LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 198 із 205

3941. MARC and SGML in the Digital Library Context

S.H. McCallum — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

В докладе даны основные характеристики Стандартного обобщенного языка маркирования (SGML), устанавливается их связь с MARC-форматом. Описывается, каким образом MARC/SGML могут использоваться дл библиографического контроля в цифровой библиотеке. Представлены сведения о том, как в Северной Америке идет работа над определением типа документа (ОТД) для MARC.

3942. MARC or MARK-UP: The Way Things Are

J. Crayne — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

Авторка простежує розвиток процесу каталогізації протягом останніх 50 років, зміни, що відбулися чи відбуваються у зв"язку з впровадженням машиночитаємих форматів обміну даними та іншими чинниками. Аналізуються специфічні характеристики та природа машиночатаємої каталогізації в порівнянні з традиційною. Машиночатаєма каталогізація розглядається як нова різновідність бібліографічного аналізу, який застосовується до повнотекстової електронної інформації. Вказується на сумісність Англо-Американських правил каталогізації (AACR2), MARC-форматів і супутніх стандартів (зокрема, TEI і SGML).

3943. Martinus Nijhoff, from International Bookseller and Subscription Agent to International Information Broker

F.J. Zuijdhoek — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — англ.

No absrtact received.

3944. Math-Net - an Approach for a Distributed Information System in Mathematics

J. Kallies, W. Sperber Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 346-350. — англ.

Представлено огляд програми Math-Net Initiative, її цілей, закладених у її основу концепцій і принципів, а також перших кроків по реалізації мережі, що є спробою на міжнародному рівні створити і підтримувати глобальну електронну інформаційно-комунікаційну систему в галузі математики. Метою Math-Net є надання ефективного доступу до високоякісної математичної інформації безпосередньо її користувачам. Проект одержав підтримку як приватних осіб, так і математичних організацій і інститутів. Він реалізується під егідою Міжнародного математичного союзу (ММС). Представлено загальну інформацію про проект, докладно розглядається діяльність, що здійснюється у рамках проекту, і послуги, які реалізуються в Math-Net: Math-Net Page є централізованим порталом з доступом до базової інформації математичних відділень та інститутів; Служба Math-Net MPRESS надає доступ до препринтів математичної тематики, підготовлених математичними установами та організаціями; Служба PERSONA MATEMATICA Math-Net являє собою пошуковий покажчик інформації про математиків. Розподілена інформаційно-комунікаційна система базується на стандартах аналізу змісту документів і використовує для цього концепції метаданих, розроблені в рамках Дублінської ініціативи Dublin Core Metadata Initiative і, зокрема, RDF у якості технологічної і синтаксичної основи. Метамодеми настроєно під конкретні види математичних документів, наприклад, Math-Net Pages, препринти, професійні домашні сторінки.

3945. Mathematics Subject Classification ATION and Related Classifications in the Digital World

A. Robbio, D. Maguolo, A. Marini Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 337-342. — англ.

У доповіді розглядаються проблеми, засоби і техніка переведення індексів різних предметних класифікацій по розділах математики і пов'язаних з нею галузей науки і технологій в схему Десяткової класифікації Дьюі (ДКД). Аналізуються схеми різних класифікацій по розділах математики, інформатики і комп'ютерної науки і технологій, електроніки та електротехніки і фізики. Аналізується розвиток відповідних розділів ДКД (за винятком комп'ютерної і математичної фізики). Аналізується структура розділу 510 "Математика" в останньому 22-м виданні ДКД. Пропонується методологічна концепція встановлення взаємозв'язків між предметними класифікаціями з акцентом на аналіз відносин у МПК у цілому. Обгрунтовується необхідність подальшого дослідження процедури визначення індексів ДКД шляхом конверсії індексів Предметної Класифікації, зазначених у спеціалізованих бібліографічних базах даних.

3946. Meeting of European Distributors of CDS/ISIS, Unesco, Paris, 14 March 1997

A. Hopkinson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

The French Association of CDS/ISIS Users (L'Association Francaise des Utiliseurs de CDS/ISIS) hosted a meeting of European distributors on 14 March 1997. It was attended by nine European distributors from Italy, UK, Belgium, France and Germany, with an observer from Colombia and Mr Del Bigio and Mr Storti of UNESCO. The meeting was conducted in French and English. It was chaired by Mr Georges Festinger of the host institution who reminded the meeting that the program was more to do with matters of policy than with technical questions.

3947. Megasystem Collaboration: Advancing the Library Information Agenda Through Multicampus Cross-Continent Cooperation

G.M. Scepanski, B. von Wahlde — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Кооперация мегасистем: перспективы кооперации в области библиотечно-информационной деятельности университетов, расположенных в разных частях континента

3948. MELINETS: The Origins and Evolution of Library Automation in China

M. Ziwei, L.J. Pourciau — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

MELINETS, the Modern electronic Library Information Network System, the most widely implemented system of library automation in China today, is the result of work begun in the 1980s by the Library of the Beijing University of Posts and Telecommunications. This work evolved from efforts to develop a high quality, integrated library automation system based on and compatible with CERNET, the China Research and Education Network. MELINETS includes the standard library automation modules of Acquisitions, Cataloging, Circulation, Serials Control, Interlibrary Loan, and OPAC. This paper will trace the origins and development of MELINETS as a Z39.50 compliant library automation system based on CERNET with Internet connectivity.

