LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 169 із 205

3361. Технические аспекты разработки программного обеспечения электронной библиотеки ПетрГУ

Н.С. Рузанова, А.А. Леонтьев, Г.Н. Чимирко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто етапи створення, технічні аспекти розробки програмного забезпечення електронної бібліотеки. Роботу здійснено в межах проекту "Створення інформаційно-бібліотечного комплексу (ІБК) університету як інноваційного інструменту розвитку системи управління та підвищення якості навчання у внз", який фінансується коштами позики Межнародного банку реконструкції та розвитку. Особлива увага приділяється вимогам, які висувають до ПК.

3362. Технические аспекты электронной доставки документов во ВГБИЛ

А.В. Бахмин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются общие технические принципы построения ЭДД на примере двух проектов ВГБИЛ - электронной доставки текстовых документов через МБА и международного проекта Сонотека с электронной доставкой звуковых лекций по гуманитарным дисциплинам. Уделяется внимание защите авторских прав.

3363. Технические особенности организации Томского консорциума "Открытая электронная библиотека"

К.Е. Пачуев, Ф.Е. Татарский, О.С. Колобов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 685-687. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Подається опис технічних особливостей реалізації інформаційно-бібліотечної системи Томського консорціуму "Відкрита електронна бібліотека" (ВЕБ). Розглядаються питання побудови розподіленого електронного каталогу, збереження повнотекстових документів та організації доступу до них, а також питання конвертування метаданих.

3364. Технические решения формирования информационного пространства крупной библиотеки

А.И Павлов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглядаються деякі підходи проектування уніфікованих технічних підсистем автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи на прикладі формування дискового масиву локальної комп'ютерної мережі ДПНТБ СВ РАН.

3365. Технический адаптивный центр Новосибирского государственного университета (НГУ) как инновационная модель формирования межбиблиотечных ресурсов для незрячих и слабовидящих студентов

Ю.Ю. Лесневский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 926-928. — рус.

Розглядаються питання організації і функціонування Технічного адаптивного центру Новосибірського державного університету (НДУ) як інноваційної моделі формування міжбібліотечних ресурсів для незрячих і з слабким зором студентів.

3366. Технолог в библиотеке: дань моде или осознанная необходимость? Организационно-технологическая поддержка внедрения автоматизированной системы в РНБ

О.Н. Шелюто Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 174-177. — рус.

Мета цієї доповіді - показати специфіку переходу від традиційної технології, в умовах однієї з найбільших бібліотек Росії, такої як РНБ, до раціонально організованої автоматизованої технології.

3367. Технологизация как тенденция развития библиотечного образования

И.С. Пилко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 361-364. — рус.

Викладено основні напрямки технологізації професійної освіти. Сформульовано вимоги до професійної компетентності бібліотечного фахівця. Введено поняття технологічного менталітету випускника бібліотечної школи. Охарактеризовано дидактичний потенціал технологічного підходу до бібліотечної діяльності. Описано досвід факультету інформаційних технологій Кемеровської державної академії культури і мистецтв по розробці концепції технологізації безперервної бібліотечної освіти і впровадження її в навчальний процес.

3368. Технологии заочного и очного комплектования в новой экономической ситуации: предложения от Издательской группы "ГРАНД-ФАИР"

Н.В. Данилова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підіймаються питання комплектування сучасних бібліотек, розглядаються основні технології та види послуг, які пропонуються Видавничою групою "ГРАНД-ФАІР", особлива увага приділяється характеристиці сервісних послуг, особливостям роботи в сучасних економічних умовах.

3369. Технологии повышения популярности библиотечных Интернет-серверов

М.Б. Маршак — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Описано основні аспекти позиціонування сучасної бібліотеки засобами Інтернет. Розгянуто особливості та методи "розкрутки" бібліотечного сайту з використанням технології Web - маркетингу для залучення максимальної кількості потенційних користувачів до фондів і послуг бібліотек.

3370. Технологии поиска информации в полнотекстовых базах данных

М.В. Губин, А.И. Перов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Детально проанализированы два вида поиска в ИС "Кодекс": атрибутный и интеллектуальный.

3371. Технологии реализации проекта "Электронная библиотека"

Р.Р. Кульмитов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Розглядається ще одне визначення поняття "Електронна бібліотека" та здійснюється аналіз вже існуючих на цей час понять. Також розглядається низка реалізованих останнім часом проектів постворенню електронних бібліотек, і демонструються різні технологічні рішення, які використовувались при їх здійсненні. Наприкінці наводиться власна розробка, яка може бути застосована як для електронних бібліотек, так і при розробці відкритих БІС.

3372. Технологии формирования информационных ресурсов на примере совместного проекта с Российской государственной библиотекой по искусству по созданию электронной коллекции газетного фонда

Н.М. Кондрашова, И.А. Ваганова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 331. — рус.

