LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 194 із 205

3861. Electronic Collection Evaluation: Using the OCLC/AMIGOS Collection analysis CD to Evaluate Collections of a Consortium

В.В. Доул, Ш.С. Чанг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

В 1989 г. OCLC был разработан метод оценки фондов с применением микрокомпьютеров. Апробирование метода велось независимой сетью AMIGOS, обслуживающей юго-запад США. В докладе описывается его использование консорциумом научных библиотек с целью совершенствования работы по распределению ресурсов.

3862. Elib in EMIS - A Мodel for Distributed Low-Cost Electronic Publishing

B. Wegner Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 317-320. — англ.

Електронна математична бібліотека (Electronic Libary in Mathematics - ELib) як частина Європейської служби математичної інформації (European Mathematical Information Service - EMIS) являє собою форму міжнародної кооперації при підтримці Європейського математичного товариства (ЄМТ). Головним завданням ELib є надання доступу до безкоштовних електронних публікацій з математики через web. Як найважливіша складова EMIS, ELib розташовується на головному сервері і на його дзеркальних відображеннях. В електронну бібліотеку надходять усі безкоштовні електронні журнали з математики, а також електронні версії друкованих журналів. Тут зберігаються і видані в електронній формі монографії, праці конференцій і організацій. Всі ці документи забезпечуються посиланнями і впроваджуються в середовище, яке охоплює найрізноманітніші засоби доступу до наукових математичних документів: інформаційні бази даних з математичної літератури, проекти універсальних магазинів на web, безкоштовні цифрові бази змісту класичних публікацій з математики, доступ до електронної сірої літератури. Метою статті є опис концепції і можливостей ELib, а також представлення добровільних помічників у розвитку Електронної бібліотеки.

3863. ERAM - Digitisation of Classical Mathematical Publications

B. Wegner — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — англ.

Longevity is typical for research achievements in mathematics. Hence to improve the availability of the classical publications in that area and to enable to get quick information on these, electronic literature information services and digital archives of the complete texts will be needed as important tools for the mathematical research in the future. This will bring the holdings from the journals archives nearer to the user and will prevent lost of the papers because of the deterioration of the paper as a consequence of age. The aim of this article is to give a more detailed report of a project, the so-called ERAM project, capturing the "Jahrbuch" as a classical bibliographic service in mathematics in a database and using this activity to select important publications from the Jahrbuch period for digitisation and storage in a digital archive. The database will not be just a copy of the printed bibliography. It will contain a lot of enhancements like modern subject classifications as far as possible, keywords giving ideas about the content in modern terms and comments relating classical results to modern mathematical research areas. These features will remain open for additions within a living project. The digital archive built up in connection with the database will be linked to the database and provide all facilities associated with current digitisation projects. The content will be distributed to mirrors and combined with similar archiving activities in mathematics.

3864. Establishment of the Multimedia Historical and Cultural Resources of Multipurpose Electronic Library

= Створення мультимедійних історико-культурніх ресурсів універсальної електронної бібліотеки O. Barkova, V. Shulgina EVA 2003 Berlin: Elektronische Bildverarbeitung und Kunst, Kultur, Historie: Konf., 12-14 Nov. 2003, Berlin. — Berlin, 2003. — С. 184-188. — англ.

Висвітлено технологічні аспекти створення інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки. Представлено історико-культурні зібрання Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та викладено досвід оцифровки стародруків і подання музичних документів. Цифрове представлення об'єктів культурної спадщини набуває актуальності за умов технологічних змін природи інформації та форм її подання і сприяє вирішенню проблем довгострокового зберігання та забезпечення зручного використання інформації про ці об'єкти, їх візуальних зображень та цифрових мультимедійних аналогів. Окреслено напрямки розвитку технологій створення мультимедійних ресурсів універсальної електронної бібліотеки.

3865. Ethic Aspects of Security on Information Systems

= Етичні аспекти забезпечення безпеки інформаційних систем S.M. Armeni, D.N. Christodoulakis, D.K. Koukopoulos, Y.C. Stamatiou Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 30-34. — англ.

Розглядаються етичні питання, пов'язані з використанням електронних механізмів забезпечення безпеки інформаційних систем. Механізми безпеки, використовувані в електронному світі і, особливо, в Інтернет, починають відігравати роль, подібну тій, що відіграють в організованому суспільстві закони. Їхня основна мета - забезпечити захист володарів електронної власності, у тому числі, мультимедійних видань, аудіофайлів, образів, відео- і навіть текстових документів. У реальному світі з концепцією власності пов'язано безліч етичних норм. Подібний феномен має місце і в електронному світі. У доповіді показано, у якій формі дані проблеми проявляються в електронному світі. В основному розглядаються етичні аспекти використання різних видів засобів електронного захисту. Наведено порівняльний аналіз усіх видів механізмів, що забезпечують захист інформації, показано, як розрізняються правила електронної етики в залежності від природи використовуваного механізму захисту.

