LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 46 із 205

901. Информационная грамотность в англоговорящем обществе

Д. Шеридан Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 927. — рус.

У своїй книзі "Збірник вправ з навчання інформаційної грамотності" (Hands-On Information Literacy Activities, Neal-Schuman, 2003) Фіона Хант і Джейн Біркс наводять приклади програм навчання інформаційної грамотності, які вони розробили в Університеті Заєд. Надається інформація про ці програми, а також пропонується проведення "уроку" з інформаційної грамотності. Разом з констатацією того, які проблеми треба подолати, щоб навчити студентів бути ефективними виробниками і споживачами інформації, аналізується інший аспект проблеми, коли студенти вимушені навчатися не рідною мовою. Автори книги розробили систему вправ для різних методів навчання (з акцентом на активне навчання) основним елементам інформаційної грамотності. Хоча навчання йде англійською мовою, для кращого розуміння програми в книзі є глосарій визначень і концепцій, які використовуються. Інформаційна грамотність входить у список необхідних результатів освіти в Університеті Заєд. Аналізуються способи оцінки рівня інформаційної грамотності.

902. Информационная деятельность областной детской библиотеки на основе традиционных и современных технологий (на примере Нижегородской государственной областной детской библиотеки)

Л.В. Панова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Излагается опыт информационного обслуживания областной детской библиотеки на основе традиционных и современных технологий.

903. Информационная культура как система жизнеобеспечения личности в информационном пространстве

Е.В. Каширина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

904. Информационная культура личности или информационная грамотность: российский и международный форматы обсуждения проблемы (результаты исследований научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств)

Н.И. Гендина, Е.Л. Кудрина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто ініціативи ЮНЕСКО та ІФЛА у сфері підготовки людини до життя в інформаційному суспільстві. Подано характеристику концепції та досвіду формування інформаційної культури особистості в освітніх та бібліотечних установах, яку реалізовано колективом науково-дослідного інституту інформаційних технологій соціальної сфери Кемеровського державного університету культури та мистецтв.

905. Информационная культура учителей инновационных образовательных учреждений как основа продвижения информационно-коммуникационных технологий в сферу образования

Н.И. Гендина, Л.И. Лазарева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Об|рунтовано актуальність використання інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності педагогів. Розглянуто вимоги до професійної підготовки і необхідність формування інформаційної культури вчителів інноваційних освітніх закладів. Розкрито причини непідготовленості педагогічних кадрів до роботи в інноваційному середовищі, запропоновано механізми рішення проблеми.

906. Информационная модель национальной культуры

Т.Я. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

National cultural revival of peoples of Russia is the objective factor of formation and development of national republican libraries of the Russian Federation. Realization of the tipological social and cultural function of national library is foundation of forming of the trustworthy information model of national culture. Methodological basis's of the model and its structural components are national bibliographical repertoires, summary catalogues, local lore bibliography, the active information communicative block by providing of development of culture of republic.

907. Информационная поддержка малого и среднего бизнеса на базе библиотечно-информационного центра

Н.И. Бузмакова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 663-667. — рус.

Представлено основні напрямки діяльності і структурні елементи Бібліотечно-інформаційного центру м. Пермі по наданню підтримки малому і середньому бізнесу. Розказано про ряд спеціальних заходів та їх ефективність Підкреслено важливу роль бібліотек у формуванні інформаційних ресурсів з даної тематики.

908. Информационная поддержка малого и среднего бизнеса на базе библиотечно-информационного центра, г. Пермь

Н.А. Занина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1032-1036. — рус.

У доповіді йде мова про нові форми роботи "Читального залу ділової інформації" Бібліотечно-інформаційного центру м.Пермі. Основними напрямками в його роботі є:освітня і просвітницька допомога студентам пермських вузів, а також підприємцям малого і середнього бізнесу у вивченні маркетингу, менеджменту, банківської справи;надання нових довідково-інформаційних послуг на базі нових технологій;забезпечення діловою інформацією представників влади і бізнесу; сприяння економічному росту Пермського регіону.Набазі "Читального залу ділової інформації" при сприянні Федерального Агентства Урядового Зв'язку та Інформації при Президенті РФ працює Публічний центр правової інформації.Однією з нових форм роботи ЧЗДІ є співробітництво Бібліотечно-інформаційного центруз Торговельно-промисловою палатою Пермської області, результатом якого у 2001 році стало проведення у формі консультативних семінарів і "круглого столу" Дня ділової людини.

909. Информационная поддержка экологического просвещения населения Республики Карелия

И.Е. Клеманская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Освещается экологическая ситуация в Республике Карелия. Дается характеристика информационных ресурсов Национальный библиотеки Республики Карелия. Рассказывается о возможностях, которые предоставляют пользователям базы полнотекстовых документов издательств "Elsevier", "Springer", "Academic Press", ИПС "Кодекс" и др. По экологической тематике.

910. Информационная сеть муниципальных библиотек Томска

А.С. Карауш, Е.В. Гартман — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Поставлено основні питання щодо існування інформаційної обчислювальної мережі Муніципальної інформаційної бібліотечної системи Томська. Перелічені завдання створення, умови функціонування, технічні та технологічні рішення при існуванні інформаційної мережі. Окрім цього перелічені основні моменти, коли можливі втрати інформації в інформаційних мережах бібліотек.

