LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 76 із 205

1501. Методика преподавания курса "конфликтология для управленческого персонала" на факультете менеджмента и социально-информационных технологий МГУКИ

К.О. Староверова, Е.П. Титова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1502. Методика преподавания курса "Электронные библиотеки"

А.И. Земсков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 383-387. — рус.

Викладено основні етапи створення комплексу навчально-методичних матеріалів для навчання за фахом "Електронні бібліотеки". До складу комплексу входять Навчальний посібник з курсу, компакт-диск з лекціями і повними текстами рекомендованої літератури, посібник з практичних занять, контрольні та екзаменаційні питання і т. д.

1503. Методика ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек

Ю. В Яковлєва Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2004. — N3. — Том 6. — С. 66-73 — укp.

В статті запропонована методика ранжирування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах науково-технічних бібліотек, що базується на багатокритеріальній оцінці видань за їх інформативністю. Ключові слова: інформаційно-пошукові системи, статистичний аналіз, автоматизація бібліотечних процесів.

1504. Методико-бібліографічні матеріали обласних бібліотек для дітей за 2001 рік, що надійшли до ДБУ для дітей

Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 21-24. — укp.

Наведено список методико-бібліографічних матеріалів обласних бібліотек для дітей за 2001 р.

1505. Методическая работа областной научной библиотеки на фоне корпоративного взаимодействия библиотек области

Н.С. Сулимова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 666-668. — рус.

Яку сьогодні роль відіграють класичні бібліотечні методисти, коли звичайною практикою стала корпоративна взаємодія бібліотек? На думку автора, методисти вирішують гуманітарні проблеми автоматизації - проблеми керування. Ця роль зумовлена перевагами методичної служби порівняно з іншими бібліотечними підрозділами: уявленням про бібліотеку як про систему, знання людей і обставин, пасіонарність, можливість використання адміністративного ресурсу, навички проектування і керування проектами.

1506. Методическая служба в главных библиотеках Грузии: наследственность, современность, новые подходы

Г.Р. Такниашвили Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 79-83. — рус.

Повідомляється про роботу методичної служби в бібліотеках Грузії. Розповідається про деякі методичні розробки грузинських бібліотекарів.

1507. Методические аспекты внедрения автоматизированных технологий в научных учреждениях СО РАН

Бобров Л.К. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

The problems standing before the infortation-library ser vices of the Siberian Branch of RAS and the stages of their solution are analyzed. The sequence of automatization of the information-library processes according to the SB RAS conditions is proposed.

1508. Методические рекомендации по интеграции автоматизированной библиотечной системы в единую информационную среду высшего учебного заведения

А.В. Силуянов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1011-1013. — рус.

Викладено основні принципи і переваги інтеграції АБІС в ЄІС вузу. Розглядаються приклади взаємодії суміжних інформаційних систем, переваги і проблеми реалізації такої взаємодії. Крім інтеграції прикладної галузі, розглядаються організаційні аспекти використання єдиного електронного ключа, як читацького квитка, перепустки на підприємство і карти доступу до різних сервісів та послуг.

1509. Методическое и организационное обеспечение выполнения курсовых и дипломных работ

А.О. Адамьянц, А.С. Арзуханов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладено наукові, методичні та організаційні основи науково-дослідних робіт студентів (НДРС) кафедри інформаційних технологій та електронних бібліотек факультету інформаційних ресурсів Бібліотечно-інформаційного інституту Московського державного університету культури та мистецтва протягом впровадження нового покоління державного освітнього стандарту в сфері культури та мистецтва. Описано вимоги та досвід роботи кафедри в сфері організації НДРС та викладені питання методичного та організаційного забезпечення навчального процесу при написанні, оформленніта захисті курсових та дипломних робіт (проектів).

1510. Методическое и техническое обеспечение создания компьютерной сети районных библиотек

М.В. Мартынов, Т.С. Астапенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 156-158. — рус.

Представлено досвід створення комп'ютерної мережі Миколаївського регіону та залучення до неї районних бібліотек. Розглядаються деякі проблеми, що виникають при цьому, і шляхи їх вирішення. Розкривається роль обласної наукової бібліотеки як гол.

1511. Методическое обеспечение в ЦБС: новые подходы

О.Г. Захарова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1102-1106. — рус.

Розглядаються традиції і нові підходи до методичного забезпечення Севастопольської Централізованої бібліотечної системи для дорослих та бібліотек міста у зв'язку з інформатизацією суспільства і впровадженням нових технологій.

