LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 153 із 205

3041. Совершенствование технологических и организационных условий развития Автоматизированной системы Российского сводного каталога (АС РСвК) по научно-технической литературе

М.А. Рагимова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается ряд проблем, связанных с функционированием Автоматизированной системы Российского сводного каталога по научно-технической литературе

3042. Совершенствование управления библиотекой при открытом доступе к образовательным информационным ресурсам в распределенной библиотечной сети вузов

В.В. Глухов, А.И. Племнек, Н.В. Соколова, Е.В. Дементьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Спільна участь Фундаментальної бібліотеки та Інституту корпоративних бібліотечно-інформаційних систем Санкт-Петербурзького політехнічного університету (ФБ та ІКБІС СПбДПУ) в програмах різних фондів забезпечили перехід бібліотеки на автоматизовані технології протягом нетривалого часу та створили передумови для створення нової інноваційної моделі бібліотеки з сучасною структурою управління, яка забезпечує відкритий доступ до освітніх інформаційних ресурсів у розподіленій бібліотечній мережі вищих навчальних закладів.

3043. Совершенствование управления библиотечным комплексом ЮУрГУ на основе использования информационных и коммуникационных технологий: результаты проекта НФПК

В.И. Ширяев, И.П. Бургер, А.А. Гаврилин, Б.М. Кувшинов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У Південно-Уральському державному університеті, як в одному з 20 найкращих російських вищих навчальних закладів - учасників Програми "Удосконалення управління у вищих навчальних закладах" Національного фонду підготовки кадрів, здійснено проект "Удосконалення управління бібліотечним комплексом ПУрДУ на основі використання інформаційних та комунікаційних технологій". У доповіді описано ситуацію, що скалалася в ПУрДУ та його Науковій бібліотеці напочатковому етапі реалізації проекту. Викладено цілі проекту, комплекс заходів, що реалізовано, та основні підсумки.

3044. Совершенствование управления системой научно-технических библиотек Казахстана

К.Г. Урмурзина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 27-30. — рус.

Описуються корінні зміни діяльності ДНТБ Казахстану, пов'язані з її реорганізацією. Проведено комплексний аналіз, що дозволяє виділити основні напрямки роботи кожного структурного підрозділу; вивчення досвіду інноваційної діяльності, насамперед бібліотек Росії; навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

3045. Совершенствование Web-ориентированной системы управления базами данных CDS/ISIS

С.Р. Баженов, И.С. Баженов, В.Б. Федотов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 172-175. — рус.

Описано удосконалення Web -орієнтованої системи управління базами даних CDS/ISIS , реалізація підтримки протоколу Z 39. 50 на рівні Web -інтерфейсу. Розглядається оптимізація роботи й обслуговування системи з використанням технології багатоагентних систем.

3046. Совместный информационный центр - первая необходимость в общественной жизни Республики Молдова

Н.Н. Иванов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 972-975. — рус.

В муніципії Кишинева вперше був розроблений проект по створенню спільного інформаційного центру для інвалідів. Була визнана необхідність надання бібліотечних послуг для всіх категорій інвалідів. У республіці немає жодного центру для осіб зі слуховими,опорно-руховими, зоровими, інтелектуальними відхиленнями, у якому були б створені всі умови для їхнього переміщення в рамках культурно-інформаційної установи, і який би задовольнив їхні культурно-інформаційні потреби. Забезпечення доступу до інформації інвалідів - це і є головним аргументом розробки даного проекту, що покладе початок реалізації комплексних заходів, які б могли гарантувати можливість самовираження інваліда як з фізичної, так і психологічної точок зору. Задоволення інформаційних потреб для осіб з фізичними недоліками у великій мірі створить передумови для їхньої повноцінної інтеграції в суспільстві.

3047. Современная библиотека в культурном пространстве большого города: Из опыта работы галереи "Ars/Libri" Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского

Т.А. Галеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Основные направления деятельности библиотечной галереи "Ars/Libri" Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, созданной на базе выставочного зала.

3048. Современная библиотека: идентификация и защита книг

П.В. Новоселов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розгянуто основні методи запобігання крадіжок у бібліотеках: сучасні методи автоматизації роботив бібліотеці та ідентифікації книжок, робота з базами даних про читачів. Короткий огляд основних причин втрати цінних та коштовних книжок. Подано рекомендації щодо розташування спеціалізованого протикрадіжного обладнання у приміщеннях бібліотеки. Зазначено основні фактори, які впливають на вибір цього обладнання для бібліотеки. Представлено основні переваги сучасного методу радіочастотної ідентифікації - RFID. Запропоновано додатковий метод захисту від крадіжок та псування книжок.

