LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 192 із 205

3821. CDS/ISIS and UNIMARC

A. Hopkinson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Описывается пакет прикладных программ CDS/ISIS и его различные версии как эффективное средство конвертирования в UNIMARC, а также в любой другой MARC формат. Характеризуется демонстрационная версия базы данных UNIBASE, разработанная на базе пакета CDS/ISIS и позволяюща организовывать базы данных, представленных в национальном MARC формате, в соответствии с UNIMARC.

3822. CDS/ISIS Micro в музееведении

Л.С. Гераськова, А.М. Картавов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

3823. CDS/ISIS: критический взгляд апологета (дискуссия)

Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается история развития известной СУБД CDS/ISIS. Отмечаются положительные и отрицательные стороны системы. Предлагаются пути устранения ряда недостатков базовой СУБД CDS/ISIS. Рассматривается возможность использования альтернативного программного обеспечения для работы с базами данных CDS/ISIS.

3824. CDS/ISIS: the State of the Art

A. Hopkinson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — англ.

CDS/ISIS for microcomputers is now in its 15th year. UNESCO have a number of partners in its development but the most important is BIREME in Sao Paulo, Brazil. They have developed WWWISIS which now exists alongside the DOS version and the Windows version known as WINISIS. UNESCO produced a new version of ISIS for DOS in 1997 (3.08), but most of UNESCO's work is concerned with ISIS for Windows which is in version 1.3 with beta testing of version 1.4(9). The package is including more features of multi-media and has been made relational with the possibility of setting up a CDS/ISIS database for each table and linking them, creating views via means of the print format. As far as BIREME's work is concerned, developments are taking place with WWWISIS which is shortly to include a Z39.50 capability. BIREME are also working on ISIS_DLL and java applications. BIREME's work is based on CISIS which was originally the DOS version which they re-wrote in C.

3825. CGI - Common Gateway Interface

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

CGI — Common Gateway Interface является стандартом интерфейса (связи) внешней прикладной программы с информационным сервером типа HTTP, Web сервер.

3826. Change and Decay - the conflicting trends in document supply

G.P Cornish — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Рассматриваются проблемы, связанные с превращением системы МБА в отрасль доставки документов. Анализируются различные аспекты развития системы: профессиональные, технологические, политические, управленческие, проблемы взаимоотношений библиотек с коммерческими организациями - поставщиками документов, проблемы авторского права и государственного финансирования. Подробно описываются схемы оплаты библиотеками услуг по МБА и доставке документов, в том числе Ваучерная Схема, реализуемая IFLA начиная с 1995г.

3827. Changing the Shape. Shaping the Change. Tree Books vs. E-Books

Kumari Usha Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 960-966. — Библиогр.: 20 назв. — англ.

Людина - єдина з тварин, якій дарована здатність мислити логічно. Це дає їй можливість не тільки сприймати навколишнє середовище таким, яким воно є, але й змінювати його відповідно до соціальних потреб. Людина створила нові форми і засоби комунікації.Писемність і друковане слово завжди відігравали вирішальну роль у збереженні і передачі знання. Нові дослідження в галузі історії комунікації підтверджують розвиток інформації від усної форми до друкованої; від друкованої форми до засобів електронної комунікації. Багато хто побоюється того, що електронні технології являтимуть загрозу друкованим книгам. У даній роботі дається прогноз розвитку книги в електронне століття. Також оцінюється роль книги в освітньому, соціальному та економічному аспектах розвитку суспільства. Аналізуються всі "за" та "проти" електронної книги. Також наводяться результати аналізу читання в електронне століття та зміни ролі бібліотек і бібліотечних фахівців у сучасному світі. Дослідження було проведено серед 120 професійних бібліотекарів академічних бібліотек. Головною метою дослідження був аналіз усіх "за" і "проти" друкованої та електронної книги. Респондентам було запропоновано відповісти на питання з наступних напрямків дослідження: 1. Майбутнє книги в електронне століття 2. Звичка до читання 3. Використання електронних книг 4. Роль бібліотек і бібліотекарів в електронне століття 5. Внесок друкованої та електронної книги в розвиток суспільства Безумовно, електронна книга зробить значний і довгостроковий вплив на розвиток комунікації і передачу інформації.

