LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 195 із 205

3881. Helping Students and Teachers Develop their Independent Learning Skills in the Modern School Library & Information Services Programme

= Допомога студентам та викладачам у розвитку їх навичок самостійного навчання у рамках програми "Сучасна шкільна бібліотека та інформаційні послуги" Gerald Brown — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 17 назв. — рус.

Навички самостійного навчання - інструменти, що використовуються для вирішення проблем, мислення вищого рівня, критичного мислення та доступу до інформації, що дозволяє людині самостійно навчатися протягом життя. Вони охоплюють все коло традиційних бібліотечних навичок, а також зокрема, ті, що забезпечують вільний доступ до електронних та візуальних даних. У цій доповіді розглянуто зміст цих навичок, впровадження їх у навчальні заняття та співпраця міжбібліотекарем-викладачем та вчителем.

3882. Helping Teachers Use the Modern School Library More Effectively

G.R. Brown Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 825-829. — англ.

Метою доповіді є аналіз методів, що дозволяють учителю-бібліотекарю розробляти об'єднані плани і допомагати учням ставати інформаційно грамотними людьми. Розглядається роль вчителя у цьому процесі і показано, яким чином учитель-бібліотекар може сприяти даному процесу. Обговорюються питання методів викладання і навчання. Буде представлено "Підручники/ Посібники для вчителів та учнів", які розроблені спільними зусиллями й опубліковані як у друкованому, так і в електронному форматах. У доповіді розглядаються процеси викладання і навчання, так, як вони представлені у класі та бібліотеці. Докладно аналізується вплив змін у програмі ШБІО. Передбачається обговорення таких питань, як управління часом, процеси планування, забезпечення доступу до ресурсів, єдині іспити та їх результати та ін.

3883. Herbarium of vascular plants: general information

M. Shevera, M Fedoronchuk, L Krytzka Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — англ.

3884. Home page ЦБС как способ представления ее во внешнем мире

Д.А. Боганов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В сообщении говорится о создании домашней странички ЦБС "Киевская", ее структурных и технических особенностях. Сведения поданы в гипертекстовом варианте, что позволяет пользователю подробно познакомиться со структурой ЦБС, ее специальными проектами, структурой, конкретными услугами, книжными и электронными фондами. Важно, что ЦБС представлена в местном окружении - даны сведения об историческом прошлом и настоящем муниципальных районов, на территории которых расположены библиотеки, сведения о других ЦБС данного административного округа.

3885. Home-page Украинской библиотечной ассоциации

О.И. Архипская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен проблемам создания home-page Украинской библиотечной ассоциации.

3886. How the British Library Acquires 'Periodica' from the Former Soviet Union

R. Hogg Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 571-575. — Библиогр.: 12 назв. — англ.

Британська бібліотека займає одне з перших в світі місць по комплектуванню своїх фондів періодичними виданнями з країн колишнього Радянського Союзу. Нею комплектується понад 1300 назв тільки наукових періодичних видань. Британська бібліотека діє як "єдиний фонд" з комп'ютеризованими процесами комплектування.Загальне замовлення серіальних видань, що виходять у Російській Федерації, здійснюють три підрозділи бібліотеки, які займаються комплектуванням матеріалів з Росії. При цьому економія досягається саме за рахунок розміщення крупного замовлення з одночасним замовленням документів, їх одночасної доставки і виставлення єдиного рахунку за таке замовлення. Починаючи з 2002 року, ці підрозділи, які мають справу з науковими матеріалами, будуть здійснюватизагальне комплектування документів з усіх країн Східної і Центральної Європи і країн колишнього СРСР. Така практика дає переваги на рівні обслуговування, а також у вигляді можливих знижок і спрощення доступу до всієї колекції через єдину точку входу. Отримання літератури прямо від видавництв виглядає малоефективним через велику кількість існуючих видавництв. Таким чином, головним джерелом комплектування стає комплектування через книготорговельні організації. Існує понад тридцять потенційних постачальників періодичних видань з країн колишнього Радянського Союзу.Британська бібліотека співробітничає з п'ятьма з них, оскільки велика різниця у цінах (що здаються випадковими) робить стандартну філософію "одна країна - один постачальник" саме з цими країнами абсолютно неефективною. Завдяки порівнянню цін на серійні видання, які пропонували різні, у тому числі і потенційні, постачальники, Британська бібліотека заплатила за кожну назву в середньому лише на 9,27% більше, ніж якби вона не поміняла своїх постачальників. У цьому випадку їй довелось би заплатити за кожне видання в середньому на 18,32% більше. Використовуючи дану методику порівняння цін під час передплати на 2001 рік Британська бібліотека змогла зекономити 21,86процента вартості кожного видання.

