LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 22 із 205

421. Використання мережі Інтернет у бібліотечній справі

С.С. Коваль Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 288-298. — укp.

422. Використання методу контент-аналізу при створенні автоматизованих інформаційних систем

М.Б. Сорока, Н.В. Танатар Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 318-322. — укp.

423. Використання можливостей інформаційних технологій при комплектування бібліотечних фондів

Т.В. Бугасова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — укp.

У доповіді розглядаються можливості використання сучасних технологій при комплектуванні бібліотечних фондів. Описується досвід використання можливостей комп"ютерної мережі Інтернет при комплектуванні бібліотечних фондів НаУКМА.

424. Використання періодичної преси для підготовки інформаційно-аналітичних оглядів з економічної тематики

Л.В. Присяжна Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 110-114. — укp.

425. Використання потенціалу наукової бібліотеки для економічного аналізу інформації

С.П. Кулицький Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 68-76. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

426. Використання CD-ROM (досвід Державної наукової медичної бібліотеки України)

О.Т. Загородська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 311-314. — укp.

427. Використання INTERNET у бібліотеках

Л.Й. Костенко Бібл. вісн. — 1999. — N 2. — С. 6-10. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Розглядаються особливості INTERNET - глобальної комп'ютерної системи, яка надає нові можливості для розвитку всіх процесів бібліотечної технології: комплектування фондів, каталогізації, бібліографічного інформування, довідково-бібліографічного обслуговування та ін. Детально аналізуються функції одного із найосвоєніших сервісів INTERNET для бібліотек - електронної пошти (E-mail). Висвітлюється важливий напрям інформаційного обслуговування першоджерелами з використанням INTERNET - електронна доставка документів. Повідомляється про створення в НБУВ Web-вузла, на який встановлено такі інформаційні ресурси, як ЕК (електронний каталог, що відбиває поточні надходження до фондів книгозбірні з 1994 р.), ЕК дисертацій (надходження з 1993 р.), ЕК авторефератів дисертацій, електронні версії публікацій книгозбірні, довідкова інформація про НБУВ та ін.

428. ВИНИТИ: направления развития электронного информационного обслуживания

О.В. Сюнтюренко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

This is a review of the Institute's project designed to enlarge the scope of computerized information services. The paper is accompanied by a list of research institutes and organizations, that will obtain effective interactive access to the VINITI data bank upon completion of this project.

429. Виртуальная библиотечная ярмарка (программа Дня Петербургского библиотечного общества на конференции "Крым-2000")

Л.В. Маликова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Библиотеки, использующие Internet в своей деятельности, могли бы существенно расширить информационные услуги для читателей и формировать фонды в соответствии с читательскими потребностями реальными и прогнозируемыми."Виртуальная библиотечная ярмарка" в сети Internet позволит экономично, целенаправленно, оперативно пополнить фонды библиотек, а также создать постоянное профессиональное общение, обсуждение, обучение по всем вопросам комплектования и работы с фондами.

430. Виртуальная библиотечная ярмарка (программа Дня Петербургского библиотечного общества на конференции "Крым-2000")

Л.В. Маликова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Библиотеки, использующие Internet в своей деятельности, могли бы существенно расширить информационные услуги для читателей и формировать фонды в соответствии с читательскими потребностями реальными и прогнозируемыми."Виртуальная библиотечная ярмарка" в сети Internet позволит экономично, целенаправленно, оперативно пополнить фонды библиотек, а также создать постоянное профессиональное общение, обсуждение, обучение по всем вопросам комплектования и работы с фондами.

431. Виртуальная библиотечно-информационная система ?Китабхана-2.0?

А.Г. Кулиева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

432. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек: первые результаты и перспективы развития

А.А. Пурник — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено підсумки діяльності Віртуальної довідково-інформаційної служби публічних бібліотек ("Віртуальна довідка"), яка розпочала свою роботу на порталі "Library.ru"(www.library.ru) у листопаді 2003 року. Учасниками першого в Росії такого роду корпоративногопроекту стали 11 обласних та муніципальних бібліотек з різних регіонів. фахівці пройшли спеціальну підготовку та отримали сертифікат на право працювати операторами. З урахуванням попередніх 3 років роботи "Віртуальної довідки" на сайті ЦБС "Київська" до неї надійшло 10000 запитів з понад 80 міст Росії та 40 країн світу. Восени 2004 року планується проведення наступного навчального семінару й "Віртуальна довідка" збільшиться ще на 10 регіональних операторів.

433. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек: первые результаты совместной работы российских и украинских специалистов

Л.Н. Варюхина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

У жовтні 2004 р. у проекті "Віртуальна довідково-інформаційна служба публічних бібліотек" серед нових учасників з'явився представник України - Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва. Початку спільної роботи російських і українських фахівців сприяв ряд передумов, що склалися як у самому проекті, так і у ЦБ ім. М. Л. Кропивницького. Перші успішні підсумки співробітництва націлюють організаторів проекту і ЦБ ім. М. Л. Кропивницького на вдосконалення партнерських відносин, підводять проект на новий організаційний рівень.

434. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек:два года работы, двадцать участников, два миллиона пользователей

А.А. Пурник — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено результати двох років роботи Віртуальної довідково-інформаційної служби публічних бібліотек ("Віртуальна довідка"). Учасниками першого в Росії корпоративного проекту такого типу стали 22-обласні і муніципальні бібліотеки з різних регіоніводна з яких - Центральна міська бібліотека м. Миколаєва, Україна. Їх спеціалісти пройшли спеціальну підготовку і отримали сертифікат на право працювати операторами. При врахуванні попередніх 3 років роботи "Віртуальної довідки" на сайті ЦБС "Київська" до неї надійшло 17000 запитів з більше ніж 80 міст Росії і 40 країн світу. Було розроблено нові модулі програмного забезпечення служби і введенні нові сервіси для користувачів.

435. Виртуальное обслуживание в детских библиотеках Украины

И.Г. Торлин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді йдеться про інформаційне наповнення Web-сайтів дитячих бібліотек України. Особливу увагу приділено віртуальному довідковому обслуговуванню як новому сервісу публічних бібліотек України, що поступово розвивається.

436. Виртуальное справочно-информационное обслуживание: перспективы корпоративного взаимодействия

А.А. Пурник Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 630-631. — рус.

Доповідь підсумовує більш ніж дворічний досвід роботи в Інтернет бібліотечної довідково-інформаційної служби "Віртуальна довідка", яка працює на некомерційній основі. Популярність "Віртуальної довідки", що вийшла далеко за межі Росії (35% відвідувачівіз ближнього і далекого зарубіжжя), активна відвідуваність (до 600 первинних заходів у день), її профільність для бібліотеки заклали основу для виникнення у Рунеті аналогічних служб (зокрема, у РНБ, Свердловській ОУНБ, Томській ЦМБ та ін.). Нині бачиться перспективним перетворення Віртуальної довідки у корпоративну довідково-інформаційну службу публічних бібліотек, де на паритетних основах можуть брати участь обласні, міські та районні бібліотеки, збільшуючи кількість "щасливчиків", які отримали відповіді на свої запитання, розширюючи коло користувачів власного сайту, створюючи своєрідну енциклопедію "запитань і відповідей". У даний момент розроблено технологічну основу та організаційні принципи такої "віртуальної співдружності" бібліотек. У вересні уМоскві відбудеться перший навчальний семінар бібліотекарів-учасників проекту, який, до речі, був підтриманий Міністерством культури РФ.

437. Виртуальные экспозиции на сайте Государственной библиотеки Украины для детей

И.Г. Торлин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 849-851. — рус.

В доповіді йдеться про візуальну інформацію на Web-сайті Державної бібліотеки України для дітей. Головну увагу приділено новому для бібліотеки способу представлення інформації - оцифруванню ілюстрованих видань фонду рідкісної книги, і проблемам, пов'язаним з цим процесом.

438. Виртуальный склад, или новая логистика

Б.С. Есенькин, Ю.Ф. Майсурадзе — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Книжный рынок России отмечает свое десятилетие. В 1989 году были зарегистрированы первые книжные кооперативы. Потом- стремительный рост частного издательского сектора, ставшего на рубеже тысячелетий основным поставщиком книжной продукции на российскийрынок. За это время выпуск книг в стране сократился с 1600 до 400 млн. экземпляров, а количество выпускаемых названий, достигнув резкого спада к 1993 г., снова стало расти и превысило в 1999 г. рекордный уровень 1989 г. Авторы доклада зав. кафедрой книжного бизнеса МГУП Есенькин Б.С. и кандидат философских наук, независимый эксперт Майсурадзе Ю. Ф. поэтапно (по шагам) анализируют влияние оптового книжного рынка на выпуск книжной продукции в рыночной России.

439. Виртуальный центр "Искусство" Смоленской областной универсальной библиотеки

В.В. Жукова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматривается деятельность информационного центра, созданного на базе Смоленской областной библиотеки. Сообщается о внедрении новейших технологий , дающих возможность повышения качества и оперативности обслуживания для современного пользователя. Излагаются перспективные направления работы центра и ожидаемые результаты.

440. "Виртуальный экран" и проблема объективности социальных стратегем современного человека

Н.А. Сляднева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.