3828. Children's Project-Based Learning on the Internet: Telecommunications, Teamwork and the Transformation of Teaching

D.M. Naujokaitis Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 835-840. — англ.

Автором була розроблена і реалізована нова модель навчальної програми для обдарованих дітей, яка одержала премію Прем'єр-міністра Канади і Генерал-губернатора Оттави. Програму засновано на активному використанні телекомунікацій і інформаційних технологій у ході класних занять, колективній участі учнів у міждисциплінарних проектах, трансформації форм і результатів навчання в результаті створення спільними зусиллями власного Web-сайту учнів. У доповіді розглядаються методи, використані автором, і шляхуїх реалізації. Використання Інтернету вчителями і бібліотекарями як посередниками у навчальній та видавничій діяльності учнів також сприяло більш активному залученню школярів до творчої роботи, а також спілкуванню та обміну ідеями між дорослими і дітьми в спільній навчальній роботі. В результаті створено нову парадигму освіти.

3829. Co-operation between National and Public Libraries in the United Kingdom:the NEWSPLAN Model

J. Byford — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — англ.

The paper outlines the history and development of the United Kingdom NEWSPLAN programme for the identification local newspaper holdings and their preservation microfilming, from the 1980s to the present day. The successful co-operation between the three UK national libraries and UK public libraries is noted as is the successful application for Heritage Lottery funding (at г5million, the largest ever preservation award in the UK) for a three year pr ogramme of preservation microfilming. The second half of the paper analyses the advantages and disadvantages of a "film-first" approach, makes comparisons with digitization; the importance of providing increased access to primary source material, while retaining the original copies, informs the discussion.

3830. COCOREES - a Web-based Union Catalogue as a Means of Library Cooperation and as a Collection Development Tool

= Web-сайт зведеного каталога COCOREES як засіб міжбібліотечної кооперації і комплектування фондів R Hogg Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 396-400. — англ.

Проект спільного комплектування фондів по Росії і східно-європейських дослідженнях (COCOREES - Collaborative Collection Development for Russian and East European Studies) реалізується у Великобританії, починаючи з 1999 р., і фінансується у рамках Програми підтримки наукових бібліотек (Research Libraries Support Programme (RSLP). Адреса проекту в Інтернет: http: //www. cocorees. ac. uk/. До нього входять 4 підпроекти. Підпроект 1 передбачає складання покажчика дослідницьких ресурсів по Росії і східно-європейських дослідженнях. Покажчик буде також знаходитися на web-сайті і, як передбачається, надавати дані по фондах 90 бібліотек. Підпроект 2 передбачає складання спеціалізованих переліків дослідницьких матеріалів у серіальних виданнях з фондів британських бібліотек. Ці переліки будуть розміщені на web-сайті, широкий доступ до якого відкрито у квітні 2002 р. На момент написання тез для даного web-сайту було описано приблизно 90% видань. Підпроект 3 має на меті створення єдиного пошукового інтерфейсу для підпроектів 1 і 2. Підпроект 4 передбачає розвиток комунікаційних зв'язків і створення процедури спільного управління фондами, а також вироблення основних напрямків спільної діяльності після закінчення реалізації проекту. У проекті беруть участь 12 бібліотек-партнерів. Серед них: 9 університетських бібліотек і 3 не навчальні бібліотеки (Британська Бібліотека, Національна бібліотека Шотландії і Польська бібліотека в Лондоні).У доповіді особливу увагу приділено висвітленню методів аналізу доцільності підпроекту 2, менеджером якого є автор, а також методів послідовного збору даних. Детально викладено проблему збору даних з різних комп'ютерних систем з різною структурою надання даних.