3887. How to Build Influence Circles? Library Management of Croatian Schools

= Як створити кола впливу? Управління бібліотеками у школах Хорватії Jasmina Lovrincevic, Dinka Kovacevic — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Загальний розвиток науки та техніки призвів до виникнення нових підходів до бізнесу - до маркетингу - з метою впровадження послуг та задоволення потреб користувачів. Сучасний маркетинг, як і сучасна філософія освіти, розвиває освітні послуги у контексті запитів кожного студента дознань. Який статус хорватських бібліотек сьогодні? Відповідь коротка і ясна: недостатність з точки зору бібліотекознавства та системи освіти. І основна причина - неадекватне управління бібліотеками та спорідненими галузями. Що треба зробити? Хто має брати участь в цьому? У цьому дослідженні зроблено спробу відповісти на ці питання та запропонувати деякі приклади сучасного управління послугами у шкільних бібліотеках та у бібліотеках для професіоналів, чиїпріоритети в освітніх послугах мають послугувати основою підвищення іміджу шкільних бібліотек серед громадськості.

3888. Iнформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт

Т.В. Добко, Н.С. Дацькова, Н.І. Моісеєнко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 322-359. — Бібліогр.: 29 назв. — укp.

3889. IFLA: the Federation and the Folks - Between Virtual and Personal Networks

L. Vogt — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В последнее время стремительно развиваются информационные технологии, возрастает объем инвестиций в них. Идея бывшего президента ИФЛА Боба Веджворта о превращении ИФЛА в виртуальную ассоциацию становится реальностью. Одним из краеугольных камней деятельности ИФЛА остается добровольный вклад в нее экспертов и специалистов всего мира. Их усилия подкреплены средствами электронной коммуникации, но эффективная работа специалистов невозможна без их личных контактов. Поэтому ИФЛА следует сосредоточить свое внимание на развитии профессионального общения, в том числе на Генеральных Конференциях ИФЛА и конференциях "Крым".

3890. ILIAC UK - Benefits for Russian Libraries

= МБІАЦ Великобританії - переваги для російських бібліотек N.W. Briggs — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

МБИАЦ Великобритании был создан в апреле 2004 года и план его работы уже определен. Онвключат помощь российским библиотекам в приобретении каталожных записей, осуществления доступа к базам данных, посещения Великобритании с профессиональными целями и выпуск регулярных обзоров библиотечных новостей Великобритании на русском языке. На веб-сайте www.iliacuk.org.uk - будет предоставлен онлайновый перевод для обеспечения доступа к тем до-кументам и услугам, которые представляют интерес для российских библиотек. С целью оказанияуслуг своим пользователям в Великобритании, МБИАЦ будет необходимо знать о библиотечнойситуации во всей России, а регулярные контакты будут способствовать развитию туризма и коммерческой деятельности. Интернет-магазин предоставит возможность реализации российских публикаций и других товаров.

3891. Immobilis in mobilie: о вечном и изменчивом в справочно-библиографическом обслуживании: (теория и практика). На примере Российской государственной библиотеки

М.Ю. Нещерет Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 781-787. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Питання про майбутнє довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО) протягом багатьох років було предметом гострих дискусій. В окремих випадках під сумнів ставилося саме існування ДБО. Йшла мова про "кризу" професії бібліографа через експансію нових електронних технологій у сферу бібліографічної діяльності. Сьогодні ДБО відновлено у правах, але питання, як і раніше, не втратило своєї актуальності. Мабуть, у жодній сфері бібліотечної діяльності (за винятком каталогізування) не відбулось таких істотних змін в епоху інформаційних перетворень, як у ДБО. Проте, ДБО як і раніше існує і продовжує розвиватися. Відбувається "адаптивна модифікація" ДБО, але його цілісність як системи зберігається незалежно від змін окремих її складових. Очевидно, що системамає деяку базову основу, яка і є гарантом її збереження. Ця доповідь є спробою визначити базову складову системи ДБО на основі аналізу основних її елементів та їх трансформації в умовах інформатизації.

3892. Improving Efficiency and Standards of the Academic Libraries According to Educational Innovations

= Підвищення ефективності та стандартів вищих навчальних закладів відповідно до нововведень в освіту L. Lasic-Lazic, V. Afric, M.B. Zorica, B. Divjak — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 6 назв. — англ.

