и ряда частных собраний. Уникальный фонд "Таврики" как субъект краеведения известен далеко за рубежом. Но музейную библиотеку можно рассматривать и как объект краеведения. При этом учитываются все ее компоненты в системе их связей и краеведческого значения: история создания библиотеки, комплектование фонда, контингент читателей, личности библиотекарей-краеведов, материально-техническая база библиотеки.

3035. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания в ЦНБ МСХА: новые формы и методы

Н.В. Дунаева, О.А. Юдина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 208-210. — рус.

Викладено досвід найкрупнішої сільськогосподарської вузівської бібліотеки по створенню нових форм обслуговування читачів, аналогічних тим, які пропонуються бібліотеками Заходу. Серйозним досягненням і нововведенням бібліотеки стало створення електронної кафедри видачі, де обслуговування читачів відбувається з застосуванням технології штрихового кодування. Особливу увагу приділено сучасному стану і застосуванню інформаційних технологій, включаючи локальні бази даних на оптичних носіях і мережі віддаленого доступу (Інтернет) для інформаційного обслуговування користувачів ЦНБ МСГА.

3036. Совершенствование информационного менеджмента издательской деятельности на основе автоматизированной системы "регистрация - распространение"

Л.М. Мовшон, Б.Н. Сизов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Выпуск и распространение библиографических указателей, научно-методических пособий и других изданий влечет за собой необходимость в эффективно работающей системе регистрации самих изданий, подписчиков, бланков-заказов и циркулирующих между подписчиками и Библиотекой-издательством финансовых счетов. Автоматизация указанных процессов реализована в ГНПБ им. К.Д. Ушинского в виде программы и технологического процесса, что значительно повышает эффективность информационного менеджмента.

3037. Совершенствование информационной поддержки научно-технической и инновационной деятельности на территории Ярославской области (Роль Центральной научно-технической библиотеки ЦНТИ в корпоративном проекте ярославских библиотек)

Т.М. Бугрова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе освещается роль и специфика Центральной научно-технической библиотеки ЦНТИ в корпоративном проекте ярославских библиотек.

3038. Совершенствование подготовки секретарей различных профессиональных сфер деятельности

Г.В. Матвеева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3039. Совершенствование программных средств поддержки Интернет-каталогов БЕН РАН

Н.Е. Каленов, С.А. Власова, Т.Н. Соловьева, О.Д. Каллистратова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 555-558. — рус.

Розглядаються особливості організації Інтернет-версій зведених каталогів централізованої бібліотечної системи, очолюваної БПН РАН; пошукові можливості та інтерфейси їх поточних версій. На сайті БПН РАН (http: //ben. irex. ru ) підтримуються два види каталогів - каталог журналів і каталог книг та видань, що продовжуються. Доступ до них можливий за протоколами HTTP і Z39.50.

3040. Совершенствование процессов управления и обучения во Владимирском государственном университете на основе новых библиотечных технологий

В.А. Кечин, В.А. Немонтов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Вихід російський вищих навчальних закладів на світовий ринок освіти, інтеграція в європейську систему освіти потребує формування нових та удосконалення вже існуючих підходів до вирішення питань модернізації процесів управління та навчання у вищому навчальному закладі.