LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 4 із 205

61. Автоматизированная система Российского Сводного каталога: состояние и перспективы

М.А Рагимова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

In this report are considered some problems connected with the operation and perspectives of the development of the Automated system of the Russian Union Catalog of the scientific and technical literature.

62. Автоматизированная система Сводного каталога научно-технической литературы библиотек России: состояние и перспективы

Б.И. Маршак — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

63. Автоматизированная технология комплектования и регистрации периодических изданий ГПНТБ России

Б.Л. Крайнова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы использования автоматизированной технологии для докомплектования и обработки иностранных журналов в ГПНТБ России.

64. Автоматизированное создание электронных книг и каталогов с помощью HyperMethod xBuilder, ePublisher

Д.Л. Кречман, И.С. Никифоров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 314-316. — рус.

Розглядається питання автоматизованого створення ресурсів для представлення як каталогів цифрових ресурсів, так і самих ресурсів у вигляді електронних публікацій та електронних книг, заснованих на XML сайтах бібліотечної і музейної тематики, створенихза принципом каталога з включенням текстових описів, зображень і спеціалізованих характеристик, рубрикування матеріалу й опційної системи замовлення за допомогою розробленого ВО xBuilder, що не вимагає від розробника специфічних знань стосовно HTML кодування та ін.

65. Автоматизированное управление новыми видами информационных ресурсов

П. Абарюс — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Taking into account the well-known shortcomings of expert evaluations, the task of elaboration of the techniques of automated providing with data bases on CD-ROM on the basis of information about already existing data bases was given. For emphasizing of essential parameters of comparison and reducting of the amount of characteristics under investigation, the factor analysis usage was suggested.

66. Автоматизированные библиотечно-информационные системы: еще раз о терминологии

Б.И Маршак — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Автор доповіді розглядає різні типи автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, та робить висновок про необхідність їхньої інтеграції.

67. Автоматизированные библиотечные сети

И.Н. Фоменко, Г.С. Крюкова, И.Н. Асаенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

68. Автоматизированные библиотечные технологии и электронные ресурсы парламента России

В.В. Комов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 286-288. — рус.

Згідно з регламентуючими документами Парламентська бібліотека здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення законотворчої діяльності; створює бібліотечний фонд з питань права і парламентаризму та національну колекцію офіційних документів; готує бібліографічні покажчики та інші матеріали і з цих позицій обслуговує обидві палати Федерального Зібрання Росії. В автоматизованій системі бібліотеки можна виділити декілька взаємопов'язаних технологічних комплексів: комплекс бібліотечних технологій; комплекскористувацьких (обслуговуючих) технологій; комплекс технологій управління і комплекс технологій використання зовнішніх ресурсів. Автоматизовані технології Парламентської бібліотеки, що постійно розвиваються, охоплюють велику частину бібліотечних процесівсприяють більш широкому представленню ресурсів, які формуються. Ще одним важливим напрямком є забезпечення доступності офіційних документів для широкого кола громадян.

69. Автоматизированные информационно-библиотечные системы и информационные технологии как средство пополнения документальных ресурсов вузовской библиотеки и корпоративность их использования

С.В Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N48. — Том2. — С. 15-23 — рус.

В статье рассматривается история создания электронных ресурсов современной библиотеки, их структура и ее несоответствие требованиям пользователей. Актуальность статьи заключается в том, что показана динамичность создания электронных ресурсов научной библиотеки и предложена технология (корпоративное взаимодействие, корпоративная деятельность) для эффективного пополнения документальных ресурсов библиотеки, в том числе и электронных. Ключевые слова: документальные ресурсы библиотеки, электронные ресурсы библиотеки, комплектование библиотечных фондов, корпоративная деятельность библиотек, научная библиотека, библиотечный сайт.

70. Автоматизированные технологии, базы данных и телекоммуникации в библиотеках 11 Суховирский, Б.И.

[Электронный ресурс] , В.П. Маслов, Э.А. Трапезникова, В.Н. Белинская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Данная статья посвящена проблемам библиотечной информационной системы. В ней раскрываются такие библиотечные функции, как каталогизация и систематизация, обслуживание абонементов, справочно-информационное обеспечение, статистическая отчетность и др.