У доповіді представлено основні напрями роботи компанії з формування інформаційних ресурсів у бібліотеках. Наведено описи технологій, що застосовуються, та короткі приклади реалізованих проектів . Основна тема доповіді - презентація проекту, що реалізується спільно з Російською Державною бібліотекою з мистецтва. У 2002 році закінчено пілотний проект щодо створення електронної колекції газетних вирізок. У рамках проекту не лише оцифровано частину рідкісного фонду, але й розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати пошук за 7 пошуковими полями. Розповідається про розроблену технологію створення інформаціних ресурсів у рамках проекту, описано результати виконання першого етапу проекту та плани його подальшої реалізації.

3373. Технологическая модель построения информационного портала библиотеки с использованием метаданных Dublin Core

О.М. Волохин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 236-244. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Пропонується модель, що призвана адаптувати опис ресурсів Інтернет до бібліографічного опису документів на основі ГОСТ-7.1.84 з використанням стандарту Дублінського Ядра метаданих (Dublin Core Metadata). Розглянуто процес практичної підготовки даних звикористанням оригінального програмного забезпечення, розробленого автором, подаються теоретичні об|рунтування конвертування даних Dublin Core - UNIMARC.

3374. Технологическая составляющая библиотечного образования

И. Пилко Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 7-12. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Викладено основні напрями технологізації професійної освіти, орієнтованої на формування технологічного менталітету майбутнього бібліотечного фахівця. Охарактеризовано дидактичний потенціал технологічного підходу до бібліотечної діяльності. Запропоновано використання гнучкої технології проблемно-модульного навчання за умов розробки педагогічної технології бібліотечної освіти, що зумовлено впровадженням сучасних інформаційних технологій у бібліотечну практику.

3375. Технологические аспекты внедрения автоматизированной системы в РНБ

О.Н. Шелюто, В.В. Скворцов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1105-1106. — рус.

У доповіді висвітлено специфіку переходу від традиційної технології, що існує у великій бібліотеці, такій, як РНБ, до раціонально організованої автоматизованої технології. Проаналізовано принципи та етапи впровадження автоматизованої технології в РНБ

3376. Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации

Н.М. Омельченко, Л.П. Затока Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 136-140. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

3377. Технологические особенности создания электронных учебников для формирования корпоративных образовательных систем

С.В. Буцык Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 988-991. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Останніми роками роль електронних видань безперервно зростає. Педагоги, вчені надають великого значення процесу створення електронних підручників, виділяючи кілька груп авторів-розробників, які відповідають за змістовну, технологічну, допоміжну функції. Відзначаються й об'єктивні недоліки: збільшення фінансових, організаційних, тимчасових витрат; слабка ефективність взаємодії зазначених груп і т. д. Постала гостра потреба у розробці програм, завдяки яким не тільки легко створювати готові підручники, а й які дають можливість їх самостійно доопрацьовувати у конкретних умовах. Нами була створена програма, що реалізує зазначені можливості. Програмна основа - Perl 5.0. Серверна частина працює під Unix або Windows, клієнтська - звичайний браузер. Серверначастина умовно розділена на змістовну (яка фактично і є підручником і здатна вміщувати у собі всі його необхідні складові) і управлінську (що надає широкі можливості адміністрування підручника з браузера) частини. Використання подібних програм призводитьдо формування корпоративних освітніх систем, що об'єднують окремих викладачів, групи та великі університети. Незаперечні і переваги такого підходу: істотне зниження витрат на створення підручника; уніфікованість інтерфейсу; захист від несанкціонованого копіювання .

3378. Технологический консалтинг в библиотеках

А.С. Карауш — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Здійснено спробу проаналізувати ситуацію, що склалася з ринком послуг технологічного консалтинга в бібліотечній діяльності. Сучасні технології внесли суттєві корективи або змінили звичні технології бібліотечної справи. Різноманітність підходів до автоматизації бібліотек створює не стільки системи та моделі, які конкурують та розвиваються, скільки розпорошує сили бібліотек, консалтингових та освітніх центрів. Визначення ролі та завдань технологічного консалтинга дозволить вирішити проблеми автоматизації бібліотек не тільки зусиллями розробників, але й залучити критиків в особі професійних консультантів.

3379. Технологическое библиотековедческое знание: содержание и структура

И.С. Пилко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 762-765. — рус.

Охарактеризовано історію формування технологічного бібліотекознавчого знання, зміст сучасного етапу його розвитку, напрямки наукових досліджень в галузі бібліотечної технології. Визначено специфіку і структуру технологічного бібліотекознавчого знання.

3380. Технология " W orkflow" как инструмент повышения эффективности информационной деятельности

Ю.В. Гусев, Г.Л. Боброва, П.М. Пашков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1027-1029. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Аналізуються недоліки існуючих систем управління, організованих за функціональною ознакою. Показано переваги логістичного підходу до вирішення задач управління виробництвом інформаційної продукції. Описано технологію "workflow" і обговорюється її застосування для управління процесами виробництва інформаційної продукції.