LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 67 із 205

1321. Концептуальні засади формування електронної бібліотеки університету

М.С. Слободяник Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 257-259. — укp.

У доповіді з системних позицій розглядаються основні напрямки формування електронної бібліотеки університету як складової частини об'єднання вузівських бібліотек і національної системи електронних бібліотек України. Пропонується її структура і визначено організаційно-технологічні складові діяльності.

1322. Концептуальные аспекты создания информационно-библиотечных структур нового типа в системе частного высшего образовани

Ф.П. Демидюк — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

На примере практической работы над проектом " Создание Центра научно- гуманитарной информации (ЦНГИ) Харьковского гуманитарного института "Народная Украинская Академия" (ХГИ "НУА") автором предлагаются некоторые нетрадиционные концептуальные подходы копределению роли и места современной информационно-библиотечной структуры в системе частного высшего образования.

1323. Концептуальные основы математизации библиотечно-информационного образования

Т.И. Ключенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 450-453. — рус.

У статті висвітлено основні концептуальні основи математизації, методологічні, організаційні та управлінські аспекти програми її реалізації як виконання соціального замовлення наукової практики. Під математизацією розуміється процес впровадження і використання математики та її методів, поява нових математичних форм і методів всередині бібліотечно-бібліографічних наук для вирішення їх завдань і проблем як у сфері теорії, так і в сфері освіти. Як основні сутнісні інтегративні характеристики математизації пропонуються: набір критеріїв для класифікації математичних методів, основні складові формування математичної культури, методологічне мислення як сукупність різних типів і видів системно-структурного мислення (програмуючого, проектного, конструктивного, дослідницького, організаційного).

1324. Концептуальные основы организации Томского информационного библиотечного консорциума "Открытая электронная библиотека"

Ф.Е. Татарский, К.Е. Пачуев, О.С. Колобов, Д.В. Дробышевский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 657-661. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Наведено найбільш загальний опис моделі організації Томського інформаційного бібліотечного консорціуму "Відкрита електронна бібліотека". Для формування загального уявлення розглядаються основні види діяльності консорціуму. Ця стаття пов'язана з двомаіншими: "Організація Z39.50 ресурсів Томського інформаційного бібліотечного консорціуму "Відкрита електронна бібліотека"", "Технічні особливості організації Томського інформаційного бібліотечного консорціуму "Відкрита електронна бібліотека"", що, як передбачається, також будуть опубліковані в матеріалах конференції.

1325. Концептуальные основы разработки комплексного раздела Библиотечно-библиографической классификации "Библиотечная и информационная деятельность"

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Принципові рішення, прийняті у зв'язку з розробкою в "Бібліотечно-бібліографічній класифікації" нового розділу "Бібліотечна та інформаційна діяльність. Бібліотечна й інформаційна наука".

1326. Концептуальные подходы к обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси

Е.Е. Долгополова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

The main approaches to the establishment of user services are studied. Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів.

1327. Концепция автоматизации библиотек области

А.В. Новичев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Изложены основные цели и задачи, стоящие перед автоматизаторами областных библиотек.

1328. Концепция государственной информационной политики Российской Федерации

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1329. Концепция инновационного развития Национальной библиотеки Беларуси в условиях нового здания

Р.С. Мотульский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються перспективи функціонування і розвитку Національної бібліотеки Білорусі в умовах нової будівлі.

1330. Концепция информатизации университета

А.И. Каптерев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Излагается концепция информатизации университета и ее влияние на систему высшего образования. Рассматриваются приоритетные задачи информатизации и способы их решения. Перечислены перспективные направления развития информатизации на основе новейших компьютерных технологий.

1331. Концепция корпоративно-библиотечной системы

Я.С. Гирко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается разработка информационно-поисковых систем в рамках единого информационного пространства города на примере корпоративно-библиотечной системы. Поднимаются проблемные вопросы, возникающие при создании больших систем, методы и способы их решения. Определяются цели и задачи проекта КБС.

1332. Концепция лингвистического обеспечения библиотечной технологии: научный статус и прикладные функции

Н.И. Гендина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

О формировании, апробации и практическом использовании концепции лингвистического обеспечения библиотечной технологии в качестве новейшего средства преобразования информации для максимальной доступности и эффективного использования информационных ресурсов.

1333. Концепция новой редакции закона России "О библиотечном деле"

Ю.А. Гриханов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Об|рунтовано необхідність оновлення Федерального Закону "Про бібліотечну справу", який був прийнятий у 1994 р. Розглянуті основні ідеї та структуру нової редакції Закону.

1334. Концепция перевода фондов ГПНТБ России на микроносители / Conception of the Conversion

И.А. Скорикова, С.П. Трояновский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Отражены принципы отбора фрагментов фонда для перевода на микроносители. Дается сравнительный анализ технологий микрографии. Рассматривается метод сканирования.

1335. Концепция развития кафедральных фондов Научно-медицинской библиотеки Сибирского государственного медицинского университета

Н.Н. Лабоха Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 575-577. — рус.

Висвітлюється досвід створення кафедральних бібліотек в Сибірському державному медичному університеті. Зміцнення кафедральних бібліотек сприяє економії засобів для придбання нової навчальної літератури, задоволення запитів навчального процесу на нові підручники, розвантаженню бібліотечних площ і впровадженню нових інформаційних технологій на кафедрах університету.

1336. Концепция развития МБИАЦ: учет поражений и побед

Я.Л. Шрайберг Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1203-1206. — рус.

Аналізуються позитивні та негативні моменти діяльності МБІАЦ за останні роки. Розглядаються проблеми фінансування, критично оцінюються діючі програми і проекти. Пропонується схема розвитку МБІАЦ , враховуючи сьогоднішні реалії, обмеження та можливостіпартнерів і користувачів; оцінюються перспективні проекти.

1337. Концепция создания единого информационного пространства библиотек аграрных образовательных учреждений стран СНГ

Н.В. Дунаева, О.А. Юдина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Представлена концепция создания корпорации библиотек аграрных образовательных учрежденийстран СНГ. Рассмотрены основные этапы и организационные принципы построения корпорацииАгровузСНГ. Особое внимание уделяется технологическим принципам построения сводного элек-тронного каталога и информационного портала корпорации.

1338. Концепция удаленной ретроконверсии

Д. Гурбатов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен одному из самых перспективных вариантов проведения ретроконверсии библиотечных фондов - удаленной ретроконверсии. Рассматривается общая концепция данного подхода, а также практическая реализация описанной схемы на примере работы фирмы по ретроконверсии каталогов ВГБИЛ.

1339. Концепция электронных библиотек

А.Б. Антопольский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

The paper studies sci-tech, organizational and legal aspects of electronic libraries development. The sci-tech aspects include the problems related to terminology, navigation systems, user interface, databases and database management systems in networking technologies, electronic library architecture, development and support of the electronic collections, and othe.

1340. Концепція онлайнового бібліотечного сервісу

Д. Соловяненко Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 31-37. — укp.

Розглянуто теоретичні питання надання бібліотечних послуг в онлайновому режимі та представлено цілісну концепцію даного виду бібліотечного сервісу. Визначено зміст поняття "онлайновий бібліотечний сервіс" (ОБС), висвітлено деякі аспекти створення системи ОБС, а також проаналізовано його основні переваги.