Поза сумнівом, що сьогодні, згадуючи про освіту та освітню реформу, автоматично згадуєш концепцію самоосвіти протягом всього життя. У зв'язку з різними змінами, ми усвідомили абсолютно нові перспективи в розвитку освіти, бізнесута управління. Така ситуація змінює та потребує перегляду ролі бібліотеки та бібліотекаря в системі освіти. Аналізуючи організацію та діяльність бібліотек факультету філософії Університету Загреба, автори доповіді намагаються визначити, наскільки бібліотеки вищих навчальних закладів та бібліотекарі Хорватії здатні підтримувати нещодавні зміни в системі освіти та які зусилля докладають для підвищення їхньої ефективності та загальних стандартів. Автори зазначають, що додатковий простір та відповідна освіта бібліотекарів здатні значно посилити мотивацію до підвищення якості та ефективності діяльності бібліотек для відповідності сучасним нововведенням в освіті.

3893. Indian Academic Library Consortia (IALC): A proposal for electronic resource sharing

= Індійський консорціум академічних бібліотек (ІКАБ): Перспективи спільного використання електронних ресурсів M. Ghosh Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 594-600. — англ.

Мережі бібліотечно-інформаційних систем почали з'являтися в Індії майже два десятки років тому. І саме стільки років термін "міжбібліотечний абонемент", або "обмін" перебуває у фокусі уваги керівників бібліотек. Саме на цій основі формувалися консорціуми різних видів. Головним завданням бібліотечного консорціуму, який об'єднує бібліотеки різних типів, є сприяння розвитку міжбібліотечних зв'язків, утворенню і корпоративному використанню ресурсів. Сама ідея створення бібліотечного консорціуму народилася в результаті інфляції і скорочення бюджетних асигнувань. Індія - країна, що розвивається, і ми прагнемо розвивати нашу інфраструктуру та удосконалювати технології, щоб мати можливість задовольняти потреби наших вчених і дослідників, рівняючись на зарубіжні країни. Ми впевнені також, що якість інформації й обслуговування в наших бібліотеках завдяки підтримці регіональних і національних бібліотечних консорціумів незабаром стане аналогічною тій, яка існує в бібліотеках розвинутих країн. Настав час визнати значення корпоративного використання електронних ресурсів. Індійські бібліотеки відчувають потребу в розвитку консорціумів, які б дозволили пропонувати один одному і спільно використовувати електронні ресурси. Багато бібліотек Індії, особливо це стосується наукових бібліотек, володіють своєю власною мережею. Ці мережі можуть бути розширені, що дозволить розширити і доступ до інформаційних ресурсів бібліотек-партнерів по консорціуму.Оскільки ідея консорціуму перебуває в Індії в стадії становлення, необхідно представити нашим бібліотекам деяку ідеальну модель, яку б вони могли оптимально використовувати з точки зору наявних ресурсів і видів обслуговування. Сьогоднішнім завданням консорціуму є перехід від простого спільного використання ресурсів до обміну досвідом, а також виявлення потреб бібліотек в галузі спільного використання фондів. Ця проблема серйозно вивчається в Індії. Ключовими для концепції консорціуму є такі аспекти, як: комплектування, електронні публікації, організація співробітництва, колективне придбання літератури і т. д. . На цих аспектах необхідно зосередити увагу в майбутньому . Автор спробував представити концепцію формування на національному рівні Індійського консорціуму академічних бібліотек (ІКАБ) і ті переваги, що вона принесе.

3894. Information and the Small Manufacturing Firm

C.T. Muyawala — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

Роль малых и средних предприятий в экономике как промышленно развитых, так и развивающихся стран невозможно преувеличить, т.к. они играют ведущую роль в поддержке крупного бизнеса и предоставляют базу для внедрения новых технологий. На долю малого бизнеса приходится большой процент занятости, т.к. он предоставляет большое количество трудовых мест и действует при сравнительно низких капиталовложениях. Однако, малые предприятия страдают от различных трудностей, которые являются неотъемлемой частью их организационной структуры. Уже проведено достаточно исследований, проливающих свет на эти проблемы, а также на то, что лежит в основе неудач малых предприятий-на недостаток промышленной и технической информации. Это особенно ярко проявляется в развивающихся странах, в которых на национальных уровнях не существует координации заказов, что создает значительный разрыв между спросом и предоставлением информации. Данный доклад освещает основные проблемы и недостатки информационного потока с целью сокращения разрыва между спросом и предоставлением информации как ее производителям, так и пользователям. В докладе делается попытка определить потенциальные источники промышленной и технической информации и рассматривается возможность создания информационных органов, отвечающих за удовлетворение насущных потребностей пользователей, путем создания связей между информационными органами и другими информационными системами, олицетворяющими национальные и интернациональные сети.Изучается возможность разработки группы средств информационного менеджмента для взаимовыгодного сотрудничества между агентствами по развитию малых и средних предприятий. Агентства по развитию рассматриваются как средства предоставления информации малым фирмам, т.к. они уже поддерживают связи с ними с момента их образования. Промышленная и техническая информация объединяет различные сектора, в которых сосуществуют коммерческие фирмы, государственные предприятия и международные организации. В состав этих организаций входят патентные бюро и агентства по интеллектуальной собственности, торговые и деловые центры, торговые и промышленные палаты, исследовательские центры, конструкторские бюро, центры подготовки кадров и повышения квалификации.

