LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 200 із 205

3981. Recent Progress in European Projects for Digitizing Mathematics - an Essential Contribution for the Construction of the DML

B. Wegner Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 281-285. — Библиогр.: 7 назв. — англ.

Починаючи з першого засідання робочої групи зі створення Цифрової математичної бібліотеки (Digital Mathematics Library - DML) розпочалося вивчення можливості організації доступу до всіх публікацій в галузі математичних наук в оцифрованому вигляді. Одночасно було розглянуто перші пропозиції. Кілька робочих груп вивчали всебічні аспекти, пов'язані з реалізацією проекту. Всесвітня ініціатива відображається у національних ініціативах та індивідуальних проектах. Вже координація переговорів у рамках планової групи привела до створення спільних підприємств і спільних технічних структур. У доповіді розглядається сучасний стан проектів, які здійснюються зараз у Європі, діяльність з розробки додаткових проектів, збільшення ефективності проектів у результаті їх координації на рівні Європи та усього світу. Розглядається досвід реалізації проекту ERAM Університетської бібліотеки землі Нижня Саксонія. Щорічник Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik перетворив створену ним базу даних у відкритий для доступу депозитарій більш ніж мільйона оцифрованих сторінок.

3982. Reinventing the OPACs on the Internet as Reference Tools

K. Katsura — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

No absrtact received.

3983. Renardus - An Academic Subject Gateway Service in Europe

= "Ренардус" - "Предметні шлюзи" академічних бібліотек Європи H. Neuroth, C. Kroke Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 219-223. — англ.

Представлено проект "Ренардус" (01. 01. 2000-30. 06. 2002), див. : http: //www. renardus. org/. Це спільний проект Бібліотеки Геттінгенського університету і Національної бібліотеки Нідерландів, який фінансується у рамках програми Європейського Союзу "Дружнє для користувачів інформаційне суспільство". У проекті використовуються пакети WP6 (моделювання і потоки даних) і WP7 (взаємодія даних). Метою проекту є забезпечення доступу до представлених в Інтернет європейських інформаційних ресурсів з науки і культурі, так званих "Предметних шлюзів" (ПШ). Використовується принцип "посередника" - самостійного інтерфейсу, призначеного для перехресного пошуку і перехресного "блукання" Інтернетом. У рамках проекту досліджуються ПШ, оцінку яким дають експерти з відповідної галузі наукової діяльності. Такий підхід забезпечує високу якість оцінки ресурсів, однак з усією гостротою постає проблема кількості ресурсів, доступних в Інтернет. Пропонується розподілена модель, яка дозволяє здійснювати одночасний пошук у декількох найбільших ПШ через інтерфейс-"посередник". Одним з результатів проекту "Ренардус" буде побудова документної та операційної систем Геттінгенського університету. Її потужність і можливість здійснення пошуку в інших ПШ через "посередника" перевірятимуться шляхом доповнення, принаймні, одного шлюзового сервісу до завершення проекту, наміченого на кінець червня 2002 р.Проект орієнтовано, насамперед, на вчених і наукові колективи, оскільки саме ці групи користувачів найчастіше використовують інформацію високої якості, доступну в Інтернет. Проект також буде цікавим фахівцям, зайнятим розробкою та експлуатацією ПШ.

3984. Research on Development of Networks for Resources Sharing In China Academic Libraries

Song Yafan, Ge Tingxia Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 56-60. — англ.

Створення мереж обміну інформаційними ресурсами передбачає два аспекти: визначення інфраструктури мережі і формування зібрань документів та інформаційних ресурсів, що є основною тенденцією розвитку бібліотечної справи. У доповіді проаналізовано і пропонуються для обговорення відповідні питання і проблеми, а також засоби і підходи до вирішення проблем. Розглядається також загальна ідея розвитку мереж обміну інформаційними ресурсами між університетськими бібліотеками в Китаї.

