LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 189 із 205

3761. Электронный каталог Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: мониторинг эффективности. использования

Н.Ю. Калиберда Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 186-193. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

3762. Электронный каталог Новосибирской государственной областной научной библиотеки в едином информационном пространстве России

С.А. Амельченко, М.А. Злотников Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 103-106. — рус.

Розповідається про участь НДОНБ у проекті "Регіональна розподілена корпоративна бібліотечна система". Висвітлюється концепція створення і реалізації діючої корпоративної бібліотечної системи.

3763. Электронный каталог Российской национальной библиотеки: новые проблемы и новые решения

Т.Л. Масхулия, Ю.Г. Селиванова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 189. — рус.

Розглядаються питання призначення і функції електронного каталогу на прикладі РНБ. Аналізуються різні трактування понять "електронний каталог", "модуль OPAC", "машиночитне каталогізування". Порушуються проблеми впливу сучасних технологій на організацію процесів каталогізування і пошуку бібліографічних записів.

3764. Электронный МБА и электронная доставка документов в областной библиотеке: реалии и перспективы внедрения

О.М. Вызир Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 746-748. — рус.

Представлено досвід Миколаївської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова з впровадження електронного МБА та електронної доставки документів у практику роботи бібліотеки

3765. Электронный межбиблиотечный абонемент - основа для равноправного информационного обмена в будущем и настоящем

Е.В. Дементьева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 707-710. — рус.

Висвітлюється проблема підвищення якості сервісу обміну інформаційними ресурсами за допомогою міжбібліотечного абонемента. Швидке й ефективне вирішення цього питання будується на основі створення інтегрованої технології, що об'єднує доставку документаі ведення зведених каталогів. Наводиться короткий опис функціональних можливостей АРМу "МБА" АБІС "Руслан".

3766. Элементы технологии Автоматизированной системы словарного и лингвопроцессорного обеспечения (АССО)

Е.М. Зайцева, О.А. Фуралев, В.М. Маслякова, Т.С. Тужилкова, О.В. Караджи — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассмотрена локально-сетевая технология контроля правильности вербальных ПОДов, трансляции предметных рубрик на язык ключевых терминов, ведения грамматических словарей и тезаурусов документальных баз данных.

3767. Энергоинформационный диссонанс в библиотеках и стратегия его преодоления

А.И. Остапов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3768. Энциклопедии и электронные книги издательства Elsevier на платформе ScienceDirect

О.Г. Уткин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Платформа ScienceDirect надає ідеальні можливості для доступу до енциклопедій та електронних видань книжок у якості відправної точки для початку процесу дослідження чи навчання в тій чи іншій галузі знань. Енциклопедії та книжки повністю індексовано та пов'язано з первинними (повнотекстові журнали) та вторинними (електронні бази даних) джерелами. Енциклопедії пропонують всебічний огляд предметної наукової галузі, у межах від спеціалізованих видань до багатотомних енциклопедій. Вони мають солідний авторитетний зміст, відредагований міжнародною командою експертів. Ідеальна відправна для дослідження, перегляду короткий статей для подальшого глибшого вивчення. Цінний продукт для всіх ваших користувачів, як студентів, так і викладачів, юристів, дослідників чи лікарів. Енциклопедії містять доступну інформацію в зручному форматі, яка професійно індексована, доповнена словниками та глосаріями, які допомагають при навчанні. Однією з основних переваг енциклопедій є кількість внутрішніхта зовнішніх посилань, які дозволяють легко знаходити розширену інформацію з інших джерел. Більше 40 енциклопедій будуть доступними на платформі ScienceDirect до кінця 2004, на 2005 заплановано випуск нових видань. Електронні книжки видавництва Elsevier на платформі ScienceDirect надають необмеженій кількості користувачів будь-якої організації одночасний доступ до важливого змісту (оглядам, тенденціям розвитку сфер науки і т. д.), який являє собою важливий додаток до первинного дослідження. Використання електронних книжок гарантує користувачам надійний, цілодобовий доступ до останнього редакторського варіанта видання.

3769. Энциклопедия "Британика

А.Д. Смолянский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

3770. Этапы трансформации традиционной библиотеки в библиотеку цифровую

В.К. Степанов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3771. Этапы формирования цифровой образовательной среды

В.К. Степанов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді розглянуто еволюцію формування цифрового навчального середовища від створення перших електронних підручників до цілісних програмних оболонок, які реалізують більшу частину процесів навчання.

3772. Этика в период глобализации информации: приближение к инфоэтике

В.Н. Волченко, А. Хопкинсон, М.В. Жайворонок Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 873-875. — рус.

Підкреслено, що інформація - продукт, готовий для глобалізації. Відмічено існування цього факту за всіх часів, що обумовлено можливістю переміщення книг. Висвітлено сучасні проблеми в поліграфічній промисловості, зумовлені розвитком Інтернету, доступністю публікацій в електронній формі.

