LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 177 із 205

3521. Формирование и сохранность фондов и электронные коллекции. Взаимодействие библиотек, книгоиздателей и книжного рынка

И.К. Тайбергенова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Задача даної доповіді у висвітленні правових, соціальних і технологічних процесів забезпечення збереження бібліотечного фонду.

3522. Формирование и сохранность фондов Национальной библиотеки Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир

Б.Ш. Чолария — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Прослеживается процесс создания государственной системы библиотек в Абхазии. Рассматривается современное состояние и перспективы развития национальной библиотеки на основе платных услуг и помощи Международных библиотечных сообществ, а также получения грантов на выполнение различных библиотечных программ.

3523. Формирование и сохранность фондов электронных коллекций. Взаимодействие библиотек, книгоиздателей и книжного рынка

Н.Е. Рудомазина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь знайомить з асортиментом видавничого дому "Дрофа", основну увагу звернено на огляд навчальної літератури для ВНЗ. Визначено місце, яке займає "Дрофа" на книжковому ринку країни,розкриті зв'язки видавництва з різноманітними колекторами бібліотек. Висловлена зацікавленість видавничого дому "Дрофа" у співробітництві з усіма організаціями, що займаються комплектуванням бібліотек.

3524. Формирование и сохранность фондов. Взаимодействие библиотек, книгоиздателей и книжного рынка

И.И. Спицына Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 505-509. — рус.

В умовах повної залежності бібліотек від місцевих органів влади, від можливостей фінансування - формування книжкових фондів, комплектування, оновлення - повинне бути об|рунтованим. У доповіді подано короткий аналіз формування, оновлення книжкового фонду однієї з масових бібліотек Муніципальної системи м. Кишинева. Інформаційні потреби населення, що зросли за останні роки, задовольнялися завдяки книжковому фонду бібліотеки, сформованому до 1992 р. Починаючи з 1999 р. книжковий фонд систематично оновлювався, але книгозабезпеченість при цьому зменшилася з 9, 9 до 7, 7. Критичного стану не спостерігається, але тривога залишається. . . Висвітлено наступні моменти: Візитна картка бібліотеки. Формування книжкового фонду. Пошук і наявність інформації про літературу. Джерела комплектування. Розподіл за відділами. Організація обслуговування. Збереженість книжкових фондів. Контроль використання книжкових фондів.

3525. Формирование информационной культуры детей и юношества: роль новых компьютерных технологий библиотеке

Л.И. Алиферова, С.Н. Руфанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается вопрос о роли компьютерных технологий в библиотеке в формировании элементов информационной культуры детей и юношества: понимание роли информации и информационных технологий в жизни общества, знание источников информации и возможность получить в библиотеке свободный доступ к ним, умение эффективно осуществлять поиск в библиотечных и информационных системах, умение самостоятельно создавать электронную информацию.

3526. Формирование информационной культуры пользователей библиотеки Челябинской государственной медицинской академии

Т.П. Спиридонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1002-1004. — рус.

Формування інформаційної культури читачів-студентів і молодих фахівців - важливе завдання не тільки навчальних закладів, але й бібліотек. Виконання цих завдань можливе лише при наявності сучасних комп'ютерних технологій в бібліотеці. З виникненням таких умов у нашій бібліотеці (створенням електронного каталогу і локальної обчислювальної мережі бібліотеки з виходом в INTERNET, комплектуванням фонду CD і DVD- ROM) ми розпочали розробку програм для студентів I курсу і для молодих спеціалістів (інтернів,клінічних ординаторів і аспірантів) з "Основ культури читання для I курсу та "Інформаційної культури" для фахівців післядипломної освіти. Програма для I курсу складається з лекційних і практичних занять з відпрацюванням навичок пошуку за індивідуальним завданням і охоплює чотири теми. Програма для молодих спеціалістів охоплює три теми і складається також з лекційних і практичних занять.Для інших категорій користувачів інформації передбачено індивідуальні консультації.

3527. Формирование информационной культуры современного университетского сообщества: опыт проектного развития

Т.В. Еременко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 995-999. — рус.