3985. "RFID-Lib"(tm) - гибкая система автоматизации библиотек

И.В. Гоменюк, С.Ю. Дудников, А.Б. Михайлов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються варіанти вибору рішень для автоматизації бібліотек за допомогою технологій RFID. Описуються переваги рішень "RFID-Lib" для російських умов: гнучкість, простота адаптації під існуючі АБІС.

3986. Rural Internet and the Future of Digital Information in India

Jange Suresh, Sherikar Amruth, Angadi Mallikarjun Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1233-1237. — англ.

Розповідається про труднощі та досягнення забезпечення доступу до Інтернет-ресурсів сільського населення Індії, що становить 70 відсотків населення країни.

3987. RUSLANet - проблемы создания распределенной библиотечной системы регионального уровня

А.И. Племнек, И.В. Канивец, Д.Н. Сова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен опыту создания распределенной региональной библиотечной системы RUSLANet (Regional University and Science Library Advanced Network in the North-West of Russia). Проект проводится с 1994 года. Приводится обоснование целесообразности и своевременности перехода к распределенным библиотечным системам. Основное внимание уделяется проблемам, сопряженным с организацией распределенной библиотечной системы. Приводится обзор российского и зарубежного опыта в области решений, применяемые при создании систем данного класса. Рассматривается опыт практического создания и эксплуатации распределенной системы RUSLANet. Предлагается классификация условий, являющихся необходимым базисом для построения распределенных систем. Среди основных препятствий, тормозящих появление распределенных библиотечных систем, выделяются следующие: 1. Технические - недостаток вычислительного оборудования в библиотеках; 2. Коммуникационные - слабость инфраструктуры в российских регионах; 3. Организационные - неготовность библиотек к кооперации и работе с общими разделяемыми ресурсами; 4. Образовательные - недостаточность квалификации персонала для реализации технологии систем нового поколения; 5. Концептуальные - отсутствие согласованной и утвержденной концепции построения российских библиотечных систем регионального уровня; 6. Прикладные - согласование стандартов и протоколов для взаимодействия и представления информации. Естественно, проблемы, связанные с человеческим фактором, являются более значимыми и требующего большего внимания и времени для их разрешения.Рассматриваются возможные пути решения указанных в докладе проблем. В качестве базиса для создания библиотечных систем регионального уровня предлагается технология организации открытых систем, приводится аргументация выдвигаемого тезиса.

3988. School Library & Information Services: Using a Problem-Solving Model to Integrate Information Literacy and SLIS Programs

= Шкільні бібліотеки та інформаційні послуги: використання моделі вирішення проблем для інтеграції програм інформаційної освіченостіі бібліотечно-інформаційного обслуговування в школах (SLIS) R.Brown Gerald — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 6 назв. — англ.

Представлен анализ международной модели решения проблем с целью демонстрации того, как в сотрудничестве со школьными учителями можно использовать эту модель в рамках программы школьной библиотеки для развития информационной грамотности.

3989. School Library Staffing: Library Volunteers a Winning Team in the Modern School Library & Information Services Programme

= Персонал шкільної бібліотеки:волонтери - команда переможців в програмі "Сучасна шкільна бібліотека та інформаційні послуги" Gerald Brown — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр.: 9 назв. — англ.

Будь-яка успішна команда складається з окремих гравців, кожен з яких має грати свою унікальну іважливу роль. Кожен гравець несе в команду власні здібності та знання і демонструє їх у взаємодії з членами команди. Волонтери шкільної бібліотеки можуть допомогти вам як єдина команда, якустворив вчитель-бібліотекар.В цій доповіді розглядатимуться: вигоди для волонтерів; розподіл обов'язків у команді; усвідомлення та оцінка внеску різних учасників команди. Наводитимуться практичні приклади.

3990. School Library Systems: Developing Handbooks for Use at the System Level

G.R. Brown Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 837-842. — англ.

