LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 61 із 205

1201. К проблеме создания консолидированных библиографических записей для периодических изданий и статей

Д.Н. Сова, М.Н. Сухарева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 709-710. — рус.

Висвітлюється робота по створенню інформаційно повного, зручного для використання каталога періодики і картотеки статей у рамках проекту "Корпоративна бібліотечна система Північно-західного регіону Росії для науки і вищої освіти". Розповідається про організацію каталога.

1202. К проблеме создания полного библиографического репертуара Белорусских изданий XYI-XYIII вв.

Г.В. Киреева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1203. К проекту Программы "Российские Электронные библиотеки"

А.И. Земсков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассказывается о проблемах и первых шагах в создании Электронной (цифровой) библиотеки. Среди основных вопросов особо подчеркивается необходимость координации в формировании электронного ресурса, а также инвентаризации и оценки имеющегося материала. Перечислены потенциальные участники проекта.

1204. К судьбе библиотеки А. Л. Бертье-Делагарда

Н.Н. Колесникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 864-866. — рус.

Про трагічну долю найбагатшої бібліотеки з кримознавства відомого вченого, археолога, нумізмата А.Л. Бертьє-Делагарда (1842-1920).

1205. Кадровая политика региональной библиотеки:современное состояние и перспективы

В.А. Малышева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 490-494. — рус.

Викладено основні принципи і цілі кадрової політики на основі досвіду центральної бібліотеки регіону, а також підходи до створення управлінського механізму, який дозволяє в нових соціально-економічних умовах з найбільшою ефективністю використовувати потенціал працівників.

1206. Кадровая ситуация и некоторые особенности работы с кадрами в университетской библиотеке

И.П. Бургер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 477. — рус.

Вступ в інформаційне століття істотно впливає на бібліотеки і бібліотечних працівників. Бібліотеки довгий час залишались одним з головних соціальних інститутів, основною метою яких було збереження знань у вигляді друкованих документів і забезпечення доступу до них. Зараз ситуація змінилася під впливом росту числа і розмаїтості документів. З'явилася нова галузь - інформаційна індустрія, нові джерела інформації, нові пошукові засоби і системи, нові можливості доступу до інформації. У цих умовах бібліотеки повинні швидко перебудуватися, знайти і зайняти своє місце в інформаційній інфраструктурі. Звертання до бібліотек в нових умовах буде залежати від компетентності їх персоналу. Вимоги ж до кадрів бібліотек у сучасних умовах значно змінюються. Об'єктомвивчення у доповіді є професійний рівень і кваліфікація персоналу університетських бібліотек. Розглядаються окремі проблеми стану безперервної освіти кадрів бібліотек, використовувані форми і методи роботи, дається характеристика програмно-методичних документів, розроблених Науковою бібліотекою Південно-Уральського державного університету - регіонального методичного центру вузівських бібліотек.

1207. Кадровий потенціал публічних бібліотек України: динаміка змін, чинники розвитку

Н. Ашаренкова Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 17-23. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.

Розкрито зміни, що сталися у кількісному та якісному складі кадрів публічних бібліотек України. Проаналізовано можливі причини зменшення чисельності працівників, обгрунтовано необхідність підвищення освітнього рівня та оновлення молодими спеціалістами. Значну увагу приділено чинникам мотивації праці, існуючим і можливим шляхам матеріального стимулювання праці.

1208. Казахстан на страницах Туркестанского сборника

Э.И. Иванчикова, К.К. Кайшигарина, Т.В. Вдовухина Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 202-205. — рус.

1209. Казахстанский центр корпоративной каталогизации на пути к объединению информационных ресурсов страны

Г.К. Балабекова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 679-681. — рус.

Про діяльність Казахстанського Центру корпоративної каталогізації (КЦКК), організованого при Національній бібліотеці Республіки Казахстан у 2002 році, головним завданням якого є створення зусиллями великих бібліотек-фондоутримувачів країни Зведеного електронного Банку Даних про Казахстан. Про досвід роботи КЦКК з об'єднання інформаційних ресурсів країни, про технологію створення Зведеного Електронного Банку даних про Казахстан.

1210. Карпова Любов Петрівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1211. Карта сайта бібліотеки. Каталоги, реферати, повні тексти

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1212. Каскадные таблицы стилей, уровень 1. Спецификация CSS1

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Этот документ определяет уровень 1 каскадных таблиц стилей (CSS1). CSS1 является простым механизмом таблиц стилей, который позволяет авторам и читателям приписывать стиль (например шрифты, цвета или отступы) HTML документам. Язык CSS1 является языком высокого уровня и использует стандартную терминологию, принятую в электронной полиграфии.

1213. Каталог "Издания российских вузов": итоги, перспективы развития

Н.Г. Куприянов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про видавничу діяльність вищих навчальних закладів і необхідність комплектування російських бібліотек книжковими виданнями, які видані російськими вузами.

1214. Каталог книг и продолжающихся изданий: поиск и заказ материалов в Интернет

С.А. Власова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В БЕН РАН создана специальная система программ, обеспечивающая доступ к каталогу книг и продолжающихся изданий в Интернет ( http://ben.irex.ru ). Система позволяет проводить развитый поиск и получать необходимую информацию на экране компьютера в формате стандартных библиографических описаний. Непосредственно из режима просмотра электронного каталога абоненты БЕН имеют возможность заказать необходимую литературу по межбиблиотечному абонементу.

1215. Каталогизационная обработка отечественных статей

Ю.А. Савельева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1216. Каталогизация заимствованием в режиме онлайн: первый опыт библиотек Санкт-Петербурга

Л.С. Беркутова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 113-115. — рус.

Доповідь присвячено питанням впровадження каталогізування запозиченням у російських бібліотек. Розглядається технологія і наводиться практичний досвід бібліотек Санкт-Петербурга.

1217. Каталогизация зарубежных изданий на традиционных и электронных носителях, использование ресурсов системы PRISM OCLC

С.Г. Камышева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются состояние, проблемы и перспективы каталогизации иностранных изданий и возможности использования ресурсов системы PRISM OCLC.

1218. Каталогизация электронных ресурсов, созданных в Петрозаводском государственном университете, и организация эффективного доступа к ним

Г.А. Горшкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 275-278. — рус.

Розглядається технологія управління електронними інформаційними ресурсами на прикладі Петрозаводського державного університету. Розкрито проблеми відбору електронних ресурсів, що знаходяться в корпоративних мережах університету, їх оцінка, каталогізування і надання доступу до них через різні пошукові системи.

1219. Кафедра информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ. Пять лет деятельности, результаты и перспективы

Я.Л. Шрайберг, А.О. Адамьянц — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підводяться підсумки діяльності кафедри протягом п'яти останніх років, результати введення нових освітніх технологій і нового навчально-методичного забезпечення підготовки спеціалістів за кваліфікацією "Технолог автоматизованих інформаційних ресурсів"і магістрів бібліотечно-інформаційних ресурсів. Аналізуються напрямки наукових досліджень аспірантів і пошукачів кафедри.

1220. Качества, желательные для директора крупной научной библиотеки ассоциации научных библиотек

Р.Р. Поуэлл, П. Хернон, А.П. Янг; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.