LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 203 із 205

4041. The Role of National Library Associations in Developing Tools for Statistics and Assessment

W.V. Dole Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1155-1161. — англ.

Аналізується, яким чином методи збору статистичних даних і оцінки ефективності, розроблені у наукових бібліотеках Північної Америки, можуть бути використані всіма типами бібліотек різних країн. Відгукнувшись на побажання своїх членів, у 1994 році, Асоціація наукових бібліотек (Association of Research Libraries - ARL) приступила до розробки нових методів, які дозволяють побачити результати бібліотечного обслуговування. Такими новими методиками стали "LibQUAL

4042. The Russian Connection at the Library of Congress: Past, Present, and Future

I.M. Steckler Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 31. — англ.

Мова йде про історію формування російськомовного фонду Бібліотеки Конгресу та історію розвитку контактів Бібліотеки з російськими (радянськими) партнерами, починаючи з 1906 р., коли Бібліотека придбала книжкову колекцію сибірського купця Г.В.Юдіна, і до сьогодні. Особливу увагу приділено двостороннім проектам, які реалізовані після 1990 р. і знаходяться в даний час на стадії реалізації. Це виставка "Відкриті таємниці з російських архівів" (1992), проект "Зустріч на кордоні" і програма "Молоді лідери Росії". Ці ініціативи досліджуються в історичному, політичному та культурному контекстах.

4043. The School Library - The Information Center of the School

M. Nilsson — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — англ.

To be prepared for a future characterized by change - our students must learn to think creatively and rationally, to solve problems, manage and retrieve information, to communicate effectively and be able to use new technology. Our students in Europe must learn to be ready for an information-based society and a technological workplace. European schools must build programs for Information Literacy. The school library media program plays a unique role in promoting these skills necessary for a learning society Information Literacy is a term being applied for the skills of information problem solving. Resource-based learning requires students to be effective users of information regardless of format. The students have to be familiar with using both print resources as well as electronic resources. This paper raises some ideas about how to teach your students Information Literacy. It also highlights research about the role of the School Library.

4044. The Status and Assessment of Internet-Based Distance Education

L.J. Pourciau — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — англ.

Higher education today in the United States and, in many other countries, has embraced the use of the internet for reaching students who, for various reasons, find it difficult to attend classes at some residence-based location. This paper reviews thestatus of these efforts in the United States and will offer a series of cautions and red flags which should be reviewed carefully by any institution interested in pursuing internet-based instruction.

4045. The Structural Background of a Professional Digitisation Project

G. Evstigneeva, B. Wegner Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 308 311. — англ.

Розповідається про російсько-німецький проект, мета якого є створення ядра, відкритого для доступу розподіленого цифрового архіву всіх російських публікацій з математичних наук. Російські математики давно отримали визнання в усьому світі. Переклад російських публікацій у цифрову форму буде значним внеском у міжнародний проект зі створення Цифрової математичної бібліотеки (Digital Mathematics Library - DML). Розглядаються основні положення проекту, пов'язані, зокрема, з процесом оцифровування, співпрацею організацій при підготовці двомовних метаданих, міжнародного співробітництва у галузі надання інформації та створення системи дзеркал архіву з різними можливостями доступу. Наводяться приклади технічної та організаційної основи проекту, запропонованої партнерами. Зокрема, це стосується повної обробки робочого потоку в центрі, де відбувається оцифровування. Міжнародне співробітництво вимагає розробки додаткових засобів підготовки метаданих, а також створення систем доступу. Багато засобів, розроблених у рамках проекту, мають новаторський характер і можуть бути також використані для оцифровування в інших галузях.

4046. The Tacis Russian State Library Information Project Aims, activities, intended results

M. Segbert — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

This paper presents the background of the EU-Tacis project to create an information system for the Russian State Library.

4047. The Transfer of Information Skills at Tertiary Level as Implemented at Technikon Pretoria

F. van Niekerk — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — англ.

Описывается опыт обучения первокурсников навыкам информационной работы в Технической библиотеке Техникона (технологического университета) Претории, ЮАР. Основной упор в этой работе делается на ознакомлении студентов с библиотекой, местонахождением главных разделов фонда, основами пользования библиотекой и предоставляемыми ею услугами.

