LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 186 із 205

3701. Электронная доставка документов - проблемы и решения (на примере ЦНСХБ)

М.А. Аветисов, Е.В. Крамчанинов, В.И. Стеллецкий, В.В Стеллецкий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 696-701. — рус.

Розглядаються проектні рішення, прийняті в автоматизованій системі "Менеджер ЕДД", розробленій у Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці для автоматизації процесів доставки електронних копій документів. Наводяться окремі характеристики системи "Менеджер ЕДД". Робота виконується за підтримкою РФФІ, грант № 02-07-90389.

3702. Электронная доставка документов и сохранность оригиналов

О.И. Перминова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 705-707. — рус.

Переклад у цифровий формат бібліотечних документів представляє безпрецедентні можливості для швидкого доступу до них великих груп користувачів. Однак вивчення обладнання для оцифрування показало, що чимало з цього обладнання не підходить для оцифрування бібліотечних документів. У доповіді описано негативний вплив оцифрування на зберігання бібліотечних документів. Запропоновано критерії відбору бібліотечних документів для їх електронної доставки.

3703. Электронная доставка статей из фонда журналов ЦНСХБ

Л.И. Алешин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 333-334. — рус.

Все більш важливою, актуальною для науки і виробництва, у тому числі у галузі сільського господарства, є можливість використання періодичної преси, особливо електронних версій журналів і спеціалізованих баз даних. Ця обставина сприяє перетворенню служби МБА в службу електронної доставки документів (ЕДД). Розглядаються методи, проблеми і перспективи використання ЕДД в ЦНСГБ Россільгоспакадемії, пов'язані, у тому числі, з використанням традиційної служби бібліотеки - "Сигнальна інформація" на новому рівні, а також оригінальної системи зберігання даних - "Електронний архів".

3704. Электронная информация и основные функции научных библиотек

А.В. Глушановский, Н.Е. Каленов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 173-177. — рус.

Розглядається вплив використання електронної інформації і мережі Інтернет на основні функції наукових бібліотек: комплектування фондів; створення довідкового апарату; обслуговування читачів; зберігання фондів; інформаційно - бібліографічне обслуговування. Показано, що в цій ситуації крупні наукові бібліотеки перетворюються в "гібридні", які працюють в однаковій мірі з традиційною і електронною інформацією. При цьому бібліотеки, зберігаючи свої основні функції, розширюють існуючі можливості і отримують ряд переваг для підвищення якості обслуговування і рівня сервісу для користувачів. Зростає роль крупних бібліотечних систем і об'єднань бібліотек (консорціумів), які використовують спільні розподілені фонди електронної інформації для інформаційного забезпечення наукових досліджень.

3705. Электронная картотека читателей Российской национальной библиотеки за 1985-1996 гг. как база для обучения пользователей АИБС

Т.В. Соколова, Л.В. Емельянова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

3706. Электронная книга как объект цифровой библиотеки

И.В. Остапова, В.А. Широков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Обсуждается концепция элеткронной книги как объекта цифровой библиотеки. Вводится понятие гибридной библиотеки - составного объекта, содержащего как традиционную, так и цифровую компоненты. Разработаны элементы концептуальной модели гибридной библиотеки.

3707. Электронная коллекция гуманитарных информационных ресурсов Нижегородского региона: концепция коллекции, методология создания и актуализации ресурсов, компьютерные технологии

И.В. Кастосов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются этапы реализации долгосрочной программы по созданию электронной библиотеки нижегородских информационных ресурсов с комплексным отражением всего спектра региональных гуманитарных характеристик.

3708. Электронная медицинская библиотека как составная часть корпоративной библиотечной системы г. Ярославля: опыт создания, пути и перспективы развития

Т.А. Лищук, Е.Г. Аккуратов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 790-793. — рус.

Розглядається історія організації бібліотеки і наводяться відомості про її сучасний стан. Висвітлюються завдання бібліотеки по реалізації проекту інтеграції в корпоративну бібліотечну систему та шляхи їх рішення.

3709. Электронная научная библиотека НБУВ

Л.И. Костенко, А.А. Чекмарев Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 147-153. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

Викладено досвід створення електронної наукової бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Технологічний конвейєр формування інформаційних ресурсів електронної бібліотеки включає наступні цикли: наповнення електронного каталога НБУВ на основі обробки вхідного документального потоку бібліотеки; створення загальнодержавної реферативної бази даних шляхом доповнення бібліографічних записів наукових видань з цього каталогу реферативною інформацією; обробка та організація архівного збереження в депозитарії електронних документів комп'ютерних версій публікацій, наданих індивідуальними та колективними авторами; повнотекстове розширення реферативної бази даних шляхом встановлення гіпертекстових зв'язків між записами цієї бази та відповідними файлами депозитарію електронних документів. Висвітлено причину, яка заважає подальшому розгортанню робіт у цьому напрямі - відсутність у міжнародному та національних законодавствах чіткого визначення прав і обов'язків бібліотек одо кумуляції, збереження та надання читачам електронних версій друкованих видань.