3895. Information Chill, Libraries and Democracy after September 11, 2001

= Інформаційний холод, бібліотеки і демократія після 11 вересня 2001 р. F.T. Kirkwood Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 46-47. — англ.

Досвід підказує нам, що пропагандистська атмосфера та інформаційний холод, який ми відчуваємо, є наслідками терористичних атак на США 2001 року. У ході семінару будуть обговорюватися питання забезпечення доступу до урядової інформації та її надійностів різних країнах, що беруть участь у розгорнутій війні проти тероризму. Яким чином бібліотекарі та інші фахівці в галузі урядової та офіційної інформації повинні ставитися до пропаганди і обмежень на доступ до інформації?

3896. Information Literacy as an Outcome of Cooperative Planning and Teaching in the Modern School Library & Information Services Programme

= Інформаційна грамотність як результат спільного планування та навчання в програмі "Сучасна шкільна бібліотека та інформаційні послуги" G.R. Brown — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 20 назв. — англ.

Одним із найголовніших завдань у сучасній освіті є допомога людям у здобутті інформаційної грамотності для того, щоб вони були незалежними, креативними користувачами великого обсягу інформації, що їх оточує. Інформаційна грамотність - це процес навчання. Вона базується на тому, що людей можна навчити розпізнавати, коли саме їм потрібна інформація в процесі прийняття рішень, де і як знайти таку інформацію, як оцінити те, що вони отримали і як використати інформацію для вирішення їх проблем. В цій доповіді подано визначення інформаційної грамотності, наведено як вона може застосовуватися на практиці, як може залучатися до навчальних процесів і як кожен має оцінювати здатність використовувати ці навички. Передбачається дискусія.

3897. Information Literacy: A Necessity for Higher Education in the Former Soviet Union

L.J. Pourciau — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

States, discussed his "Galactic Network" concept in which he envisioned a globally interconnected set of computers through which anyone could quickly access data and programs from any connected site. Licklider's "Galactic Network' has evolved into what we know today as the Internet. To be sure, it has introduced a revolution in computer and communications technology like nothing before it. While much of the evidence might well be anecdotal, it would seem that an inadequate effort is made on the part of educators to train students in the appropriate methods of assessing the overall quality of information sources they discover while browsing the World Wide Web. This paper outlines the basic components of an Information Literacy program, and will offerthe argument that educational institutions of all kinds, in the former Soviet Union or elsewhere, must assume an obligation to ensure that graduates of their programs are indeed information literate human beings.

3898. Information Management: Concepts, Definitions and Tools

H.K. Achleitner — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Подчеркивается важность информационного менеджмента, опирающегося на использование современных электронных технологий, для работы организаций в условиях рынка. Перечислены процессы, составляющие суть информационного менеджмента, а также качества и черты характера, необходимые преуспевающему информационному менеджеру.

3899. Information Services in a Changing Corporate Environment. From British Gas to BG Group plc: State Monopoly to International Private Company

N.W. Briggs Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1097-1101. — англ.

Представлено короткий огляд історії розвитку індустріального гіганта "Бритіш газ". Подано аналіз ситуації, що склалася перед його приватизацією в 1985 р. Описано кардинальні зміни у структурі і діяльності компанії поряд зі змінами в організації та здійсненні бібліотечно-інформаційного обслуговування. Метою змін в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування було поліпшення якості задоволення інформаційних потреб корпорації і в той же час відповідність його новим вимогам і постійно змінюванійтехнічній базі управління інформацією. Подібні організаційні зміни неминуче відбудуться в компаніях Росії та інших країн на шляху приватизації промисловості. Основні зміни в структурі корпорації і технічної бази проаналізовано як керівництво до дії в подібних умовах.

3900. Information Superhighway: An Overview of Technology Challenges

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — англ.