3866. EULER - a DC-based Integrated Access to Library Catalogues and Other Mathematics Information in the Web

B. Wegner — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — англ.

Literature databases, scientific journals and communication between researchers on the electronic level are rapidly developing tools in mathematics having high impact on the daily work of mathematicians. They improve the availability of information onall important achievements in mathematics, speed up the publication and communication procedures and lead to enhanced facilities for the preparation and presentation of research in mathematics. The aim of this article is to give a more detailed report onone of these projects, the so-called EULER-project, developing a search engine for distributed mathematical sources in the web. Main features of the EULER deliveries are uniform access of different sources, high precision of information, de-duplication facilities, user-friendliness and an open approach enabling participation of additional resources. The partner of the projects represent different types of libraries and moreover different types of information in the web. The functionalities of the EULER-engine will be described and a report will be given on the transition from the prototype developed in the project to a consortium based service in the internet. The latter will be of particular interest for Russian libraries.

3867. Evaluating Libraries in the Electronic Age: New Ways of Measuring Collections and Use

W. Dole, J. Hurych — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

Libraries throughout the world are adding more and more electronic resources. How should collections and use of these resources be evaluated? What measurements or benchmarks can be used? In the new electronic environment, how useful are the conventional data about library expenditures, collection size and user activities that are collected and reported at the state, regional, national, and international level? This paper examines these questions and the international efforts to find answers to them. The primary focus is academic libraries.

3868. Exchange of Publications or Electronic Databases?

R. Hogg Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 485-489. — Библиогр.: 23 назв. — англ.

До цього часу обмін публікаціями між бібліотеками Сходу і Заходу є звичайною практикою, хоча і значно скороченою за останні десять років. Нова фінансова реальність у країнах Східної, Центральної Європи і колишнього Радянського Союзу, а також більш жорсткий фінансовий контроль у західних країнах означають, що укладання нових угод про обмін залишається в минулому. Навіть у країнах, які ввійшли до Європейського Союзу, обмін публікаціями здебільшого не буде відновлений, і неминучим є перехід до придбаннянеобхідних матеріалів. На сцені з'явився новий персонаж - продавець баз даних. Багато періодичних видань і видань, що продовжуються, особливо в Російській Федерації, доступні тепер в онлайновому режимі. Бібліотекар може сьогодні запропонувати читачам своєї бібліотеки буквально мільйони статей через доступ до однієї з баз даних. У доповіді представлені найбільші бази даних, які надають ті чи інші послуги, а також робиться спроба оцінити їх можливий вплив на майбутню політику комплектування бібліотек як матеріалами, які можна придбати, так і публікаціями, отриманими шляхом обміну.

3869. Fishing the Web: Web-Literacy Service for Support Scholarly Research at UAE University

= Рибальство у Світовій Мережі: Інтернет-грамотність для підтримки наукових досліджень в Університеті ОАЕ Taha Ahmed — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 21 назв. — англ.

В доповіді розглянуто сприйняття і використання мережі та інтернет-ресурсів користувачами УОАЕ під час проведення наукових досліджень. Навчання з інтернет-грамотності, що базуються на моделі Big6(tm) (TILUSE) та стандартах ACRL, призначено в першу чергудля зорієнтування старшокурсників на оптимальний науковий доступ та використання мережі та інтернет-ресурсів для отримання необхідної інформації. Ця модель була протестована та переглянута з урахуванням різнихрівнів грамотності та вимог до інформації. Результати інтернет-грамотності оцінено у світлі здатності користувачів визначати проблеми, зформулювати запити, визначати діапазон потенційних ресурсів, встановити їх відповідність запиту, вибрати найважливі інтернет-джерела та додати їх до бази знань. Це дослідження доводить, що впровадження бібліотечних інформаційних технологій та швидкий розвиток інтернет-ресурсів довело необхідність розуміння інтернет-грамотності як життєво важливого елемента орієнтації у середовищі мережі.

3870. Formal Mathematics on the Web

A. Asperti, L. Padovani, C.S. Coen, I.. Schena Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 342-346. — англ.

Обсуждаются возможности представления документов по математике в Cети с использованием программных средств языка XML. Описывается проект Гипертекстовой электронной библиотеки по математике (ГЭБМ). Приводятся примеры библиографических описаний документов из собрания ГЭБМ с использованием языка XML.

3871. Full-Text vs. Full-Image Information Formats: Choosing the Right Tools for the Job

A. Pasquarelli — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

No absrtact received.

3872. FWD-формат электронных документов

А.А. Лигун, А.А. Шумейко, А.С. Савчук, А.А. Шумейко, О.С. Савчук — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді описані проблеми, що виникають при спробі реалізації повнотекстового зберігання і надання читачам бібліотеки документів, i намічені шляхи рішення цих проблем, реалізовані в ALL-Library. Представленийрозроблений ТОВ Альфа-Лоджiк власний формат даних АБІС (*. fwd), одержаний на основі сучасних технологій з використанням оригінальних методів стиснення документів різної структури.

