LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 158 із 205

3141. Создание региональных библиотечных сетей. Роль и место специальных библиотек для слепых в этом процессе

Т.Е. Анисимова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается опыт создания региональной библиотечной сети библиотек для слепых на основе уникального электронного каталога специальной литературы. Определяется роль и место специальных библиотек для слепых в этом процессе. Сообщается о перспективахсамостоятельного использования читателями всех возможностей сети Интернет.

3142. Создание Сводного каталога публичных библиотек г.Москвы: проблемы и их решения

Е.В. Линдеман, С.А. Острая — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе обсуждаются некоторые проблемы различных этапов создания Сводного каталога публичных библиотек г.Москвы, включая организацию работ, обучение персонала, использование различных автоматизированных информационно-библиотечных систем и конвертирование каталогов.

3143. Создание Сводного Российского Каталога Брайлевских Нот

О.Л. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Описываются организационные этапы перевода каталога Брайлевских Нот в электронный формат.

3144. Создание систематического каталога российских ресурсов Интернет

М.Е. Шварцман — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе описывается технология создания систематического каталога российских ресурсов Интернет. Обосновано применение формата Dublin Core Metadata для библиографического описания ресурсов Интернет. Предлагается использовать ББК в качестве схемы классификации. Описывается программное обеспечение применяемое для решения этой задачи.

3145. Создание системы информации для научно-технических библиотек в Ярославской области

Т.М. Бугрова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 854-856. — рус.

Висвітлено роботу Центральної науково-технічної бібліотеки Ярославського міжгалузевого Центру науково-технічної інформації над проектом по удосконалюванню інформаційної підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності на території області. Мета проекту - створення віртуальної бібліотеки інформаційних ресурсів науково-технічної інформації (НТБ).

3146. Создание системы информационного обеспечения проблем консервации и реставрации библиотечных фондов

В.П. Захаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

3147. Создание собственных информационных ресурсов в Центральной библиотеке Пущинского научного центра РАН. База данных диссертаций по физико-химической биологии

И.Ю. Черкасова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 190-192. — рус.

Створення і розвиток власних інформаційних ресурсів - один із найважливіших напрямків діяльності Центральної Пущинської бібліотеки. Особливий інтерес представляє база даних дисертацій з фізико-хімічної біології, які були захищені в Пущинському науковому центрі РАН. Ця база дозволяє розкрити широкому колу учених і спеціалістів величезний науковий потенціал, закладений в дисертаційних працях .

3148. Создание справочно-библиографических ресурсов в Интернет

Стулова С.С. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Описывается методика создания баз данных "Переводы произведений зарубежных писателей на русский язык" и "Многоаспектная роспись российской прессы". Демонстрируются разнообразные возможности поиска по любым элементам записей.

3149. Создание тестовой распределенной электронной библиотеки

Н.Е. Каленов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1044. — рус.

Одним з напрямків розвитку проекту LibWeb є розробка засобів створення, підтримки і роботи з електронними (цифровими) бібліотеками, які об'єднують різнорідні ресурси. Для налагодження рішень, пов'язаних з формуванням і підтримкою електронних бібліотекнеобхідно мати деякі "налагоджувальні" масиви. В якості таких масивів передбачається використовувати ряд "тестових електронних бібліотек", які будуть створені на базі інформації, наявній у тій чи іншій мірі в учасників проекту. Одними з таких джерел можуть служити бази даних праць працівників РАН, підтримувані БПН РАН у рамках системи "Наука Росії" (див., наприклад, (http://195.178.196.201/N_r1.htm), що розробляється за грантом РФФД, і організаціями СВ РАН. Бази дані системи "Наука Росії" ведуться працівниками бібліотек ряду інститутів РАН московського регіону і містять відомості про працівників інституту та їхні публікації. Інформацію про публікації представлено у вигляді бібліографії і, у ряді випадків, пов'язаними з бібліографічними записами повними текстами публікацій.У повідомленні передбачається розглянути існуючі шляхи реалізації цих баз даних і основні напрямки їх розвитку для перетворення в "тестові бібліотеки".

3150. Создание условий для беспрепятственного доступа к информации слепых учащихся и студентов с использованием современной тифлотехники

А.В. Маркова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 939-941. — рус.

Розглянуто один з напрямків програми "Бібліотека можливостей" по інформаційному забезпеченню слабозрячих і сліпих учнів та студентів, а також організації доступу до інформації.

3151. Создание Центра текущей библиографии "говорящих" книг и изданий, напечатанных рельефно-точечным шрифтом, поступающие в библиотеки для слепых РФ по централизованному заказу: первые шаги

Л.Н. Васильева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Очерчен круг проблем кооперации библиотек в процессе создания электронных ресурсов. Рассказывается о предпосылках создания центра текущей библиографии на базе Российской государственной библиотеки для слепых, задачах и приоритетных направлениях развития. Подводятся итоги первого этапа работы центра.

