LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 41 із 205

801. Издательский Торговый Дом "КноРус" - новые услуги и технологии

О.С. Доброхвалов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описуються нові послуги і технології роботи Видавничого Торгового Дому "КноРус", вироблені в 2004-2005 рр. Розкриваються основні конкурентні переваги компанії в галузі асортиментної, цінової та інформаційної політики. Особлива увага приділяється представленню нового соціального проекту "Бібліотечний клуб".

802. Издательско-книготорговый холдинг - вузовская библиотека. Принципы взаимодействия

С.Ю. Зорина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 498-501. — рус.

У доповіді висвітлюються основні принципи взаємодії Видавничого Торгового Дому "КноРус" і бібліотек російських вузів, а також питання використання сучасних інформаційних технологій у роботі "КноРус": Інтернет-ресурсу - www. book. ru та спеціалізованихпрограмних продуктів. Передбачається демонстрація нової версії книготорговельної програми "E-price".

803. Издательское дело - основная база формирования фондов российских библиотек

Б.В. Ленский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 618-622. — рус.

Розглянуто динаміку книжкового випуску в останньому десятилітті минулого століття та зміни парадигм книговидання; висвітлено особливості кількісної та якісної моделей книговидання.

804. Издательство "Элсевир" и корпоративные электронные библиотеки: обзор мирового опыта, стандартные подходы и особые решения для РФ и стран СНГ

А.А. Мжельский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1115. — рус.

Видавництво "Elsevier" - основоположник і визнаний світовий лідер у випуску електронних видань. Сьогодні воно пропонує в електронному вигляді біля 1700 часто цитованих журналів у галузі науки, технологій і медицини, а також 9 бібліографічних баз данихдля академічного, державного та бізнес ринків. За своєю структурою та організацією електронний контент усіх матеріалів видавництва (пропонований через єдину платформу видавництва www. ScienceDirect. com) ідеально підходить не тільки для потреб окремої організації, але найбільш доцільний для консорціуму електронних бібліотек. Ця презентація, заснована на незалежних дослідженнях, а також даних компанії, (а) досліджує чому цей електронний контент (реалізований через єдину платформу) є найбільш конкурентноздатним серед постачальників подібних послуг; (б) дає огляд існуючих Елсевіровських корпоративних структур (консорціумів) у світовому масштабі; (в) аналізує "за" і "проти" кожного з типу консорціумів; (г) окреслює перевірені практикою принципи створення іроботи корпоративних структур (консорціумів ) та пропонує особливі рішення для ринку РФ і країн СНД.

805. Издательство - книготорг - библиотека: путь книги к читателю

Б.В. Ленский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Констатируется факт формирования системы нового типа в книгоиздании России. Описываются преимущества работы издателей с библиотеками. Предлагается осуществить поиски современных форм взаимодействия издателей, книготорговых работников и специалистов библиотек с целью стабилизации системы комплектования.

806. Изменение стратегии формирования фондов научных библиотек (на примере ЦНБ НАН Беларуси)

Н.Ю. Березкина, О.Н. Сикорская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розгладаються основні тенденції формування фондів наукових бібліотек Білорусі в умовах використання документів на електронних носіях, мережевого доступу до інформаційних ресурсів.

807. Изменение технологической среды Научной библиотеки Томского государственного университета в условиях компьютеризации библиотечных процессов

Л.И. Волкова, Г.С. Ерохина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 145-149. — рус.

Впровадження АБІС VTLS у Науковій бібліотеці Томського державного університету стало причиною багатьох інновацій, у тому числі, технологічних. У статті розглядається досвід роботи бібліотеки по зміні традиційної бібліотечної технології в умовах комп'ютеризації виробничих процесів. Увага акцентується на головних компонентах створеного інтегрованого технологічного комплексу: підготовки власних електронних ресурсів і наданні користувачам доступу до них.

808. "Изучаем, просвещаем, защищаем": опыт работы Тульской ОУНБ в просвещении населения по вопросам защиты прав потребителей

А.А. Дементьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено досвід Тульської обласної універсальної наукової бібліотеки з організації роботи по освіті населення у сфері захисту прав споживачів.

809. Изучение готовности библиотекарей и читателей к инновациям, как элемент стратегического планирования работы библиотеки

Л.П. Бесклинская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Вивчення готовності бібліотекарів та читачів до інновацій, як елемент стратегічного планування роботи бібліотеки. Розглянуто основні напрямки проведення структурних, функціональних та технологічних змін, які дозволяють оптимізувати управління ресурсами бібліотеки та здатність швидко та ефективно засвоювати нововведення.

