LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 188 із 205

3741. Электронные публикации из фактографических баз данных по вопросам обучения в России и зарубежных странах: результаты эмпирического исследования и опыт применения лингвистических разработок в гипертекстовых публикациях

В.В. Ильина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Аннотация автором не представлена.

3742. Электронные ресурсы - методы создания и модели использования (на основе реализованных проектов)

В.И. Тумаркин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 314. — рус.

Розглядаються різні підходи до формування електронних ресурсів. Узагальнюється досвід роботи з каталогами найбільших Російських бібліотек (РДБ, РНБ, ДПІБ) при створенні іміджингових систем і при проведенні ретроспективної конверсії. Наводяться приклади створення тематичних інформаційно-пошукових систем з використанням графічних образів для ряду спеціалізованих бібліотек. Розповідається про технологію створення електронних видань на основі паперових джерел. Обговорюються моделі використання результатів робіт: доступ через Інтернет, локальні мережі, CD-ROM.

3743. Электронные ресурсы библиотеки в помощь обучению незрячего

Л.Н. Васильева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 929-930. — рус.

Описано етапи впровадження робіт по формуванню електронної бібліотеки для сліпих. Запропоновано фрагмент путівника по Інтернету для незрячого користувача з корисними www-адресами.

3744. Электронные ресурсы библиотечных систем СВАО г. Москвы

В.З. Устинюк, С.А Муслов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 726-728. — рус.

У доповіді висвітлено досвід корпоративної діяльності публічних бібліотек Північно-Східного адміністративного округу м.Москви на прикладі Центральної бібліотечної системи №2.

3745. Электронные ресурсы в национальной библиотеке: проблемы комплексного использования

Н.И. Веденяпина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 249. — рус.

Розглянуто напрямки використання електронних ресурсів в інформаційному і довідково-бібліографічному обслуговуванні національної бібліотеки, їх роль у формуванні довідково-пошукового апарату на сучасному етапі, питання їх виявлення та проблеми обслуговування користувачів електронними каталогами.

3746. Электронные ресурсы ГОПБ: прошлое, настоящее, будущее

Т.В. Мошковская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 195-198. — рус.

Представлено основні електронні ресурси ДСПБ, які до цього часу не були відомі широкій бібліотечній громадськості у зв'язку зі специфікою та особливостями роботи названої бібліотеки. Буде зроблено детальний опис існуючих інформаційних масивів, враховуючи їх розвиток і використання, а також накреслено перспективи подальшої роботи зі створення та організації доступу до електронних колекцій документів ДСПБ, що відображають її багаті книжкові зібрання. При розгляді електронного потенціалу бібліотеки, який існує та поповнюється, буде також проаналізовано програмне забезпечення, технології і шляхи реалізації різних проектів, за допомогою яких створювалися електронні ресурси ДСПБ.

3747. Электронные ресурсы детских библиотек Украины и формирование информационной культуры читателей

Н.И. Дзюба, А.С. Кобзаренко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 900-902. — рус.

Розглядаються бази даних, створені в дитячих бібліотеках України та ефективність їх використання на прикладі Державної бібліотеки України для дітей. Висвітлюються напрямки роботи по формуванню інформаційної культури підростаючого покоління.

3748. Электронные ресурсы детской библиотеки: создание и использование

Т.Н. Третьякова, Е.В. Стрелкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Детская библиотека в концепции отражения ее ресурсов и достижений средствами новых технологий.

3749. Электронные ресурсы и их использование специалистами библиотечной сферы

Л.Б. Хайцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються електронні ресурси на допомогу самоосвіті та науково-дослідницькій, науково-методичній роботі спеціалістів бібліотечної сфери: електронні каталоги, бази даних, електронні бібліотеки. Представлені результати локальної НДР спеціалізованоговідділу літератури з бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства використання електронних ресурсів спеціалістами з бібліотечної справи.

3750. Электронные ресурсы компании Ист-Вью для библиотек, науки и образования

Е.А. Еронина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

В доповіді представлено інформацію про повнотекстові російськомовні та китайські бази даних компанії Іст Вью, перспективи їх використання в бібліотеках і вузах, про можливості баз даних для бібліотечно-бібліографічної, інформаційної та аналітичної роботи.