3873. Gale Essential Databases: New developments and enhancements

= Бази даних групи "Гейл": нові розробки і модернізація наявних продуктів P. Fertl Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 486-488. — англ.

Група "Гейл" знаходиться в ряду найбільших виробників інформаційних продуктів для бібліотек, шкіл і компаній в усьому світі. З вересня 2000 р. видавництво "Заур" входить у групу "Гейл", яка, у свою чергу, є частиною корпорації "Томсон Корпорейшн". В структурі корпорації група "Гейл" спеціалізується на виробництві навчальних ресурсів і наданні доступу до них як у режимі он- лайн, так і традиційним способом в умовах аудиторних занять. Група "Гейл" видавництва "Заур" має дистриб'юторські права на продукцію групи "Гейл" на території германськомовної Європи і Східної Європи, не залежно від виду носія інформації. Це означає, що видавництво "Заур" несе відповідальність за технічну підтримку і зміст усіх продуктів, які воно продає у зазначених регіонах. Цейфакт дає бібліотекам Східної Європи можливість працювати з надійним і перевіреним партнером.

3874. Gallery of types of National Herbarium of Ukraine

M. Shevera, M Fedoronchuk, L Krytzka Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — англ.

3875. Global Playing for Children. Challenges of Children's Librarianship in the Electronic World of Information and Amusement

B. Dankert — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — англ.

Public libraries are the right places to act as a mediator between the growing individual and the global offers of databases, Internet and multi-media. Their missions are to prepare children for an independent and responsible use of these options. Thetasks of public libraries have been often defined as follows: to bring children up to reading, to teach "media competence", to support independent learning, to be a cultural center, to offer an introduction to library and information work, to help to develop social behavior in dealing with cultural skills and information technology. In this respect reading culture is regarded as the basic qualification for self-determined use of audio-visual and electronic media. Definitions of reading culture and literacy, which determine large parts of library work for children, are pointed out.

3876. Government Information and Official Publications for the People: an IFLA Section Adopts a New Mandate for a New Millennium

F.T. Kirkwood — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

Governments and intergovernmental organizations as well as public non-governmental organizations now generate large quantities of documents and information which shape our lives and mould the societies in which we live. The discovery, collection, bibliographic control, preservation and dissemination of accurate information from and about all these public bodies is perhaps the major challenge to socially conscious librarians for the new millennium. In response to this challenge, the standing committee of GIOPS, the IFLA Government Information and Official Publications Section, has adopted a new mandate and new goals in its medium-term program for specialists in the field, covering the years 1998 to 2001. This program of professional action recognizes that the world community of library specialists in public information and public policy shares a mission: to provide free and equitable access to quality information from and about governments and other public bodies, local, national or international, so as to ensure their accountability to the people they serve. The paper will discuss the specific goals adopted as priorities for professional action by GIOPS in the light of this mandate, and will provide information on the international conference programs, training seminars and resource development projects currently being offered by this IFLA section.

3877. Government Information on the Internet in India

Jange Suresh, Sherikar Amruth, Angadi Mallikarjun Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1232-1233. — англ.

Наводиться фактична інформація і подаються посилання на Інтернет-ресурси урядової інформації.

3878. Hаучно-исследовательская работа ЦHБ Академии наук Азербайджана

Т.Д. Садыхова Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 58-67. — рус.

3879. Hаучные достижения и творческие искания коллектива Львовской научной библиотеки им. В.Стефаника HАH Украины

М.H. Романюк Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 24-33. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

3880. Have Public Libraries a Responsibility to Provide Access for Handicapped Readers? The relationship between special libraries for the blind and public libraries

R.N. Tucker, I.S. Krauledat Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 879-885. — англ.

У доповіді розглядаються питання обслуговування в спеціальних бібліотеках, а також шляхи їх інтеграції з мережами публічних бібліотек. Завдання спеціальних бібліотек для сліпих і осіб з порушеннями зору не конвертування будь-якої книги, замовленої читачем, у який-небудь інший формат, але і створення абсолютно нових артефактів, що дуже відрізняються від свого оригіналу, зміст яких може бути прочитаним і зрозумілим користувачем. Це вимагає і серйозних знань, і серйозних коштів. Перш за все, вони необхідні для розповсюдження матеріалів, а також для здійснення інших видів обслуговування читачів. З появою цифрових технологій чимало з функцій спеціальних бібліотек почали виконувати і публічні бібліотеки. У багатьох країнах змінилося бібліотечне законодавство, і тепер публічні бібліотеки здійснюють також і обслуговування читачів з обмеженими можливостями. Стверджується, що суспільний і моральний борг публічних бібліотек - забезпечувати фізичний та інтелектуальний доступ читачів до інформаційних ресурсів. Все це стає неможливим без навчання персоналу і вироблення стратегії безперервного виявлення читацьких потреб. Неправильно думати, що система досконала і змінятися повинен користувач. На прикладі досвіду бібліотек Європи і Північної Америки.