LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 42 із 205

821. Имидж библиотеки!!!массовая работа

реклама

А.П. Полтавец — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

822. Индикаторный метод компьютерного свертывания как инструмент формирования вторичного потока

Л.Н. Афанасова, Д.И. Блюменау; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

823. Индикаторы медиацентра в структуре Самарской Областной Детской библиотеки

Ю.Г. Медведев; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

824. Инновации для культурного наследия:25исследовательских проектов Евросоюза с применением информационных технологий (IT)

M. Segbert Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 35-38. — рус.

ТРІС (далі - TRIS) - це програма допоміжних заходів Європейської Комісії, що включає25малих проектів і фінансується ЄС. Проекти спрямовані на пілотні дослідження, вивчення ефективності застосування нових методів і технологій, розповсюдження досвіду їхуспішного використання. Діяльність проектів орієнтована на установи культурної спадщини. У рамках програми TRIS було проаналізовано запропоновані проеки і організації, залучені до цих проектів. Основними напрямками програми TRIS є розробка і підтримка стандартних методів, заохочення професійного співробітництва, практичне застосування технологій і обмін досвідом.

825. Инновации как фактор развития традиционных технологий и совершенствования информационно-библиотечных услуг

Е.Ф. Фролова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Представлено інноваційний досвід Інформаційно-бібліотечного центру Тюменського державного університету, його основні напрями та форми, співвідношення з традиційними бібліотечними технологіями, викладено розуміння значення та доцільності інновацій.

826. Инновационная деятельность библиотеки университета: некоторые аспекты и проблемы

И.Г. Левченко, О.Ю. Самохвалова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 985-987. — рус.

На основі досвіду впровадження в бібліотечну діяльність нових технологій у доповіді розглянуто деякі аспекти інноваційної діяльності: ведення електронного каталога ЦНБ; створення зведеного електронного каталога вузівських бібліотек міста; автоматизація обслуговування в читальному залі і на абонементі; інформаційне обслуговування користувачів у залі каталогів; надання послуг Інтернет, електронна пошта; надання інформації з електронних баз даних (on-line); обслуговування CD ROM-дисками, а також проблеми, пов'язані з практичним вирішенням цих завдань.

827. Инновационная деятельность РНТБ Казахстана (по итогам Крымских конференций)

К.Г. Урмурзина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 92-96. — рус.

Участь у Кримських конференціях суттєво вплинула на активізацію інноваційної діяльності РНТБ Казахстану і її 12 філій. У доповіді розкрито зміст і підведено підсумки роботи з ряду найважливіших напрямків діяльності бібліотеки за період з 1995 по 2002 рік. Відзначаються успіхи в галузі автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів, корпоративної діяльності, кадрової політики, платного сервісу, управління виробничими процесами і персоналом.

828. Инновационная модель учебно-воспитательного процесса

А.Н. Елагин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

829. Инновационные информационные технологии в библиотеке университета и их влияние на формирование информационной культуры университетского сообщества

С.В. Садова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Аналіз діяльності бібліотеки університету по впровадженню інноваційних інформаційних технологій в практику її роботи і того впливу, який це мало на формування інформаційної культури університетської спільноти. Особлива увага приділяється інформаційнимпослугам і створенню власної продукції бібліотеки, зокрема, створенню і функціонуванню повноцінної електронної бібліотеки. Висвітлюється створення університетської системи безперервного навчання користувачів бібліотеки інноваційним інформаційним технологіям на базі електронного читального залу.

830. Инновационные модели современной публичной библиотеки в контексте социо-культурной динамики

С.Г. Матлина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

831. Инновационные проекты в развитии Библиотечно-информационного центра

Н.С. Хохрякова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 717-720. — рус.

Унікальність Бібліотечно-інформаційного центру, його специфіка, місцезнаходження, успішний досвід роботи з впровадження інноваційних проектів, вивчення міжнародного досвіду, а також потрібність бібліотеки сучасному читачеві дозволяють по-новому визначити розвиток бібліотеки на довгострокову перспективу. Викладається значимість інноваційних проектів за 10 років роботи Бібліотечно-інформаційного центру як бібліотеки нового типу. Проекти охоплюють різні напрями бібліотечної діяльності: впровадження інформаційних технологій, структурні перетворення, управління бібліотекою, безперервну освіту.

832. Инновационные процессы в университетской библиотеке в аспекте внедрения новых библиотечных технологий

И.П. Бургер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются отдельные аспекты трансформации библиотеки из узкофункциональной структуры в современный библиотечно-информационный центр под влиянием внедрения в ее практику современных информационных технологий. На опыте работы Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета показано влияние компьютеризации на функционирование традиционных библиотечных комплексов, политику и управление библиотекой, профессиональный статус библиотечного персонала. Освещаются проблемы и влияния нового статуса библиотеки на систему внутренних и внешних взаимосвязей между ее структурными единицами, технологическими циклами, процессами и ее роль в вузе. Раскрыты изменения поведенческой модели взаимоотношений персонала библиотеки с потребителями информации, характера и вида информационных услуг.

833. Инсталляция Linux и первые шаги

М. Уэлш Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

834. Инструменты поиска и исправления ошибок в электронных каталогах библиотек

А.С. Карауш, Д.Ю. Копытков, А.С. Макаревич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуті інструменти пошуку помилок в електронних каталогах та базах даних автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. Наведені приклади роботи з виправлення. Описано програмне забезпечення IsisUtil, яке призначене для аналізу, локалізації, пошуку і корекції баз даних та електронних каталогів. Описані нові можливості IsisUtil з пакетного аналізу даних.