Метою доповіді є аналіз різних видів обслуговування у шкільних бібліотечних системах. Види обслуговування залежать від ролі бібліотеки та від організаційних потреб малих, середніх і великих систем районного, регіонального і національного рівнів. Розглядаються складові друкованих підручників, а також електронна версія Системної політики і практики, що розробляються у даний час. Особлива увага приділена різним видам матеріалів, необхідних у тому чи іншому середовищі. Аналізуються методи підготовки матеріалів, які максимально відповідають вимогам практичних працівників. Будуть представлені окремі екземпляри підручників і посібників. Передбачається провести обговорення порушених тем.

3991. ScienceDirect: It's Extensive Content and Easy to Use Features & Functionalities

= ScienceDirect: глибокий змiст, легкiсть у використаннi та функцiональнi можливостi Wendy Gaurie — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

"Ельзевір" є лідером серед світових мультимедійних видавництв, яке щорічно видає понад1800 наукових, технічних та медичних журналів, 65 онлайнових довідників та 200 електроннихкнижок. Окрім цього, "Ельзевір" постачає бази даних індексів (бібліографічні) та рефератів,включно з EMBASE, вона місить інформацію з біомедицини та фармакології. Більше чверті всіх повнотекстових наукових, технічних та медичних статей - які опрацьовановідомими редакторами, написано шанованими авторами та читають вчені всього світу - доступнілише в одному місці: на ScienceDirect вашого комп'ютера: www.sciencedirect.com. На ScienceDirectє можливість знайти більше 5,8 мільйонів статей з 23 галузей знання. Доступ до електронних публікацій здійснюється через глибокий архів, який починається з випуску 1 у томі 1. Для журналу"Ланцет" ця публікація датується 1823 роком. Новим для видавництва було введення онлайнових довідників та електронних книжок. Крім того, на ScienceDirect є 9 баз даних рефератів видавництва"Ельзевір" (Compendex, EMBASE і т. п.), та 5 баз даних третіх сторін, наприклад, Inspec. ScienceDirectпропонує інтуїтивний інтерфейс, і ви маєте можливість вільно переглядати журнали,повнотекстові статті, реферати, зміст та індекси. Пошук доступний до всіх випусків журналів, починаючи з 1823 року і до тепер. Також ви можете поглибити пошук, використовуючи результати пошуку, які ви вже отримали. Можна також зберегти видання, цитату чи пошукову інформацію. Посилання на статті можливо відправити колезі чи студенту та відслідковувати кількість цитувань статті чи реферату.

3992. Scirus - удостоенная наград бесплатная поисковая система научной информации в Интернет

А.А. Мжельский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Scirus має дуже високий коефіцієнт знаходження інформації в наукових журналах, на персональних сторінках вчених, університетів, дослідницьких центрів. Не дивно, що протягом трьох років (2001-2003) за свої досягнення Scirus щорічно отримує авторитетну нагороду від "Search EngineWatch Awards" як найкраща спеціалізована пошукова система року. Ця система здатна читати деякі нетекстові файли, наприклад у форматі PDF чи PostScript, та видавати результат з більше ніж 150 млн. індексованих сторінок менше ніж за за 0,5 сек. Дивно, але Scirus також індексує та надає доступ до більшості закритих (платних) ресурсів (напр., до рефератів наукових журналів, при чому, навіть до тих, які тільки готуються до друку, і офіційно з'являться у друкованому вигляді лише через кілька тижнів). Ось чому подібні результати складно очікувати при використанні звичайних пошукових сайтів. В Scirus легко обмежити пошук за типами джерел (напр., патенти, повнотекстові журнали, автори, організації і т. д.) чи за предметами (напр., мікробіологія чи економіка). Scirus є невід'ємним компонентом більшості ельзевірівських електронних продуктів, зокрема, платформ www.ScienceDirect.com, що дозволяє розширити пошук серед журналів та баз даних видавництва "Ельзевір", поєднав його з одночасним пошуком вільної інформації в Інтернеті через Scirus. Навіть якщо Ви не передплатили ScienceDirect, Ви маєте можливість легко встановити пошукове вікно Scirus на вашому веб-сайті абсолютно безкоштовно.