4048. The Value of the Electronic Books: a Prospective from Ovid Technologies

= Цiннiсть електронних книжок: перспективний погляд компанiї "Овiд Текнолоджiз" Klimesch Reiner — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — англ.

Справжня цiннiсть електронних книжок у тому, що вони є джерелами знань для фахiвцiв, особливо у галузi медицини та науки, де доступ до оглядової та узагальненої iнформацiї життєво необхiдний для роботи. Нововведення з можливостей отримання та вводу iнформацiї, якi пропонують пошуковi машини, так само важливi, як i змiст самої iнформацiї.. При використаннi платформи електронних книжок, ми здатнi збiльшити значимiсть не тiльки ресурсу, але й його змiсту. Продавцi електронних публiкацiй значно вiдрiзняються мiж собою, як програмним забезпеченням, яке вони використовують, так i змiстом iнформацiї, яку вони пропонують. Деякi платформи електронних книжок обмежуються можливiстю перегляду таблиць змiсту, доступу до тексту та графiки. З iнструментом компанiї "Овiд" Books@Ovid, спiвробiтники клiнiк, дослiдники та студенти отримують додатковi можливостi швидкого та ефективного доступу до цiєї iнформацiї. Це приклади потужних iнструментiв пошуку та доступу: динамiчнi таблицi змiсту перегляд iндексу в кiнцi книжки посилання на довiдники  живi посилання на зовнiшнi адреси вкладенi мультимедiйнi файли поновлення змiсту з яскраво вираженими електронними попередженнями та позначками У цiй презентацiї ми розглянемо iснуючi iнструменти та їхнє використання постачальниками електронних книжок. Ми також розглянемо додатковi можливостi, що можуть знадобитися користувачам для покращення пошуку та одержання iнформацiї, а також як наступне поколiння електронних книжок здатне вiдповiдати цим вимогам.До таких додаткових можливостей належать: гнучкiсть пошуку: пошук на рiднiй мовi та пошук за сферами з ранжуванням завiдповiднiстю; таблицi, якi належать пошуку структурований пошук змiсту книжки з iншими електронними ресурсами; результати, якi ?рунтуються на цитуваннi iндексування змiсту книжки вбудованi словники iнтерактивнi таблицi даних, якi можуть, наприклад, використовуватися для складаннямиттєвих графiкiв завантаження глав та роздiлiв у пристрої, якi можна переносити адреси "глибоких посилань" на особливi глави чи навiть заголовки форматування друку тексту, поєднане з графiкою

4049. The World Biographical Information System and the Russian Biographical Archive

P. Fertl — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

Towards a World Biographical Archive (Microfiches (Books (CD-ROM (Online 25 Biographical Archives complete or to be completed within 12 months 7 Biographical Archives in publication process to be completed in 1999, early 2000 9 Biographical Archives in preparation for publication Complete articles on almost 5 million most prominent people from all countries and regions of the world, from all times and all professions about 7.5 million biographical entries

4050. The World Wide Web and the Internet Revolution

G. Cleveland — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — англ.

Быстро растущая популярность Интернета в последние три года, которую называют "Интернетной революцией", обязана своим возникновением, в первую очередь, распределенной, гипертекстовой, мультимедийной информационной системе World Wide Web и ее средствамграфического поиска. Описываются структура, особенности, внутренние механизмы WWW и ее использование в библиотеках.

4051. The World Wide Web as a Third Information Model: Revolution or Old Wine in New Bottles?

W. Koehler — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — англ.

The World Wide Web does not represent a revolution in information creation, access, storage, understanding, or transmission. Several definitions of revolution are considered and the WWW meets none of their tests. It is a given that new and sometimes complex skills are needed to use the Internet. However, the WWW is a less developed form of information management than more traditional approaches. The WWW is offered as the third communications model. The first model consists of unrecorded and largely verbal communication. It is immediately ephemeral. The second model consists of recorded communications. Recorded communications vary from the written word and the graphic and film arts to electronic forms. The third model lies between the first and second. WWW communications are not immediate ephemera, but they have very limited life times.