3831. Codex argenteus, the Gothic tradition in Sweden, and the Gothic Revival in Bulgaria

= Codex argenteus, готська традиція у Швеції та готське відродження у Болгарії Munkhammar Lars — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

Самым драгоценным сокровищем Библиотеки Университета Упсалы является рукопись Codex argenteus, более известная как Серебряная Библия. Она представляет собой копию четырех Евангелий, евангелиарий, написанный на готском языке в начале 6 века н. э. В докладе представлены: 1) общее описание рукописи, ее история, физическое состояние и роль в шведской традиции (лингвистика, национальная символика и мифы); 2) краткий обзор готской традиции в работах великих шведских историографов - Rudbeck, Stiernhielm и др.; 3) краткое описание недавно вспыхнувшего интереса к готам в сегодняшней Болгарии, многостороннего интереса (филологического, исторического, археологического и т. п.), в центре которого стоит епископ Ульфила, выполнивший перевод Библии на готский языкв 4-м веке н. э.

3832. Collection Development: Case of Sabanci University

E. Kaya — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — англ.

This paper explains the ways and means of collection development in libraries and information centres and the efforts made in Sabanci University, a newly established private university in Istanbul. The paper also explains the importance of a written collection development policy document and elements which have to be taken into consideration during the preparation action.

3833. Commercialization and Privatization of the Internet: a Threat to Libraries?

J.B. Smith, J.W. Macinick — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

The history, structure and development of the Internet are reviewed, including the role of governmental agencies. The rapid growth of commercial users of the Net, especially since 1991 when the NSF eased its limitations on business use, is noted. Trends toward privatization of Internet connectivity and certain information resources are pointed out. The possibility of commercialization and privatization of this important, heretofore public, resource is discussed, especially the impact this might have internationally on libraries and other scholarly users.

3834. Components of a Quality School Library Program: What do They Look Like? How Do We Assess Where We Are?

G.R. Brown Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 842-848. — англ.

У доповіді розглядаються питання, пов'язані зі зміною сприйняття ролі і програми сучасного шкільного бібліотечно-інформаційного обслуговування (ШБІО). Подаються основні напрями діяльності шкільних бібліотек у всьому світі в минулому десятилітті. Аналізуються цілі і функції ШБІО. Обговорюється роль учнів, учителів та вчителів-бібліотекарів як рушійних сил бібліотечних програм. Представлено модель, яка дозволяє аналізувати наступні елементи: спільне планування і навчання, інформаційну грамотність, навички самостійної роботи, ресурси і навчання, вивчення літературної та культурної спадщини, інформаційно-довідкове обслуговування, співробітництво між організаціями, підготовку і редагування матеріалів, навички роботи із засобами масової інформації та електронними технологіями, організаційно-адміністративні функції, науково-дослідну діяльність, навички керівництва. Розглянуто моделі кожного з названих елементів. Для кожного з елементів пропонуються методи оцінки ефективності програми ШБІО як невід'ємної частини шкільного виховання. Буде представлено окремі матеріали, передбачається обговорення порушених питань.

3835. Consortium Formation and Participation as a Key Ingredient of Library Networking

L.J. Pourciau — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — англ.

Є багато переваг участі бібліотек та бібліотечних асоціацій у консорціумах та конфедераціях. У цій доповіді мова йде про досвід участі автора у консорціумі, надано короткі відомості про Міжнародну Коаліцію Консорціуму Бібліотек, причини участі бібліотек та бібліотечних асоціацій у діяльності консорціуму, запропоновано створення Конфедерації бібліотек та бібліотечних асоціацій.

3836. Construction of Library Resources in Era of Knowledge-driven Economy at China

= Створення біліотечних ресурсів в епоху економіки знань в Китаї JieJing Сheng — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 6 назв. — англ.

Доклад содежит результаты авторского исследования современной ситуации в области создания библиотечных ресурсов в Китае. Анализируются особенности формирования профессионального таланта у китайских библиотекарей; основные качества их адаптации в условиях развивающейся экономики зананий.