911. Информационная система библиотеки, библиограф и студенты

Ю.П. Рощина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладена бібліографічна практика невеликої бібліотеки ВНЗ, що працює на основі АІБС "Marc-SQL". Основну увагу зверенено на методику індексування значеннєвого змісту документів та навчанню основ інформаційної культури, з акцентом на логічну складову цієї культури.

912. Информационная система диалогового доступа к базам данных научно-технической информации

М.Н. Пржиялковская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Presented are the computer-based technologies support of Russian National centralized collection of unpublished documents maintained by the Center.

913. Информационная система проекта Рубрикон как пример разработки электронной энциклопедической библиотеки

Н.А. Фролкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 294-300. — рус.

Представлено інформаційну систему, розроблену у рамках створення енциклопедичного проекту РУБРИКОН (http: //www. rubricon. ru/). Намічено деякі напрями застосування матеріалів і технологічних рішень у бібліотеках для поліпшення обслуговування читачів і удосконалення автоматизованих бібліотечних технологій.

914. Информационная составляющая в деятельности библиотек

В. Цветкова, Т. Полунина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 731-732. — рус.

Розглядаються підходи до консолідації діяльності інформаційних і бібліотечних структур в умовах нових технологічних можливостей, але обмежених фінансових ресурсів.

915. Информационная схема описания сохранности документов

В.П. Захаров, У.В. Буторова, И.В. Азарова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются проблемы разработки информационной схемы консервационного описания книг и других видов документов и создания фактографических баз данных, описывающих состояние книжных коллекций.

916. Информационная технология сетевого конвейерного формирования электронных ресурсов большого объема

О.В Баркова Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2001: II Междунар. науч.-техн. конф., 28-29 ноября 2001 г., г. Киев. — 2001. — С. 30-31 — рус.

Комплексное решение проблем создания единого информационного пространства страны, вхождения в мировой рынок информационных продуктов и услуг на современных этапах информатизации общества и развития системы НТИ связано с разработкой и внедрением новых информационных технологий и налаживания эффективного взаимодействия всех создателей научной информации страны. Совместными усилиями ученых-авторов публикаций, научных издательств, библиотек и информационных центров необходимо создавать общегосударственные электронные ресурсы библиотечного и научно-технического секторов информационной инфраструктуры государства: библиографические, реферативные, аналитические базы данных и электронные библиотеки. Учитывая основные тенденции развития информационных технологий, научных информационных ресурсов и сервисов информационного обслуживания целесообразно формировать электронные информационные ресурсы путем реализации единой технологической схемы создания, обработки и использования научной электронной информации: "автор — издательство — библиотека(или орган информации) — информационные сети".

917. Информационная технология формирования электронной библиотеки НБУВ

О.В. Баркова Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-практ. конф. — Київ, 2000. — С. 123-129. — рус.

Висвітлено передумови створення електронної бібліотеки. Наведено принципи формування електронної бібліотеки НБУВ. Визначено основні інформаційно-ресурсні складові електронної бібліотеки: каталог ресурсів книгозбірні, фонд повнотекстових електронних документів, пошукову інформаційну систему та її ядро - реферативну БД. Проаналізовано конвеєрну технологію формування складових електронної бібліотеки, розробленої з використанням автоматизованої технології опрацювання поточних надходжень до книгозбірні. Окреслено шляхи формування фонду повнотекстових електронних документів. Наведено формати файлів електронних документів і стандарти опису електронних ресурсів, які використовуються для формування електронної бібліотеки НБУВ. Розглянуто питання авторського права та доступу до інформації.

918. Информационная эвристика в РГГУ

З.А. Сандомирова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто досвід розробки навчального курсу "Інформаційна евристика" в РДГУ, що є взаємопов'язаним комплексом базових знань та необхідних практичних навичок в інформаційно-документаційній галузі. Курс зумовлено сучасною стратегією університетської освіти, яка спрямована на засвоєння студентами всієї різноманітності соціокультурної інформації - від традиційних форм до дистанційного навчання.

919. Информационная экскурсионно-краеведческая служба как полифункциональное подразделение библиотеки

Л.В. Алимова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1065-10-68. — рус.

Висвітлюється діяльність інформаційної екскурсійно-краєзнавчої служби ЦБС "Киевская", створеної при бібліотеці №37 ім. С. Перовської у 1998 р. Поєднання інформаційного краєзнавства з елементами роботи міні-краєзнавчого музею дозволяє виконувати найрізноманітніші функції: інформаційну, бібліографічну, просвітительську, виховну, освітню, методичну, творчу, дослідницьку.

920. Информационная экспертиза - необходимая составляющая современных образовательных технологий

В.В. Горчаков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Излагается новый информационный подход к научным исследованиям на базе современных образовательных технологий. Рассматривается система управления рисками в условиях информационных войн. Подчеркивается необходимость использования информационной экспертизы в условиях стремительного роста информационных технологий.