4052. Towards Building a User-Centered Library Service for Small Businesses

H. Xu, J. Patrick — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — англ.

This paper reports the results from a pilot study investigating the information needs and information seeking behavior of small business owners and entrepreneurs in Pittsburgh and the Greater Pittsburgh area and potential information services they mayprefer to receive. Twenty-one participants of a workshop co-organized by the Business Service Department of the Carnegie Library of Pittsburgh and a local organization (Service Corps of Retired Executives) responded to a detailed survey. Results show that this particular group of small business people occasionally searches for various types of information. When looking for business related information, they tend to ask their friends and relatives (27.84%), business consultants (23.2%) and colleagues (21.65%) rather than librarians (5.67%) for information about marketing, finance, management, customer services, taxes, employment laws, etc. They use telephone (44.19%) or go in person (36.58%) rather than using email (12.09%) or fax (5.58%) to contact information providers. Although books and magazines are their major information resources (55.02%), they prefer to locate information from homes (41.59%) to libraries (16.81%). They favor value-added information services. They are willing to pay for packaged information prepared by information professionals, advisement sessions with business consultants, and workshops and seminars covering small business topics. Implications and suggestions for the design of user-centered information services are discussed.

4053. Traditional and alternative roles for libraries and librarians

Eleanor Valentine Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 360-366. — англ.

4054. Training for Library and Information Studies. A Comparative Study of LIS Education in Africa

D.N. Ocholla — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — англ.

4055. Trends in Information Dissemination - Converging Standards in Electronic Books'

C. Day — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — англ.

This short paper touches on the digital information explosion in the world and presents the need for a standard for electronic books.

4056. UDC - Recent Developments and Future Plans

I. McIlwaine — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — англ.

Characterized are the major directions of activities within a newly-constitute body, the UDC Consortium. Considered are the aspects of standardization, editorial and technical procedures. The data is presented on the recent and future revisions in UDCclasses. Suggested are the prospects for interaction with other classification systems, in particular with DDC.

4057. UMI's ProQuest SiteBuilder Customizable Interface

A. Pasquarelli — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — англ.

As the popularity of the World Wide Web grows as a medium for information retrieval, information professionals are increasingly faced with the dilemma of evaluating, choosing, and training users on various features of online interfaces. As much as anyonline information company would like to think that their particular interface meets all the needs of today's libraries, this is an awesome task. What one library's users find useful, another library's may find less so. But what if there were a company that understood that each library or organization has different needs? That to create one blanket interface to benefit everyone may not be possible or desirable? There is such a company and that company is UMI. With ProQuest SiteBuilder, UMI has createdan application that gives libraries the ability to customize the interface of our online service while still maintaining access to the breadth and depth of journal, periodical, and newspaper information that only UMI can provide. This paper will explorethe features of UMI's SiteBuilder application and demonstrate many of the ways in which they may be used. Among other things, these features include the ability to create a customized search interface, a reading room for students, as well as an electronic reserve room for students and professors. All of these features and applications can be linked to and incorporated into the library's or organization's homepage. Once again with the development of ProQuest SiteBuilder, UMI has shown that they are years ahead in terms of viewing the future of information retrieval and delivery systems.

4058. UMI: Supplying the World's Libraries for over 50 years. An Introduction to UMI's products and services

B. Bartels — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — англ.

Доклад посвящен работе издательства, обслуживающего академические, публичные, научные библиотеки и библиотеки корпораций более чем в 150 странах. Приведен список информационных продуктов, предлагаемых издательством. Подробно описаны БД, предоставляемые на CDROM.

4059. Unified Electronic Catalogue of Belarusian Libraries

M. Makhaniok, R. Griganec, R. Maenner — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

Аннотация автором не представлена.

4060. UNIMARC developments

А. Хопкинсон — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — англ.

The paper describes recent developments in the UNIMARC format, some of which will be published as a second update to the UNIMARC Manual.