3049. Современная стратегия управления персоналом библиотеки

Т.А. Жданова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3050. Современное миропонимание и экоэтика информационного общества

В.Н. Волченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Известно, что просмотр TV - программ в средней семье занимает до 200 и более минут в день. Время общения с компьютером может быть намного больше. Паутина интернета, компьютерные технологии, TV проникают во все стороны жизни, все глубже затрагивая сферу человеческого сознания. Допустимые потоки информации для здоровья человека существенно ниже тех, что на него обрушиваются. В то же время современное миропонимание изменилось и вполне совместимо с принятием идеи творца, как не противоречащей научным истокам знания. Реальны как проявленные, так и не проявленные миры, Душа и Дух. Поэтому нужна глубокая разработка экологоэтических методов защиты сознания в его проявленной, а тем более в непроявленной области тонких миров. Необходимо всерьез заняться вопросами социальной информатики.

3051. Современное положение консервации документов в системе библиотековедческих исследований

О.В Скворцова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Обсуждаются проблемы консервации в системе библиотековедческих исследований. Рассматриваются приоритетные функции консервации в процессе обеспечения сохранности документов. Показаны основные направления консервации и их индивидуальные особенности.

3052. Современное состояние автоматизации массовых библиотек г. Москвы. Проблемы и перспективы координации работ

Е.В. Линдеман — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Описываются мероприятия проводимые центральной городской библиотекой им. Н.А. Некрасова по созданию единой системы публичных библиотек г. Москвы, в т.ч. создание Электронного сводного каталога массовых библиотек.

3053. Современное состояние и перспективы автоматизации библиотек на основе АИБС семейства "МАРК"

В.Т. Грибов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються загальні питання вибору засобів автоматизації в умовах різноманіття бібліотек, різниці їх цілей,задач та цільової аудиторії читачів.Представлено підходи і вирішення в цій області, що базуються на використанні АІБС родини "МАРК", сучас-ний стан та перспективи подальшого розвитку цих систем.

3054. Современное состояние и перспективы развития новых информационных технологий в научной библиотеке КазНТУ им. К. И. Сатпаева

А.А. Урманова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 923-925. — рус.

В останнє десятиліття значно зросла потреба у бібліотечних послугах, особливо у сфері освіти. Це пов'язано з тим, що навчальні програми зазнають змін, стають більш гнучкими, вводяться ті чи інші нові спеціальності і дисципліни, тому частина навчальнихфондів морально застаріває і вимагає оновлення і поповнення. Крім того, у зв'язку з різким подорожчанням книжкової продукції і періодичних видань, попит на бібліотечні послуги виріс у 4-5 разів. Особливо це помітно у читальних залах і абонементах бібліотеки. Тому забезпечити і підвищити ефективність і якість обслуговування можна лише шляхом впровадження нових прогресивних технологій у бібліотечні процеси.

3055. Современное состояние и перспективы развития системы "ДИТ-ИБИС"

М.Н. Старкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper examines the avenues along which the DIT-IBIS system of the State Central Scientific Medical Library is going to develop and its implementation in the networks of medical libraries and libraries of other departments.

3056. Современное состояние и развитие системы форматов RUSMARC

В.В. Скворцов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 534. — рус.

Розглядаються три напрямки у розвитку системи форматів RUSMARK:розробка форматів;навчання;допомога у розробці програмного забезпечення.

3057. Современное состояние информационно-библиотечного обеспечения экологической сферы крымского региона

В.В. Лучанская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 581-583. — Библиогр.: 21 назв. — рус.

На сьогодні бібліотеки Криму накопичили багатий досвід діяльності з інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічною інформацією, екологічної освіти населення. З кожним роком ця робота отримує новий розвиток. Бібліотеки усвідомили свою роль в екологічній освіті населення, знайшли своє місце у системі загального екологічного виховання.

3058. Современное состояние книгоснабжения библиотек Новосибирска

Т.А. Жданова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 492-495. — рус.

Підкреслено важливість вирішення проблеми книгопостачання бібліотек. Дано попередній аналіз сучасного стану книгопостачання бібліотек Новосибірська у порівнянні з 1991 і 1996 рр. Показано вплив регіональних факторів на розвиток фондів бібліотек. На основі аналізу статистики та опитування комплектувальників виявлено кількісні та якісні зміни в комплектуванні фондів вузівських, академічних і публічних бібліотек.

3059. Современное состояние системы книгораспространения и проблемы полноты комплектования фондов крупных библиотек (на примере ГПНТБ России)

Г.Н. Седова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

3060. Современные библиотечно-информационные технологии поддержки учебно-научной деятельности университета

В.С. Кирчик, В.П. Пирог, Д.М. Лернер, А.В. Федорченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматривается роль и специфика университетской библиотеки - основного источника информации, обеспечивающего учебный процесс и научные исследования. Обсуждается процесс автоматизации библиотеки и проблемы межбиблиотечной кооперации на основе телекоммуникационных технологий. Сообщается о создании, внедрении и использовании автоматизированных информационных ресурсов. Особое внимание уделено участию библиотеки в организации и развитии дистанционного обучения.