LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 156 із 205

3101. Создание в Москве школы реставрации книги "РАРИТЕТ"

Т.А. Семенова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

3102. Создание веб-сайта библиотеки: вопросы методологии и технологии

С.Г. Ермаков, А.М. Стахевич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 275-278. — рус.

Розглядаються підходи до формування веб-сайту бібліотеки, принципи створення його основних розділів та інші передумови для формування стандартів у цій галузі веб-дизайну.

3103. Создание веб-сайта для пользователей (usability)

А.В. Бахмин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 151. — рус.

У доповіді висвітлюється процес створення зручних і простих сайтів. Вона базується на книзі Якоба Нільсена "Веб-дизайн" (www.useit.com .) і, зокрема, його дослідженнях того, які сайти залучають найбільшу кількість користувачів і чому. Розглядаються наступні проблеми: Зміст чи дизайн? Чому всі проектують сайти невірно? Правильне створення текстів і заголовків. Правильне створення посилань. Робота з листами стилів (css). Як зробити сторінки легше. Навігація по сайту

3104. Создание городского корпоративного экологического портала. Новые возможности получения информации

С.А. Капранова, Н.В. Сальникова, Е.А. Панченко, Н.В. Канивец Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 472-475. — рус.

Обгрунтовується важливість і актуальність екологічних проблем. Розглядається роль бібліотеки в забезпеченні доступу до інформаційних ресурсів, у підвищенні інформованості дітей і молоді, а також фахівців, пов'язаних із проблемами дитинства і дитячого читання, що стосуються екології, захисту навколишнього середовища, екологічних прав громадян. Представлено проект "Створення міського корпоративного порталу. Екологія. ЕкоТаврика. ЕкоЛогіка" та методику роботи над ним, а також опис порталу, що складається з п'яти блоків.

3105. Создание единого библиотечно-информационного пространства региона: методическая поддержка

Г.А. Брус, Е.А. Проскурякова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 793-794. — рус.

Висвітлено "Концепцію розвитку бібліотечної справи Республіки Карелія до 2010 року". Головне завдання проекту - створення єдиного бібліотечно-інформаційного простору регіону та інтеграція інформаційних ресурсів республіки в російські і міжнародні інформаційні мережі.

3106. Создание единого информационного и товарного ресурса книжной продукции с целью улучшения комплектования библиотек

В.В. Трифонов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 638-641. — рус.

Розглядаються проблеми організації товаропотоків у технологіях комплектування бібліотек. Аналізуються проблеми взаємодії видавців, книгорозповсюджувачів і їхній вплив на становлення сучасної інфраструктури книжкового ринку.

3107. Создание единой федеральной библиотечной компьютерной сети: проблемы и пути реализации

В.Ю. Андреев, И.Ю. Куприянов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

A transition to networking as a new stage of library computerization is grounded. The main challenges of this task are examined.

3108. Создание и использование базы данных "Читатели" в интегрированной программе ИРБИС. Опыт работы НТБ НТУ "ХПИ"

Н.Н. Решетник, Ю.Н. Главчева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

The experience of creation of the Database "Readers" used within "Reader" and "Circulation" modules is described. The examples of the output forms: reader's subscription card, reader's cards labels, list of the readers' groups are presented. 24 Розглянуто досвід створення БД "Читач", яка використовується в роботі АРМiв "Читач" та "Книговидача".Наведені приклади вихідних форм: абонементна картка читача, етикетки для формулярів читачів, списки груп читачів.

3109. Создание и использование корпоративных ресурсов в государственных библиотеках Томской области

Н.М. Барабанщикова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 680-682. — рус.

Висвітлюється діяльність бібліотек Томської області по створенню корпоративних інформаційних систем, що об'єднують ресурси бібліотек області, і забезпечують доступ населення до цих систем.

3110. Создание и использование местных корпоративных ресурсов в рамках реализации проекта "Создание корпоративной сети публичных библиотек г. Москвы"

Н.В. Круглова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 725-726. — рус.

Повідомляється про створення зведеного каталога періодичних видань, що надходять в централізовані системи ЗАТ м. Москви в рамках реалізації проекту КМПБМ-2. Розкриваються проблеми, які будуть вирішені в процесі впровадження проекту.

3111. Создание и использование НИБЦ ЛИБНЕТ как новый этап кооперации российских библиотек

О.Н. Кулиш Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1190-1193. — рус.

Розглядається одна з найважливіших проблем сучасної бібліотечної справи - кооперація російських бібліотек у створенні національного зведеного електронного каталогу. Особлива увага приділяється ролі Національного інформаційно-бібліотечного центру ЛІБНЕТ у вирішенні цієї задачі, розглядаються основні напрямки його діяльності. Особливий акцент зроблено на стандартизації бібліотечних процесів як на невід'ємну частину успішної кооперації і ролі двох національних бібліотек у створенні зведеного електронного каталогу.

3112. Создание и использование электронных ресурсов по краеведению

Л.В. Левицкая, А.С. Карауш — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання створення та використання електронних ресурсів з краєзнавства в муніципальній інформаційній бібліотечній системі міста Томська. Під час використання Електронного каталогу МІБС та інших форм доступу, з'являються додаткові можливості надання краєзнавчої інформації.

3113. Создание и работа при библиотеках малых городов информационно-аналитических центров по вопросам местного самоуправления

С.В. Любенкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются роль и функции муниципальной библиотеки в информатизации местных органов самоуправления и местного сообщества.