3949. Merger of University and City Libraries: a New Paradigm for a New Millennium?

K. Thorne — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — англ.

This plan is rich with challenges: how to serve a large metropolitan area with an ethnically, economically and educationally diverse population while assuring that the quality of library service to the university students remains at its present or an enhanced level; how to merge services while assuring that neither library will suffer attrition or loss of personnel; how to manage a single joint library when funding comes from two different sources, the city budget for the City of San Jose portion of the library and the state for the University portion; how to manage staffing when there are differences in pay scale for similar work and different employee unions; and how to build and maintain high morale among the librarians and staff. This paper willaddress the various concerns from several points of view, and perhaps offer some suggestions for other libraries who plan to undertake similar projects.

3950. Merging past and future: transferring old catalogue records into automated systems (Slovenian example)

Z. Dimec, M. Zumer — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

Retrospective conversion as a conversion of data from an old to a newer format is usually realized as a transfer of card catalogue into a computer form in a fast and simple way. The National and University Library in Ljubljana, Slovenia, started its first retroconversion project in 1997 with the oldest, partly handwritten catalogue, covering the period 1774-1947. The description of the catalogue is given, taking into account both cards' characteristics (size, handwritten/typewritten, scripts used etc.) and different cataloguing rules applied at that period (Austrian Library Instruction, Prussian Instructions etc.). The whole process was divided into separate phases according to technologies and human resources available, and specific procedures weredesigned (trancription, manual and automatic structuring, control etc.). The result are ca. 70,000 records in MARC format, which were included into existing library catalogue. Records for items published until 1830 were contributed to Consortium of European Research Libraries (CERL) Hand Press Books database hosted by Research Libraries Group (RLG). NUL is currently working on retroconversion of remaining catalogues (ca. 300,000 records) where different procedures have to be designed due to different characteristics. The experiences gained during these projects may be found useful by other libraries that are either starting or considering retrospective conversion.

3951. Microsoft Word 97 с самого начала

П. Эйткен Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Эта книга предназначена прежде всего для тех, кто еще не работал с Word. Она состоит из коротких, легких для понимания уроков. Каждый урок может быть выполнен не более чем за 10 минут в удобное для вас время.

3952. Model of Cooperation Between Library Education and University Libraries

= Модель співпраці між бібліотечною освітою і бібліотеками університетів Yankova Ivanka, Dentchev Stoyan — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 5 назв. — англ.

Представлена модель сотрудничества Университетской библиотекой Софийского университета Святого Клиента Охридского и Государственного института библиотековедения и информационных технологий в сфереобучения библиотечных и информационных работников. Обсуждаются различные формы взаимодействия в области теории, практики и профессиональной реализации. Динамичное развитие библиотековедения и информатики, которое стало возможным благодаря использованию новых информационных технологий, стало по-настоящему важным фактором в деле повышения квалификации библиотечных работников, прекрасным стимулом к ознакомлению с передовыми библиотечными методами в сочетании с основательной теоретической подготовкой. В связи с этим Университетская библиотекари Государственный институт библиотековедения и информационных технологий развивают тесное сотрудничество на базе традиционных и новых методов получения знаний и практических навыков и методов профессиональной ориентации студентов.В течение многих лет Университетская библиотека служила базой для проведения практики и обучения специалистов Государственного института библиотековедения и информационных технологий. Будущие специалисты знакомятся с новыми информационными библиотечными технологиями через работающую виртуальную информационную среду, новые информационные носители, электронные каталоги, ресурсы, услуги и т. п.Дипломированные специалисты Университетской библиотеки читают лекции в Институте; на базе обмена специалистами приглашенные докладчики проводят обучающие семинары и различные образовательные мероприятия, повышающие качество подготовки студентов и квалификацию библиотечных работников. Некоторые выпускники Института получают работу в Университетской библиотеке. Профессиональный диалог между двумя организациями получает дальнейшее развитие благодаря совместным научным проектам и различным мероприятиям, таким как выставки, юбилеи, встречи, круглые столы и т. п. Целью сотрудничества Университетской библиотеки и Государственного института библиотековедения и информационных технологий является высокий уровень профессиональной подготовки библиотечных и информационных работников в соответствии с европейскими и мировыми стандартами.

3953. MOWGLI - A New Approach for the Content Description in Digital Documents

= Проект МАУГЛІ - новий підхід до опису змісту цифрових документів A. Asperti, B. Wegner Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 215-219. — англ.

