LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 37 із 205

721. Енциклопедична спадщина Франції XVIII - XIX століть (фонди Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

Р.С. Кириченко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 233-248. — укp.

722. Ерудитами не народжуються, ними стають в читальних залах бібліотеки

Г. Шумейда Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 25-26. — укp.

Висвітлено досвід роботи читального залу дитячої бібліотеки ім. В.Стефаника м. Стрия Львівської області.

723. Есть ли будущее у детских библиотек?

А.С. Кобзаренко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 795-797. — рус.

Стаття присвячена ролі дитячих бібліотек у залученні дітей до читання. Висвітлено причини зниження рівня дитячого читання та шляхи вирішення цієї проблеми дитячими бібліотеками.

724. Еще раз про АИБС "МАРК- SQL"...

В.В. Попов, В.Т. Грибов, Л.В. Левова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 129-131. — рус.

У доповіді розглядаються питання, пов'язані із сучасними можливостями АІБС "МАРК-SQL" і подальшими напрямками її розвитку.

725. Європейські соціокультурні орієнтації України (реалії, гіпотези, проблеми)

В.П. Подкопаєв — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — укp.

Доповідь присвячено сучасним проблемам соціокультурної орієнтації України.

726. Жабін Олександр Іванович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

727. Женщина в меняющемся мире

Т.Г. Киселева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассмотрены женский вопрос и женское движение в различные исторические периоды развития России, а также эволюция взглядов на положение женщины в обществе, дается анализ ее социального самочувствия в современный период.

728. Живой уголок для Снежного барса: новая инициатива в области автоматизации школьных библиотек

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 859-860. — рус.

Розповiдається про спецiальну програму по розповсюдженню системи автоматизацii бiблiотек IРБIС у шкiльних бiблiотеках.

729. Жизненные приоритеты и чтение молодежи

Е.Е. Краснопольская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді розглянуто уявлення про життєві пріоритети та цінності сучасної молоді на основі даних, що отримані в результаті соціологічних досліджень. Зроблено спробу аналізу причин глобального падіння інтересу до читання, особливо в молодіжному середовищі. Підкреслено особливу роль бібліотек у пропаганді читання та розвитку культури читання підростаючого покоління.

730. Жизненный цикл документа в электронных коллекциях фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена (технологический и правовой аспекты)

Н.Н. Кузнецова, С.А. Морозова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто досвід створення електронної бібліотеки в ФБ РДПУ ім. О. І. Герцена. Основну увагузосереджено на понятті "життєвий цикл електронного документа". Розглянуто деякі аспекти теорії електронного документообігу в організаціях. Показано, як було інтерпретовано вказане поняття застворення електронних колекцій в ФБ РДПУ. Прослідковується шлях документа за етапами його "життєвого циклу" окремо, в кожній тематичній колекції. Етапи "життєвого циклу" супроводжуються також правовим коментарем та ремарками, що відображають рішення тих чи інших аспектів норм авторського права в практичній діяльності зі створення електронних колекцій в ФБ РДПУ.

731. Жизнь и деятельность экс-директора НТБ Норильского горнометаллургического комбината Т.Н. Захаровой в контексте экспозиции "выпускники МГУКИ" в будущем музее истории университета

Т.Ф. Каратыгина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

732. Жизнь по-новому - миссия выполнима

С.С. Рубина, А.В. Чернова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Мета доповіді - познайомити учасників конференції з досвідом Наукової бібліотеки Московського державного університету по впровадженню нових інформаційних технологій у бібліотечний процес. Про шляхи вирішення проблем та про нові переспективи в новій будівлі та нових умовах.

733. Жить в обществе и изменять его: библиотека онлайновых проектов учащихся iEARN

Д. Науйокайтис Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 848. — рус.