Інформаційна культура університетського співтовариства впливає на якість освіти, яку надає це співтовариство. У російській вищій школі розвитком інформаційної культури не займається цілеспрямовано жодна структура як на рівні країни чи регіону, так і врамках окремо взятого університету. Вузівські бібліотеки вирішують це завдання частково та неефективно. Вихід базується на комплексному підході до формування інформаційної культури в рамках окремого вузу, і тут одним з перспективних напрямків стає проектний розвиток. Аналізується досвід двох проектів з розвитку інформаційної культури на базі Рязанського державного педагогічного університету ім. С. О. Єсеніна: "Інтернет-культура викладача" та "Електронні навчальні матеріали у сучасній університетській освіті".

3528. Формирование информационной культуры школьников как неотъемлемая составная часть учебной деятельности

Н.В. Крук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 907-912. — рус.

Розглядається актуальна проблема, що стоїть перед шкільними бібліотеками - донести до школярів різних вікових категорій все багатство інформаційного потенціалу, організувати зрозуміле і корисне інформаційне середовище, навчити користувача нею, створити умови, що стимулюють розвиток індивідуальних особливостей, загальної культури. Пропонується методика розвитку навичок інформаційної грамотності учнів, викладачів і шкільних учителів, розроблена в муніципальній гімназії № 1, м. Новосибірська.

3529. Формирование информационной среды развития инноваций и науки в условиях университетского округа

Т.И. Ключенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 390-392. — рус.

Формування інформаційного середовища в умовах університетського округу орієнтовано на людську всебічнорозвинутість, на придатність до комунікативної діяльності, що відповідає всім людським критеріям і надає користувачам достатню розмаїтість вибору їхньої інформаційної поведінки. Такий підхід особливо важливий в умовах, коли фахівець має бути не тільки професіоналом високого рівня, з |рунтовною гуманітарною освітою, але й повинен вміти швидко адаптуватися до інновацій знань, їх обновлення. Електроннабібліотека гуманітарного університету, що акумулює інтелектуальні ресурси вузу та університетського округу, розглядається як метод і технології формування інформаційного середовища; наведено етапи її проектування.

3530. Формирование информационных ресурсов Республики Узбекистан и межбиблиотечная кооперация

А.А. Умаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Освещаются главные проблемы, стоящие на пути информатизации библиотек республики, взаимодействия с мировыми информационными ресурсами. Приводятся первоочередные задачи в формировании и реализации библиотечной политики страны, необходимость активизациикооперации библиотек по всем направлениям библиотечного дела.

3531. Формирование коллекции местных изданий на основе обязательного экземпляра документов

С.В. Выропаев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Статус центральной библиотеки определил такую важную ее функцию, как создание исчерпывающего фонда документов, вышедших на территории Рязанской области. Эта часть фонда - предмет особой нашей ответственности, в рамках международных требований сохранения культуры.При этом исходим из того, что пополнение регионального фонда новыми документами реально поднимает значение библиотеки, как хранилища региональной культуры и интеллектуального достояния.В выполнении этой функции нам помогает закон РФ "Об обязательном экземпляре документов" (1995 год.) Для сравнения можно привести некоторые цифры. В 1994 году (до выхода Закона) мы получили 892 экземпляра книг, в 1995г. - 1.061 экз., в 1998 г. - "1337 экз. МОЭ (9,0% от общего числа поступлений).Региональная библиотека должна быть не только держателем единой документальной базы области, но и одновременно крупнейшим учреждением, обеспечивающим доступ к ней. Для этого библиотека с 1995 года издает "'Ежегодник Рязанской книги", раз в два года организует выставку-ярмарку "Издано в Рязани".

3532. Формирование компьютерного библиотечного центра в национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского

Л.И. Костенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы формирования компьютерного библиотечного центра. Описаны архитектура центра, структура автоматизированного банка данных, сетевая технология и стратегия комплектования базами данных на оптических дисках. Отмечены особенности информационного обслуживания в сети Internet. Обоснован выбор программной системы Aleph и ЭВМ Alepha.