1512. Методологические основания разработки и реализации государственных образовательных стандартов библиотечного образования

Н.И. Гендина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы совершенствования государственных образовательных стандартов библиотечного обслуживания. Приводятся результаты сопоставительного анализа структуры и содержания образовательных стандартов.

1513. Методологические подходы и принципы стратегического управления информационной деятельностью библиотеки в условиях рынка

Л.К. Бобров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 711-714. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Доповідь присвячена розгляду бібліотеки як суб'єкта світового інформаційного ринку. Підкреслюється важливість задач розробки стратегій управління інформаційною діяльністю бібліотеки. Дається робоче визначення стратегії. Формулюються основні методологічні підходи та принципи стратегічного управління інформаційною діяльністю бібліотеки.

1514. Методология анализа кадрового потенциала (к проблеме выбора оснований при разработке концепции дополнительного библиотечно-информационного образования)

А.И. Каптерев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 345-347. — рус.

Розглянуто методологічні основи аналізу кадрового потенціалу, які пропонується використовувати при розробці концепції додаткової бібліотечно-інформаційної освіти в Росії. Описано концептуальну модель системи комплексної оцінки розвитку персоналу і організаційних нововведень ("СКОРПІОН").

1515. Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения: содержание понятия, соотношение с теорией

Ю.Н. Столяров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Перед тим як обговорювати номенклатуру та зміст специфічних методів наших дисциплін, потрібно з'ясувати,наскільки важливо і необхідно мати такі методи. Необхідно визначити також, яке коло завдань вирішує методологія, а яке - теорія. Виходити при цьомуслід із визнання діалектичності, а не механічності співвідношення теорії і методології. Варта обговорення і теза про існування методу кожної науки тільки за її межами, тодіяк всередині себе вона використовує суму методів будь-яких інших наук.

1516. Методология истории библиотечного дела и использование новых информационных технологий

М.Я. Дворкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 803-805. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Характеризується стан методології історії бібліотек і бібліотечної справи Росії. Підкреслюється важливість залучення істориків бібліотечної справи до сучасних дискусій з актуальних питань історії, необхідність обліку соціокультурних і психологічних факторів: традицій, мотивацій, суті та ін. Об|рунтовується значимість застосування методів історичної інформатики, що складається, в історико-бібліотекознавчих дослідженнях. Показано можливості використання комп'ютерних технологій у вирішенні ряду завдань вивчення історії бібліотек і бібліотечної справи, створення баз даних історичних фактів, відомостей, аналізі результатів.

1517. Методы автоматического создания тематических каталогов информационных ресурсов Internet для информационно-библиотечных систем

В.А. Касумов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 255-258. — рус.

Незважаючи на те, що інформаційно-пошукові системи Internet, які містять тематичні каталоги, і дають більш точні результати, вони мають чимало недоліків. Оскільки створення і ведення тематичного каталога здійснюється людиною вручну, а це потребує значну інтелектуальну працю і професіоналізм персоналу, оновлення бази даних такої системи є дуже трудомістким і т.д. Автоматичні індекси, навпаки, є гнучкими, простими для реалізації, охоплюють більше інформаційних джерел, але точність результатів пошуку при цьому є відносно меншою. Розробка методів створення автоматичних тематичних каталогів без втручання людини є актуальною. Дослідження показують, що вирішення даної проблеми може замінити людину (адміністратора чи оператора пошукової системи), дозволить виконати роботу по створенню, обслуговуванню та поновленню тематичного каталога пошукової системи. При цьому створений тематичний каталог може бути побудований відповідно до існуючих стандартів УДК, ББК і т.д. У даній статті досліджується модель інформаційного пошуку, розглядаються методи визначення тематики інформаційних ресурсів, розташування інформаційного масиву за тематичними напрямками і удосконалення тематичного каталога. Тут передбачається, що система повинна визначати тематику інформаційного ресурсу, найбільш вдалі тематичні профілі з тематичного каталога і включати ресурси в них. Для вирішення поставлених завдань використовується апарат нечітких множин і відношень, а також підхід Беллмана-Заде.

1518. Методы и инструментарий структурирования информации для проектирования электронных библиотек: проект ЭЛБИ

А.В. Богданов, Е.Е. Котова, А.С Писарев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Описывается проект ЭЛБИ (Электронные Библиотеки). Рассматриваются результаты исследований и разработки инструментальных средств описания и визуального структурирования электронных ресурсов.

1519. Методы организации взаимодействия с информационными ресурсами библиотек с использованием телекоммуникационных технологий

М.В. Гончаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

1520. Методы свертывания информации как предмет преподавания

Г.В. Силкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.