3114. Создание и развитие справочно-информационного музейного центра на базе Сургтского художественного музея Центр как подсистема музея

Н.А. Бризжунова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Разработка проекта "Создание специализированной информационной системы, ориентированной на нужды музеев региона и полноценное информационное обслуживание всех групп пользователей". Представлены задачи, функции и перспективы развития этой области.

3115. Создание и развитие электронной библиотеки по стандартам

И.К. Ермаков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Автоматизированная система научно-технической информации (АСОИ) в области стандартизации, метрологии и сертификации продукции и услуг является частью государственной системы научно-технической информации. Одной из задач АСОИ является задача обеспечения пользователей информацией о полных текстах стандартов на основе современных информационных технологий обеспечивающих представление больших объемов информации пользователям различного уровня подготовки на электронных носителях, производить поиск и представление больших объемов информации, в данном случае на компакт - дисках. Решение этой задачи реализует задачу создания электронной библиотеки по стандартам, имеющую информационно-поисковую систему (электронный каталог) и собственно библиотеку полных текстов стандартов в электронном виде. В докладе представлена, разработанная во ВНИИКИ Госстандарта России, полнотекстовая электронная библиотека по всем действующим на территории России и стран СНГ стандартам (ГОСТ и ГОСТ Р). Общее число стандартов в библиотеке по состоянию на 01.04.2000 года равно 20014 на 29 компакт-дисках . Компакт-диски объединяются в типовые или заказные сборники. Информация для сборников выбирается из электронной библиотеки по стандартам (банка данных полных текстов государственных стандартов АСОИ). Банк данных содержит государственные стандарты в графическом виде.

3116. Создание информационно-библиотечного комплекса (ИБК) университета как инновационного инструмента развития системы управления и повышения качества образования в Петрозаводском государственном университете

Н.С. Рузанова, А.А. Леонтьев, О.Ю. Насадкина, С.А. Шлыкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто основні аспекти реалізації та перспективи розвитку проекту "Створення інформаційно-бібліотечного комплексу (ІБК) університету як інноваційного інструменту розвитку системи управління та підвищення якості освіти в Петрозаводському державному університеті". Презентованоаналіз основних напрямів реалізації проекту: 1. Розробка нормативної документації, щодо інформаційно-бібліотечного обслуговування увищому навчальному закладі. 2. Розробка та модернізація програмного забезпечення - автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи (АІБС) Фоліант та програмного забезпечення електронної бібліотеки (ПЗ ЕБ). 3. Технічне переоснащення Наукової бібліотеки ПетрДУ. 4. Створення внутрішньої системи вищого навчального закладу підвищення кваліфікації кадрівта користувачів бібліотеки. 5. Створення колекції інформаційних ресурсів та засобів доступу до них на основі використання відкритих специфікацій та корпоративних стандартів.

3117. Создание Информационно-библиотечного центра в Новосибирском Академгородке на базе Отделения как Центральной библиотеки: проблемы и перспективы.

В.А. Дубовенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Новосибирский научный центр (ННЦ) СО РАН объединяет около 30 научно-исследовательских институтов. В настоящее время в Новосибирском научном центре находится более 3,5 млн. печатных единиц книжной и журнальной продукции. Более 2 млн. печатных единиц находится в библиотеках институтов и около 1,5 млн. - в Отделении ГПНТБ СО РАН, которое является Центральной библиотекой Академгородка. Рост цен, новые информационные технологии, доступ к сети Интернет, техническая база Отделения ГПНТБ СО РАН позволяет сегодня говорить о создании Информационно-библиотечного центра в Новосибирском научном центре на базе Отделения ГПНТБ в Академгородке.

3118. Создание информационного портала на базе Одесской Государственной библиотеки им. М. Горького

Н.С. Прошина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 184-186. — рус.

Представлено структуру інформаційного порталу, інформаційні ресурси, інформаційні блоки, відомості про використання програмного забезпечення Liber Media , а також структуру баз даних.

3119. Создание информационных ресурсов на основе специализированного фонда Московской библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова на примере базы данных "Изогалерея"

Е.С. Забабурина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено досвід московської бібліотеки мистецтв ім. А. П. Боголюбова у створенні інформаційних ресурсів (на прикладі бази даних "Ізогалерея"). Описано шлях створення бази даних - від карткової картотеки до бази даних зі зображеннями на основі АІБС "МАРК SQL".

3120. Создание исследовательского и методического инструментария разработкисайтов библиотек и музеев: результаты разработок НИИ информационныхтехнологий социальной сферы Кемеровского государственногоуниверситета культуры и искусств

Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, О.И. Алдохина, И.Л. Скипор — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Об|рунтовується необхідність розробки спеціальної стратегії документаційного забезпечення процесу побудови сайту, яка пропонує створення комплексу взаємопов'язаних документів. Пропонується типовий склад інструктивно-методичної і довідкової бази створення сайтів. На прикладі бібліотек і музеїв розкриваються підходи до створення дослідницького і методичного інструментарію проектування сайтів закладів культури тамистецтв, розробленого в НДі іТ СС КемДУКМ.Характеризуються методики створення інформаційного образу об'єкта побудови сайтів і дослідження сайтів,визначаються напрямки їх використання на практиці в роботі закладів культури та мистецтв, а також при підготовці інформаційних та бібліотечних кадрів.