3533. Формирование корпоративной распределенной информационно-библиотечной системы г. Новосибирска

Б.С. Елепов, С.Р. Баженов, О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 688-692. — рус.

Описується досвід створення регіональної розподіленої корпоративної бібліотечної системи для здійснення робіт по об'єднанню наявних інформаційних ресурсів і забезпеченню вільного доступу до них бібліотек Сибірського регіону і РФ. Наводяться завдання, які вирішуються розроблюваною системою та проблеми, які виникають при вирішенні цих завдань; пропонуються шляхи їх вирішення.

3534. Формирование новой технологической среды в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета на основе внедрения АБИС "Руслан"

Н.Т. Чуприкова, И.В. Котова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 132-135. — рус.

Описано технологічні нововведення у Науково-технічній бібліотеці Томського політехнічного університету на основі впровадження АБІС "Руслан". Розглянуто етапи освоєння наступних модулів: АРМ Комплектування/ Каталогізування, АРМ Читач, АРМ Книговидача, АРМ МБА. Представлено підсумки роботи за півтора роки.

3535. Формирование новых концепций управления инновационными процессами

В.А. Василишина, Т.Н. Чернышова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1030. — рус.

Матеріали, викладені у статті - це практичний досвід та ідеї з вирішення проблем і перспектив розвитку інформаційно-комунікативних аспектів у галузі співпраці бібліотеки та університету з метою сприяння реалізації стратегічної місії університету: підготовки конкурентоспроможних фахівців і виховання багатогранних творчих особистостей.

3536. Формирование природоохранных структур Республики Абхазия и формы экологического просвещения в постконфликтных условиях

Р.С. Дбар Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 451-454. — рус.

Мова йде про основні державні природоохоронні структури і недержавні екологічні організації Абхазії, їх формування і діяльність у післявоєнних умовах, а також про деякі аспекти екологічної освіти у формі дитячих і шкільних екологічних груп, прив'язаних до певних базових природних об'єктів.

3537. Формирование региональных электронных коллекций университетской библиотеки

О.В. Вершинина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 250-253. — рус.

Наукова бібліотека Тверського державного університету - одна з найбільших у регіоні, створює бібліографічні покажчики, у т. ч. на електронних носіях, формує нові інформаційні ресурси; бере участь у створенні бібліотечних інформаційних мереж Тверськогорегіону. У доповіді узагальнено досвід формування регіональної електронної колекції: стародруки, кириличні і краєзнавчі видання, навчальні, науково-методичні матеріали і праці вчених університету, бази даних. Бібліотека надає доступ до власних електронних ресурсів в Інтернет. Видання з фонду бібліотеки можна отримати завдяки електронній доставці документів. Створення регіональних електронних колекцій сприяє інтеграції університетської бібліотеки у світовий інформаційний, культурний простір, розширює можливості задоволення наукових, інформаційних і навчальних потреб користувачів.

3538. Формирование рыночной системы распространения печатной продукции в России и комплектование библиотек: oбщие задачи, корпоративные действия, совместные технологии

В.С. Иванов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 624-625. — рус.

Наводяться маркетингові та економічні оцінки ринку друкованої продукції, яку придбають російські бібліотеки. Робиться висновок про те, що на нинішньому етапі існують передумови для формування сучасної системи розповсюдження друкованої продукції і корпоративного цеху її продавців.

3539. Формирование системы доступа граждан Российской Федерациик правовой информации: итоги и перспективы

Е.И. Кузьмин, М.Н. Усачев, А.А. Демидов, A.A. Demidov, M.N. Usachev — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь містить дані по створенню в Росії системи центрів правової та ділової інформації при публічних бібліотеках, деякі попередні підсумки цієї роботи. Автори підкреслюють важливість реалізації цього проекту, який дуже важливий для сталого розвитку нашої країни.

3540. Формирование современных представлений о ноосфере и ее структурных компонентах

Т.Н. Суминова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.