3152. Создание центров дистанционного обучения с использованием Интернат в вузах и библиотеках

Е.Л. Крепкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

С получением доступа к Интернат многие учреждения культуры и образования получают возможность создавать собственные информационные ресурсы и обмениваться ими с другими организациями, используя высокоскоростные каналы передачи данных. К разряду наиболее спрашиваемых материалов относятся аудиокурсы и программы, используемые для обучения. В настоящее время эти массивы информации активно оцифровываются, что делает возможным их использование по каналам Интернет. Организация теледоступа существенно сокращает время доставки документов. Использование фонда аудиоматериалов, особенно важно для студентов и преподавателей вузов, а также для широких слоев пользователей, применяющих самостоятельные и заочные формы обучения. В докладе описывается пилотный проект создания классов свободного доступа к аудиоресурсам в библиотеках и вузах на основе сотрудничества в области дистанционного обучения между российскими учреждениями культуры и образования и Межуниверситетской федерацией по дистанционному обучению (Франция).

3153. Создание центров правовой информации на базе общедоступных библиотек

Е.И. Кузьмин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Описана программа практической реализации унифицированной общероссийской системы правовой информации органов власти.

3154. Создание электронно-информационной среды для обучения детей-инвалидов в Тульской областной спецбиблиотеке для слепых

Н.С. Матвеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 947-949. — рус.

У доповіді висвітлено проблеми навчання дітей з порушенням зору в Тульському регіоні. Підкреслено роль бібліотеки як інформаційного, консультативного та освітнього центру для дітей з порушенням зору. Описано методи створення інформаційного середовища і його значимість в навчальному процесі дітей-інвалідів. Бібліотека використовує всі форми обслуговування незрячих дітей від традиційних форм надання інформації до можливостей роботи на сучасному комп'ютерному обладнанні з використанням розвиваючих і навчаючих програм. Планується створення зведеного каталога цих програм у бібліотеках для сліпих Росії.

3155. Создание электронной библиотеки диссертаций в Российской Государственной Библиотеке

Г. Гулиев, Е.П. Ильина, Н.В. Сурина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено досвід роботи РДБ у створенні електронної бібліотеки дисертацій. Розкрито технічні, організаційні та технологічні аспекти вирішення цього завдання. Описано прийнята технологічна схема та характеристика сучасного стану процесу.

3156. Создание электронных библиографических указателей - перспективное направление раскрытия краеведческих фондов

Н.Ф. Богза — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Обосновывается необходимость создания региональных центров информатизации на основе использования новейших технологий. В качестве перспективы рассматривается создание электронных библиографических указателей с целью наиболее полного раскрытия краеведческих фондов и предоставления более широкого доступа к ним.

3157. Создание электронных версий старопечатных, рукописных и редких книг из сибирских хранилищ

В.Н. Алексеев, С.Р. Баженов, А.Ю. Бородихин, Е.И. Дергачева-Скоп, А.В. Шабанов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 309-311. — рус.

Описується процес створення електронних версій стародруків і рукописних книг з сибірських сховищ для надання їх широкому колу дослідників і для різних навчальних цілей. При створенні електронних версій старовинних джерел, крім можливості простого "прочитання" тексту, було поставлено завдання досягнення адекватного відображення першоджерела при його переведенні в електронну форму. Додатково включено описи, покажчики, історичний матеріал. На початок 2001 року створено електронні версії 240 одиниць збереження загальним обсягом понад 35 тис. стор.

3158. Создание электронных ресурсов Крымского региона: от издательской инициативы до инновационного проекта

Г.В. Ядрова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 109-117. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Рассмотрены результаты исследования объема электронной информации, представленной в Интернете, снимающего проблему создания различных форм и видов электронных указателей. Это положение подтверждается опытом формирования электронной полнотекстовой коллекции Центра информационных технологий Межвузовского центра "Крым".

3159. Создать электронный учебник? Это - просто! (если использовать технологии "Кодекс: Обучение")

Л.П. Гриневич, И.И. Миронова, М. Смирнов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведені принципи та технології створення електронних підручників за допомогою програмно-технічних засобів "Кодекс: Навчання". Система, орієнтована на тих, кому доводиться мати справу звеликими обсягами текстової, табличної, графічної інформації, а також із необхідністю у процесінавчання звертатися до широкого спектру правової інформації (законодавство, судова практика, зразки правових документів та ін.). Це юристи, включаючи судове співтовариство, бухгалтери, аудитори та ін. Діалог системи побудований таким чином, що створити електронний підручник може людина, яка володіє знаннями в галузі комп'ютерів на рівні користувача середнього рівня підготовки.

3160. Солонська Наталія Гаврилівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.