3751. Электронные ресурсы национальной библиотеки как составная часть информационно-образовательного пространства

Е.Б. Грузнова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячено характеристиці електронних ресурсів Російської національної бібліотеки та визначенню їхнього місця у формуванні нформаційно-освітнього простору. Основну увагу приділено можливостям використання електронних каталогів РНБ з метою навчання.

3752. Электронные ресурсы StatRef! и Micromedex - уникальный инструмент информационного обеспечения медицинской науки, практики и образования

И.А. Девятова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладено в короткій формі зміст двох найвідоміших в світі електронних ресурсів з медицини StatRef! і Micromedex, які забезпечують учених, лікарів-практиків, студентів вичерпною інформацією з різних аспектів фармакології, терапії, токсикології, анатомії, фармації. StatRef! - це електронні медичні книги в повнотекстовому форматі, забезпечені відповідними опціями з посиланням для пошуку інформації. StatRef! - це електронний навчальний посібник з анатомії, де моделі представлені в трьохвимірному зображенні. Micromedex - це фактографічна інформація з лікарських препаратів, це електронний довідник з токсикології та соціальної гігієни. Деякі модулі дозволяють терапевтам забезпечувати необхідною інформацією своїх пацієнтів, де рекомендації з лікування викладені в популярній формі.

3753. Электронные реферативные журналы ВИНИТИ в библиотеке вуза: учет использования

О.Б. Ушакова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 951-956. — рус.

Висвітлюються шляхи вирішення проблем, що виникли в процесі використання ЕлРЖ у НТБ СибДТУ. Особливу увагу приділено програмі власної розробки, що дозволяє здійснювати вибір номерів ЕлРЖ і моніторинг їх використання.

3754. Электронные реферативные журналы ВИНИТИ на службе науки

Е.Д. Зиновьева, А.В. Силко, В.А. Цветкова, А.В. Шапкин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Поширення електронної версії Реферативного Журналу ВІНІТІ, користувачі цього журналу, поширення журналу за географічними зонам і передплатні тенденції відповідно до галузі науки складають теми, які розглянуто в цій доповіді.

3755. Электронные учебные издания как объект книгораспространения и формирования библиотечных фондов

Н.И. Колкова, Э.Н. Огнева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Подана характеристика російського ринку електронних навчальних видань. Об|рунтована неповнота складу характеристик їх якостей в джерелах інформації з комплектування. Представлено методику і результати дослідження, направленого на формування комплексної характеристики якості даних видань. Запропоновано шляхи використання структурованого переліку елементів комплексної характеристики якостей електронних навчальних видань при вирішенні проблем їх первинного відбору.

3756. Электронный Архив В. И. Вернадского

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

3757. Электронный банк данных государственной библиографии Российской книжной палаты - основа информационного обеспечения компьютерных технологий в системе "издатель - библиотека - книгораспространитель"

И.И. Ильина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 657-663. — рус.

Доповідь містить основні відомості про банк даних державної бібліографії і його інформаційні послуги з точки зору його використання у системі "видавець - бібліотека -книгорозповсюджувач".

3758. Электронный журнал "Компьютерный Вестник": один из первых примеров вхождения библиотеки в эру электронных публикаций

М.В. Залужская, К.Ю. Волкова, В.А. Скородумов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Обсуждаются вопросы формирования, издания и распространени электронного реферативного журнала "Компьютерный Вестник" и его печатного аналога. Рассматривается состав издания как по источникам формирования, так и по тематической направленности. Проводитс статистический анализ структуры совокупной базы данных с использованием специально разработанного рубрикатора.

3759. Электронный каталог для детей

С.Н. Руфанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества им..А..С..Пушкина создан электронный каталог книг для детей младшего возраста, красочный, хорошо иллюстрированный, с дружелюбным интерфейсом и очень простыми методами поиска. Принцип работы каталога основан на выборе графических изображений, отражающих разделы тематического поиска, путем простого нажатия кнопки мыши.. Это позволяет юному читателю легко и просто путешествовать по библиотечной коллекции и находить те книги, которые его интересуют. ЭК для детей гарантирует доступ к лучшим произведениям детской литературы и способствует приобщению детей к чтению.

3760. Электронный каталог и читатель / пользователь

Т.С. Чубукова, А.А. Куликова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 187 188. — рус.

Доповідь присвячена дворічному досвіду роботи користувача Електронного каталогу, який розглядається як засіб найбільш оперативного і повного задоволення інформаційних запитів у відділі обслуговування читачів.