3710. Электронная научно-техническая библиотека ООО "Техноинжиниринг"

Ю.Б. Кузнецова, А.С. Савчук, А.С. Бродский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді приведено опис деяких особливостей і переваг нової електронної інформаційної бібліографічноїсистеми ALL-Library, що грунтується на принципах використання Марківських полів і охоплюючої всі сторони роботи бібліотеки: каталогізацію, книговидачу, комплектацію, бібліографію.

3711. Электронная энциклопедия о книжности и книжниках Украины

Т.П. Павлуша — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Рассмотрена первая на Украине электронная энциклопедия, которая отражает объекты и субъекты украинской книжной культуры. Представлена ее структура, состоящая из четырех логических баз данных. Описаны формат записей энциклопедии и ее лингвистическое обеспечение. Отражены особенности программной реализации энциклопедии на базе пакета прикладных программ CDS/ISIS.

3712. Электронная юридическая библиотека от "Кодекс": вчера, сегодня, завтра

И.И. Миронова, Н.В. Сашкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1022-1024. — рус.

Вчора - правові бази даних. Сьогодні - пілотний проект електронної юридичної бібліотеки, яка включає всього декілька видань правового характеру.Завтра - повноцінна електронна юридична бібліотека - віртуальний читальний зал.

3713. Электронные базы данных и ретроспективная конверсия документов- двуединая задача для библиотек на современном этапе

Е.П. Литягина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассказывается о направлениях деятельности областной научно-технической библиотеки по внедрению автоматических технологий в целях ускорения процесса ввода ретоспективных документов в электронный каталог.

3714. Электронные библиотеки в системе национальных информационных ресурсов

В.Я. Рубан — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Broad dissemination of machine-readable information, development of computer networks stimulate the creation of electronic library technologies. The electronic libraries network may become a natural environment for the intergrated system of information resources. The paper deals with the possibility of Ukrainian national information resources integration on the basis of the electronic libraries network possessing advanced interfaces based on the natural language.

3715. Электронные библиотеки за рубежом: термины и определения

Л.Б. Хайцева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3716. Электронные библиотеки и информационная безопасность в России

В.Е. Лепский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 837-838. — рус.

Стихійний характер входження Росії в глобальне інформаційне суспільство неминуче приведе до руйнування самобутньої культури та її носіїв. Розробка системи електронних бібліотек повинна розглядатися як одне з першочергових завдань забезпечення інформаційної безпеки Росії.

3717. Электронные библиотеки и общественная активность

А.И. Земсков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 275-277. — рус.

Федеральним Урядом поки що не затверджено Програму "Російські Електронні бібліотеки", немає і цільових виділень коштів. Однак велика кількість проектів оцифрування бібліотечних фондів та інших матеріалів успішно здійснюється, що вимагає погоджених зусиль професійних Асоціацій для координації незалежних проектів. У матеріалі виділено головні проблеми, що підлягають громадському контролю: підтримка в урядових колах, визначення пріоритетних напрямків, аналіз можливостей нетрадиційного використання електронних ресурсів, стандарти і норми

3718. Электронные библиотеки России. Проблемы формирования и использования

А.И. Вислый Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 298-302. — рус.

Розглядається питання створення "Електронних бібліотек" як всередині традиційних бібліотек, так і діалогу між бібліотекарями і утримувачами "Електронних бібліотек" в Інтернет; особлива увага приділяється проблемі дотримання авторських прав в Інтернет

3719. Электронные библиотеки России: программная стратегия и проектная тактика

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

На базе разработанной и неоднократно представленной Межведомственной Программы "Электронные библиотеки России" определяются главные стратегические направления, вытекающие из целей и задач Программы. Предложены тактические подходы по выбору и реализации ближайших и перспективных проектов, как уже определенных в Программе, так и дополняющих ее.

3720. Электронные библиотеки: опыт создания за рубежом

Андреев В.А. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В статье сделан обзор наиболее значимых усилий по созданию электронных библиотек, проектов развиваемых за рубежом и проблем, встающих перед создателями таких библиотек. Изложены планы РНБ в этом направлении.