LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 69 із 205

1361. Корпоративні проекти в бібліотечній сфері України

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1362. Корпоративное комплектование и формы его реализации

H.В. Колпакова Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 109-116. — рус.

1363. Корпоративные библиотечные процессы в Азербайджане

С.В. Кондратьев, С. Коларова, П. Миллер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 600. — рус.

Розглядаються процеси створення двох корпоративних бібліотечних систем в Азербайджані. За першим проектом Зведений каталог нових надходжень у Національну і республіканські бібліотеки створюється на базі сервера Національної бібліотеки. Другий проект об'єднує бібліотеки 24університетів Азербайджану в містах Баку, Гянджа, Нахчиван, Сумгаїт, Мингячевір і Лянкяран. Архітектура створюваної в рамках проекту першої черги корпоративної бібліотечної системи передбачає створення Зведеного каталога нових надходжень до бібліотек - учасників проекту на базі сервера Бакинського державного університету (БДУ). У ході реалізації кожного проекту було прийняте рішення про використання спеціалізованого інформаційного центру, що забезпечує учасників проекту інформаційними сервісами.

1364. Корпоративные библиотечные сети вузов и информационно-образовательные порталы

Э.Н. Замуруев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 981-985. — рус.

У Доповіді на підсумковій колегії Міносвіти Росії 23.02.2003 р. Міністр Філіппов В. М. зазначив, що 2002 рік став стартовим у реалізації масштабного оновлення російської освіти, вона перейшла від етапу виживання до етапу активного розвитку. На 2003-2004 р. намічена активна реалізація програм інформатизації російської освіти. Зокрема, на 2003 р. заплановано: введення в експлуатацію порталів із загальної освіти і за 7 тематичними напрямами вищої школи; початок експлуатації Федеральної електронної бібліотеки з вищої освіти - введення 5 тисяч електронних книг та інформаційного пошуку за повними текстами.

1365. Корпоративные проекты Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского

А.А. Чекмарев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 671-673. — рус.

Викладено сутність основних корпоративних проектів, у яких бере участь Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Зокрема: створення національної електронної бібліотеки, національної системи реферування української наукової літератури, національного формату представлення бібліографічних даних, державного реєстру "Книжкові пам'ятки України", а також створення корпоративної мережі київських бібліотек.

1366. Корпоративные проекты: "Мы в ответе за тех, кого вовлекаем"

С.А. Григорьев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наводено огляд корпоративних проектів, у яких брала та бере участь бібліотека. Обговорено різні причини та наслідки участі бібліотек у корпоративних проектах.

1367. Корпоративный библиотечный информационно-правовой центр - механизм координации методического обеспечения деятельности ПЦПИ

Э.А. Восканян, И.И. Миронова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 795-796. — рус.

Досвід першого років роботи ПЦПІ з все більшою очевидністю показує, що створення корпоративного бібліотечного інформаційно-правового центра стає насущною проблемою. Підвищення ефективності подальшої діяльності ПЦПІ багато в чому буде залежати від тогочи буде створено такий технологічний керуючий центр (центр-диспетчер), через який будуть позв'язані усі ПЦПІ, і через який можна буде оперативно отримати всю необхідну інформацію.

1368. Корпоративный менеджмент в мире библиотек: тенденции и перспективы развития

В.И. Верзилов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Формування корпоративного менеджменту в бібліотечній справі обумовлено розвитком інформаційних технологій, прогресом телекомунікаційних засобів, появою Інтернет. Практично всі бібліо-теки суб'єктів Російської Федерацій автоматизовані, мають локальні обчислювальні мережі та підключені до міжнародної електронної мережі Інтернет. Усі бібліотеки формують власні інформацій-ні ресурси у вигляді електронних каталогів, повнотекстових колекцій, різних тематичних тамультимедійних баз даних. На управлінському рівні це складне та багатоаспектне завдання, яка потребує чіткої координації діяльності та розробки стратегічних напрямків взаємодії бібліотек, вирішується шляхом створеннябібліотечних корпорацій Росії. До цього часу в російському законодавстві відсутня така організаціно-правова форма, як "корпорація", і відповідно офіційно не прийнято обумовлене цим поняттям корпоративне управління. Визначення корпорації, які можна зустріти в літературі, зводяться до кількох формальних ознак: розвиненості організаційної структури, широкому діапазону видів діяльності, розвиненої системи зв'язків, наявності представницького ешелону професійних керівників.

1369. Костенко Леонід Йосипович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1370. Краеведение - приоритетное направление в деятельности библиотек города Новый Уренгой

О.Б. Турбина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

The first Novy Urengoy library was named after a journal for the youth, "Smena" (A Younger Generation). Its opening is closely connected with the history of the town whose construction began thanks to the development of oil fields in Western Siberia. The paper describes routine and innovative methods of regional studies used by the library. 24 Відкриття першої бібліотеки в Новому Уренгої, що отримала ім'я молодіжного журналу "Зміна", нерозривно пов'язано з історією розвитку міста Новий Уренгой. Це місто починало будуватись завдяки розробці нафтогазових родовищ Західного Сибіру. В доповіді розглядаються традиційна та інноваційні форми і методи краєзнавчої діяльності в бібліотеці.