Міжнародна мережа освіти і освітніх ресурсів iEARN створює для своїх учасників - шкіл і бібліотек - можливість взяти участь у будь-якому з численних онлайнових освітніх проектів у 140 країнах світу. Структура мережі iEARN розглядається з точки зору концепції бібліотеки онлайнових проектів учнів. Участь у проектах iEARN сприяє розвитку соціальної активності, міжнародного співробітництва і забезпечує залучення учнів до суспільного життя. Два типових проекти для мережі iEARN, розроблених автором, аналізуються як глобальні освітні ресурси.

734. Журнал "Школьная библиотека" как средство повышения статуса библиотек образовательных учреждений

Т.Д. Жукова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

735. Журнальные агентства - важнейший элемент в обеспечении периодикой (на примере фирмы Swets & Zeitlinger)

А. Гумплер, А. Байн — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

736. З історії розвитку дитячих бібліотек України (1917 - 1920 рр.)

Г. Погребняк Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 3-4. — укp.

Висвітлено історію становлення та розвитку мережі дитячих бібліотек України у 1917-1920 рр. Визначено оновні напрямки роботи самостійних дитячих бібліотек.

737. З історії розвитку реставраційної справи в Україні

С. Прудников Бібл. вісн. — 2001. — N 5. — С. 40-49. — Бібліогр.: 57 назв. — укp.

Досліджено історію розвитку реставраційної справи в Україні як багатопланової науково-виробничої діяльності, окремо розглянуто реставрацію письма та друку. Обговорено особливості організації науково-дослідних лабораторій консервації для реставрації художніх і музейних цінностей за радянських часів, які стали базисом для формування інших реставраційних структур, у тому числі в бібліотеках. Визначено концепцію, мету, завдання реставрації, проаналізовано різні визначення поняття "реставрація", зміст реставраційного (відновлювального) процесу. Окреслено проблеми збереження документів у бібліотеках країни, визначено критерії оцінки якості відреставрованої пам'ятки. Висвітлено питання підготовки реставраційних кадрів, потребу створення Державного реєстру рукописів, стародруків, інших цінних документів, розробки теоретичної моделі наукової реставрації.

738. Забезпечення доступу до інформації на компактних оптичних дисках засобами локальної мережі у національній бібліотеці України Iм. В. I. Вернадського

Т.В. Добко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — укp.

Аннотацiя автором не представлена.

739. Забезпечення інформаційних потреб учнів-старшокласників у бібліотеках ліцеїв, гімназій

О. Хімчук Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 22-24. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Досліджується зміст інформаційних потреб старшокласників нових типів шкіл в Україні регіонального рівня. Пропонуються приклади анкетування з урахуванням вікових особливостей. Здійснено порівняльний аналіз змін у свідомості бібліотекарів ліцеїв і гімназій, що дає можливість простежити своєрідний моніторинг у бібліотечному обслуговуванні навчальних закладів вищого рівня.

740. Забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією: бібліографознавчий підхід

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Ю.М. Марчук; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Обгрунтовано роль ситуативної інформації в розв'язанні управлінських завдань. Розроблено алгоритм нового різновиду бібліографічного забезпечення - ситуативного інформування. Визначено його структуру, до якої входять три основних блоки: документальний, фактографічний, бібліографічний. Уточнено поняття метаінформації як варіанта бібліографічної інформації, в яку остання трансформується під впливом сучасних процесів інформатизації. Розроблено технологію бібліографічного забезпечення ситуативною інформацією на базі використання файлів ситуативного алгоритмічного доповнення та ситуативного процесора. Створено бібліографічну модель зазначеної інформації, яка складається з інфраструктурної частини та власне бібліографічної метаінформації, представленої за методом координатного ідексування. Виокремлено психолого-педагогічні умови, які сприяють перетворенню інформаційного потенціалу в інформаційний ресурс та забезпечують їх комплексне використання у задоволенні регіонально-управлінських потреб. Охарактеризовано специфіку цих потреб та функціональних завдань бібліографічного сегменту інформаційної системи регіональних органів керування. Визначено заходи, реалізація яких дасть змогу підвищити ефективність використання бібліографознавчого потенціалу в системі ситуативного інформування.