810. Изучение запросов пользователей автоматизированной информационно-поисковой системы

Т.Е. Гальцева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Приводятся результаты анализа читательских запросов, полученных путем анкетирования, наблюдения и интервьюирования с целью выработки рекомендаций для создателей электронных каталогов.

811. Изучение информационных потребностей ученых и специалистов Республики Беларусь в области природоохранной деятельности и экологии

Л.А. Авгуль, Е.Е. Купрещенкова, Б.Б. Невский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді презентована НДР "Інформаційне забезпечення вчених та спеціалістів Республіки Білорусь в галузі природоохоронної діяльності та екології: аналіз та шляхи удосконалення", яка була проведена у 2003-2004 рр. Центральною науковою бібліотекою Національної академії наук Білорусі (ЦНБ НАН Білорусі). Висвітлені цілі, завдання та попередні підсумки.

812. Изучение полнотекстовых баз данных зарубежных издательств, представленных в Интернет

Л.Н. Пирумова, Ж.В. Соколова, Н.Д. Степанова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

813. Изучение пользователей как исходная база формирования комфортной информационной среды в условиях РМБИЦ МЗ РТ

Ю.Н. Дрешер, Т.А. Атланова, О.П. Латыпова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 14 назв. — рус.

Представлено екскурс в історію вивчення загальних методологічних питань, пов'язаних з виникненням ірозвитком інформаційних потреб, їх класифікацією відповідно до виділених категорій спеціалістів.Підкреслюється необхідність розробки моделі інформаційної поведінки спеціаліста, що дуже важливо длязабезпечення ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування. Розглядаються нові перспективнінапрями вивчення користувачів з метою створення комфортного інформаційного середовища.

814. Изучение современных АБИС и формата MARC в системе библиотечного образования

И.В. Бабченко, Г.Н. Вольнов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

In this report are submit for your condsideration some questions about organization of educational process of bibliography specialist's training in the high educational establishment of culture. The main attention is spare to student's instruction methods in utilisation of modern Automatic libraries and information systems (ALIS) and format USMARC's application.

815. Изучение состава и использования фонда иностранных периодических и продолжающихся изданий в ЦНБ НАН Беларуси

Н.Н. Озеркова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 167-171. — рус.

Освещены НИР по теме "Состав и использование фонда иностранных периодических и продолжающихся изданий (ИППИ) основного книгохранения в 1995 - 1999 гг.", проведенных в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. В ходе исследования решены важные задачи, в частности, установлена степень соответствия данного фонда тематике поступающих запросов, определен оптимальный репертуар ИППИ и малоиспользуемая часть фонда документов для последующего перераспределения. Полученные в ходе НИР результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего проведения исследований по изучению состава и использования фондов в научных библиотеках.

816. Изучение спроса библиотечных кадров на образовательные продукты и услуги в системе дополнительного образования:к постановке проблемы

Т.В. Абалимова, А.Я. Водолазская; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

817. Изучение целостности записей корпоративных АБИС

А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 6 назв. — рус.

У межах проекту "Relication" було здійснено дослідження цілісності даних під час експлуатаціїкорпоративної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС). На прикладі роботи системи з п'яти бібліотек подано перелік та аналіз виявлених втрат даних. Під час проведення експериментів для тиражування (реплікації) використовували програмне забезпечення "Relication" (Муніципальна інформаційна бібліотечна система, м. Томськ), для завдань каталогізації локальної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи використовували Систему "ІРБІС" (ДПНТБ Росії). В якості основної ідетифікуючої ознаки бібліографічного запису для тиражування використовували алгоритмічний код.

818. Изучение чтения республиканской прессы в массовых библиотеках Татарстана

Э.Г. Хусаинова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

819. Изъятие национал-социалистических изданий из фондов немецких библиотек после окончания Второй мировой войны

К.В. Ивина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання, що пов'язані з денацифікацією німецьких бібліотек після закінчення Другої світової війни. Особливу увагу автори доповіді привернули різному ставленню союзників до процесів вилучення нацистських видань з фондів німецьких бібліотек.

820. Имидж библиотеки университета. На примере НТБ НТУУ "КПИ"

В.Г. Дригайло — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

На примере НТБ НТУУ "КПИ" раскрывается форма и содержание имиджа библиотеки, зависимость его от имиджа университета, а также работа библиотеки по повседневному формированию и совершенствованию имиджа библиотеки.