3993. Search and Practice of the Network Library 'Network Library of Colleges & Universities of Shanghai'

Q. Zhuang, L. Qingfen Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1005-1007. — англ.

Проект "Сетевая библиотека высших учебных заведений Шанхая" был разработан с целью способствовать развитию обмена информацией и ресурсами между высшими учебными заведениями Шанхая, а также увеличить социально-экономический эффект от деятельности библиотек для своих университетов. Данный проект является частью "Портала информационных ресурсов по образованию в Шанхае" и имеет 3 составляющие: межбиблиотечный абонемент, электронная доставка информационных ресурсов и навигация по информационным ресурсам. Дополнительная информация о проекте доступна в Интернет (http://www.lib.sh.edu.cn IP: http://202.120.13.200). Реализация данного проекта позволит кардинально изменить технологию обработки и передачи информации, кооперированного комплектования, централизованной каталогизации, универсального формата данных и электронной доставки документов среди библиотек-участниц.

3994. Selecting an automated library system in 2000

A. Hopkinson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — англ.

Selecting an integrated library system has become more difficult over the last decade even though more systems are now available. Systems architecture and viable options have become more complex and choices made by the library may depend on or be negated by institutional policies which can be changed without recourse to the views of the library staff. Client server architecture gives more possibilities but more difficult decisions. Standards like national cataloguing rules, MARC, Z39.50 have to be taken into account and may make some systems unsuitable. Library systems expect many modules, cataloguing, opac (including links to electronic resources), acquisitions circulation, serials control. Distance learners have special requirements and library users are becoming more empowered: they may want to make reservations for books in the library or inter-library loans from home. They may want to link from the library or even from their own homes into remotely-held CD-ROM databases or databases on the webrestricted to users in their own institutions. They may want to search a group of library catalogues at once. The internet means one big world computer network, one huge electronic library. It is in its infancy and will change creating a situation in flux. Library systems are usually developed cheaply. Most libraries cannot develop their own and have to choose a commercial system from a list of systems of which none may be perfect. Given you will not get the perfect system or even all of the options outlined above, how do you go about deciding which one to have?The paper will give information on the procedures you must undertake, the research you will need to do and the documentation including the 'Request for proposals' you will need to produce to make your selection. This will enable you to ensure a good commitment from your chosen supplier to provide what has been promised in replies to your Request for Proposals.

3995. Serial Acquisitions Costing How to construct a model for a new subscription year

= Створення моделі визначення вартості передплати періодичних видань Martin Moloney, Ron Hogg — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

Ринок періодичних видань у Росії та інших державах колишнього Радянського Союзу можливо характеризувати як "ринок покупця". Стандартне правило, яке діє на цих територіях, "одна держава - один постачальник" не діє в таких умовах. Економне витрачання коштів потребує щорічного перегляду придбання періодичних видань. Ця доповідь пояснює метод, за яким у Британській бібліотеці з 1999 року на основі складання порівняльних прейскурантів визначається, якому продавцю зроблять замовлення на кожне з 1132 найменувань періодичних видань, які купує Британська бібліотека в країнах колишнього Радянського Союзу. Цей метод представляє собою математичну модель калькуляції витрат, яка використовується дляподовження замовлень, складання нових чи відміни замовлень на наступний передплатний рік.