3773. Этика использования компьютерных систем в школе

В.Н. Волченко, Ю.А. Гладков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

На примерах работы учителя информатики в компьютерных классах лицея показаны главные опасности системы ЭВМ - школьник. Даны примерные рекомендации того, как избежать или уменьшить роль отрицательных воздействий компьютерных систем на сознание ученик.

3774. Этические основы библиотечной методологии

Г.А. Алтухова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3775. Эффективная стратегия и перспективы развития локальной сети НБ ТГНУ

Р.И. Ярбабаев, З. Маджибова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто особливості ефективної стратегії та перспективи розвитку шляхом автоматизації бібліотечних процесів, створення локальної загальноуніверситетської мережі, забезпечення вільного доступу до величезного інформаційного ресурсу та збільшення послуг, які пропонує наукова бібліотека Таджицького державного національного університету.

3776. Эффективность библиотечного сайта

С.В Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N40. — С. 11-20 — рус.

В статье рассматривается вопрос использования новых технологий в библиотечном деле. Предметом исследования стала деятельность библиотек по представлению своей информации в Интернете. На примере специально созданного сайта «Электронная библиотека «ИРБИС» были исследованы некоторые статистические показатели популярности библиотечной информации, предоставляемой читателю через Интернет. Был проведен сравнительный анализ двух крупнейших библиотек г. Симферополя с точки зрения эффективности предоставляемых библиотечных электронных ресурсов своим читателям. Ключевые слова: электронная библиотека, сайт, Интернет, СПАМ, эффективность работы библиотеки.

3777. Эффективность использования Интернет в справочно-информационной работе ЦНБ НАН Беларуси

С.М. Ситник Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 262-264. — рус.

Висвітлюється досвід ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Бєларусі з організації роботи у довідково-інформаційному відділі з Інтернетом і узагальнюються дані та результати, отримані при проведенні дослідження з вивчення ефективності його використання. Об|рунтовується необхідність використання традиційних та електронних джерел інформації.

3778. Эффективность обслуживания пользователей "бизнес - информацией" на электронных носителях в Кабинете деловой информации при ГПНТБ России

М.В. Голованова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Статья посвящена проблемам эффективности обслуживания бизнес-информацией на электронных носителях в Кабинете деловой информации при Государственной публичной научно - технической библиотеке России. В своей статье автор обращает особое внимание на проблемы обслуживания пользователей "бизнес-информацией" с помощью современных компьютерных баз данных. В статье также рассмотрены проблемы классификации этих систем. Статья содержит интересные материалы, описывающие практику работы с различными справочно-информационными и нормативно-правовыми системами, которые функционируют в Кабинете деловой информации.

3779. ЮМОС - новые возможности старой сети

А.В. Жучков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Південна Московська Опорна Мережа ("ЮСМОС") є однією з найдавніших оптововолоконних Іnternet мереж, яка серйозно та масштабно підтримує бібліотечне товариство протягом останніхдесяти років. Змінюються технології, змінюються люди, але сьогодні оператор ПМОМ АНО "Телекомнікаційний центр "Наука та суспільство" реалізує декілька сучасних високотехнологічних інтеграційних проектів, які розвивають можливості доступу до інформаційних ресурсів, і пропонує учасникам проекту економічно вигідні умови співпраці.

3780. ЮНИМАРК в Национальной Библиотеке Грузии

C. Датуашвили — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

История применения ЮНИМАРК в Национальной Библиотеке Грузии начинается с 1991 года. В настояшее время у нас на основе системы ЮНИМАРК в эксплуатации находятся базы данных книг, а также описание (на уровне статей) двух основных общественно-политическихгазет изданных в Грузии. Структура сводного каталога (СК) была создана в 1997 г. и предназначена для библиографического описания периодических изданий Грузии, стран Содружества Независимых Государств и капиталистических стран запада. Библиографическое описание в СК распределяется по уровню общего описания издания и уровню описания конкретного номера издания. В структуру описания входит описание содержания, состояшее из перечислении названий статей с номерами страниц их размещения. Это позволяет вести поиск по интересующей тематике по статям по всему СК. Ввод информации с клавиатуры или сканера. Как известно ЮНИМАРК представляет универсальную систему описания всех типов информационных материалов, которая предусматривает многообразие современного мира. Для конкретного случая из большого множества надо выбрать минимально необходимое число полей и подполей. В этом по нашему мнению основная проблема эффективного применения ЮНИМАРК. В области практического решения автоматизированной системы наше внимание было сконцентрировано на эргономические факторы ввода, редактирования и поиска информации. Исползуемые в СК пункты библиографического описания по содержанию соответствуют полям и подпольям ЮНИМАРК, но подлежат изменениям оформительного характера с целю упрощения ввода информации.Например, мы исключили индикаторы, 100-е поле и другие кодированные данные с процесса каждодневного ввода. Информация указанного типа может быть добавлена при необходимости. Например в случае экспорта. Мощным инструментом трансформации баз данных построенных на основе CDS/ISIS является язык ISIS/Pascal. Программы созданные на этом языке дают возможность пропустить существующую информацию через фильтр строгих требовании ЮНИМАРК и лишь после этого записать в формате ISO с исползованием стандартного режима экспортирования.