3837. Contemporary Artists' Books:A Growing Cultural and Global Phenomenon in Libraries, Museums and Archives

Joyce Ludmer — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

Художні видання мали велике світове значення у 20 столітті. Але їх не помічали, доки нещодавно(останніми десятиліттями) не були опубліковані |рунтовні дослідження, які продемонстрували важливість цієї сучасної форми мистецтва.Дана доповідь привертає увагу до зростання зацікавленості сучасними художніми виданнями, починаючи з декількох робіт попередників, які були виконані наприкінці 19- на початку 20 століть, і містять у собі ті експериментальні елементи, що знайшли своє відображення у сучасному книгодрукуванні. Зростає кількість художників та видавців, які звертаються до цього виду експериментальної творчості, і ми розглянемо кілька прикладів з різних країн. Це явище продовжує привертати увагу дослідників мистецтва та істориків культури, які звертаються до сучасних художніх видань, що знаходяться у бібліотеках, музеях та архівах, і відображають участь провідних видавців та друкарів у створенні таких творчих робіт. Хоча визначення "художнього видання" не існує, ця доповідь, на прикладі таких художніх видань, демонструє відмінність livre d'artiste (книги художника) від сучасних художніх видань, і визначає життєздатність цього виду мистецтва.

3838. Cooperation of Zentralblatt MATH with Partners from Eastern European Countries

M. Moklyachuk Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 355-358. — англ.

Реферативний журнал Zentralblatt MATH засновано у 1931 році. Цей журнал публікує реферати статей та книг з математики і механіки у співробітництві з партнерами з країн Східної Європи, які реферують статті та книги з математики і механіки, опублікованів цих країнах. Один з партнерів журналу Zentralblatt MATH - це механіко-математичний факультет Київського національного університету (Україна). У доповіді йдеться про співробітництво з цим журналом і про проблеми, що виникають в процесі підготовки рефератів.

3839. Creation of a Consortium Between Five Russian Libraries to Provide a Single Access Point to Their Bibliographic and Digital Resources

= Створення консорціуму п'яти російських бібліотек з метою надання єдиного місця доступу до своїх бібліографічних таелектронних ресурсів A. Visly, Barbara Morganti — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

Російський інформаційно-бібліотечний консорціум (РІБК) був заснований проектом "Російські бібліотеки третього тисячоліття", що фінансувався Європейською комісією, в рамках Партнерської Програми ТACIS в Галузі Інституційного Розвитку (ППІР), для підтримки розвитку громадських організацій, некомерційних утворень, заснованих місцевими та регіональними органами влади, тадержавних інститутів у країнах СНД та в Монголії. Дана програма, зокрема, сприяє міжнародномуспівробітництву між організаціями та інститутами країн Європейського союзу, держав, що берутьучасть в програмі ФАРЕ та країн СНД й Монголії. Проект є продовженням проекту Tacis Telrus 9705 "Створення інформаційної системи РосійськоїДержавної Бібліотеки" (1998-2000), з якого розпочалася повна інтегрована бібліотечна система Російської Державної бібліотеки у Москві Партнерами проекту РІБК виступають п'ять російських бібліотек: Російська державна бібліотека,Російська національна бібліотека, Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури, Парла-ментська бібліотека та Наукова бібліотека Московського державного університету. Бібліотеки співпрацюють з метою створення об'єднаного порталу для надання інтегрованого доступу до їх бібліографічних та електронних ресурсів за допомогою використання протоколу Z39.50. Окрім виконання технічних робіт, які пов'язані зі створенням об'єднаного порталу, бібліотеки співпрацюють з трьома бібліотеками Європи: Національною бібліотекою Шотландії, Державною бібліотекою в Берліні - Пруський спадок та Італійською національною бібліотекою в Римі.

3840. Creation of Information Resources in the Libraries of Latvia

= Створення інформаційних ресурсів у бібліотеках Латвії B. Muze Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 51-54. — англ.

Интегрированная информационная система ALISE предоставляет библиотекам Латвии большие возможности для создания новых информационных ресурсов и включения их в систему предоставляемых информационных услуг. Специализированные базы данных (БД), которые создаются в библиотеках Латвии, объединены в следующие группы: БД муниципальных документов, БД по местной истории, БД по электронным ресурсам, БД по исследовательским работам студентов, БД по исследовательским работам школьников. Каждая запись в этих БД очень подробная, информация внутри БД систематизирована. Запись в формате MARC сопровождается аннотацией. У БД большие поисковые возможности. Существует возможность локального и удаленного доступа к БД. БД публикуются в виде печатных библиографических указателей и на CD-ROM. Развитие библиотечно-информационной системы Латвии направлено на оптимизацию обработки информации и интеграцию в нее каждой библиотеки со своими специализированными информационными продуктами.