3996. Serials Publication In The Electronic Age

K. Thorne — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — англ.

Publishers, librarians, and library constituents - students, faculty, general public - each have their own vision of what serials can, will, or should be like in the new millenium. Some of these visions are shared across group lines, some are peculiarto only one or two of these groups. As we all plan for a new decade, century and millenium, automation and electronics are opening doors to possibilities that seemed only a dream a few years ago. This paper will begin by discussing some of the many changes in serials publication which have taken place in the past few years. It will include discussion of the changes in both paper, or hard copy, editions and the various electronic formats; a brief history of journal publication in electronic format will be included. This factual background is perhaps one of the few things which all the groups - publishers, librarians and library users - have in common. As libraries enter the age of electronic delivery, librarians have some definite concepts of what automated or electronic delivery of serials should be like, and what changes in serials content could perhaps be possible and desirable. Readers, including university faculty and students, have built their concepts of electronic publication on both the very real world of their own needs and on the world of fantasy - such as the Star Wars and James Bond movies - which has given us glimpses of what may be possible in our new era. Publishers, in their turn, have views of electronic publication which include notjust what libraries and readers want, but also what those same libraries and users are willing to pay for.The concepts of each of these groups will be discussed; areas of common interest and understanding will be pointed out, as will more problematic areas where the concepts of these groups diverge wildly from each other. Various national and international groups of librarians and publishers have been working together to try to come to a greater level of understanding of the challenges which we are facing at the beginning of this new era of electronic publishing. At present there are few concrete answersto the many questions we all have about the future of serials in any or all formats of publication. Areas where there is lack of complete understanding or agreement among the various groups will be discussed, and an attempt will be made to state more clearly some of the problems and questions which must be addressed by librarians and publishers. The paper will conclude by examining the current ways in which librarians, scholars and publishers are attempting to resolve some of the more pressing questionswhich face serialists worldwide.

3997. Serials: Cooperation for the New Millenium

K. Thorne, H. Woodward — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — англ.

Доклад посвящен возможным путям развития совместных действий библиотек в международном масштабе при комплектовании периодическими изданиями. Говорится об эффективности использования современных информационных технологий. Приведены сведения о помощи стран Запада библиотекам стран Восточной Европы.

3998. Sharing Library and Information Resources: the Case of American Indians

L. Patterson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

Native American peoples have traditionally shared information orally. Through this method they passed down their cultural heritage from one generation to the next and kept each other advised of important news or events. Today, however, they are turning to libraries as a means of retaining information related to their past as well as for contemporary knowledge. This relatively new phenomenon in Indian country has created the need to develop a library and information resources model. Several tribes have established a library on their reservations but they faced a number of problems in doing so. Among these are: differences in language, the lack of appropriate training to operate and manage a library, isolation from population centers, sufficient fundsan infrastructure to support continuing development, lack of modern telecommunication connections and tribal politics. Addressed in the context of the paper are individual tribe's case studies which illustrate successful libraries, factors which have contributed to them and current developments in library services to America's indigenous people.

3999. SIBMAS, a collegeal forum in the performing arts

W. Rodenhuis — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — англ.

The theme of the CRIMEA 98 conference "Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation" gives reference to three major topics in the world of libraries and archives, i.e. a transient world, new technologies and new forms of cooperation. As a representative of an older network in the field of the performing arts I feel it as an honour to be your guest and to be enabled to address some words to you on these subjects.

4000. Size Does Matter, but Quality is King!

= Розмір неважливий, а якість - так! — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

"Ельзевір" є одним із найбільших видавничих домів наукової, технічної та медичної літератури. Він світовий лідер електронних публікацій та презентує біля 2000 високоякісних електронних видань (1800 журналів, 200 електронних книжок та довідників) для навчання, урядових та корпоративних користувачів. Доступ до змісту його електронних публікацій (можливий лише через платформу www.ScienceDirect.com) і створено в такий спосіб, щоб задовольнити потреби окремихорганізації та консорціумів електронних бібліотек. У своїй доповіді пан Мартін Ставенга, директор видавничого відділу, звертає увагу на якість журналів Ельзевір. Пан Ставенга розповідає, як порівнювати високоякісні журнали, які фактори впливають на видавництво журналів Ельзевір, та яке місце вони займають у світі науково-технічноїта медичної літератури.