835. ИНТАС - доступ к электронным ресурсам для ученых стран СНГ

Т. Чепурная — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У 2002-2005 роках ІНТАС (Міжнародна асоціація для підтримки співробітництва з науковцямикраїн СНД) знову фінансує проект для забезпечення доступу вчених в 11 країнах СНД (Азербайджан, Арменія, ілорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Україна) до наукових публікацій із західно-європейських журналів. ТІБ Ганновер працює з шістьма з цих держав і в рамках проекту надає доступ до електронних журналів видавництваSpringer, Blackwell-Science, до бази даних з математики ZBMAT та системи тематичного пошуку EBSCOhost EJS. Окрім того, зареєстровані учасники мають можливість безкоштовно замовляти окремі статті через систему доступу та доставки документів TIBORDER та публікувати свої статті всистемі GetInfo, що пов'язна з каталогом Німецької Національної Бібліотеки Науки та Техніки ТІВ Hannover. Наразі учасниками проекту зареєстровано майже 300 організацій, тільки з України - 189.

836. ИНТАС - доступ к электронным ресурсам для учёных стран СНГ

Т. Чепурная — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

ІНТАС - проект Європейського Союзу (міжнародна асоціація для підтримки співробітництва з вченими країн СНД), було продовжено до кінця 2006 р. Проект призначений для забезпечення доступу вчених в 11-ти країнах СНД (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Україна) до наукових результатів, що опубліковані в журналах видавництв Springer, Kluwer і Blackwell-Science, а також до баз даних з математики ZBMAT і до системи тематичного пошуку EBSCOhost EJS. ТІБ Ганновер продовжує роботу з шістьома з цих держав. Крім реєстрації учасників і проведення тренінгів ТІБ забезпечує доставку документів через систему TIBORDER за індивідуальними запитами зареєстрованих учасників. На сьогодні учасниками проекту зареєстровано 365 організацій, 220 з них з України.

837. Интеграционная деятельность Московской городской деловой библиотеки и пути развития международного сотрудничества библиотек по распространению передовых информационных технологий

С.В. Штукарева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Дана доповідь присвячена питанням розвитку московських інтелект-центрів відповідно до "програмних заходів з підготовки кадрів і методичного забезпечення розвитку інтелект-центрів на 2004-2006 гг." В доповіді висвітлено питання сучасних тенденцій розвитку бібліотек; виділено групи пріоритетного обслуговування; проаналізовано склад і характер платних послуг в бібліотеці, методи управління, роль, можливості і перспективи розвитку інтелект-центрів.

838. Интеграционный процесс в информационном обеспечении незрячих учащихся, студентов и специалистов

Н.И. Баукова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 924-926. — рус.

Самостійний доступ незрячих до інформації - головний принцип в забезпеченні навчального процесу інвалідів по зору.Автоматизовані робочі місця для незрячих користувачів у читальному залі бібліотеки - крок на шляху до реабілітації.Створення робочих місць для незрячих користувачів у вузівських бібліотеках - проблеми і перспективи.INTERNET-технології - нові можливості для учнів і студентів з обмеженнями по зору.Робота бібліотеки з засобами масової інформації: що ми можемо і повинні зробити для того, щоб незрячий студент відчував себе комфортно з ровесниками.Чому саме бібліотеки вирішують сьогодні проблеми реабілітації та адаптації до навчального процесу осіб з порушеннями зору.

839. Интеграция аграрной информации Беларуси в международное информационное пространство

В.А. Голубев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Созданная в Беларуси информация по проблемам сельского и лесного хозяйства и продовольствия становится частью мировых информационных ресурсов лишь при условии ее интеграции в международные базы данных и информационные системы. Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ), являясь национальным отраслевым информационным центром, входит в 7 международных систем и три международные ассоциации. Членство в Международной информационной системе ООН по публикациям по сельскому хозяйству AGRIS обязывает БелСХБ представлять в систему рефераты и библиографические записи на английском языке на национальные публикации. Участие в Международной информационной системе ООН по научным проектам предполагает передачу в систему сведений о ведущихся или законченных проектах. Входя в Международную сеть национальных сельскохозяйственных информцентров AGLINET, БелСХБ обязана организовывать оперативную доставку национальных документов по запросам партнеров за границей. Участвуя в международном проекте по Web навигации, БелСХБ создает и поддерживает национальный отраслевой Web Site как средство ориентации в национальном Web пространстве. БелСХБ также участвует в деятельности Международного библиотечного, информационного и аналитического центра, Российского сводного каталога научно-технической литературы и входит в Международную ассоциацию специалистов по сельскохозяйственной информации, Международную ассоциацию пользователей и разработчиков систем CDS/ISIS и новых информационных технологий, Круглый стол сельскохозяйственных библиотек США, Центральной и Восточной Европы.

840. Интеграция библиотек на базе новых информационных технологий

А.Л. Гольдштейн — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассматривается возможность интеграции электронных ресурсов библиотек Перми с использованием технологии Internet. Большинство вузов и крупных библиотек города подключены или в ближайшее время будут подсоединены к Internet. Предлагается на базе библиотеки ПГТУ создать библиотечный WEB-сервер, связанный с СУБД Oracle7, на которой будут реализованы различные базы данных, доступные участникам проекта и широкому кругу пользователей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.