LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 47 із 205

921. Информационно - библиографическое обеспечение экологической информацией для решения проблем устойчивого развития региона

В.В. Лучанская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 475-477. — рус.

Для інформаційного забезпечення вирішення екологічних проблем необхідно визначити інформаційний аспект кожної екологічної проблеми і формування ряду галузей знань, що пов'язані з екологічною інформатизацією.

922. Информационно - ресурсный центр "LINGVA" в системе методического обеспечения информационных запросов педагогов

Г.Ф. Сидоренко, Н.В. Сальникова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено досвід створення у Центральній дитячій бібліотеці ім. А. П. Гайдара м. Севастополя інформаційно-ресурсного центра "LINGVA" на основі колекції медіаресурсів англійською мовою.

923. Информационно-аналитическое обслуживание высших органов государственной власти с использованием автоматизированных систем ключевых фрагментов публикаций

Н.В. Танатар Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 91-100. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

В публикации перечислены особенности информационно-аналитического обеспечения высшего аппарата государственной власти. Представлен новый класс автоматизированных систем, базирующихся на ключевых цитатах газетных публикаций и созданных для выполнения специфических информационных запросов аналитических служб управленческих структур. Описана технология формирования и дана характеристика основных из них.

924. Информационно-библиографическая деятельность в цифровой среде: состояние и анализ тенденций

В.К. Степанов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 225-226. — рус.

Розглянуто досвід і визначені тенденції використання Інтернет - технологій в інформаційно - бібліографічній діяльності бібліотек . Проаналізовано можливості використання віртуального довідково - бібліографічного апарату і нові форми довідково - бібліографічної роботи і бібліографічного інформування читачів бібліотек.

925. Информационно-библиографические ресурсы маркетинговой деятельности

Ю.В. Мешалкина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

926. Информационно-библиотечная сеть наукограда Обнинска

Ю.В. Волков, В.В. Ступкин, Л.Д. Семидидько Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 986-988. — рус.

Представлено загальні відомості про впровадження автоматизованих технологій у бібліотеках та інформаційних службах академмістечок Росії. Порушено питання створення інформаційно-бібліотечної мережі академмістечка Обнінська. Викладено результати першогоетапу виконання робіт у рамках проекту "Створення електронної бібліотеки м. Обнінська - єдиної університетської бібліотеки".

927. Информационно-библиотечная сеть Узбекистана. Социальное значение

М.А. Рахматуллаев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено питання впливу розвитку бібліотек в Узбекистані, впровадження нових інформаційних технологій, нових інформаційних послуг населенню на соціальне життя. Викладено результати реалізації проектів в обласних центрах.

928. Информационно-библиотечное обеспечение в сфере образования: проблемы и пути их решения

Ю.В. Гусев, Л.К. Бобров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе анализируется современное состояние информационного и библиотечного обеспечения в сфере образования. Формулируются основные проблемы и возможные пути их решения.

929. Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси: проблемы и перспективы

[Электронный ресурс] Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 33-37. — рус.

930. Информационно-библиотечное обеспечение школьников в Республике Таджикистан

Ш.К. Тошев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 872-873. — рус.

У доповіді на основі результатів дослідження, проведеного Державною дитячою бібліотекою Республіки Таджикистан аналізується сучасний стан інформаційного і бібліотечного забезпечення школярів республіки. Розглядаються невирішені проблеми і намічаються шляхи їх вирішення.

931. Информационно-библиотечное обслуживаниев условиях развития электронных ресурсов Научной библиотекиБелгородского государственного университетаLibrary

В.А. Монастырева, Н.А. Воронкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Система інформаційно-бібліотечного обслуговування Наукової бібліотеки БєлДУ забезпечує права користувачів на отримання різної інформації, надає можливість вільного вибору інформації в умовах достатку інформаційних потоків та роботи в комфортних умовах.

932. Информационно-библиотечные ресурсы Еврейской автономной области для обслуживания пользователей других регионов и стран

Е.Г. Бунина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Материал отражает историю создания Еврейской автономной области (Россия). Представляет современную ситуацию развития данного региона. Значительное место уделяется вопросам состояния и развития информационно-библиотечных ресурсов ЕАО. Одна из задач автора - представить возможность использования ресурсов для пользователей других стран и регионов СНГ и России.

933. Информационно-библиотечный совет россельхозакадемии и его роль в формировании единого информационного пространства в АПК России

Н.П. Аббакумова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

934. Информационно-коммуникационные технологии в практике работы научно-педагогической библиотеки Алтайского университетского комплекса

Т.Н. Злобина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Вони впливають на всі аспекти бібліотечної роботи. При цьому завдання бібліотекаря - максимально повне інформаційне обслуговування читачів та користувачів - не змінилось, воно лише набуло нової глибини та змісту, нових можливостей. У статті описано досвід роботи та роль НБ БДПУ у процесі впровадження нових інформаційних технологій: сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, відображення та використання інформації в інтересах її користувачів.

935. Информационно-образовательные ресурсы ГНПБ им. К. Д. Ушинского: состояние и перспективы развития

Б.Н. Сизов, Т.С. Маркарова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються основні напрями розвитку інформаційно-освітніх ресурсів ДПНТБ ім. К. Д. Ушинського з урахуванням їх подальшої взаємодії з іншими освітніми ресурсами. Висвітлюються деякі проблеми вдосконалення лінгвістичної обробки і пошукової функції бібліографічних баз даних ДПНТБ ім. К. Д. Ушинського.

936. Информационно-обучающая система по работе реставратора книги

О.В. Поляков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Представляется программная система, предназначенная для использования в качестве учебного и справочного пособия для практикующего реставратора книги.

937. Информационно-поисковое пространство детских библиотек Ленинградской области: новые элементы в структуре

Е.В. Стрелкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Построение моделей доступа к ресурсам Ленинградской областной детской библиотеки на современном этапе создания Детского библиотечного компьютеризированного центра как регионального транслятора информационных ресурсов для детей.

938. Информационно-поисковые системы Интернета и систем автоматизации библиотек: точки соприкосновения и принципиальные различия

М.Б. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 250-255. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

На основі проведеного аналізу пошукових можливостей найпопулярніших інформаційно-пошукових систем (ІПС) Рунету зроблено висновки про загальні принципи організації пошуку інформації в Інтернеті і розглянуто можливість використання пошукового апарату систем автоматизації бібліотек у роботі ІПС Інтернету.

939. Информационно-поисковые системы как средство получения релевантной информации

С.А. Реуцкая — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

1. Информационно-поисковые системы: классификация(индексы, каталоги, глобальный, локальный поиск); индексирование; пауки-, роботы; броузеры. 2. Информационно-поисковые языки: практическое применение информационно-поисковых языков; запрос на естественном языке; составление запросов с применением ИПЯ ИПС. 3. Составление поискового предписания (задания на поиск), планирование поиска. 4. Релевантность результата поиска: коррекция запроса по релевантности ранжирование отклика. Глоссарий.

940. Информационно-просветительская деятельность библиотеки по охране природно-культурного наследия

Н.А. Мясникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Основные направления работы Вологодской областной универсальной библиотеки им. И.В. Бабушкина, просветительская деятельность которой связана с острыми экологическими проблемами Вологодчины.