71. Автоматизированный комплекс оценки состояния сохранности документальных фондов. Принципы построения

В.П. Захаров, В.Б. Никитин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

72. Автоматизована система обробки ключових фрагментів публікацій преси

А.Г. Федорчук Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 329-336. — укp.

73. Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу "Джерело"

М.Б. Сорока Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 288-295. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Викладено технологію підготовки та випуску УРЖ "Джерело" в автоматизованому режимі. Запропоновано методику одноразової аналітико-синтетичної обробки документів з наступним багатоаспектним використанням реферативних ресурсів. Описано процес опрацювання українського потоку наукової літератури, що здійснюється службою реферування НБУВ (книги) та Інститутом проблем реєстрації інформації (серіальні видання). Доведено переваги автоматизованої технології підготовки реферативних видань, яка за умов обмежених ресурсів дозволяє створювати якісні та різноманітні інформаційні продукти.

74. Автоматическая идентификация сведений о лицах, ответственных за издание, в тексте библиграфического описания и их нормализация

Т.Л. Орлова, М.Н. Смирнова, А.В. Шершова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматривается алгоритм автоматического извлечения из текста библиографического описания имен лиц, ответственных за издание, идентификации роли этих лиц в подготовке издания (определение кода отношения), а также преобразования формы фамилии (имени) вименительный падеж.

75. Авторитетные базы данных в составе банка данных государственной библиографии Российской книжной палаты

Г.А. Попов, Б.В. Ленский, И.И. Ильина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются вопросы создания электронных авторитетных баз данных, как составляющих частей Общероссийского банка данных национальной библиографии в Российской книжной палате. Основная часть доклада посвящена описанию технологического процесса создания авторитетных баз данных в Российской книжной палате, их использования в автоматизированной информационной технологии Российской книжной палаты, а также вопросам представления авторитетных данных в международных коммуникативных форматах USMARC и UNIMARC.

76. Авторитетные файлы имен РНБ: Создание и взаимодействие на основе Российского коммуникативного формата авторитетных/нормативных данных

Т.Л. Масхулия, И.П. Смирнова, С.А. Афанасьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируется опыт создания и ведения авторитетного файла заголовков коллективного автора, его взаимосвязи с файлом предметных рубрик и библиографическим файлом. Описывается технология взаимодействия авторитетных файлов имен с файлом библиографическихзаписей. Освещается работа с авторитетными файлами в условиях автоматизированной каталогизации новых поступлений.

77. Авторитетный/нормативный контроль и создание баз данных нормативных записей: опыт Президентской библиотеки Республики Беларусь

И.В. Юрик — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Представлено досвід роботи Президентської бібліотеки Республіки Білорусь з організації авторитетного контролю і створення баз даних нормативних записів, їх призначення та функції. Висвітлюється участь бібліотеки в проекті національного файлу для географічних назв, який увійде до складу національних баз даних авторитетних/нормативних записів, у рамках Державної програми "Електронна Білорусь". Розкриваються особливості створення авторитетних/нормативних записів для географічних назв у Білорусі.

78. Авторское право в библиотечном деле

Н.А. Смирнова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячена актуальній та складній проблематиці, а саме - використанню авторського права у бібліотечній справі. На основі законодавства автор розглядає проблеми, пов'язані із взаємодією авторів, бібліотек і користувачів(читачів), у тому числі у галузі виготовлення копій, цифрових копій, надання бібліотечних послуг через Інтернет тощо. Велику частину положень та висновків апробовано досвідом роботи Історичної бібліотеки.

79. Авторское право и Интернет

С.Л. Васильченко, Губарец В.В. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы, касающиеся авторского права и Интернета. Статья базируется на лучшем опыте Объединенного Королевства и сосредоточена на таких аспектах как электронное копирование информации с Интернета, ее распечатывание, создание гипертекстовых ссылок, законодательная база и правительственные учреждения, следящие за выполнением требований соответствующего законодательства.

80. Агрессивные информатические алогизмы

Ю.Н. Столяров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 773-778. — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Ключові терміни інформатики характеризуються теоретичною неспроможністю. Незважаючи на це, вони агресивно проникають до бібліотечного професійного лексикону, який все більше засмічується сторонніми поняттями. Це загрожує бібліотекознавству як науці - розпадом, бібліотечній діяльності - перекручуванням її цільових орієнтирів і критеріїв оцінки.