1371. Краеведение в чтении подростков

Р.М. Барейчева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1372. Краеведение и местное самоуправление. Информационный и управленческий аспект

И.Б. Михнова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Доклад посвящен отношению двух актуальных проблем работы публичных библиотек России: информационному краеведению и информационной поддержке местного самоуправления. В докладе обосновывается различие между этими направлениями. Краеведение ориентиовано на историко-культурный аспект жизни местного сообщества, его социальная доминанта - формирование патриотизма, любви к малой родине. Цель местного самоуправления - содействие построению гражданского общества, его информационой открытости. Различные подходы к данным аспектам работы библиотеки диктуют соответствующие управленческие решения, определяющие направленность, глубину, качество и оперативность информационного обслуживания пользователей. Данные положения раскрываются на материале работы Экскурсионно-краеведческой информационной службы для населения ЦБС "Киевская" (Москва).

1373. Краеведческая деятельность библиотеки в условиях информатизации

С.А. Денисенко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1374. Краеведческая работа в публичных библиотеках Латвии

А.Я. Спрудзане Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 907-909. — рус.

За останні п'ять років у публічних бібліотеках Латвії відбулися значні зміни, оскільки у бібліотечні будні увійшли комп'ютери. Один з основних видів діяльності публічних бібліотек - це краєзнавча робота. Використовуючи широкі можливості інформаційних технологій, вони формують структуровану базу даних, у результаті чого інформацію можна використовувати як локально, так і в Інтернеті. Завдяки новим технологіям, бібліотекарі стикаються з рядом проблем: це дефіцит фінансових і людських ресурсів, недостатня кваліфікація працівників, нестача необхідної програми і технологічного забезпечення. Гулбенська бібліотека однією з перших у Латвії широко і багатосторонньо пропонує своїм читачам краєзнавчі матеріали як у традиційній, так і в електронній формах.

1375. Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості становлення теорії краєзнавчої бібліографії

В. Петрикова Бібл. вісн. — 2000. — N 4. — С. 13-20. — Бібліогр.: 37 назв. — укp.

Висвітлено історичний процес формування у 20-х рр. термінологічної системи краєзнавчої бібліографії України, її базових понять "краєзнавча бібліографія", "краєзнавча література". Проаналізовано застосування і тлумачення термінів у даній галузі відомими вченими-бібліографами С.О.Єфремовим, М.І.Ясинським, Д.Х.Чернявським, В.Д.Отамановським, М.А.Годкевичем та ін. Окрему увагу приділено проблемі районування, тобто визначення територіальних границь краю з метою правильного, планомірного й систематичного ведення краєзнавства України.

1376. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 А.Л. Блажкевич; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Розглянуто головні особливості становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини, на основі дослідження літературних та архівних джерел, що введені вперше до наукового обігу. Визначено основні етапи її розвитку : перший - перша половина ХІХ ст., другий - друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст. (1851 - 1918 рр.), третій - 1918 - 1939 рр. Розкрито внесок наукових товариств Галицько-руської матиці (1848), Просвіти (1868), Літературного товариства імені Шевченка (1873), яке згодом перейменували у Наукове товариство імені Шевченка (1892), Руського педагогічного товариства (1881), туристично-краєзнавчого товариства Плай (1924), громадських організацій, бібліотек, органів місцевого друку та окремих дослідників (бібліографів, краєзнавців та істориків) у створення бібліографічної інформації з краєзнавства Галичини ХІХ ст. - 1930-х рр. Висвітлено маловідомі факти з історії краєзнавчої бібліографії краю, що суттєво доповнює загальну картину розвитку даної бібліографії України у цілому.

1377. Краєзнавчі ресурси у регіонах

В.П. Кисельова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 384-389. — укp.

1378. Краткое сообщение о проведенных работах по сохранению и консервации книжного фонда мемориальной библиотеки Воронцовых в г. Алупка

А.С. Марчук — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Дается описание комплекса реставрационно-консервационных работ с книжным фондом мемориальной библиотеки Воронцовых в г. Алупка, в т.ч. фумигации и обеззараживания книг от биоповреждения по методике, разработанной библиотекой РАН.

1379. Кредитные рейтинги украинских банков по Национальной шкале компании "Кредит-Рейтинг"

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1380. Кто заказал Америку?

А. Шубин Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

По поводу теракта 11 сентября 2001 года сказали все, что можно. Кроме одного. Почему это беспрецедентное событие произошло именно осенью 2001-го? Смысл произошедших событий можно понять, если задуматься: почему именно сейчас.