Абревіатура МАУГЛІ (MOWGLI) означає "Mathematics On the Web: Get it by Logic and Interfaces" (Математика на Web: Алгоритм та інтерфейси). Проект фінансується Європейським Співтовариством у рамках програми "Технології інформаційного суспільства" (ТІС).Партнерами даного проекту є Університет Болоньї, Німецький дослідницький центр штучного інтелекту (DFKI, Саарбрюкен), Католицький університет Ніймегена, Інститут гравітаційної фізики ім. Макса Планка (Інститут Альберта Ейнштейна, Гольм, Німеччина), французька корпорація Trusted Logic і Технічний університет Берліна. Мета проекту - вивчення і розвиток технологічної інфраструктури з наступним створенням віртуальної, розподіленої, гіпертекстової бібліотеки з математичних наук на основі змістовного опису інформації. На даний час практично всі математичні документи маркіровано тільки для представлення в Інтернет, що значною мірою ускладнює автоматизацію, взаємодію, використання складних пошукових механізмів, їх трансформацію, обробку та використання. Завданя проекту - подолати дані обмеження, перейти від машиночитних до машинозрозумілих форм представлення інформації, створивши технологічну інфраструктуру для їх використання. Проект покликаний вирішити проблеми, що традиційно відносилися до компетенції різних частин наукового співтовариства: цифрові бібліотеки, web-публікації, автоматизація математичних досліджень і т. п.Вирішення складної проблеми управління математичною інформацією, яким би воно не було, повинно бути знайдене шляхом спільних зусиль усіх цих груп, шляхом об'єднання знань, якими вони володіють. Проект МАУГЛІ - це спроба створити умови для співробітництва цих наукових співтовариств. Основну увагу приділено різним аспектам, пов'язаним з цифровими бібліотеками.

3954. N-граммные методы обработки текстовой информации. Информационная система "Катализ"

Н.А. Мазов, В.Л. Кузнецов, Л.И. Майер, Т.С. Большакова, Г.Л. Альперина, В.Н. Сидоров, А.Е. Угай, А.В. Федотов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Various operating specifications of "Kataliz" information system, that is based on independent databases, and their complete logical and program compatibility are described. The system allows for effective access to documentary and experimental data, to remote databases and data banks, and to Internet.

3955. National and International Collaboration in Web-Based Learning: Making Our World One Classroom

D.M. Naujokaitis, E.K. Naujokaitis Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 849-852. — англ.

Будуть представлені численні Web -сайти, створені Далею Наужокайтіс та її учнями, розглянуті окремі аспекти проблеми міжнародної співпраці шкіл в Інтернет, у тому числі, і переваги такого співробітництва. Автори закликають вчителів і працівників дитячих бібліотек до участі в існуючих і майбутніх міжнародних проектах.

3956. National Herbarium of Ukraine: Herbarium KW

M. Shevera, M Fedoronchuk, L Krytzka Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — англ.

3957. National Union Catalog NUKat a New Stage of Automation of Library Catalogs in Poland

= Національний зведений каталог NUKat - новий етап в автоматизації каталогізування у бібліотеках Польщі M. Burchard Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 560-563. — англ.

У 1992 р. чотирма польськими бібліотеками було придбано систему VTLS. Загальний для цих бібліотек авторитетний файл, використовуваний ними з 1993 року, у 1996 році стає авторитетним файлом Зведеного каталога. На даний час бібліотеки приступили до реалізації заключних етапів по створенню Національного зведеного каталога NUKat. Керівництво проектом здійснює центр NUKat при Бібліотеці Варшавського університету. У створенні авторитетного файлу, який стане авторитетним файлом Національного зведеного каталога NUK at, сьогодні беруть участь 27 бібліотек, що працюють на 4 інтегрованих бібліотечних системах. Зведений каталог, створений на основі розділеного каталогізування, буде охоплювати фонди академічних бібліотек. Також він буде служити джерелом одержання каталожних записів для бібліотек-учасників проекту. Припинення паралельного каталогізування одних і тих самих документів різними бібліотеками дозволить прискорити процес переходу до автоматизованого каталогізування і розширить доступ до інформації у фондах польських університетських бібліотек. Доповідь присвячено питанням створення зведеного каталога і правил участі в проекті, а також перевагам, які отримують учасники проекту.

3958. Networked Digital Libraries: Exploring a New Paradigm

J.L. Borbinha — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

Digital Libraries, Digital Archives, Virtual Communities, Internet, WWW, DIENST.

3959. Networking - A Means To What End?

E. Simon — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — англ.

The saying goes "The day you are not networking, you are not working" 1). It is the buzzword of our time often without people realizing its true meaning. Networking can be understood purely in a technical way or it can characterize a certain way of working or communicating together as a human force. When the electronic base is created to network it seems that everybody expects a well-working network because of intelligent and highly sophisticated technical equipment - the better equipped the technical network was the better it is expected to work and to fulfill everybody's expectations. It seemed as if enterprises, corporations, institutions as well libraries secretly thought that by a well-equipped and intelligently installed technical network theycould be run on the smallest working force possible, or to say it more bluntly, that a technical network would replace the human working force or make it even superfluous, this idea still prevails in modern organizations and also libraries.

3960. New Anticipation of Russian Invasion: the Number of Russian Students at American Universities Tripled in the Last Academic Year

I.S. Nurgaliev — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

The new trends in student exchange between the US and Russia are discussed from the point of view of Russian student and scholar. The typical problems the Russian students face at the American universities are reviewed.